Curs 09 - Utilizatori

Demo

Cuvantul utilizator defineste in primul rand persoana fizica care dorește să acceseze resursele și funcționalitățile unui sistem de calcul. Din punct de vedere al sistemului de operare însă, utilizatorul presupune existența unui cont de utilizator prin intermediul căruia sunt accesate resursele puse acestuia la dispozitie în sistem (de exemplu fișierele) si care poate crea procese.

Clasificare:

 • Utilizatori de sistem – permit crearea de procese si detin resurse precum fisiere
 • Utilizatori de aplicatii – permit accesul la resursele gestionate de aplicatii si nu de sistemul de operare

Un prompt BASH default arată utilizatorul care s-a logat pe sesiunea shell curentă. În acest caz, utilizatorul este student.

student@uso:~$

Informațiile despre utilizatori sunt stocate in fișierul /etc/passwd

student@uso:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
mihai:x:1001:1001:/home/mihai:/bin/bash
maria:x:1002:1002:/home/maria:/bin/bash

Fiecare utilizator este identificat în mod unic în funcție de UID (User Identifier). De asemenea, un utilizator are atribuit si un director home. Pentru a accesa directorul home, folosim caracterul ~, acesta substituind calea către directorul home al utilizatorului curent:

student@uso:~$ cd ~
student@uso:~$ pwd
/home/student

Observăm că directorul home al utilizatorului student este /home/student. Utilizatorul root (utilizatorul privilegiat in Unix) are UID-ul 0 si home-ul in /root.

Pentru ușurința în realizarea unor configurații in sistem, utilizatorii pot fi organizați în grupuri. Un grup poate contine mai multi utilizatori, iar un utilizator poate face parte din mai multe grupuri. Fiecare grup folosește un identificator unic numit GID (Group Identifier). GID-ul 0 este rezervat grupului utilizatorului root.

Fisierul /etc/group conține informatii despre toate grupurile din sistem.

Mai jos este un demo unde vor fi prezentate comenzile menționate în curs, alături de exemple de folosire a acestora.

Comanda su

Comanda su (substitute user) este folosita pentru a schimba utilizatorul current.

student@uso:~$ su mihai
Password:
mihai@uso:/home/student$

De cele mai multe ori, comanda su este folosita alaturi de sudo (substitute usor do) pentru a accesa un shell cu drepturi privilegiate. Daca dupa utilitarul su nu se da un nume de utilizator atunci se va considera ca se doreste accesarea utilizatorului root.

student@uso:~$ sudo su
[sudo] password for student:
root@uso:/home/student#

Se mai poate folosi si comanda sudo bash pentru a obtine un astfel de shell. Aceasta comanda va schimba directorul current în home-ul root-ului.

student@uso:~$ sudo bash
[sudo] password for student:
root@uso:~#

Utilizatorul care executa comanda cu sudo trebuie sa aiba drept de sudo. Altfel se va obtine urmatorul rezultat.

mihai@uso:~$ sudo su
[sudo] password for mihai:
mihai is not in the sudoers file. This incident will be reported.
mihai@uso:~$

Comenzile id și finger

Comenzile id si finger se folosesc pentru a afla informatii despre un anumit utilizator.

student@uso:~$ id mihai
uid=1001(mihai) gid=1001(mihai) groups=1001(mihai)
student@uso:~$ finger mihai
Login: mihai   		Name: Mihai Popescu
Directory: /home/mihai		Shell: /bin/bash
Office: 101
Never logged in.
No mail.
No Plan.

Comenzile w, who și pinky

Aceste comenzi ofera informatii despre userii logati in sistem.

student@uso:~/Documents$ w
 12:18:08 up 2 days, 18:27, 3 users, load average: 0,26, 0,19, 0,08
USER 	TTY   FROM     	LOGIN@  IDLE  JCPU  PCPU WHAT
student :0    :0      	11:57  ?xdm?  7:05  0.01s /usr/lib/gdm3/gdm-x-session --run-script
maria	tty2   -      	12:18	8.00s 0.05s 0.05s -bash
mihai	:1    :1      	12:15  ?xdm?  7:05  0.01s /usr/lib/gdm3/gdm-x-session --run-script
student@uso:~/Documents$ who
student :0      2020-10-13 11:57 (:0)
maria	tty2     2020-10-13 12:18
mihai	:1      2020-10-13 12:15 (:1)

Comanda pinky poate produce si un output asemanator cu finger.

student@uso:~$ pinky -l student
Login name: student         	In real life: Student User
Directory: /home/student 	    Shell: /bin/bash

Comanda whoami

Comanda whoami afiseaza username-ul utilizatorului current.

student@uso:~$ whoami
student
student@uso:~$

Comenzile users și groups

Comanda users afiseaza userii logati in system.

mihai@uso:/home/student$ users
student
mihai@uso:/home/student$

Comanda groups afiseaza grupurile din care face parte un utilizator dat ca parametru comenzii. Daca nu se da niciun utilizator, atunci se va lua utilizatorul current.

student@uso:~$ groups
student adm cdrom sudo dip plugdev lpadmin sambashare
student@uso:~$ groups root
root : root
student@uso:~$ groups student
student : student adm cdrom sudo dip plugdev lpadmin sambashare
student@uso:~$ groups mihai
mihai : mihai

Comanda passwd

Comanda passwd este folosita pentru a schimba parola unui utilizator. Un utilizator neprivilegiat trebuie sa foloseasca sudo pentru a schimba parola altui utilizator.

student@uso:~$ sudo passwd mihai
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
mihai@uso:/home/student$ passwd mihai
Changing password for mihai.
(current) UNIX password:
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully

Comenzile useradd și adduser

Ambele comenzi sunt folosite pentru a adauga un user in sistem. Comanda adduser se foloseste de useradd, dar este mai user friendly.

student@uso:~$ sudo useradd marcela
student@uso:~$ id marcela
uid=1003(marcela) gid=1003(marcela) groups=1003(marcela)
student@uso:~$ sudo adduser marcela
Adding user `marcela' ...
Adding new group `marcela' (1003) ...
Adding new user `marcela' (1003) with group `marcela' ...
Creating home directory `/home/marcela' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for marcela
Enter the new value, or press ENTER for the default
  	Full Name []:
  	Room Number []:
  	Work Phone []:
  	Home Phone []:
  	Other []:
Is the information correct? [Y/n]
student@uso:~$

Comenzile userdel si deluser

Ambele comenzi sunt folosite pentru a sterge un utilizator. Comanda deluser este considerate mai interactive.

student@uso:~$ sudo deluser marcela
Removing user `marcela' ...
Warning: group `marcela' has no more members.
Done.
student@uso:~$ finger marcela
finger: marcela: no such user.
student@uso:~$ sudo userdel marcela
student@uso:~$ finger marcela
finger: marcela: no such user.

Comenzile groupadd, addgroup, groupdel si delgroup

Groupadd si addgroup se folosesc pentru a adauga noi grupuri in system. Nu este o mare diferenta intre aceste comenzi, addgroup fiind doar mai user friendly.

student@uso:~$ sudo groupadd colegi1
student@uso:~$ sudo addgroup colegi2
Adding group `colegi2' (GID 1004) ...
Done.
student@uso:~$ cat /etc/group | grep colegi
colegi1:x:1003:
colegi2:x:1004:
student@uso:~$ sudo delgroup colegi1
Removing group `colegi1' ...
Done.
student@uso:~$ sudo groupdel colegi2
student@uso:~$

Groupdel si delgroup se folosesc pentru a sterge grupuri din sistem. La fel ca la comenzile anterioare, rezultatul lor nu difera foarte mult, delgroup fiind mai interactive si acceptand mai multe optiuni.

Comenzile usermod si groupmod

Comanda usermod este folosita pentru a modifica un cont de utilizator. In functie de optiunile date acestei comenzi, putem schimba mai multe lucruri la un cont de utilizator. Spre exemplu, putem schimba home directory-ul unui user.

student@uso:~$ finger marcela
Login: marcela  	              	Name:
Directory: /home/marcela    	 	Shell: /bin/bash
Never logged in.
No mail.
No Plan.
student@uso:~$ sudo usermod -d /home/marcela_dir marcela
student@uso:~$ finger marcela
Login: marcela  	              	Name:
Directory: /home/marcela_dir    	Shell: /bin/bash
Never logged in.
No mail.
No Plan.
student@uso:~$

Pentru a adauga un user la un grup se procedeaza in felul urmator:

student@uso:~$ groups marcela
marcela : marcela
student@uso:~$ sudo addgroup studenti
Adding group `studenti' (GID 1004) ...
Done.
student@uso:~$ sudo usermod -a -G studenti marcela
student@uso:~$ groups marcela
marcela : marcela studenti
student@uso:~$

Comanda groupmod este folosita pentru a modifica un grup din system. De exemplu, putem modifica numele unui grup:

student@uso:~$ sudo groupmod -n absolventi studenti
student@uso:~$ cat /etc/group | grep absolventi
absolventi:x:1004:marcela
student@uso:~$

Comanda chsh

Comanda chsh este folosita pentru a schimba shell-ul de login al utilizatorului.

student@uso:~$ finger marcela | grep Shell
Directory: /home/marcela    	 	Shell: /bin/bash
student@uso:~$ sudo chsh marcela
Changing the login shell for marcela
Enter the new value, or press ENTER for the default
  	Login Shell [/bin/bash]: /bin/sh
student@uso:~$ finger marcela | grep Shell
Directory: /home/marcela    	 	Shell: /bin/sh

Comanda chfn

Comanda chfn ofera posibilitatea de a schimba informatii legate de contul de utilizator.

student@uso:~$ sudo chfn marcela
Changing the user information for marcela
Enter the new value, or press ENTER for the default
  	Full Name []: Marcela Popescu
  	Room Number []: 120
  	Work Phone []: 074234324
  	Home Phone []: 025543455
  	Other []: info
student@uso:~$ finger marcela
Login: marcela  	         Name: Marcela Popescu
Directory: /home/marcela    	 Shell: /bin/bash
Office: 120, 074234324          Home Phone: 025543455
Never logged in.
No mail.
No Plan.
student@uso:~$

Comanda chpasswd

Comanda chpasswd este folosita pentru a schimba parolele mai multor useri in cadrul unei singure comenzi. Odata ce este rulata comanda, pe urmatoarele linii trebuie sa completam informatiile sub forma user:parola. Pentru a salva parolele se tasteaza combinatia CTRL+D.

 
student@uso:~$ sudo chpasswd
marcela:1234
mihai:4321
maria:mihai
student@uso:~$

Comanda chown

Comanda chown este folosita pentru a schimba utilizatorul care este owner pentru un fisier.

student@uso:/home/dode$ ls -l | grep terminus
-rw-rw-r-- 1 dode dode	0 oct 14 13:17 terminus
student@uso:/home/dode$ sudo chown student terminus
student@uso:/home/dode$ ls -l | grep terminus
-rw-rw-r-- 1 student dode	0 oct 14 13:17 terminus

Se poate observa mai sus ca am schimbat utilizatorul care este owner din dode in student.

Comanda chgrp

Comanda chgrp se foloseste pentru a schimba grupul unui fisier.

student@uso:/home/dode$ ls -l | grep terminus
-rw-rw-r-- 1 dode dode	0 oct 14 13:17 terminus
student@uso:/home/dode$ sudo chgrp student terminus
student@uso:/home/dode$ ls -l | grep terminus
-rw-rw-r-- 1 dode student	0 oct 14 13:17 terminus

Mai sus am schimbat grupul care este owner din dode in student.

Comanda chmod

Comanda chmod este folosita pentru a schimba permisiunile pe care le detine un user sau un grup pentru un fisier. In urmatorul exemplu se executa o serie de operatii folosind comanda chmod, rezultatul lor putand fi observat cu comanda ls -l folosita impreuna cu grep.

student@uso:/home/dode$ ls -l | grep terminus
-rw-rw-r-x 1 dode student	0 oct 14 13:17 terminus
student@uso:/home/dode$ sudo chmod o-x terminus
student@uso:/home/dode$ ls -l | grep terminus
-rw-rw-r-- 1 dode student	0 oct 14 13:17 terminus
student@uso:/home/dode$ sudo chmod u+x terminus
student@uso:/home/dode$ ls -l | grep terminus
-rwxrw-r-- 1 dode student	0 oct 14 13:17 terminus
student@uso:/home/dode$ sudo chmod g+x terminus
student@uso:/home/dode$ ls -l | grep terminus
-rwxrwxr-- 1 dode student	0 oct 14 13:17 terminus
student@uso:/home/dode$ sudo chmod o+x terminus
student@uso:/home/dode$ ls -l | grep terminus
-rwxrwxr-x 1 dode student	0 oct 14 13:17 terminus
student@uso:/home/dode$ sudo chmod o+w terminus
student@uso:/home/dode$ ls -l | grep terminus
-rwxrwxrwx 1 dode student	0 oct 14 13:17 terminus
student@uso:/home/dode$ sudo chmod g-w terminus
student@uso:/home/dode$ ls -l | grep terminus
-rwxr-xrwx 1 dode student	0 oct 14 13:17 terminus
student@uso:/home/dode$ sudo chmod a-w terminus
student@uso:/home/dode$ ls -l | grep terminus
-r-xr-xr-x 1 dode student	0 oct 14 13:17 terminus
uso/cursuri/curs-09.txt · Last modified: 2022/11/28 14:02 by sergiu.weisz
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0