Laborator 08. Securizarea aplicațiilor pe ESP32

În laboratorul de astăzi vom folosi tool-ul ESP-IDF (Espressif IoT Development Framework) pentru a securiza codul ce rulează pe plăcuța ESP32.

ESP-IDF

ESP-IDF este un framework pentru dezvoltarea de aplicații pentru plăcuțele de la Espressif. Vine cu un toolchain (compilator, debugger) pentru ESP32, diferite scripturi Python pentru a compila și scrie aplicațiile pe flash-ul plăcuței, cât și cu diferite exemple de aplicații foarte folositoare.

Pentru a instala ESP-IDF, putem folosi acest tutorial:

https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/get-started/windows-setup.html

Puteți folosi “ESP-IDF v4.4.1 - Offline Installer” pentru a instala tool-ul ESP-IDF.

După instalare, o fereastră PowerShell se va deschide:

Secure Boot

Plăcuța ESP32 are diferite niveluri de protecție, începând de la “secure boot” și până la securizarea aplicației.

Vom urmări aceste doua tutoriale pentru a înțelege procesul de securizare:

https://blog.espressif.com/understanding-esp32s-security-features-14483e465724 https://demo-dijiudu.readthedocs.io/en/latest/security/secure-boot.html

XIP - eXecute-In-Place

eFUSE

O siguranță electrică poate fi programată o singură dată.

OTP keys - One Time Programmable keys

Exerciții

Ex. 1

Rulați exemplul “Hello World” din ESP-IDF. Pentru aceasta, puteți copia directorul “hello_world” din locația “C:\Espressif\frameworks\esp-idf-v4.4.1\examples\get-started” într-un alt folder (ex. “Downloads\esp”). Mergeți apoi către această locație în PowerShell și rulați comanda “idf.py menuconfig”.

Cu ajutorul următoarei interfațe grafice putem schimba diferite setări ale plăcuței și ale aplicației.

Pentru a încărca noua aplicație, folosiți următoare comandă:

idf.py -p COM5 flash

Iar pentru a vedea consola plăcuței putem folosi:

idf.py -p COM5 monitor

Ex. 2 (Opțional)

Resurse

iothings/laboratoare/lab8.txt · Last modified: 2022/05/11 20:05 by cosmin.chenaru
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0