Proiect SRIC 2023

Cerințe proiect

 • Proiectul trebuie realizat pe plăcuța ESP32
 • Proiectul poate fi făcut individual sau în echipă. În cazul unui proiect în echipă, proiectul trebuie să aibă complexitatea proporțională cu numărul persoanelor din echipă
 • Tema proiectului trebuie stabilită de comun acord cu asistentul de laborator

Idei de proiecte

 • Proiectele pot folosi diferiți senzori (ex. temperatură, accelerometru), relee, motorașe sau orice alte periferice atașate plăcuței ESP32
 • Puteți folosiți conectivitatea către un telefon sau Internet (ex. WiFi, Bluetooth). În cazul folosirii unui smartphone, puteți scrie aplicații în Android Studio sau aplicații online în Firebase
 • Aplicații în domenii precum securitate sau rețele de calculatoare pot fi implementate în echipă. Având mai multe ESP-uri puteți încerca algoritmi distribuiți sau algoritmi de “data fault tolerance” în cazul pierderii conexiunii către un nod
 • Implementarea unui device driver pentru sistemul de operare Nuttx pentru ESP32. Lista cu driverele neimplementate o găsiți aici: NuttX

Prezentare și documentație

 • Materialele (scheme, surse, etc) preluate din alte surse trebuie listate la capitolul Bibliografie / Resurse
 • Sursele bibliografice ajută la evaluarea proiectului, indică efortul realizat pentru studierea temei proiectului înainte de a realiza un design şi o implementare proprie
 • Fără plagieri. Proiectele voastre vor fi găzduite pe site-ul facultății. Nu ne dorim acuzații de plagiat. Proiectele plagiate nu vor fi punctate.
 • Proiectele vor fi prezentate oral și vi se vor cere detalii de implementare

Termene proiect

 • Alegere temă proiect - 21 aprilie 2023
 • Prezentare intermediară - 28 aprilie 2023
 • Prezentare finală - 2 iunie 2023
iothings/regulament/proiectesric2023.txt · Last modified: 2023/05/17 18:21 by cosmin.chenaru
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0