Sparrow_E Node KickStart

Configurare

µracoli - The µController Radio Communication Library

µracoli este o colecție de biblioteci și aplicații pentru transmițătoarele Atmel IEEE-802.15.4 (AT86RF23x, AT86RF212, ATmega128RFA1) și este compatibil cu Arduino. Nodurile Sparrow_E folosesc Zigbit900 deci în continuare ne vom referi numai la partea aceasta din bibliotecă.

În ceea ce priveşte suportul software pentru Arduino, creatorii µracoli au realizat un fork la repository-ul oficial de Arduino, în care au adus modificările necesare pentru a programa dispozitivul folosind Arduino IDE. Acest suport va fi folosit pentru a programa şi nodul senzorial Sparrow_E.

Configurarea IDE-ului Arduino pentru a folosi µracoli

Pentru a introduce suportul de µracoli în Arduino IDE este nevoie să se urmeze paşii de mai jos:

  • Se instalează Arduino IDE: http://www.arduino.cc/en/Main/Software
  • Se copiază în Arduino\hardware\arduino\cores folder-ul uracoli-arduino-0.4.2\hardware\uracoli\cores
  • Se adaugă la fişierul Arduino\hardware\arduino\boards.txt conținutul uracoli-arduino-0.4.2\hardware\uracoli\boards.txt
  • Se copiază în Arduino\hardware\arduino\variants folder-ele radiofaro, zigbit900 și zigbit2400 din uracoli-arduino-0.4.2\hardware\uracoli\variants
  • După aceşti paşi ar trebui să fie vizibile trei intrări pentru radiofaro, respectiv zigbit900 și zigbit 2400 în Tools→Boards (în meniul Arduino IDE).

Notă: Daca IDE-ul era pornit, va fi nevoie de un restart.

Bootloader Arduino

Pe noduri trebuie instalat un bootloader care să vă permită programarea din IDE-ul Arduino. Îl aveți atașat aici. Fuse-urile sunt urmăoarele: * Ext: 0xFF * Hi: 0xD8 * Lo: 0xE2

Programare

Folosirea Arduino pe Sparrow_E

Consultați documentul de aici.

Folosirea senzorilor

Pentru a folosi senzorii pe Sparrow_E, trebuie mai întâi să activați FET-switch-ul care îi alimentează:

 DDRE |= 1<<PE7;
 PORTE &= ~(1<<PE7);

Senzorii inerțiali

Senzorul IMU se numeste LSM9DS0. Biblioteca de Arduino, complet cu exemple de folosire o puteți lua de aici.

Senzorul de umiditate și temperatură

Senzorul de temperatură și umiditate este SI7020. Senzorul este compatibil pin la pin cu SHT21, așa că se poate folosi biblioteca de aici.

Senzorul barometric

Senzorul barometric este MPL3115A2. Exemplu de cod Arduino aici.

Schema Sparrow_E

iothings/sparrow_e.txt · Last modified: 2021/10/12 19:16 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0