Open CourseWare

Pentru probleme sau întrebări, vă rugăm să dați un mail la admin.ocw@cs.pub.ro.

Anul 1

Introducere în Informatică
Metode numerice
Programarea Calculatoarelor
Utilizarea Sistemelor de Operare
Structuri de date - Seria CA

Anul 2

Analiza Algoritmilor
Limbaje Formale și Automate (FILS)
Introducere în organizarea calculatorului și limbaj de asamblare
Proiectarea Algoritmilor
Paradigme de Programare
Programare Orientată pe Obiecte (Seria CC)

Anul 3

Baze de date
Elemente de Grafică pe Calculator
Limbaje Formale și Automate
Rețele locale
Sisteme de Operare
Sisteme de Operare - ETTI

Anul 4

Compilatoare
Evaluarea Performanțelor
Introducere în Criptologie
Introducere în Securitatea Calculatoarelor
Managementul Proiectelor Software
Procesarea Semnalelor
Proiectarea Rețelelor
Sisteme de Prelucrare Grafică
Sisteme de Operare 2
Elemente de Informatică Mobilă

Master - Anul 1

Applied Cryptography
Computer Network Security / Operating System Security
Cyberdefense and Cyberintelligence
Gestiunea Serviciilor de Rețea
Infrastructura și Servicii pentru Rețele Mobile
Operating Systems (Practical)
Programarea Jocurilor Video
Servicii avansate pentru ISP
Securitatea Avansată a Sistemelor de Calcul
SCGC
Securitatea Calculatoarelor și a Rețelelor
Securizarea Rețelelor cu Echipamente Dedicate
Securitatea Dispozitivelor Mobile
Sisteme e-Health
Startup Engineering

Master - Anul 2

Managementul Proiectelor și Serviciilor Software

Școli de vară

Internet of Things

start.txt · Last modified: 2018/10/11 01:54 by sergiu.costea
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0