Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

uso:laboratoare:new:07-inspect:setup [2019/11/10 14:03] (current)
adrian.zatreanu created
Line 1: Line 1:
 +===== Înainte de laborator =====
  
 +^ Comandă ​ ^ Descriere scurtă ​      ^
 +| **''​lscpu''​** ​    | afișează informații despre CPU |
 +| **''​free''​** ​      | afișează informații despre memoria sistemului ​      |
 +| **''​lshw''​** ​      | afișează informații despre toate componentele hardware |
 +| **''​dd''​** ​  | copiază conținutul fișierelor și oferă control asupra acestui proces |
 +| **''​lsmod''​** ​  | afișează starea unui modul în cadrul kernelului Linux |
 +| **''​modinfo''​** ​     | afișează informații despre un modul |
 +| **''​systemctl''​** ​  | controlează sistemul systemd | 
 +| **''​crontab''​** ​ | gestionează fișierele crontab |
 +
 +==== Obiective ==== 
 +  * Prezentarea specificațiilor componentelor hardware
 +  * Familiarizarea cu dispozitivele fizice și virtuale
 +  * Familiarizarea cu driverele disponibile în sistem
 +  * Ințelegerea conceptelor legate de serviciile ce rulează în cadrul unui sistem
 +  * Obținerea de abilități de lucru cu servicii
 +
 +==== Folosire Git pentru laborator ====
 +
 +Pe parcursul laboratoarelor,​ pentru descărcarea fișierelor necesare laboratorului,​ vom folosi Git. Git este un sistem de controlul versiunii și e folosit pentru versionarea codului în proiectele software mari. Celor interesați să aprofundeze conceptele din spatele comenzii ''​git'',​ precum și utilizări avansate, le recomandăm cursul practic online de pe [[http://​gitimmersion.com/​|gitimmersion]].
 +
 +Informațiile despre laboratorul de USO se găsesc în [[https://​github.com/​systems-cs-pub-ro/​uso-lab|acest repository Git]].
 +
 +<note important>​
 +Pentru a pregăti infrastructura de laborator rulați comenzile de mai jos într-un terminal. Deschideți un terminal folosind combinația de taste ''​Ctrl+Alt+t''​. În listarea de mai jos ''​student@uso:​~$''​ este promptul unde introduceți comenzile, pe acela nu-l tastați.
 +
 +<​code>​
 +student@uso:​~$ cd ~
 +student@uso:​~$ git clone https://​github.com/​systems-cs-pub-ro/​uso-lab.git
 +</​code>​
 +
 +</​note>​
 +
 +Cam atât cu pregătirea laboratorului. Acum haideți să ne apucăm de treabă! :-)
uso/laboratoare/new/07-inspect/setup.txt · Last modified: 2019/11/10 14:03 by adrian.zatreanu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0