Open CourseWare

Pentru probleme sau întrebări, vă rugăm să dați un mail la admin.ocw@cs.pub.ro.

Anul 1

3D Printing (FILS)
Introducere în Informatică
Informatik 1
Metode numerice
Programarea Calculatoarelor - Seria CA, CB, CD
Programarea Calculatoarelor - Seria CC
Proiectare Logică
Utilizarea Sistemelor de Operare
Structuri de date - Seria CA
Structuri de Date și Algoritmi - Seria AA
Structuri de Date și Algoritmi - Seria AB

Anul 2

Analiza Algoritmilor
Calculatoare Numerice 1
Limbaje Formale și Automate (FILS)
Introducere în organizarea calculatorului și limbaj de asamblare
Proiectarea Algoritmilor
Paradigme de Programare (Seria CA, Seria CC, Seria CD)
Programare Orientată pe Obiecte (Seria CA, Seria CD)
Programare Orientată pe Obiecte (Seria CC)
Programare Orientată pe Obiecte (IS)
Protocoale de Comunicație
Sisteme de Operare (FILS)

Anul 3

Arhitectura Calculatoarelor - IS
Arhitectura Sistemelor de Calcul
Algoritmi Paraleli și Distribuiți
Baze de date
Calculatoare Numerice 2
Elemente de Grafică pe Calculator
Ingineria Calculatoarelor
Limbaje Formale și Automate
Mobile Device Application Development
Programarea Aplicațiilor în Timp-Real
Proiectarea cu Microprocesoare
Rețele locale
Sisteme de Operare
Sisteme de Operare - ETTI

Anul 4

Baze de Date 2
Compilatoare
Evaluarea Performanțelor
Introducere în Criptologie
Instrumente pentru Dezvoltarea Programelor
Introducere în Securitatea Calculatoarelor
Managementul Proiectelor Software
Procesarea Semnalelor
Programare Web
Proiectarea Rețelelor
Sisteme Incorporate
Sisteme de Prelucrare Grafică
Sisteme de Operare 2
Elemente de Informatică Mobilă

Master - Anul 1

Applied Cryptography
Computer Network Security / Operating System Security
Cloud Computing
Cyberdefense and Cyberintelligence
Enterprise Data Warehouse and Information Systems
Gestiunea Serviciilor de Rețea
Infrastructura și Servicii pentru Rețele Mobile
Introducere in Realitatea Virtuala și Augmentata
Operating Systems (Practical)
Programarea Jocurilor Video
Servicii avansate pentru ISP
Securitatea Avansată a Sistemelor de Calcul
SCGC
Securitatea Calculatoarelor și a Rețelelor
Securizarea Rețelelor cu Echipamente Dedicate
Securitatea Dispozitivelor Mobile
Sisteme e-Health
Startup Engineering

Master - Anul 2

Servicii si Arhitecturi IoT
Internet of Things

Școli de vară

D Summer School
Thales DevOps Summer School
Fitbit Summer School
Internet of Things
Moby Workshop

start.txt · Last modified: 2021/11/06 13:05 by eduard.staniloiu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0