Open CourseWare

Pentru probleme sau întrebări, vă rugăm să dați un mail la admin.ocw@cs.pub.ro.

Anul 1

3D Printing (FILS)
Introducere în Informatică
Informatik 1
Metode numerice
Programarea Calculatoarelor - Seria CA, CB, CD
Programarea Calculatoarelor - Seria CC
Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare 2
Proiectare Logică
Utilizarea Sistemelor de Operare
Structuri de date - Seria CA
Structuri de Date și Algoritmi - Seria AA
Structuri de Date și Algoritmi - Seria AB

Anul 2

Analiza Algoritmilor
Limbaje Formale și Automate (FILS)
Proiectarea Algoritmilor
Paradigme de Programare (Seria CA, Seria CC, Seria CD)
Programare Orientată pe Obiecte (Seria CA, Seria CD)
Programare Orientată pe Obiecte (Seria CC)
Programare Orientată pe Obiecte (IS)
Protocoale de Comunicație
Sisteme de Operare (FILS)
Structura și Organizarea Calculatoarelor

Anul 3

Arhitectura Calculatoarelor - IS
Arhitectura Procesoarelor Moderne
Arhitectura Sistemelor de Calcul
Algoritmi Paraleli și Distribuiți
Baze de date
Elemente de Grafică pe Calculator
Limbaje Formale și Automate
Mobile Device Application Development
Programarea Aplicațiilor în Timp-Real
Proiectarea cu Microprocesoare
Rețele locale
Sisteme de Operare
Sisteme de Operare - ETTI
Testarea Sistemelor de Calcul

Anul 4

Arhitecturi și Prelucrări Paralele
Baze de Date 2
Compilatoare
Elemente de Informatică Mobilă
Evaluarea Performanțelor
Introducere în Criptologie
Instrumente pentru Dezvoltarea Programelor
Integrarea Sistemelor Informatice
Introducere în Securitatea Calculatoarelor
Managementul Proiectelor Software
Procesarea Semnalelor
Programare Web
Proiectarea Rețelelor
Sisteme Incorporate
Sisteme de Prelucrare Grafică
Sisteme de Operare 2

Master - Anul 1

Applied Cryptography
Computer Network Security / Operating System Security
Cloud Computing
Cyberdefense and Cyberintelligence
Enterprise Data Warehouse and Information Systems
Foundations of Blockchains
Gestiunea Serviciilor de Rețea
Infrastructura și Servicii pentru Rețele Mobile
Introducere in Realitatea Virtuala și Augmentata
Operating Systems (Practical)
Privacy Enhancing Technologies
Programarea Jocurilor Video
Programarea Prelucrărilor în Banda Grafică
Servicii avansate pentru ISP
Securitatea Avansată a Sistemelor de Calcul
SCGC
Securitatea Calculatoarelor și a Rețelelor
Securizarea Rețelelor cu Echipamente Dedicate
Securitatea Dispozitivelor Mobile
Sisteme Adaptive si Colaborative (eGuvernare)
Sisteme e-Health
Startup Engineering
Tehnici avansate pentru dezvoltarea aplicațiilor mobile
Vizualizarea Datelor Volumetrice și Animație pe Calculator

Master - Anul 2

Servicii si Arhitecturi IoT
Internet of Things

Școli de vară

Arm Summer School
D Summer School
Școala de Vară de Electronică APlicată
Linux Kernel Development
Thales DevOps Summer School
Fitbit Summer School
Internet of Things
Moby Workshop
Rust Summer School
Vision Summer School

start.txt · Last modified: 2024/07/13 12:11 by eduard.staniloiu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0