Curs 11 - Automatizarea sarcinilor

Demo-uri

Pentru rularea demo-urilor de mai jos folosim mașina virtuală USO Demo. Mașina virtuală (în format OVA) poate fi importată în VirtualBox. Comenzile le vom rula în cadrul mașinii virtuale.

Mașina virtuală deține două interfețe de rețea:

 • eth0 pentru accesul la Internet (interfață de tipul NAT)
 • eth1 pentru comunicarea cu sistemul fizic (gazdă, host) (interfață de tipul Host-only Adapter)

Pentru a rula demo-ul avem două opțiuni:

 1. Folosim direct consola mașinii virtuale.
 2. Aflăm adresa IP de pe interfața eth1 a mașinii virtuale și ne conectăm prin SSH, de pe sistemul fizic, folosind comanda
  ssh student@<adresa-IP-vm-eth1>

  unde <adresa-IP-vm-eth1> este adresa IP a interfeței eth1 din cadrul mașinii virtuale.

Pentru conectarea la mașina virtuală folosim numele de utilizator student cu parola student. Contul student are permsiuni de sudo. Folosind comanda

sudo su -

obținem permisiuni privilegiate (de root) în shell.

Dacă dorim să ne conectăm pe SSH iar mașina virtuală nu are adresă IP configurată pe interfața eth1 atunci folosim comanda

sudo dhclient eth1

pentru a obține o adresă IP.

Dacă optăm pentru rularea prin SSH iar sistemul fizic rulează Windows, putem folosi Putty pe post de client SSH pe sistemul fizic.

Comenzile folosite sunt de uz general. Actualizând adresele IP cu adrese potrivite, putem rula cu succes comenzile pe orice sistem sau mașină virtuală Linux.

Prelucrare note

Pentru acest scenariu, actualizați repository-ul public de USO și navigați în subdirectorul lectures/auto/grades/:

student@uso:~$ cd uso-lab
student@uso:~/uso-lab$ git pull
student@uso:~/uso-lab$ cd lectures/auto/grades
student@uso:~/uso-lab/lectures/auto/grades$ ls
2016-2017.csv 2017-2018.csv 2018-2019.csv 2019-2020.csv script.wiki show_average_final show_average_final_series show_nums stats.py

Directorul conține fișiere CSV (Comma Separated Values) reprezentând cataloagele anonimizate de la cursul de USO din ultimii ani: 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020. Ne propunem să facem prelucrarea acestora.

Pentru început, să aflăm câți studenți au participat la curs în fiecare an. Folosim utilitarul wc:

student@uso:~/uso-lab/lectures/auto/grades$ wc -l 2016-2017.csv
494 2016-2017.csv
student@uso:~/uso-lab/lectures/auto/grades$ wc -l 2017-2018.csv
538 2017-2018.csv
student@uso:~/uso-lab/lectures/auto/grades$ wc -l 2018-2019.csv
542 2018-2019.csv
student@uso:~/uso-lab/lectures/auto/grades$ wc -l 2019-2020.csv
532 2019-2020.csv

Ne dorim o afișare mai aspectuoasă și care să elimine și linia de tip header a fișierului CSV. Pentru aceasta construim un one-liner:

student@uso:~/uso-lab/lectures/auto/grades$ tail -n +2 2019-2020.csv | wc -l
531
student@uso:~/uso-lab/lectures/auto/grades$ echo -n "2019-2020: " ; tail -n +2 2019-2020.csv | wc -l
2019-2020: 531

Am folosit utilitarul tail ca să eliminăm din afișare headerul fișierului. Am folosit operatorul pipe (|) ca să filtrăm apoi rezultatul prin utilitarul wc.

Am putea rula o comandă precum cea de mai sus pentru toate cele patru fișiere. Dar ar trebui să modificăm pe rând fiecare an universitar. Vrem o variantă mai eficientă, care să permită inclusiv “scalarea” la apariția unor fișiere pentru alți ani. Pentru aceasta construim un nou one-liner care să folosească for pentru a parcurge fișierele CSV:

student@uso:~/uso-lab/lectures/auto/grades$ for i in *.csv; do echo -n "$(basename "$i" .csv): " ; tail -n +2 "$i" | wc -l; done
2016-2017: 493
2017-2018: 537
2018-2019: 541
2019-2020: 531

Acum, oricând avem nevoie de aceste informații, folosim one linerul.

Desigur, nu ne oprim aici, ci vrem informații la nivelul fiecărei serii. Am putea realiza acest lucru tot cu un one-liner, ca mai jos, adăugând încă o secvență for care parcurge cele patru serii (CA, CB, CC, CD):

student@uso:~/uso-lab/lectures/auto/grades$ for year in *.csv; do for series in CA CB CC CD; do echo -n "$(basename "$year" .csv) - $series: " ; tail -n +2 "$year" | grep "$series" | wc -l; done; done
2016-2017 - CA: 109
2016-2017 - CB: 137
2016-2017 - CC: 111
2016-2017 - CD: 170
2017-2018 - CA: 155
2017-2018 - CB: 147
2017-2018 - CC: 151
2017-2018 - CD: 143
2018-2019 - CA: 161
2018-2019 - CB: 137
2018-2019 - CC: 156
2018-2019 - CD: 136
2019-2020 - CA: 130
2019-2020 - CB: 136
2019-2020 - CC: 145
2019-2020 - CD: 131

Deja one-linerul este complicat. Este momentul să tranzităm la folosirea unui script, care e mai ușor de citit, de modificat, de utilizat și de menținut. Folosim scriptul show_nums:

student@uso:~/uso-lab/lectures/auto/grades$ cat ./show_nums
#!/bin/bash
 
if test $# -ne 1; then
  echo "Usage: $0 <csv_file>" 1>&2
  exit 1
fi
 
csv_file="$1"
if test ! -f "$csv_file"; then
  echo "Error: Argument $csv_file is not a file." 1>&2
  exit 1
fi
 
for series in CA CB CC CD; do
  echo -n "$series: "
  tail -n +2 "$csv_file" | grep "$series" | wc -l
  for group in 311 312 313 314 315; do
    echo -n "$group$series: "
    tail -n +2 "$csv_file" | grep "$group$series" | wc -l
  done
done
 
student@uso:~/uso-lab/lectures/auto/grades$ ./show_nums
Usage: ./show_nums <csv_file>
student@uso:~/uso-lab/lectures/auto/grades$ ./show_nums 2016-2017.csv
CA: 109
311CA: 28
312CA: 27
313CA: 27
314CA: 27
315CA: 0
CB: 137
311CB: 27
312CB: 28
313CB: 28
314CB: 27
315CB: 27
CC: 111
310CC: 27
312CC: 28
313CC: 28
314CC: 28
315CC: 0
CD: 170
311CD: 26
312CD: 27
313CD: 26
314CD: 27
315CD: 27
 
student@uso:~/uso-lab/lectures/auto/grades$ ./show_nums 2017-2018.csv
[...]
 
student@uso:~/uso-lab/lectures/auto/grades$ ./show_nums 2018-2019.csv
[...]
 
student@uso:~/uso-lab/lectures/auto/grades$ ./show_nums 2019-2020.csv
[...]

Scriptul show_nums primește ca argument chiar numele fișierului CSV. Parcurge fișierul și afișează informații la nivel de serie.

Numărul de studenți este o informație relativ simplă. O informație mai valoroasă, pentru evaluarea disciplinei, a subiectelor și a pregătirii studenților, o reprezintă notele. Vrem să extragem media studenților. Pentru aceasta putem folosi one-linere și construcții shell:

student@uso:~/uso-lab/lectures/auto/grades$ tail -n +2 2016-2017.csv | cut -d',' -f3 | grep -v '^$' | paste -s -d'+' | bc
3657.0
student@uso:~/uso-lab/lectures/auto/grades$ sum=$(tail -n +2 2016-2017.csv | cut -d',' -f3 | grep -v '^$' | paste -s -d'+' | bc)
student@uso:~/uso-lab/lectures/auto/grades$ count=$(tail -n +2 2016-2017.csv | wc -l)
student@uso:~/uso-lab/lectures/auto/grades$ echo "scale=2; $sum/$count"
scale=2; 3657.0/493
student@uso:~/uso-lab/lectures/auto/grades$ echo "scale=2; $sum/$count" | bc
7.41

Obținem că media notelor finale în anul universitar 2016-2017 este 7.41. Media este eronată: este media pentru toți studenții inclusiv cei absenți; variabila count nu a eliminat studenții absenți. O medie calculată corect este:

student@uso:~/uso-lab/lectures/auto/grades$ count=$(tail -n +2 2016-2017.csv | cut -d ',' -f3 | grep -v '^$' | wc -l)
student@uso:~/uso-lab/lectures/auto/grades$ echo "scale=2; $sum/$count" | bc
7.96

În secvența de mai sus, am eliminat intrările care nu conțin valoare (notele absente), la fel cum am procedat și în calculul sumei sum.

În plus, one-linerul nu este robust. Este posibil ca unele intrări să conțină șirul ABS sau absent, așa cum vedem că este cazul fișierului 2017-2018.csv:

student@uso:~/uso-lab/lectures/auto/grades$ tail -n +2 2017-2018.csv | cut -d',' -f3 | grep -v '^$' | paste -s -d'+'
9.0+9.0+9.0+8.0+8.0+8.0+10.0+9.0+6.0+7.0+9.0+4.0+10.0+10.0+9.0+8.0+9.0+9.0+6.0+6.0+10.0+9.0+9.0+10.0+9.0+10.0+5.0+10.0+8.0+10.0+10.0+10.0+7.0+10.0+10.0+8.0+9.0+8.0+9.0+10.0+9.0+6.0+10.0+10.0+8.0+10.0+7.0+7.0+8.0+10.0+8.0+7.0+9.0+8.0+9.0+10.0+10.0+10.0+9.0+7.0+6.0+10.0+10.0+6.0+9.0+8.0+8.0+10.0+10.0+7.0+10.0+9.0+8.0+10.0+10.0+8.0+10.0+10.0+9.0+8.0+9.0+7.0+6.0+8.0+9.0+10.0+6.0+6.0+8.0+7.0+7.0+8.0+9.0+9.0+6.0+9.0+8.0+9.0+10.0+6.0+10.0+10.0+8.0+10.0+8.0+10.0+9.0+10.0+10.0+10.0+8.0+10.0+10.0+10.0+8.0+9.0+6.0+10.0+5.0+10.0+10.0+10.0+10.0+5.0+9.0+8.0+8.0+7.0+9.0+7.0+8.0+9.0+7.0+7.0+9.0+6.0+7.0+6.0+7.0+7.0+9.0+8.0+10.0+7.0+8.0+10.0+10.0+10.0+9.0+5.0+10.0+10.0+9.0+10.0+10.0+8.0+10.0+6.0+7.0+10.0+10.0+6.0+8.0+10.0+10.0+absent+9.0+7.0+9.0+8.0+9.0+8.0+6.0+4.0+10.0+9.0+10.0+8.0+8.0+7.0+9.0+8.0+10.0+10.0+7.0+9.0+9.0+8.0+7.0+7.0+8.0+7.0+8.0+7.0+10.0+6.0+7.0+8.0+9.0+10.0+5.0+7.0+6.0+9.0+6.0+7.0+6.0+8.0+8.0+9.0+8.0+absent+9.0+6.0+10.0+10.0+10.0+6.0+9.0+6.0+7.0+8.0+6.0+10.0+6.0+9.0+absent+absent+10.0+7.0+8.0+absent+7.0+8.0+9.0+8.0+9.0+9.0+6.0+absent+9.0+10.0+absent+10.0+10.0+9.0+10.0+8.0+8.0+7.0+8.0+8.0+10.0+absent+8.0+10.0+6.0+7.0+8.0+10.0+10.0+10.0+8.0+9.0+9.0+absent+7.0+10.0+8.0+9.0+7.0+10.0+9.0+6.0+8.0+10.0+7.0+7.0+10.0+10.0+10.0+10.0+10.0+8.0+7.0+8.0+8.0+10.0+10.0+8.0+10.0+9.0+8.0+9.0+10.0+9.0+7.0+8.0+9.0+9.0+10.0+6.0+9.0+10.0+8.0+10.0+10.0+6.0+10.0+9.0+9.0+7.0+8.0+7.0+7.0+10.0+ABS+4.0+9.0+10.0+10.0+7.0+ABS+10.0+7.0+9.0+10.0+10.0+10.0+10.0+10.0+10.0+10.0+9.0+8.0+8.0+10.0+10.0+10.0+9.0+9.0+9.0+5.0+10.0+8.0+10.0+8.0+8.0+10.0+8.0+ABS+ABS+10.0+8.0+7.0+10.0+10.0+9.0+10.0+9.0+8.0+7.0+10.0+10.0+7.0+10.0+10.0+10.0+8.0+7.0+9.0+10.0+9.0+10.0+10.0+10.0+10.0+10.0+7.0+9.0+ABS+10.0+ABS+4.0+8.0+6.0+8.0+10.0+10.0+6.0+7.0+8.0+9.0+9.0+10.0+9.0+8.0+9.0+8.0+9.0+8.0+8.0+9.0+5.0+10.0+7.0+5.0+10.0+8.0+9.0+10.0+8.0+6.0+10.0+8.0+10.0+8.0+8.0+8.0+7.0+9.0+10.0+7.0+8.0+9.0+9.0+7.0+absent+5.0+7.0+7.0+7.0+10.0+8.0+9.0+6.0+10.0+10.0+10.0+8.0+4.0+7.0+10.0+7.0+7.0+8.0+7.0+5.0+6.0+5.0+6.0+10.0+absent+9.0+7.0+9.0+10.0+9.0+7.0+10.0+7.0+6.0+10.0+7.0+6.0+9.0+9.0+absent+7.0+10.0+7.0+10.0+7.0+7.0+8.0+7.0+8.0+6.0+absent+7.0+9.0+7.0+6.0+7.0+absent+6.0+4.0+8.0+absent+8.0+8.0+7.0+9.0+7.0+10.0+8.0+6.0+8.0+9.0+10.0+6.0+10.0+4.0+7.0+absent+10.0+10.0+9.0+4.0+8.0+9.0+absent+7.0+8.0+6.0+8.0+5.0+9.0+8.0+6.0+7.0+8.0+7.0+10.0+9.0+7.0+7.0+6.0+9.0+10.0+9.0+8.0+7.0+10.0+10.0+7.0+10.0

Ținând cont de aceasta, creăm scriptul show_average_final care rezolvă problemele de mai sus, și care împrumută bunele practici ale scriptului show_num ca să afișeze media fiecărui an universitar:

student@uso:~/uso-lab/lectures/auto/grades$ ./show_average_final 2016-2017.csv
7.96
student@uso:~/uso-lab/lectures/auto/grades$ ./show_average_final 2017-2018.csv
8.33
student@uso:~/uso-lab/lectures/auto/grades$ ./show_average_final 2018-2019.csv
8.77
student@uso:~/uso-lab/lectures/auto/grades$ ./show_average_final 2019-2020.csv
7.85

Dacă ne dorim statistici și la nivelul seriei, actualizăm scriptul în scriptul show_average_final_series:

student@uso:~/uso-lab/lectures/auto/grades$ ./show_average_final_series 2019-2020.csv
7.85
CA: 8.17
CB: 8.50
CC: 7.74
CD: 7.10
student@uso:~/uso-lab/lectures/auto/grades$ ./show_average_final_series 2018-2019.csv
8.77
CA: 8.76
CB: 8.39
CC: 8.94
CD: 8.84
student@uso:~/uso-lab/lectures/auto/grades$ ./show_average_final_series 2017-2018.csv
8.33
CA: 8.68
CB: 8.18
CC: 8.57
CD: 7.88
student@uso:~/uso-lab/lectures/auto/grades$ ./show_average_final_series 2016-2017.csv
7.96
CA: 8.42
CB: 7.94
CC: 7.81
CD: 7.86

În momentul în care efectuăm prelucrări numerice și pe date din ce în ce mai multe și cu potențiale noi cerințe de prelucrarea, ne gândim să trecem la un limbaj de scripting / programare cu mai multe funcționalități de prelucrare numerică și de șiruri, care să permită o mai bună mentenanță. Un astfel de exemplu este scriptul stats.py în Python:

student@uso:~/uso-lab/lectures/auto/grades$ python stats.py
Grup      Număr  Notă  Quiz  Teme Midterm Practic
2016-2017    455  7.96  6.40  7.71  6.52  7.00
CA        105  8.42  6.94  7.65  6.75  8.01
CB        123  7.94  6.14  7.88  5.92  7.17
CC        105  7.82  6.01  7.42  7.01  6.83
CD        122  7.72  6.52  7.84  6.51  6.11
 
2017-2018    503  8.36  6.01  9.25  7.42  7.19
CA        117  8.64  6.71  9.27  7.09  7.13
CB        134  8.26  5.46  9.17  7.10  7.67
CC        118  8.74  6.86  9.33  7.87  7.57
CD        134  7.89  5.22  9.25  7.62  6.42
 
2018-2019    498  8.78  6.86  8.98  7.52  8.23
CA        131  8.82  6.97  8.93  7.52  8.76
CB        122  8.39  6.42  8.97  7.12  6.74
CC        124  9.02  7.05  9.15  7.43  8.67
CD        121  8.86  6.99  8.87  8.03  8.71
 
2019-2020    488  8.14  5.93  8.69  6.67  6.97
CA        121  8.31  6.12  8.62  6.69  7.80
CB        125  8.50  6.69  8.63  6.92  7.80
CC        126  8.07  6.26  8.61  6.80  6.06
CD        116  7.65  4.54  8.90  6.25  6.19

În acest script facem o prelucrare a tuturor notelor: final, examen grilă, teme, examen practic final și de midterm. Scriptul folosește funcționalități ale limbajului Python: clase, dicționare, funcții, parcurgerea fișierelor (CSV). Aceste lucruri îl fac ușor de actualizat și de meținut.

Concluzionând, atunci când facem automatizare:

 • folosim funcționalități existente ale shellului
 • pornim cu înlănțuiri de comenzi și one linere
 • pe măsură ce avansăm, trecem la scripturi shell
 • când prelucrăm șiruri sau numere și avem multe date și cerințe în creștere, tranzităm la un limbaj de scripting / programare (precum Python)
uso/cursuri/curs-11.txt · Last modified: 2022/12/20 01:54 by sergiu.weisz
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0