Curs 02 - Utilizarea sistemului de fișiere

 • Cuvinte cheie: fișier, director, nume, extensie, metadate, date, stat, date binare, date text, ASCII, bit, octet (byte), file, operații, cat, ls, touch, mkdir, cp, mv, rm, rmdir, pwd, cd, ierarhie, director rădăcină, cale, separator, cale relativă, cale absolută, . și .., operații recursive

Demo

În acest demo, vom prezenta comenzile menționate în curs, alături de exemple și cazuri de utilizare ale acestora.

Comanda ls

Ori de câte ori este necesar să aruncați o privire asupra conținutului unui director din linia de comandă Linux, ls este comanda utilizată. Rezultatul comenzii este sortat în ordine alfabetică.

student@uso:~$ ls
Desktop  Downloads Pictures Templates snap   uso.git
Documents Music   Public  Videos   uso-lab

Observăm că dacă scriem simplu ls, se afișeaza fișierele și directoarele aflate în directorul în care mă aflu. Dacă dorim să vedem conținutul altui director, putem să oferim calea absolută sau calea relativă către acel director.

Calea absolută începe din directorul root (/), iar cea relativă începe din directorul în care mă aflu. Intrarea . indică spre același director, iar .. indică spre directorul părinte.

Comanda ls poate afișa, de asemenea, informații detaliate despre fișiere și directoare. Pentru a activa acest format de ieșire, trebuie să utilizați opțiunea -l în linia de comandă.

student@uso:~$ ls -l
total 44
drwxr-xr-x 2 student student 4096 aug 13 21:05 Desktop
drwxr-xr-x 3 student student 4096 aug 17 21:46 Documents
drwxr-xr-x 2 student student 4096 aug 17 22:21 Downloads
drwxr-xr-x 2 student student 4096 aug 13 21:05 Music
drwxr-xr-x 2 student student 4096 aug 13 21:05 Pictures
drwxr-xr-x 2 student student 4096 aug 13 21:05 Public
drwxr-xr-x 2 student student 4096 aug 13 21:05 Templates
drwxr-xr-x 2 student student 4096 aug 13 21:05 Videos
drwxr-xr-x 4 student student 4096 aug 18 22:06 snap
drwxrwxr-x 6 student student 4096 sep 25 17:41 uso-lab
drwxrwxr-x 6 student student 4096 aug 21 10:48 uso.git

După cum puteți vedea mai sus, ieșirea este împărțită în 8 coloane:

 • Prima coloană prezintă permisiunile de fișier
 • Cea de-a doua coloană arată numărul de hard links
 • A treia și a patra coloană reprezintă numele proprietarilor și ale grupurilor
 • A cincea este dimensiunea fișierului
 • A șasea și a șaptea sunt data și ora ultimei modificări
 • Ultima coloana este numele fișierului.

Comanda ls nu afișează în mod implicit fișierele și directoarele ascunse. Cu toate acestea, puteți forța instrumentul să facă acest lucru folosind opțiunea -a. Comparați fișierele și directoarele afișate atunci când rulăm ls -a vs ls, pentru a le identifica pe cele ascunde.

student@uso:~$ ls -a
.          .local              Documents
..         .mozilla             Downloads
.apport-ignore.xml .profile             Music
.bash_aliases    .ssh               Pictures
.bash_history    .sudo_as_admin_successful     Public
.bash_logout    .tmux               Templates
.bashrc       .tmux.conf            Videos
.cache       .vboxclient-display-svga-x11.pid snap
.config       .vim               uso-lab
.emacs       .viminfo             uso.git
.gitconfig     .vimrc
.gnupg       Desktop

Comanda pwd

Comanda pwd tipărește calea absolută a directorului de lucru curent (PWD - Print Working Directory), locația în care mă aflu în momentul rulării comenzii.

student@uso:~$ pwd
/home/student

Putem folosi această comandă pentru a verifica faptul că am ajuns în locația dorită.

Comanda cd

Puteți schimba cu ușurință directorul curent de lucru specificând noul director ca argument la comanda cd. În funcție de locul în care vă aflați și în ce director doriți să ajungeți, poate fi necesar să specificați calea absolută către acesta din urmă, împreună cu numele său.

De exemplu, să presupunem că ne aflăm în directorul home și doresc să merg în Desktop (care se află de obicei în directorul home), atunci voi rula comanda următoare. Este de ajuns să folosesc o cale relativă.

student@uso:~$ pwd
/home/student
student@uso:~$ cd Desktop/
student@uso:~/Desktop$ 
student@uso:~$ pwd
/home/student/Desktop

Dacă totuși nu știu unde se află folderul în care doresc să ajung față de cel în care mă aflu sau poate doresc să scriu comanda la modul general pentru a o putea folosi indiferent de locația curentă, atunci pot sa folosesc calea absolută.

student@uso:~/Downloads$ pwd
/home/student/Downloads
student@uso:~/Downloads$ cd /home/student/Desktop/
student@uso:~/Desktop$ pwd
/home/student/Desktop

Pentru a verifica schimbarea directorului, folosim comanda pwd.

Putem să ne mutăm rapid în directorul home, indiferent de locația curentă (sau actualul director de lucru), folosind semnul tildă (~) alături de comanda cd.

student@uso:~/Desktop$ cd ~
student@uso:~$ 
student@uso:~$ pwd
/home/student

Dacă doresc să mă întorc în directorul părinte, atunci folosesc comanda cd ..

Comanda file

Comanda file este folosită pentru a determina tipul unui fișier.

student@uso:~$ file Music/
Music/: directory

Putem folosi această comandă pentru a verifica tipul fișierului.

Comanda cat

Comanda cat vă permite să vizualizați conținutul unui fișier în ieșirea standard (stdout). Acest lucru se poate face în modul următor:

student@uso:~$ cat fisier.txt 
Curs uso

Putem folosi această comanda pentru a verifica faptul că s-a salvat conținutul în fișier.

Comanda touch

Comanda touch este folosită pentru a schimba timpul când un fișier a fost accesat și modificat ultima dată. Este de asemenea folosită pentru a crea un fișier gol. Comanda nu modifică conținutul fișierului. Deseori o folosim în scopul de a crea un fișier gol.

student@uso:~$ ls
Desktop  Downloads Pictures Templates snap   uso.git
Documents Music   Public  Videos   uso-lab
student@uso:~$ touch fisier.txt
student@uso:~$ ls
Desktop  Downloads Pictures Templates fisier.txt uso-lab
Documents Music   Public  Videos   snap    uso.git

Pentru a verifica faptul că am creat fișierul, putem folosi comanda ls.

Comanda rm

Comanda rm este folosită pentru a șterge un fișier. Pentru a face asta, este nevoie doar să oferim calea către fișierul respectiv.

 
student@uso:~$ ls
Desktop  Downloads Pictures Templates fisier.txt uso-lab
Documents Music   Public  Videos   snap    uso.git
student@uso:~$ rm fisier.txt 
student@uso:~$ ls
Desktop  Downloads Pictures Templates snap   uso.git
Documents Music   Public  Videos   uso-lab

Pentru a verifica faptul că am șters fișierul, putem folosi comanda ls.

Dacă dorim să ștergem un director, atunci trebuie să utilizăm opțiunea -r în linia de comandă.

student@uso:~$ rm Music/
rm: cannot remove 'Music/': Is a directory
student@uso:~$ rm -r Music/
student@uso:~$ ls
Desktop  Downloads Public   Videos uso-lab
Documents Pictures  Templates snap  uso.git

Comanda rmdir

Comanda rmdir este folosită pentru a șterge directoare. ATENȚIE! Directoarele trebuie să fie goale. Dacă nu sunt goale, atunci trebuie să le ștergem cu rm -r, pentru că rmdir nu va funcționa.

student@uso:~$ rmdir Music
student@uso:~$ ls
Desktop  Downloads Public   Videos uso-lab
Documents Pictures  Templates snap  uso.git

Comanda mkdir

Folosim această comandă pentru a crea un director gol.

student@uso:~$ ls
Desktop  Downloads Public   Videos uso-lab
Documents Pictures  Templates snap  uso.git
student@uso:~$ mkdir FolderNou
student@uso:~$ ls
Desktop  Downloads Pictures Templates snap   uso.git
Documents FolderNou Public  Videos   uso-lab

Pentru a verifica faptul că am creat directorul, putem folosi comanda ls

Pentru a afla mai multe detalii despre cum funcționeaza o comandă și pentru a putea vizualiza opțiunile acestora, puteți să folosiți comanda man alături de numele comenzii: man ls

uso/cursuri/curs-02.txt · Last modified: 2024/02/26 11:42 by sergiu.weisz
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0