Laborator 06 - Îmbunătățirea lucrului în linia de comandă

Principalul atu al utilizării aplicațiilor în linie de comandă, și nu în mediul grafic, este viteza cu care rezolvăm anumite sarcini. Această viteză este dată de posibilitatea de a combina utilitare în linia de comandă pentru a automatiza procese manuale, repetitive. Întotdeauna ne dorim să fim mai rapizi și să automatizăm cât mai mult din sarcinile noastre, deoarece cu cât ne terminăm treaba mai repede, cu atât avem mai mult timp liber la dispoziție.

De regulă, cu cât petrecem mai mult timp cu mâna pe tastatură și mai puțin pe mouse, cu atât suntem mai rapizi. Aliniate la această idee, aplicațiile ne pun la dispoziție scurtături pe care suntem încurajați să le folosim pentru a ne utiliza timpul mai eficient.

Inspectarea sistemului de fișiere

Cea mai importantă comandă

Așa cum spuneam mai devreme, marele avantaj al utilizării terminalului este că ne ajută să rezolvăm sarcini foarte rapid. Rezolvăm sarcini folosind utilitarele pe care le avem disponibile în linia de comandă, fie că acestea fac parte din sistemul nostru sau le-am instalat.

Cel mai important utilitar pe care îl avem la dispoziție este man. Utilitarul man ne deschide pagina de manual în care este documentat un alt utilitar pe care dorim să-l folosim.

student@uso:~$ man
What manual page do you want?

Putem consulta însăși pagina de manual a utilitarului man

student@uso:~$ man man

Vom fi întâmpinați de următorul program interactiv:

MAN(1)            Manual pager utils            MAN(1)
 
NAME
    man - an interface to the on-line reference manuals
 
SYNOPSIS
    man [-C file] [-d] [-D] [--warnings[=warnings]] [-R encoding] [-L
    locale] [-m system[,...]] [-M path] [-S list] [-e extension] [-i|-I]
    [--regex|--wildcard]  [--names-only] [-a] [-u] [--no-subpages] [-P
    pager] [-r prompt] [-7] [-E encoding] [--no-hyphenation] [--no-justifi‐
    cation] [-p string] [-t] [-T[device]] [-H[browser]] [-X[dpi]] [-Z]
    [[section] page[.section] ...] ...
    man -k [apropos options] regexp ...
    man -K [-w|-W] [-S list] [-i|-I] [--regex] [section] term ...
    man -f [whatis options] page ...
    man -l [-C file] [-d] [-D] [--warnings[=warnings]] [-R encoding] [-L
    locale] [-P pager] [-r prompt] [-7] [-E encoding] [-p string] [-t]
    [-T[device]] [-H[browser]] [-X[dpi]] [-Z] file ...
    man -w|-W [-C file] [-d] [-D] page ...
    man -c [-C file] [-d] [-D] page ...
    man [-?V]
 
 Manual page man(1) line 1 (press h for help or q to quit)

Observăm că ultima linie din terminal, Manual page man(1) line 1 (press h for help or q to quit), ne oferă mai multe informații:

 • Ne aflăm pe prima linie din prima pagină a manualului
 • Putem apăsa tasta h pentru a acesa meniul de ajutor
 • Putem apăsa tasta q pentru a ieși din manual

Navigăm cu câte o linie de terminal în joș și în sus folosind folosind tastele Ctrl+n și Ctrl+p. Putem folosi tastele Ctrl+f și Ctrl+b pentru a naviga, cu câte un ecran de terminal, în jos și în sus în pagină. Mai simplu, putem folosi tasta Enter pentru a naviga cu câte o linie în jos și tasta Space pentru a naviga cu câte un ecran în jos. Navigăm la începutul paginii folosind tasta g. Navigăm la sfârșit paginii folosind tasta G.

Putem folosi tastele j și k ca alternative pentru Arrow Down și Arrow Up. Astfel suntem mai rapizi pentru că nu ne mai mutăm mâna de pe tastele caractere.

Folosim man ca să vedem dacă un utilitar oferă o anumită funcționaltiate. Citim întreaga pagină de manual ca să vedem toate funcționalitățile sau căutăm o funcționalitate folosind cuvinte cheie. Pașii pentru căutarea unui cuvânt cheie sunt următorii:

 1. Pentru a porni funcția de căutare apăsăm tasta / în sesiunea interactivă din man.
 2. În continuare vom introduce textul pe care dorim să-l căutăm: poate să fie un cuvântul cheie pe care îl știm deja sau orice text care sperăm că ne duce la rezultatul dorit.
 3. Acum apăsăm tasta Enter. Vom fi duși la primul rezultat care se potrivește căutării, dacă acesta există.
 4. Dacă vrem să navigăm la următorul rezultat apăsăm tasta n. Dacă vrem să navigăm la un rezultat anterior apăsăm tasta N.

Căutarea1) are loc de la poziția curentă în pagină către sfârșitul paginii. Dacă am navigat deja în interiorul paginii, trebuie să avem în vedere că rezultatul de interes al căutării noastre se poate afla undeva între începutul paginii și poziția noastră curentă2).

Interpretarea paginii de manual

La o primă vedere, textul paginii de manual poate fi intimidant; unele utilitare au mai multe opțiuni și argumente, unele opționale, altele nu. O să trecem prin sintaxă și o să vedem că lucrurile sunt mult mai simple decât par. Să analizăm pagina de manual a utilitarului ls; man ls:

LS(1)              User Commands              LS(1)
 
NAME
    ls - list directory contents
 
SYNOPSIS
    ls [OPTION]... [FILE]...
 
DESCRIPTION
    List information about the FILEs (the current directory by default).
    Sort entries alphabetically if none of -cftuvSUX nor --sort is speci‐
    fied.
 
    Mandatory arguments to long options are mandatory for short options
    too.
 
    -a, --all
       do not ignore entries starting with .
 
    -A, --almost-all
       do not list implied . and ..
 
    --author
 Manual page ls(1) line 1 (press h for help or q to quit)
 • Prima secțiune care ne interesează este “DESCRIPTION”. Citim descrierea și ne dăm seama dacă utilitarul ne va ajuta în rezolvarea sarcinii pe care o avem. În cazul utilitarului ls, descrierea ne informează că acesta afișează informații despre fișierele din calea indicată, sau din directorul curent atunci când nu specificăm o cale.
 • Cea de-a doua secțiune care ne interesează este “SYNOPSIS”. Aceasta ne spune cum putem să rulăm utilitarul, ce opțiuni și argumente sunt opționale (pot lipsi) și ce opțiuni și argumente sunt obligatorii.
SYNOPSIS
    ls [OPTION]... [FILE]...

Sintaxa [ ] ne spune că acea categorie este opțională. Astfel, pentru ls, deducem că atât opțiunile ([OPTION]...) cât și argumentele ([FILE]..., calea către fișiere sau directoare) sunt opționale. Cele trei puncte ... înseamnă mai multe din categoria precedentă: deci [OPTION]... înseamnă că nu suntem limitați la o singură opțiune, dar opțiunile pot să și lipsească în totalitate datorită [ ].

O comandă poate avea atât opțiuni, cât și argumente. Opțiunile îi spun unei comenzi cum să își modifice comportamentul, și de obicei sunt precedate de - (ex. -l, --verbose, etc.). Argumentele îi spun unei comenzi pe ce să acționeze.

În exemplul de mai jos:

student@uso:~$ ls -l Desktop/

Avem utilitarul ls care primește opțiunea -l și argumentul Desktop/.

 • Ultima observație pe care o facem este că opțiunile unei comenzi pot avea o formă prescurtată, -a, sau o formă lungă, --all. Nu este obligatoriu ca o opțiune să expună ambele forme, deși majoritatea o fac. Opțiunile în formă prescurtată pot fi concatenate și precedate de un singur -, ca în exemplul de mai jos:

  student@uso:~$ ls -la Desktop/
 • Exerciții

  Deschideți pagina de manual a utilitarului ls.

  1. Căutați opțiunea -a. Rulați comanda ls -a.
  2. Căutați opțiunea -d. Rulați comanda ls -d.
  3. Căutați opțiunea -F. Rulați comanda ls -F.
  4. Căutați cuvântul cheie list. Treceți la următoarea apariție a cuvântului cheie până ajungeți la opțiunea -l.
  5. Mergeți la finalul paginii folosind tasta G. Căutați cuvântul cheie color până ajungeți la opțiunea --color (Hint: ?).

  Explorarea sistemului de fișiere: comanda ls

  În laboratorul Lucrul cu fișiere am văzut cum folosim comanda ls pentru a afișa conținutul unui director și pentru a explora sistemul de fișiere. În continuare vom vedea cum folosim ls pentru a afișa mai multe informații despre conținutul unui director sau despre fișiere.

  Afișarea fișierelor ascunse

  În mediul linux, un fișier este ascuns dacă numele său începe cu caracterul . (punct). În mod implicit, utilitarul ls omite fișierele ascunse. Pentru a afișa fișierele ascunse folosim opțiunea -a (all).

  student@uso:~$ ls -a
  .       .emacs.d     .ssh            Pictures
  ..       .gconf      .sudo_as_admin_successful Public
  .ICEauthority .gitconfig    .tmux           Templates
  .bash_aliases .gnome2     .tmux.conf         Videos
  .bash_history .gnome2_private .vim            examples.desktop
  .bash_logout  .gnupg      .viminfo          uso.git
  .bashrc    .java      .vimrc           vm-actions-log.txt
  .cache     .lesshst     Desktop          workspace
  .config    .local      Documents
  .dbus     .mozilla     Downloads
  .emacs     .profile     Music

  Observăm că avem o mulțime de fișiere ascunse prezente în directorul nostru home. Multe dintre acestea sunt fișiere de configurare (.bashrc, .vimrc, etc.) folosite de diferite programe instalate pe sistemul nostru. Vom vorbi mai multe despre acestea în viitorul apropriat.

  Afișarea informațiilor extinse despre fișiere

  De cele mai multe ori suntem interesați să aflăm mai multe informații despre fișiere: cum ar fi tipul fișierului, permisiuni, ownership, dimensiunea și data ultimei modificări. Toate acestea sunt afișate prin utilizarea opțiunii -l:

  student@uso:~$ ls -l
  total 60
  drwxr-xr-x 2 student student 4096 aug 6 2018 Desktop
  drwxr-xr-x 3 student student 4096 aug 20 2018 Documents
  drwxr-xr-x 2 student student 4096 aug 11 19:35 Downloads
  drwxr-xr-x 2 student student 4096 aug 6 2018 Music
  drwxr-xr-x 3 student student 4096 aug 31 23:26 Pictures
  drwxr-xr-x 2 student student 4096 aug 6 2018 Public
  drwxr-xr-x 2 student student 4096 aug 6 2018 Templates
  drwxr-xr-x 2 student student 4096 aug 6 2018 Videos
  -rw-r--r-- 1 student student 8980 aug 6 2018 examples.desktop
  drwxr-xr-x 14 student student 4096 aug 20 2018 uso.git
  -rw-r--r-- 1 student student 4827 aug 21 2018 vm-actions-log.txt
  drwxr-xr-x 4 student student 4096 aug 13 18:38 workspace

  Vom analiza informațiile afișate pentru directorul Desktop.

  drwxr-xr-x 2 student student 4096 aug 6 2018 Desktop

  Vom începe cu prima coloană din exemplul de mai sus: drwxr-xr-x. Aceasta este formată din zece caractere care formează patru grupuri:

  • Primul grup este format dintr-un singur caracter, și denotă tipul fișierului. În cazul de față, caracterul d ne informează că ne uităm la un fișier de tip director. În cazul fișierelor obișnuite (text, imagini, etc.) primul caracter este -, așa cum putem observa în cazul fișierului examples.desktop.
  • Cel de-al doilea grup este format din următoarele trei caractere și denotă permisiunile pe care le are utilizatorul care deține fișierul asupra fișierului. Caracterele sunt în ordine r (read) permisiuni de citire, w (write) permisiuni de scriere și x (execute) permisiuni de rulare. Dacă utilizatorul nu are o anumită permisiune, caracterul corespunzător este înlocuit de caracterul -. Spunem că aceste permisiuni se aplică pentru User. Mai multe despre permisiuni in laboratoarele viitoare, deoarece sunt un topic foarte important.
  • Cel de-al treilea grup este format din următoarele trei caractere și denotă permisiunile asupra fișierului pe care le au membrii grupului care dețin fișierul. Permisiunile rămân din setul rwx. Spunem că aceste permisiuni se aplică pentru Group.
  • Cel de-al patrulea grup este format din ultimele trei caractere și denotă permisiunile pe care le are orice utilizator care nu deține fișierul și nici nu face parte din grupul care deține fișierul. Permisiunile rămân din setul rwx. Spunem că aceste permisiuni se aplică pentru Others.

  Acum, pe baza informațiilor din prima coloană, putem spune următoarele despre fișierul Desktop:

  1. Acesta este un fișier de tip director (d)
  2. Utilizatorul care îl deține are drepturi de citire (r), scriere (w) și execuție (x)
  3. Grupul care îl deține are drepturi de citire (r), NU are drepturi de scriere (-) și are drepturi de execuție (x)
  4. Iar orice alt utilizator are drepturi de citire (r), NU are drepturi de scriere (-) și are drepturi de execuție (x).

  Pentru a putea deschide un director este necesar să avem drepturi de execuție (x) asupra acestuia. Trebuie să avem drepturi de execuție indiferent că vrem să navigăm în interiorul său sau să afișăm conținutul directorului. Pentru a crea noi fișiere și directoare în cadrul acestuia, avem nevoie de drepturi de scriere (w).

 • Cea de-a treia coloană ne spune care este utilizatorul care deține fișierul. Astfel observăm că directorul Desktop este deținut de către utilizatorul student. Asta înseamnă că permisiunile rwx corespund utilizatorului student.

 • Cea de-a patra coloană ne spune care este grupul care deține fișierul. Astfel observăm că directorul Desktop este deținut de către grupul student. Asta înseamnă că permisiunile r-x se aplică oricărui utilizator care este membru al grupului student.

 • Cea de-a cincea coloană ne arată dimensiunea fișierului, exprimată în octeți. Putem să-i cerem utilitarului ls să ne afișeze dimensiunea folosind multiplii (K(ilo), M(ega), G(iga), etc) utilizând opțiunea -h (human readable)

  student@uso:~$ ls -lh
  total 60K
  drwxr-xr-x 2 student student 4,0K aug 6 2018 Desktop
  [...]
 • Ultimele coloane ne arată data ultimei modificări, în ordinea lună, zi, an.

 • Afișarea informațiilor extinse despre un fișier de tip director

  Am observat că, în mod implicit, utilitarul ls ne afișază informații despre conținutul unui director atunci când primește calea către un director ca argument:

  student@uso:~$ ls -l Desktop/
  total 0
  -rw-r--r-- 1 student student 0 sep 2 19:39 todos.txt

  Pentru a-i specifica lui ls că suntem interesați de informații despre fișierul de tip director, și nu despre conținutul său, folosim opțiunea -d.

  student@uso:~$ ls -ld Desktop/
  drwxr-xr-x 2 student student 4096 sep 2 19:39 Desktop/
  1. Afișați conținutul directoarelor /home, Downloads și /tmp.
  2. Aflați care sunt permisiunile pe care le are orice utilizator asupra directoarelor /home, /home/student și /tmp.

  Selectarea multiplor fișiere folosind globbing

  Caracterul special *

  În sintaxa globbing, caracterul * poate fi înlocuit cu orice caracter de oricâte ori, sau poate lipsi cu totul. În directorul nostru home (~), executăm următoarele comenzi:

  student@uso:~$ ls
  Desktop  Downloads Pictures Templates examples.desktop vm-actions-log.txt
  Documents Music   Public  Videos   uso.git      workspace
   
  student@uso:~$ ls -d D*
  Desktop Documents Downloads
   
  student@uso:~$ ls -d Music*
  Music

  Observăm că în expresia D*, caracterul * înglobează toate caracterele care urmează literei D: “esktop”, “ocuments” și “ownloads”. Observăm că în cazul expresie Music*, * nu ține locul nici unui caracter.

  Extra: Folosirea ad-litteram a caracterelor speciale

  Există cazuri când numele fișierelor conțin caractere speciale. Unele fișiere pot fi prefixate cu o categorie din care fac parte, ca în exemplul de mai jos:

  student@uso:~/uso-lab/labs/05-cli/support$ ls tutorial/uni/ 
  '[USO] Course 01.pdf' '[USO] Course 02.pdf'

  În exemplul de mai sus, fișierele pdf de curs sunt prefixate cu numele materiei: [USO]. Vrem să îi spunem sintaxei de globbing că în acest caz, șirul [USO] nu trebuie tratat ca o expresie, ci ca un șir de caracter normale. Pentru a face acest lucru, încadrăm șirul între :

  student@uso:~/uso-lab/labs/05-cli/support$ ls support-globbing/"[USO]"*
  'support-globbing/[USO] cursuri 1.ppt'  'support-globbing/[USO] slides 1.ppt'
  'support-globbing/[USO] cursuri 10.ppt' 'support-globbing/[USO] slides 10.ppt'
  'support-globbing/[USO] cursuri 2.ppt'  'support-globbing/[USO] slides 2.ppt'
  'support-globbing/[USO] cursuri 3.ppt'  'support-globbing/[USO] slides 3.ppt'
  'support-globbing/[USO] cursuri 4.ppt'  'support-globbing/[USO] slides 4.ppt'
  'support-globbing/[USO] cursuri 5.ppt'  'support-globbing/[USO] slides 5.ppt'
  'support-globbing/[USO] cursuri 6.ppt'  'support-globbing/[USO] slides 6.ppt'
  'support-globbing/[USO] cursuri 7.ppt'  'support-globbing/[USO] slides 7.ppt'
  'support-globbing/[USO] cursuri 8.ppt'  'support-globbing/[USO] slides 8.ppt'
  'support-globbing/[USO] cursuri 9.ppt'  'support-globbing/[USO] slides 9.ppt'

  Citim expresia "[USO]"*: orice fișier al cărui nume începe cu șirul de caractere [USO] și este urmat de orice caracter. Operația prin care eliminăm semnificația specială a unui caracter poartă numele de escaping; cu alte cuvinte, informal, spunem că am făcut escaping semnificației speciale a sintaxei []. Termenul vine de la cuvântul escape (a scăpa), și exprimă că scăpăm de semnificația specială a unui caracter / set de caractere.

  Exerciții

  Pentru exercițiile următoare vom folosi fișierele din directorul de suport ~/uso-lab/labs/05-cli/support/support-globbing.

  1. Creați un director numit pdfs. Mutați toate fișierele cu extensia .pdf din directorul curent în directorul pdfs.
  2. Creați un director numit cursuri/anul-I. De ce nu funcționează crearea directorului? Există directorul cursuri? Mutați toate fișierele care conțin cuvintele curs sau slide în directorul creat. Extra: Folosiți sintaxa *{curs,slide}*.
  3. Creați un director numit Excursie Brasov, 2020-2021. Mutați fișierele DCIM din intervalul 1400 - 1700 în directorul creat.

  Căutarea unui fișier în sistem

  De multe ori ne aflăm în situația în care căutăm un fișier pe disc: ex. doar ce am clonat un proiect de pe GitHub și vrem să inspectăm fișierul Makefile pentru a vedea cum compilăm și rulăm proiectul. Un alt exemplu poate fi că vrem să vedem cum arată fișierele de test existente în proiect; de multe ori, ințelegem mai bine proiectul doar prin simpla inspectare a testelor.

  Există două utilitare care ne permit să căutăm în cadrul sistemului de fișiere: locate și find.

  Utilitarul find

  Utilitarul find îndeplinește scopul evident de a căuta în fișierele de pe sistem. find este un utilitar mai complex decât locate. Acesta ne permite să căutăm fișiere după nume, permisiuni, tipul fișierelor, data ultimei modificări și multe altele. Inspectăm pagina de manual a utilitarului pentru a vedea cum îl putem folosi.

  student@uso:~$ man find
   
  SYNOPSIS
      find [-H] [-L] [-P] [-D debugopts] [-Olevel] [starting-point...]
      [expression]

  Să clonăm un repository cu algoritmi de sortare:

  student@uso:~$ mkdir workspace
  student@uso:~$ cd workspace
  student@uso:~/workspace$ git clone https://github.com/TheAlgorithms/C.git
  student@uso:~/workspace$ cd C

  La o primă vedere, find poate părea complex și intimidant, dar lucrurile stau foarte simplu. Folosim find cu sintaxa find [starting-point] [expression], ca în exemplul de mai jos:

  student@uso:~/workspace/C$ cd ../.. 
  student@uso:~$ find . -name "*search*"
  ./workspace/C/searching
  ./workspace/C/searching/linear_search.c
  ./workspace/C/searching/other_binary_search.c
  ./workspace/C/searching/binary_search.c
  ./workspace/C/searching/modified_binary_search.c
  ./workspace/C/searching/jump_search.c
  ./workspace/C/searching/interpolation_search.c
  ./workspace/C/searching/fibonacci_search.c
  ./workspace/C/searching/ternary_search.c
  ./workspace/C/searching/pattern_searc h
  ./workspace/C/searching/pattern_search/naive_search.c
  ./workspace/C/searching/pattern_search/boyer_moore_search.c
  ./workspace/C/searching/pattern_search/rabin_karp_search.c
  ./workspace/C/data_structures/binary_trees/binary_search_tree.c

  În exemplul de mai sus observăm că am folosit ca starting-point . (căutarea pleacă din directorul curent), iar ca expression -name "*search*".

  Utilitarul find folosește o expresie compusă pentru căutare. În exemplul anterior am folosit opțiunea -name PATTERN. Exact ca în cazul utilitarului locate, PATTERN poate folosi sintaxa globbing, așa cum am făcut în exemplul de mai sus "*search*". Există mai multe opțiuni pentru căutarea cu find, prezente în manual.

  Atunci când folosim sintaxa globbing, trebuie să fim atenți să încadrăm PATTERN între " (ghilimele), așa cum am făcut în exemplul de mai sus. Trebuie să facem asta pentru ca sintaxa globbing să fie interpretată de către utilitarul find și nu de către terminalul (bash) din care lansăm utilitarul.

  Inspectarea fișierelor

  Inspectarea rapidă a conținutului fișierelor

  În secțiunea anterioară, Inspectarea sistemului de fișiere, am văzut cum căutăm fișiere în sistem cu ajutorul utilitarului find. Căutăm un fișier cu un scop: vrem să găsim fișierul README pentru informații despre compilarea proiectului, vrem să ne amintim un detaliu de implementare din cod, etc.

  De cele mai multe ori acțiunea noastră se poate grupa în una din următoarele două categorii:

  • Ne dorim să inspectăm/citim rapid conținutul fișierelor pentru a ne da seama dacă am găsit informația căutată.
  • Ne dorim să afișăm pe ecran conținutul fișierelor pentru a extrage și prelucra informații din acestea cu ajutorul altor comenzi.

  Căutarea informației într-un fișier

  Pentru a vedea rapid conținutul unui fișier folosim utilitarul less.

  De fapt, comanda man folosește utilitarul less pentru a afișa paginile de manual. less este pagerul implicit în majoritatea distribuțiilor Linux.

  Avem fișierul workspace/C/searching/binary_search.c. Vrem să ne facem rapid o idee despre cum arată implementarea algoritmului binary_search. Inspectăm conținutul fișierului workspace/C/searching/binary_search.c, folosind utilitarul less, ca în exemplul de mai jos:

  student@uso:~$ less workspace/C/searching/binary_search.c
   
  /**
   * @file
   * @brief Program to perform [binary
   * search](https://en.wikipedia.org/wiki/Binary_search_algorithm) of a target
   * value in a given *sorted* array.
   * @authors [James McDermott](https://github.com/theycallmemac) - recursive
   * algorithm
   * @authors [Krishna Vedala](https://github.com/kvedala) - iterative algorithm
   */
  #include <assert.h>
  #include <stdio.h>
   
  /** Recursive implementation
   * \param[in] arr array to search
   * \param l left index of search range
   * \param r right index of search range
   * \param x target value to search for
   * \returns location of x assuming array arr[l..r] is present
   * \returns -1 otherwise
   */
  int binarysearch1(const int *arr, int l, int r, int x)
  {
    if (r >= l)
    {
      int mid = l + (r - l) / 2;
   
      // If element is present at middle
      if (arr[mid] == x)
        return mid;
  : 

  Observăm că acum avem o sesiune interactivă în interiorul căreia putem explora fișierul.

  În cadrul unei sesiuni less putem folosi aceeleași taste ca în cadrul sesiunii interactive man pentru navigarea în pagină:

  • Ctrl+n/Ctrl+p sau j/k pentru a naviga, cu câte o linie, în jos, respectiv în sus; recomandăm utlizarea tastelor j/k pentru a fi mai eficienți
  • Ctrl+f/Ctrl+b pentru a naviga, cu câte o pagină de terminal, în jos, respectiv în sus
  • Search (/, ?, n, N)
  • Go up (g), go down (G)
  • Help (h) pentru a afla mai multe despre cum putem folosi mai bine sesiunea interactivă
  • Quit (q) pentru a ieși din sesiunea interactivă

  Toate aceste informații se găsesc în pagina de manual a utilitarului less: man less.

  În sesiunea interactivă căutăm după cuvântul cheie search. Pentru a porni căutarea apăsăm tasta /, introducem textul căutat (search) și apăsăm tasta Enter. Apăsăm tasta n pentru a merge la următoarea apariție a textului căutat; apăsăm n până când ajungem la implementarea funcției binarysearch2.

  Exerciții
  1. Analizați, folosind less, algoritmii de căutare din fișierele workspace/C/searching/linear_search.c și workspace/C/searching/binary_search.c. Ce implementare este mai eficientă: binary_search sau linear_search?
  2. Folosiți utilitarul find pentru a găsi fișierul sursă care conține algoritmul de sortare quick_sort. Analizați implementarea acestuia folosind utilitarul less.
  3. Folosiți utilitarul find pentru a găsi fișierul sursă care conține algoritmul de sortare merge_sort. Analizați implementarea acestuia folosind utilitarul less.
  4. Căutați pe Google detalii despre cei doi algoritmi de sortare și încercați să vă răspundeți la întrebarea: Când folosim merge_sort și când folosim quick_sort?

  Prelucrarea informației dintr-un fișier

  Pentru a afișa pe ecran conținutul unui fișier folosim utlitarul cat. Rulăm comanda de mai jos, pentru a exemplifica:

  student@uso:~$ cat workspace/C/searching/binary_search.c
  /**
   * @file
   * @brief Program to perform [binary
   * search](https://en.wikipedia.org/wiki/Binary_search_algorithm) of a target
   * value in a given *sorted* array.
   * @authors [James McDermott](https://github.com/theycallmemac) - recursive
   * algorithm
   * @authors [Krishna Vedala](https://github.com/kvedala) - iterative algorithm
   */
  #include <assert.h>
  #include <stdio.h>
   
  [...]

  Observăm că pentru un fișier cu un număr mare de linii, așa cum este binary_search.c, afișarea întregului conținut pe ecran devine un impediment în a putea înțelege și urmări conținutul. De aceea vă încurajăm să folosiți less în loc de cat pentru a inspecta un fișier: vă este mult mai ușor să vă plimbați în interiorul fișierului și puteți folosi funcția search pentru a căuta în fișier. De asemeni, folosind less vă păstrați consola curată și puteți urmări mai ușor ce comenzi ați dat anterior și care au fost rezultatele acestora.

  Folosim comanda cat în combinație cu alte comenzi pentru a extrage sau filtra conținutul anumitor fișiere. Comanda cat primește ca argument calea către unul sau mai multe fișiere și afișează pe ecran conținutul concatenat al acestora.

  Un exemplu uzual este faptul că vrem să extragem informațiile despre starea memoriei sistemului din fișierul /proc/meminfo. Pentru aceasta rulăm comanda de mai jos:

  student@uso:~$ cat /proc/meminfo | grep "Mem"
  MemTotal:    2041248 kB
  MemFree:     236092 kB
  MemAvailable:   874420 kB

  În exemplul de mai sus folosim cat pentru a oferi ca intrare conținutul fișierului /proc/meminfo utilitarului grep; cu utilitarul grep filtrăm conținutul după textul "Mem". Despre operatorul | vom vorbi mai jos.

  Cu alte cuvinte, outputul comenzii cat /proc/meminfo, adică conținutul fișierului /proc/meminfo este textul pe care utilitarul grep îl prelucrează.

  Exercițiu: Plecând de la exemplul de mai sus, extrageți din fișierul /proc/cpuinfo dimensiunea memoriei cache a procesorului vostru; filtrați conținutul după textul "cache".

  Afișarea parțială a unui fișier

  Am văzut că utilitarul cat afișează întreg conținutul unui fișier. Există scenarii în care suntem interesați doar de începutul sau sfârșitul unui conținut. Pentru aceste cazuri putem folosi utilitarele:

  • head - afișează primele 10 linii din conținut
  • tail - afișează ultimele 10 linii din conținut

  Valoarea 10 este valoarea implicită a ambelor utilitare, dar putem specifica un alt număr de linii.

  Așa cum am observat în capitolul despre procese, putem folosi utilitarul ps pentru a vedea care sunt procesele din sistem și ce resurse consumă acestea. Memoria sistemului este una dintre cele mai importante resurse; dacă sistemul nostru rămâne fără memorie disponibilă, tot sistemul este afectat: sistemul se va “mișca” mai greu, procesele se vor “mișca” mai greu sau pot chiar să își întrerupă activitatea. Știind acest lucru, suntem interesați să vedem care sunt primele zece procese care consumă cea mai multă memorie.

  Folosim utilitarul ps pentru a afișa toate procesele din sistem:

  student@uso:~$ ps -e -ouser,uid,pid,%mem,%cpu,rss,cmd --sort=%mem
   
  USER    UID  PID %MEM %CPU  RSS CMD
  root     0   2 0.0 0.0   0 [kthreadd]
   
  [...]
   
  student  1000 8338 3.0 0.0 61860 /usr/lib/evolution/evolution-calendar-factory-subprocess --factory all --bus-name org.gnome.evolution.dataserver.Subprocess.Backend.Calendarx8307x2 --own-path /org/gnome/evolution/dataserver/Subprocess/Backend/Calendar/8307/2
  student  1000 8307 3.1 0.0 64628 /usr/lib/evolution/evolution-calendar-factory
  root     0 1338 3.8 0.0 78880 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock
  student  1000 7782 3.9 0.0 81312 /usr/lib/xorg/Xorg vt1 -displayfd 3 -auth /run/user/1000/gdm/Xauthority -background none -noreset -keeptty -verbose 3
  student  1000 8437 8.4 0.0 171916 /usr/bin/gnome-software --gapplication-service
  student  1000 7938 18.0 0.1 368304 /usr/bin/gnome-shell

  Am folosit opțiunea -ouser,uid,pid,%mem,%cpu,rss,cmd pentru a selecta coloanele pe care să le afișeze ps.

  Am folosit opțiunea --sort cu argumentul %mem pentru a sorta procesele după procentul de memorie folosită.

  Folosiți comanda ps -e -ouser,uid,pid,%mem,%cpu,rss,cmd --sort=%mem | less pentru a vizualiza rezultatul comenzii ps într-o sesiune interactivă less.

  Observăm că avem procesele sortate crescător după coloana %MEM. Folosim utilitarul tail pentru a extrage din rezultatul ps cele mai consumatoare zece procese:

  student@uso:~$ ps -e -ouser,uid,pid,%mem,%cpu,rss,cmd --sort=%mem | tail
  student  1000 12966 1.8 0.0 38216 /usr/lib/gnome-terminal/gnome-terminal-server
  root     0 1074 2.2 0.0 45460 /usr/bin/containerd
  student  1000 8274 2.3 0.0 48296 nautilus-desktop
  root     0  336 2.6 0.0 53612 /lib/systemd/systemd-journald
  student  1000 8338 3.0 0.0 61860 /usr/lib/evolution/evolution-calendar-factory-subprocess --factory all --bus-name org.gnome.evolution.dataserver.Subprocess.Backend.Calendarx8307x2 --own-path /org/gnome/evolution/dataserver/Subprocess/Backend/Calendar/8307/2
  student  1000 8307 3.1 0.0 64628 /usr/lib/evolution/evolution-calendar-factory
  root     0 1338 3.8 0.0 78880 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock
  student  1000 7782 3.9 0.0 81312 /usr/lib/xorg/Xorg vt1 -displayfd 3 -auth /run/user/1000/gdm/Xauthority -background none -noreset -keeptty -verbose 3
  student  1000 8437 8.4 0.0 171916 /usr/bin/gnome-software --gapplication-service
  student  1000 7938 18.0 0.1 368248 /usr/bin/gnome-shell

  În acest moment am găsit răspunsul căutat, dar avem două mici neajunsuri:

  • Ne lipsește antetul (aflat pe prima linie), așa că nu știm ce informații avem pe coloane
  • Procesele sunt sortate crescător, a.î. cel mai consumator este ultimul; vrem să fie sortate descrescător

  Rezolvăm cele două probleme prin intermediul opțiunii --sort: dacă punem un - (minus) în fața argumentului după care sortăm, o să sortăm descrescător. Rulăm comanda:

  student@uso:~$ ps -e -ouser,uid,pid,%mem,%cpu,rss,cmd --sort=-%mem | less
  USER    UID  PID %MEM %CPU  RSS CMD
  student  1000 7938 18.0 0.1 368248 /usr/bin/gnome-shell
  student  1000 8437 8.4 0.0 171916 /usr/bin/gnome-software --gapplication-service
  student  1000 7782 3.9 0.0 81312 /usr/lib/xorg/Xorg vt1 -displayfd 3 -auth /run/user/1000/gdm/Xauthority -background none -noreset -keeptty -verbose 3
  root     0 1338 3.8 0.0 78880 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock
  student  1000 8307 3.1 0.0 64628 /usr/lib/evolution/evolution-calendar-factory
   
  [...]

  Observăm că acum avem formatul dorit. Ne mai rămâne să extragem primele 11 linii din rezultatul comenzii de mai sus; 11 deoarece prima este linia antetului iar următoarele zece sunt procesele de interes. Pentru aceasta utilizăm comanda head cu opțiunea -11 ca în exemplul de mai jos:

  student@uso:~$ ps -e -ouser,uid,pid,%mem,%cpu,rss,cmd --sort=-%mem | head -11
  USER    UID  PID %MEM %CPU  RSS CMD
  student  1000 7938 18.0 0.1 367952 /usr/bin/gnome-shell
  student  1000 8437 8.4 0.0 171916 /usr/bin/gnome-software --gapplication-service
  student  1000 7782 3.9 0.0 81312 /usr/lib/xorg/Xorg vt1 -displayfd 3 -auth /run/user/1000/gdm/Xauthority -background none -noreset -keeptty -verbose 3
  root     0 1338 3.8 0.0 78880 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock
  student  1000 8307 3.1 0.0 64628 /usr/lib/evolution/evolution-calendar-factory
  student  1000 8338 3.0 0.0 61860 /usr/lib/evolution/evolution-calendar-factory-subprocess --factory all --bus-name org.gnome.evolution.dataserver.Subprocess.Backend.Calendarx8307x2 --own-path /org/gnome/evolution/dataserver/Subprocess/Backend/Calendar/8307/2
  root     0  336 2.6 0.0 53612 /lib/systemd/systemd-journald
  student  1000 8274 2.3 0.0 48296 nautilus-desktop
  root     0 1074 2.2 0.0 45460 /usr/bin/containerd
  student  1000 12966 1.8 0.0 38216 /usr/lib/gnome-terminal/gnome-terminal-server
  Exerciții
  1. Afișați primele zece procese sortate în funcție de memoria ocupată (Hint: RSS). Nu uitați să includeți antetul.
  2. Afișați ultimele zece procese sortate în funcție de utilizarea procesorului (Hint: CPU). Nu uitați să includeți antetul.

  Căutarea în fișiere

  Așa cum am văzut până în acest punct, majoritatea comenzilor Linux afișează o gamă largă de informații pe care apoi utilizatorul (adică noi) le filtrează pentru a extrage ceea ce îl interesează. La începutul acestui laborator, dar și de-a lungul materiei, am folosit utilitarul grep ca să filtrăm rezultatul unei comenzi.

  Comanda grep este una dintre cele mai folosite în linia de comandă. Sintaxa de folosire a grep este următoarea:

  SYNOPSIS
      grep [OPTIONS] PATTERN [FILE...]

  grep caută PATTERN în lista de fișiere primită ca argument și afișează liniile care conțin PATTERN-ul căutat. Atunci când nu primește nici un fișier, citește text de la tastatură (intrarea standard) și afișează liniile care conțin PATTERN-ul căutat.

  Până acum noi am utilizat grep după modelul de mai jos:

  student@uso:~$ cat workspace/C/searching/binary_search.c | grep search
   * search](https://en.wikipedia.org/wiki/Binary_search_algorithm) of a target
   * \param[in] arr array to search
   * \param l left index of search range
   * \param r right index of search range
   * \param x target value to search for
  int binarysearch1(const int *arr, int l, int r, int x)
   
  [...]

  În exemplul de mai sus, operatorul | trimite textul afișat de comanda cat către intrarea standard a comenzii grep. Vom discuta mai multe despre acesta în secțiunea Înlănțuirea comenzilor în funcție de succes sau eșec.

  Comanda următoare este echivalentă cu cea de mai sus:

  student@uso:~$ grep search workspace/C/searching/binary_search.c
   * search](https://en.wikipedia.org/wiki/Binary_search_algorithm) of a target
   * \param[in] arr array to search
   * \param l left index of search range
   * \param r right index of search range
   * \param x target value to search for
  int binarysearch1(const int *arr, int l, int r, int x)
  [...]

  Observăm modul de folosire: grep PATTERN cale/către/fișier.

  Exerciții

  1. Căutați patternul “l” în fișierul binary_search.c, pentru a vedea unde este folosit parametrul left. Observați cât de multe rezultate irelevante ați găsit datorită faptului că am căutat doar caracterul l. Aici există o lecție de învățat. Numele variabilelor sunt foarte importante: nu fac doar codul mai ușor de înțeles, dar ajută și căutarea. Folosiți patternul “param l” în încercarea de a restrânge căutarea.
  2. Căutați patternul “arr” în fișierul binary_search.c.
  3. Căutați patternul “binarysearch1” în fișierul binary_search.c pentru a vedea cum este apelată funcția de căutare.

  Extra: Opțiuni uzuale ale grep

  Afișarea numărului liniei care conține pattern-ul

  Folosim opțiunea -n pentru a afișa și numărul liniei care conține pattern-ul căutat:

  student@uso:~$ grep -n search workspace/C/searching/binary_search.c
  4: * search](https://en.wikipedia.org/wiki/Binary_search_algorithm) of a target
  14: * \param[in] arr array to search
  15: * \param l left index of search range
  16: * \param r right index of search range
  17: * \param x target value to search for
  21:int binarysearch1(const int *arr, int l, int r, int x)
  [...]
  Căutarea case-insensitive

  Implicit, grep caută în mod case-sensitive patternul, așa cum putem observa din exemplul de mai jos:

  student@uso:~$ grep Search workspace/C/searching/binary_search.c

  Pentru a efectua căutarea textului în mod case-insesnsitive, folosim opțiunea -i, ca în exemplul de mai jos:

  student@uso:~$ grep -i Search workspace/C/searching/binary_search.c
   * search](https://en.wikipedia.org/wiki/Binary_search_algorithm) of a target
   * \param[in] arr array to search
   * \param l left index of search range
   * \param r right index of search range
   * \param x target value to search for
  int binarysearch1(const int *arr, int l, int r, int x)
  [...]
  Excluderea unui pattern

  Pentru a afișa toate liniile, mai puțin pe cele care conțin pattern, folosim opțiunea -v, ca în exemplul de mai jos:

  student@uso:~$ grep -v search workspace/C/searching/binary_search.c | less
  /**
   * @file
   * @brief Program to perform [binary
   * value in a given *sorted* array.
   * @authors [James McDermott](https://github.com/theycallmemac) - recursive
   * algorithm
   * @authors [Krishna Vedala](https://github.com/kvedala) - iterative algorithm
   */
  #include <assert.h>
  #include <stdio.h>
  [...]
  Căutarea recursivă a unui pattern

  În căutările noastre de până acum, ca și în exemplele de mai sus, am presupus că știm în ce fișiere se găsește informația căutată de noi. Acest lucru este adevărat pentru fișiere din sistem cu informații bine cunoscute, cum ar fi /proc/meminfo, dar atunci când lucrăm cu un proiect nou, nu vom ști în ce fișiere să căutăm informația dorită. De exemplu, în cazul proiectului cu algoritmi implementați în C, noi am făcut presupunerea că vom găsi linii care conțin patternul search în fișierul workspace/C/searching/binary_search.c.

  Atunci când nu știm în ce fișiere se află informația căutată, putem să-i spunem lui grep să caute recursiv prin toată ierarhia de fișiere dintr-un anumit director. Pentru a efectua o căutare recursivă folosim opțiunea -r, ca în exemplul de mai jos:

  student@uso:~$ grep -r search workspace/C/ | less
   
  workspace/C/leetcode/src/700.c:struct TreeNode *searchBST(struct TreeNode *root, int val)
  workspace/C/leetcode/src/700.c:    return searchBST(root->left, val);
  workspace/C/leetcode/src/700.c:    return searchBST(root->right, val);
  workspace/C/leetcode/src/35.c:int searchInsert(int *nums, int numsSize, int target)
  workspace/C/leetcode/src/35.c:int searchInsert(int *nums, int numsSize, int target)
  workspace/C/leetcode/src/35.c:    return searchInsert(nums, numsSize - 1, target);
  workspace/C/leetcode/src/704.c:int search(int *nums, int numsSize, int target)
  workspace/C/leetcode/src/704.c:/* Another solution: Using bsearch() */
  workspace/C/leetcode/src/704.c:int search(int *nums, int numsSize, int target)
  workspace/C/leetcode/src/704.c:  int *ret = bsearch(&target, nums, numsSize, sizeof(int), cmpint);
  workspace/C/leetcode/README.md:|35|[Search Insert Position](https://leetcode.com/problems/search-insert-position/) | [C](./src/35.c)|Easy|
  workspace/C/leetcode/README.md:|108|[Convert Sorted Array to Binary Search Tree](https://leetcode.com/problems/convert-sorted-array-to-binary-search-tree/) | [C](./src/108.c)|Easy|
  workspace/C/leetcode/README.md:|109|[Convert Sorted List to Binary Search Tree](https://leetcode.com/problems/convert-sorted-list-to-binary-search-tree/) | [C](./src/109.c)|Medium|
  workspace/C/leetcode/README.md:|173|[Binary Search Tree Iterator](https://leetcode.com/problems/binary-search-tree-iterator/) | [C](./src/173.c)|Medium|
  workspace/C/leetcode/README.md:|700|[Search in a Binary Search Tree](https://leetcode.com/problems/search-in-a-binary-search-tree/) | [C](./src/700.c)|Easy|
  workspace/C/leetcode/README.md:|701|[Insert into a Binary Search Tree](https://leetcode.com/problems/insert-into-a-binary-search-tree/) | [C](./src/701.c)|Medium|
  workspace/C/leetcode/README.md:|704|[Binary Search](https://leetcode.com/problems/binary-search/) | [C](./src/704.c)|Easy|
  workspace/C/DIRECTORY.md:  * [Binary Search Tree](https://github.com/TheAlgorithms/C/blob/master/data_structures/binary_trees/binary_search_tree.c)
  workspace/C/DIRECTORY.md: * [Binary Search](https://github.com/TheAlgorithms/C/blob/master/searching/binary_search.c)
  workspace/C/DIRECTORY.md: * [Fibonacci Search](https://github.com/TheAlgorithms/C/blob/master/searching/fibonacci_search.c)
  Best practice

  De cele mai multe ori vom folosi opțiunile -n, -i și -r în aceelași timp. În cazul nostru de până acum, aceasta se traduce în:

  student@uso:~$ grep -nri search workspace/C/ | less
   
  workspace/C/leetcode/src/700.c:10:struct TreeNode *searchBST(struct TreeNode *root, int val)
  workspace/C/leetcode/src/700.c:21:    return searchBST(root->left, val);
  workspace/C/leetcode/src/700.c:25:    return searchBST(root->right, val);
  workspace/C/leetcode/src/35.c:1:int searchInsert(int *nums, int numsSize, int target)
  workspace/C/leetcode/src/35.c:18:int searchInsert(int *nums, int numsSize, int target)
  workspace/C/leetcode/src/35.c:27:    return searchInsert(nums, numsSize - 1, target);
  workspace/C/leetcode/src/704.c:1:int search(int *nums, int numsSize, int target)
  workspace/C/leetcode/src/704.c:23:/* Another solution: Using bsearch() */
  workspace/C/leetcode/src/704.c:26:int search(int *nums, int numsSize, int target)
  workspace/C/leetcode/src/704.c:28:  int *ret = bsearch(&target, nums, numsSize, sizeof(int), cmpint);
  workspace/C/leetcode/README.md:26:|35|[Search Insert Position](https://leetcode.com/problems/search-insert-position/) | [C](./src/35.c)|Easy|
  workspace/C/leetcode/README.md:35:|108|[Convert Sorted Array to Binary Search Tree](https://leetcode.com/problems/convert-sorted-array-to-binary-search-tree/) | [C](./src/108.c)|Easy|
  workspace/C/leetcode/README.md:36:|109|[Convert Sorted List to Binary Search Tree](https://leetcode.com/problems/convert-sorted-list-to-binary-search-tree/) | [C](./src/109.c)|Medium|
  workspace/C/leetcode/README.md:47:|173|[Binary Search Tree Iterator](https://leetcode.com/problems/binary-search-tree-iterator/) | [C](./src/173.c)|Medium|
  workspace/C/leetcode/README.md:78:|700|[Search in a Binary Search Tree](https://leetcode.com/problems/search-in-a-binary-search-tree/) | [C](./src/700.c)|Easy|
  workspace/C/leetcode/README.md:79:|701|[Insert into a Binary Search Tree](https://leetcode.com/problems/insert-into-a-binary-search-tree/) | [C](./src/701.c)|Medium|
  workspace/C/leetcode/README.md:80:|704|[Binary Search](https://leetcode.com/problems/binary-search/) | [C](./src/704.c)|Easy|
  workspace/C/.github/pull_request_template.md:20:- [ ] Search previous suggestions before making a new one, as yours may be a duplicate.
  workspace/C/DIRECTORY.md:31:  * [Binary Search Tree](https://github.com/TheAlgorithms/C/blob/master/data_structures/binary_trees/binary_search_tree.c)
  workspace/C/DIRECTORY.md:338:## Searching
  :

  Astfel avem o căutare cât mai cuprinzătoare și putem folosi funcția de căutare în sesiunea interactivă less pentru a găsi linia și fișierul care ne interesează.

  Bonus: Căutarea unui cuvânt

  Din rezultatele căutărilor de mai sus observăm că grep caută patternul dat ca un subșir. Acest lucru se vede foarte ușor în rezultatul anterior:

  student@uso:~$ grep -nri search workspace/C/ | less
   
  workspace/C/leetcode/src/700.c:10:struct TreeNode *searchBST(struct TreeNode *root, int val)

  Observăm că patternul search se regăsește în șirul *searchBST. Dacă dorim să căutăm cuvântul search folosim opțiunea -w (word) pentru a-i transmite utilitarului că patternul trebuie tratat ca un cuvânt, ca în exemplul de mai jos:

  student@uso:~$ grep -nri -w "search" workspace/C/ | less
   
  workspace/C/leetcode/src/704.c:1:int search(int *nums, int numsSize, int target)
  workspace/C/leetcode/src/704.c:26:int search(int *nums, int numsSize, int target)
  workspace/C/leetcode/README.md:26:|35|[Search Insert Position](https://leetcode.com/problems/search-insert-position/) | [C](./src/35.c)|Easy|
  [...]

  Observăm că acum rezultatele conțin doar cuvântul search.

  Exerciții
  1. Găsiți toate fișierele care includ headerul stdio.h.
  2. Găsiți toate aparițiile patternului binarySearch.
  3. Găsiți toate aparițiile patternului quickSort.

  O înțelegere mai bună a shellului

  Configurarea shellului Bash

  Așa cum am menționat în laboratorul Instalarea și utilizarea aplicațiilor, modul în care o aplicație rulează este configurabil. Fișierul de configurare al shellului Bash este ~/.bashrc. În directorul home al fiecărui utilizator se găsește un fișier .bashrc, pentru a le permite utilizatorilor să își personalizeze comportamentul shellului lor Bash, fără a intra în conflict cu configurările Bash ale altor utilizatori din sistem. Atunci când un utilizator pornește un shell Bash, conținutul fișierului ~/.bashrc este citit și sunt aplicate configurările specifice utilizatorului.

  Shellul Bash, ca majoritatea programelor, vine cu un set de configurări implicite (default), care pot să nu fie pe placul tuturor utilizatorilor. Prin fișierul .bashrc utilizatorul poate modifica setul default astfel încât să se potrivească cu stilul său: un exemplu des întâlnit este modificarea dimensiunii istoricului de comenzi.

  Vizualizarea aliasurilor predefinite

  Pentru a înțelege ce este un alias, rulăm comanda de mai jos:

  student@uso:~$ alias ls
  alias ls='ls --color=auto'

  Un alias este un nume (placeholder) care înlocuiește un șir de caractere. Atunci când scriem în terminal numele unei comenzi, dacă numele scris este un alias, numele comenzii va fi înlocuit cu șirul de caractere definit în alias. Cu alte cuvinte, atunci când executăm comanda ls în shellul Bash, de fapt executăm comanda ls --color=auto. Opțiunea --color=auto este cea care ne colorează rezultatul comenzii ls.

  Pentru a vedea toate aliasurile definite în instanța curentă de Bash, folosim comanda alias, ca în exemplul de mai jos:

  student@uso:~$ alias
  alias alert='notify-send --urgency=low -i "$([ $? = 0 ] && echo terminal || echo error)" "$(history|tail -n1|sed -e '\''s/^\s*[0-9]\+\s*//;s/[;&|]\s*alert$//'\'')"'
  alias boot-cli='systemctl set-default multi-user.target'
  alias boot-gui='systemctl set-default graphical.target'
  alias cal='ncal -M'
  alias egrep='egrep --color=auto'
  alias fgrep='fgrep --color=auto'
  alias gigt='git'
  alias gpre='grep'
  alias grep='grep --color=auto'
  alias grpe='grep'
  alias gti='git'
  alias l='ls -CF'
  alias la='ls -A'
  alias ll='ls -alF'
  alias ls='ls --color=auto'
  alias ncal='ncal -M

  Observăm că atât grep cât și egrep au câte un alias pentru opțiunea --color, care în cazul acesta evidențiază expresia găsită. Putem defini un alias și pentru un typo pe care îl facem des, așa cum este cazul pentru gti, un alias pentru comanda git, sau grpe pentru comanda grep.

  O parte din aceste aliasuri sunt definite în fișierul ~/.bashrc, iar altele în fișierul ~/.bash_aliases. Conținutul fișierului ~/.bash_aliases este inclus de către fișierul ~/.bashrc la pornirea shellului Bash. Astfel, pentru o organizare mai bună, este recomandat ca utilizatorul să-și definească aliasurile în fișierul ~/.bash_aliases.

  Putem observa acest lucru folosind comanda următoare:

  student@uso:~$ grep alias ~/.bashrc
  # enable color support of ls and also add handy aliases
    alias ls='ls --color=auto'
    #alias dir='dir --color=auto'
    #alias vdir='vdir --color=auto'
    alias grep='grep --color=auto'
    alias fgrep='fgrep --color=auto'
    alias egrep='egrep --color=auto'
  [...]
   
  student@uso:~$ cat ~/.bash_aliases
  alias grep='grep --color=auto'
  alias grpe='grep'
  alias gpre='grep'
  alias gti='git'
  [...]

  Definirea unui alias

  Utilitarul xdg-open primește calea către un fișier și deschide fișierul respectiv cu aplicația asociată tipului de fișier. Astfel, comanda xdg-open image.png va deschide imaginea image.png cu aplicația asociată deschiderii formatului PNG. Putem să folosim și un URL ca argument al comenzii xdg-open; astfel, comanda xdg-open https://www.google.com va deschide pagina Google în browserul vostru implicit.

  Ne dorim să definim aliasul go pentru comanda xdg-open. Adăugați linia alias go='xdg-open' în fișierul ~/.bash_aliases și salvați modificările.

  Dacă încercăm să folosim aliasul proaspăt definit, vom primi o eroare similară cu cea de mai jos:

  student@uso:~$ go https://www.google.com
  Command 'go' not found, but can be installed with:
  sudo snap install go     # version 1.18.7, or
  sudo apt install golang-go # version 2:1.18~0ubuntu2
  sudo apt install gccgo-go  # version 2:1.18~0ubuntu2
  See 'snap info go' for additional versions.

  Acest lucru se întâmplă din cauză că fișierul ~/.bashrc este citit atunci când pornim o instanță de Bash (când deschidem un terminal). Ca să recitim fișierul, și să aplicăm modificările, folosim comanda source, ca în exemplul de mai jos:

  student@uso:~$ source ~/.bashrc
  student@uso:~$ go https://www.google.com

  Comanda source ~/.bashrc a avut ca efect recitirea și aplicarea modificărilor definite în fișierul .bashrc și fișierele pe care acesta le include.

  Execuția comenzilor

  Încheierea execuției unei comenzi

  Atunci când rulăm o comandă, aceasta își poate încheia execuția în două moduri: cu succes sau cu eșec. Atunci când își încheie execuția, orice proces întoarce un cod de ieșire (exit code), care este un număr:

  • Dacă numărul întors are valoarea 0, atunci procesul și-a încheiat execuția cu succes.
  • Dacă numărul întors are orice altă valoare, atunci procesul și-a încheiat execuția cu eroare, iar codul întors poate fi folosit pentru a afla mai multe informații despre eroarea pe care a întors-o procesul. În pagina man a utilitarului ls este specificat fiecare cod de eroare și ce înseamnă.

  Pentru a vedea codul cu care și-a încheiat execuția o comandă folosim sintaxa $?. Urmărim exemplul de mai jos:

  student@uso:~$ ls Desktop/
  todos.txt
  student@uso:~$ echo $?
  0
  student@uso:~$ ls non-existent
  ls: cannot access 'non-existent': No such file or directory
  student@uso:~$ echo $?
  2

  Observăm că în cazul fișierului inexistent, comanda ls non-existent a întors valoarea 2, așa cum era specificat și în pagina de manual.

  Înlănțuirea comenzilor în funcție de succes sau eșec

  De multe ori vrem să executăm o succesiune de comenzi pentru a realiza o sarcină. De exemplu, atunci când vrem să instalăm o aplicație rulăm trei comenzi:

  • O să actualizăm indexul surselor de pachete folosind apt update
  • O să instalăm pachetul care conține aplicația folosind apt install
  • O să rulăm aplicația pentru a valida că instalarea a fost cu succes.

  Preferăm să înlănțuim cele trei comenzi într-una singură pentru că astfel putem să pornim tot acest proces, să plecăm de la calculator, iar când ne întoarcem să avem tot sistemul pregătit.

  Pentru a înlănțui comenzi în shellul Bash avem trei operatori disponibili:

  Operatorul ; - este folosit pentru separarea comenzilor. Urmăm exemplul de mai jos:

  student@uso:~$ mkdir demo; cd demo; touch Hello; ls
  Hello

  În exemplul de mai sus am creat directorul demo, am navigat în interiorul său, am creat fișierul Hello și am afișat conținutul directorului. Am făcut toate acestea înlănțuind comenzile mkdir, cd, touch și ls cu ajutorul operatorului ;.

  Operatorul ; este folosit pentru separarea comenzilor, dar nu ține cont dacă comenzile anterioare au fost executate cu succes sau nu. Urmăm exemplul de mai jos:

  student@uso:~$ mkdir operators/demo; cd operators/demo
  mkdir: cannot create directory ‘operators/demo’: No such file or directory
  -bash: cd: operators/demo: No such file or directory

  În exemplul de mai sus, comanda mkdir a eșuat deoarece nu a găsit directorul operators în care să creeze directorul demo. Cu toate acestea, operatorul ; doar separă comenzile între ele, așa că și comanda cd operators/demo a fost executată, și și aceasta a eșuat, deoarece nu există calea operators/demo.

  Folosim operatorul ; pentru a înlănțui comenzi care sunt independente unele de altele, deci execuția lor nu depinde de succesul unei comenzi precedente.

  Operatorul binar && (și logic) - execută a doua comandă doar dacă precedenta s-a executat cu succes. Exemplul anterior devine:

  student@uso:~$ mkdir operators/demo && cd operators/demo
  mkdir: cannot create directory ‘operators/demo’: No such file or directory

  Observăm că din moment ce comanda mkdir a eșuat, comanda cd nu a mai fost executată.

  Operatorul binar || (sau logic) - execută a doua comandă doar dacă prima s-a terminat cu eșec. Urmărim exemplul de mai jos:

  student@uso:~$ (ls -d operators || mkdir operators) && ls -d operators
  ls: cannot access 'operators': No such file or directory
  operators
  student@uso:~$ (ls -d operators || mkdir operators) && ls -d operators
  operators
  operators

  În exemplul de mai sus, prima comandă ls a eșuat, așa că a fost executată comanda mkdir și apoi a fost executată ultima comandă ls. La cea de-a doua rulare, a fost executată cu succes prima comandă ls, așa că comanda mkdir nu a mai fost executată, și apoi a fost executată ultima comandă ls.

  Pentru a rezolva scenariul de la care am plecat inițial, putem rula:

  sudo apt update && sudo apt install -y cowsay && cowsay "Howdy"

  Comanda de mai sus va actualiza indexul pachetelor sursă, va instala pachetul cowsay și va rula comanda cowsay pentru a valida instalarea. O astfel de înlănțuire de comenzi este numită oneliner.

  Înlănțuirea comenzilor folosind operatorul | (pipe)

  Așa cum am descoperit în secțiunile și capitolele anterioare, în mediul Linux avem multe utilitare care rezolvă o nevoie specifică: ls afișează informații despre fișiere, ps despre procese, grep filtrează, etc. Toate acestea au la bază filozofia mediului Linux: “do one thing and do it well”. Ca întodeauna, frumusețea stă în simplitate: avem o suită de unelte la dispoziție, fiecare capabilă să rezolve rapid o sarcină dată; pentru a rezolva o problemă mai complexă trebuie doar să îmbinăm uneltele.

  Operatorul | (pipe) ne ajută să facem acest lucru. Atunci când folosim operatorul | preluăm rezultatul comenzii din stânga operatorului și îl oferim ca intrare comenzii aflate în dreapta operatorului.

  Am folosit de mai multe ori operatorul | până acum:

  • Am afișat informații despre procesele din sistem și am filtrat după numele unui proces (output-ul apare doar dacă aveți deschisă aplicația Firefox pe mașina virtuală):
   student@uso:~$ ps -e | grep firefox
   14912 pts/0  00:00:19 firefox
  • Am extras primele zece procese care consumă cel mai mare procent de memorie:
   student@uso:~$ ps -e -ouser,uid,pid,%mem,%cpu,rss,cmd --sort=-%mem | head -11
   USER    UID  PID %MEM %CPU  RSS CMD
   student  1000 7938 18.0 0.1 367952 /usr/bin/gnome-shell
   student  1000 8437 8.4 0.0 171916 /usr/bin/gnome-software --gapplication-service
   student  1000 7782 3.9 0.0 81312 /usr/lib/xorg/Xorg vt1 -displayfd 3 -auth /run/user/1000/gdm/Xauthority -background none -noreset -keeptty -verbose 3
   root     0 1338 3.8 0.0 78880 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock
   student  1000 8307 3.1 0.0 64628 /usr/lib/evolution/evolution-calendar-factory
   student  1000 8338 3.0 0.0 61860 /usr/lib/evolution/evolution-calendar-factory-subprocess --factory all --bus-name org.gnome.evolution.dataserver.Subprocess.Backend.Calendarx8307x2 --own-path /org/gnome/evolution/dataserver/Subprocess/Backend/Calendar/8307/2
   root     0  336 2.6 0.0 53612 /lib/systemd/systemd-journald
   student  1000 8274 2.3 0.0 48296 nautilus-desktop
   root     0 1074 2.2 0.0 45460 /usr/bin/containerd
   student  1000 12966 1.8 0.0 38216 /usr/lib/gnome-terminal/gnome-terminal-server

  Până acum, am efectuat procesări text pe rezultatul unor comenzi. Folosind operatorul | și utilitarul xargs putem să folosim rezultatul pe post de argument pentru altă comandă, ca în exemplul de mai jos:

  student@uso:~$ find . -maxdepth 1 -type f | xargs ls -l
  -rw------- 1 student student  10992 nov 6 14:56 ./.ICEauthority
  -rw-r--r-- 1 student student   297 nov 7 00:18 ./.bash_aliases
  -rw------- 1 student student  43604 nov 5 02:34 ./.bash_history
  -rw-r--r-- 1 student student   220 aug 6 2018 ./.bash_logout
  -rw-r--r-- 1 student student   3824 aug 13 19:04 ./.bashrc
  -rw-r--r-- 1 student student   3159 aug 20 2018 ./.emacs
  -rw-r--r-- 1 student student    87 aug 21 2018 ./.gitconfig
  -rw------- 1 student student   361 nov 7 02:40 ./.lesshst

  Comanda din exemplul de mai sus afișează informații în format lung despre toate fișierele din directorul curent, excluzând directoarele.

  Dacă folosim opțiunea -p a utilitarului xargs, acesta o să ne afișeze ce comandă urmează să execute și așteaptă confirmarea noastră prin apăsarea tastei y (yes) sau n (no). Este recomandat să folosiți opțiunea -p atunci când vă scrieți onelinerul, pentru a verifica dacă comanda pe care urmează să o executați este corectă. În exemplul următor ne dorim să mutăm toate fisierele .c în directorul părinte:

  student@uso:~/uso-lab/labs/06-scripting/support/02-one-liners/rename/src$ ls *.c | xargs -p mv ..
  mv .. casts.c endian.c ptr.c signed-unsigned-representation.c signed-unsigned.c test-hard-link.c use-__thread.c?...

  Cu ajutorul opțiunii -p am putut să observăm că comanda nu are sintaxa dorită și am anulat execuția ei. Problema este că avem destinația (..) înaintea fișierelor care trebuie mutate, iar destinația pentru mv trebuie să fie la final.

  Pentru a rezolva această problemă folosim opțiunea -I str, ca mai jos:

  student@uso:~/uso-lab/labs/06-scripting/support/02-one-liners/rename/src$ ls *.c | xargs -I str -p mv str ..
  mv casts.c ..?...n
  mv endian.c ..?...n
  mv ptr.c ..?...n
  mv signed-unsigned-representation.c ..?...n
  mv signed-unsigned.c ..?...n
  mv test-hard-link.c ..?...n
  mv use-__thread.c ..?...n 

  Opțiunea -I va înlocui șirul de caractere str cu numele arhivelor primite din pipe, așa cum observăm mai sus. Șirul de caractere placeholder poate să fie orice, nu neapărat str; comanda ls *.c | xargs -I {} -p mv {} .. produce aceelași rezultat.

  Acum înțelegem cum funcționează operatorul | (pipe). Acesta conectează fluxul de ieșire (STDOUT) al comenzii din stânga sa cu fluxul de intrare (STDIN) al comenzii din dreapta.

  Redirectări

  Majoritatea utilitarelor pe care le folosim afișează rezultatele operațiilor pe care le aplică la ieșirea standard, adică pe ecran. În continuare vom aprofunda ceea ce am discutat despre redirectări în laboratorul Lucrul cu Fișiere. Anterior am mai menționat și termenul de intrare standard; în această secțiune ne vom clarifica ce înseamnă, ce rol îndeplinesc și cum ne folosim de aceste cunoștințe.

  Orice proces folosește implicit trei fluxuri (streams) de date:

  • STDIN - fluxul de intrare standard, referit și ca “citit de la tastatură”. Spunem că un program care citește date de intrare din linie de comandă, deci așteaptă de la utilizator, citește de la intrarea standard; de aici și denumirea “citit de la tastatură”. Complementul citirii de la tastatură este citirea datelor dintr-un fișier.
  • STDOUT - fluxul de ieșire standard, referit și ca “afișare pe ecran”. Spunem că un program afișează datele de ieșire pe ecran, adică scrie rezultatele procesărilor efectuate la ieșirea standard. Complementul afișării pe ecran este scrierea rezultatelor într-un fișier.
  • STDERR - fluxul de ieșire standard al erorilor. Un program corect scris o să scrie erorile în fluxul de ieșire al erorilor. Acest lucru permite filtrarea erorilor.

  În linia de comandă, atât STDOUT cât și STDERR vor apărea pe ecran. Datorită faptului că informațiile sunt scrise în două fluxuri distincte, utilizatorul are posibilitatea de a separa rezultatele de erori. Utilizatorul face aceasta folosind redirectări.

  Redirectarea ieșirilor standard

  Cum spuneam mai sus, majoritatea programelor pe care le folosim vor afișa rezultatele pe ecran. Acest comportament este bun atunci când ne scriem onelinerul care ne extrage informațiile căutate, dar cel mai probabil o să vrem să salvăm rezultatul procesării într-un fișier.

  Folosim operatorul > pentru a redirecta STDOUT sau STDERR într-un fișier. Pentru fiecare flux de date avem un număr, numit descriptor de fișier, asociat:

  • STDIN are asociat descriptorul de fișier 0
  • STDOUT are asociat descriptorul de fișier 1
  • STDERR are asociat descriptorul de fișier 2

  Pentru a redirecta ieșirea standard folosim sintaxa cmd 1> nume-fișier. Pentru a redirecta ieșirea standard a erorilor folosim sintaxa cmd 2> nume-fișier.

  Atenție! În cazul în care fișierul destinație nu există, operatorul > îl va crea. Dacă fișierul destinație există, operatorul > va șterge conținutul acestuia.

  Urmăm exemplul de mai jos:

  student@uso:~$ ps -e -ouser,uid,pid,%mem,%cpu,rss,cmd --sort=-%mem | head -11
  USER    UID  PID %MEM %CPU  RSS CMD
  student  1000 7938 18.0 0.1 367952 /usr/bin/gnome-shell
  student  1000 8437 8.4 0.0 171916 /usr/bin/gnome-software --gapplication-service
  student  1000 7782 3.9 0.0 81312 /usr/lib/xorg/Xorg vt1 -displayfd 3 -auth /run/user/1000/gdm/Xauthority -background none -noreset -keeptty -verbose 3
  root     0 1338 3.8 0.0 78880 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock
  student  1000 8307 3.1 0.0 64628 /usr/lib/evolution/evolution-calendar-factory
  student  1000 8338 3.0 0.0 61860 /usr/lib/evolution/evolution-calendar-factory-subprocess --factory all --bus-name org.gnome.evolution.dataserver.Subprocess.Backend.Calendarx8307x2 --own-path /org/gnome/evolution/dataserver/Subprocess/Backend/Calendar/8307/2
  root     0  336 2.6 0.0 53612 /lib/systemd/systemd-journald
  student  1000 8274 2.3 0.0 48296 nautilus-desktop
  root     0 1074 2.2 0.0 45460 /usr/bin/containerd
  student  1000 12966 1.8 0.0 38216 /usr/lib/gnome-terminal/gnome-terminal-server
  student@uso:~$ ps -e -ouser,uid,pid,%mem,%cpu,rss,cmd --sort=-%mem | head -11 1> top10-consumers
  student@uso:~$ less top10-consumers

  Am scris, prin încercări succesive, onelinerul care ne afișează primele zece procese care consumă cea mai multă memorie. Apoi am folosit sintaxa 1> top10-consumers pentru a redirecta rezultatul în fișierul top10-consumers.

  Urmăm exemplul de mai jos pentru a redirecta erorile:

  student@uso:~$ ls D* F* > out 2> errs
  student@uso:~$ cat out
  Desktop:
   
  Documents:
  snippets.git
   
  Downloads:
  student@uso:~$ cat errs
  ls: cannot access 'F*': No such file or directory

  Observăm că am folosit sintaxa 2> errs pentru a redirecta erorile în fișierul errs. Observăm că pentru a redirecta ieșirea standard putem omite descriptorul de fișier, așa cum am făcut cu > out.

  Atunci când rulăm o comandă, redirectăm erorile într-un fișier pentru că vrem să verificăm că totul s-a executat cu succes. De cele mai multe ori suntem în următorul scenariu:

  1. Urmează să executăm o comandă care durează mai mult timp și pentru care nu putem să ținem pasul, cu ochiul liber, cu fluxul de afișare a datelor pe ecran. Un exemplu este compilarea unui proiect mai mare.
  2. O să pornim procesul și o să redirectăm STDOUT și STDERR în două fișiere, de ex. out și err.
  3. În timpul cât rulează noi putem să facem altceva: ne ocupăm de altă sarcină, ne facem o cafea, etc.
  4. La finalul execuției inspectăm fișierele out și err pentru a vedea dacă au existat erori și le rezolvăm.
  Redirectarea în mod append

  Implicit, operatorul > șterge (trunchează) conținutul fișierului destinație. Dacă vrem să păstrăm conținutul fișierului și să adăugăm rezultatul redirectării în continuarea acestuia, folosim operatorul >>.

  Exercitiu: Rulați din nou exemplele de mai sus folosind operatorul >> în locul operatorului >. Folosiți less pentru a inspecta fișierele de ieșire și de erori.

  Redirectarea erorilor la ieșirea standard

  Motivul pentru care redirectăm erorile într-un fișier este pentru că vrem să analizăm mesajele de eroare. Avem și scenarii în care rulăm un program care afișează mesaje, la STDOUT și STDERR, de care nu suntem interesați.

  Un astfel de scenariu întâlnim atunci când pornim browserul firefox în linia de comandă: acesta afișează din când în când mesaje de care nu suntem interesați. Ne dorim să pornim procesul firefox în background și să redirectăm STDOUT și STDERR a.î. să nu ne polueze inutil consola. Urmăm exemplul de mai jos:

  student@uso:~$ firefox &> firefox-ignore &
  [1] 10349
  student@uso:~$ firefox > firefox-ignore 2>&1 &
  [2] 10595

  Cele două comenzi de mai sus produc aceelași efect: redirectează atât STDOUT, cât și STDERR în fișierul firefox-ignore. Efectul este produs prin două metode diferite:

  • Sintaxa &> cale/către/nume-fișier - operatorul &> va unifica fluxul STDERR cu STDOUT și va redirecta către fișierul primit ca argument.
  • Sintaxa > cale/către/nume-fișier 2>&1 - operatorul 2>&1 folosește descriptori de fișier și redirectează STDERR (descriptorul 2) în STDOUT (descriptorul 1). Această sintaxă trebuie precedată de > cale/către/nume-fișier, pe care o citim: ceea ce se găsește pe fluxul de ieșire STDOUT va fi scris în fișierul cale/către/nume-fișier.
  Fișiere speciale

  Pe sistemele Linux găsim un număr de fișiere speciale pe care le putem folosi în diferite scopuri:

  Fișierul /dev/null este un fișier care ignoră orice este scris în el. Este echivalentul unei găuri negre în sistemul nostru. Cu ajutorul său, putem rescrie exemplul de mai sus în modul următor:

  student@uso:~$ firefox &> /dev/null &
  [1] 10349
  student@uso:~$ firefox > /dev/null 2>&1 &
  [2] 10595

  Acum orice va genera firefox va fi scris în /dev/null, care va consuma textul primit fără a ocupa spațiu pe disc.

  Fișierul /dev/zero este un generator de octeți. Acesta generează atâția octeți cu valoarea zero (0)3) cât îi sunt ceruți. Urmăm exemplul:

  student@uso:~$ cat /dev/zero | xxd
  00000000: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
  00000010: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
  00000020: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
  00000030: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
  00000040: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
  00000050: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
  00000060: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
  00000070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
  00000080: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
  [...]
  ^C

  Deoarece citim din generator, comanda cat va afișa o infinitate de octeți cu valoarea zero. Utilitarul xxd afișează în hexazecimal textul primit la STDIN. Trecem rezultatul lui cat prin xxd deoarece valoarea 0 nu este un caracter printabil. Cu alte cuvinte nu este un caracter obișnuit, ca cele de pe tastatură, deoarece nu are un echivalent grafic. Folosim Ctrl+c pentru a opri execția.

  Exercițiu: Rulați comanda cat /dev/zero pentru a înțelege nevoia utilitarului xxd din exemplul de mai sus.

  Fișierul /dev/urandom este un alt generator de octeți. Acesta generează atâția octeți cu valoare random cât îi sunt ceruți.

  Exercițiu: Rulați comenzile din exemplul anterior, dar acum citiți din /dev/urandom.

  Generatoarele de octeți sunt utile pentru a testa aplicațiile pe care le dezvoltăm. Majoritatea aplicațiilor pe care le vom scrie, ca și cele pe care le utilizăm, citesc și prelucrează informații. Testăm o aplicație pentru că vrem să verificăm că nu avem buguri. Pentru aceasta putem să folosim seturi de date de intrare cât mai variate și mai aleatoare, adică inputuri random. Folosim utilitarul dd pentru a genera un fișier de 100 MB cu octeți random, ca în exemplul de mai jos:

  student@uso:~$ dd if=/dev/urandom of=rand-100mb count=100 bs=1M
  100+0 records in
  100+0 records out
  104857600 bytes (105 MB, 100 MiB) copied, 1,11416 s, 94,1 MB/s
  student@uso:~$ ls -lh rand-100mb
  -rw-rw-r-- 1 student student 100M nov 8 17:49 rand-100mb

  Am folosit următoarele opțiuni ale utilitarului dd:

  • if - input file - calea către fișierul de unde citim
  • of - output file - calea către fișierul unde scriem
  • bs - block size - dimensiunea unui block citit din if
  • count - block count - numărul de block-uri citite

  Exercițiu: Folosiți fișierul generat și utilitarul tar pentru a testa diferite metode de compresie a arhivelor. Creați câte o arhivă pentru fiecare din următoarele opțiuni de compresie: Z (compress), z (gzip) și j (bzip2). Comparați dimensiunile arhivelor obținute.

  Un caz uzual de utilizare a dd este suprascrierea unui disc cu informații aleatoare. Această metodă este utilizată ca o formă de securitate atunci când vrem să ștergem informații de pe un disc. Astfel suprascriem datele șterse pentru a preveni posibilitatea recuperării datelor de pe disc. Mai multe informații găsiți aici.

  Exerciții
  1. Afișați primele zece procese sortate în funcție de memoria ocupată (Hint: RSS). Nu uitați să includeți antetul. Redirectați rezultatul în fișierul top10-rss-consumers. Modificați comanda astfel încât rezultatul redirectării să nu șteargă conținutul existent.
  2. Afișați ultimele zece procese sortate în funcție de utilizarea procesorului (Hint: CPU). Nu uitați să includeți antetul. Redirectați rezultatul în fișierul top10-cpu-consumers. Modificați comanda astfel încât rezultatul redirectării să nu șteargă conținutul existent.

  Scurtături în terminal

  Tab completion

  Funcția de tab completion este probabil una dintre cele mai utile funcții expuse de către terminal. Prin simpla apăsare a tastei Tab în timp ce scriem numele unei comenzi, al unei opțiuni a unei comenzi sau calea către un director sau fișier, terminalul va completa în mod automat textul. În cazul în care există mai multe opțiuni pentru auto-complete, prin dubla apăsare a tastei Tab ne va sugera opțiunile de auto-complete.

  În imaginea de mai jos putem observa că pentru comanda cd D funcția de Tab completion a găsit mai multe opțiuni valide pentru auto-complete. În astfel de scenarii, cu mai multe opțiuni valide, apăsarea tastei Tab o singură dată nu produce niciun rezultat; trebuie să apăsăm tasta Tab de două ori consecutiv pentru a genera afișarea opțiunilor de auto-complete.

  student@uso:~$ cd D
  Desktop/  Documents/ Downloads/
  student@uso:~$ cd D

  Funcția de auto-complete este extrem de utilă și îmbunătățește semnificativ viteza cu care realizăm acțiuni în terminal.

  Funcția este extrem de utilă atunci când lucrăm cu nume de fișiere, directoare și căi din sistem. În loc să scriem manual o cale către un nume foarte lung, lăsăm tasta Tab să facă asta pentru noi.

  Atunci când avem o eroare în comandă (am scris greșit o anumită parte din numele comenzii sau al fișierului, fișierul nu există, etc.), tasta Tab nu produce nici un rezultat. Acesta este un alt motiv pentru care să folosim tasta Tab.

  Folosiți funcția de Tab completion cât mai des cu putință4).

  Shellul implementează funcția de a reține istoricul comenzilor pe care le-am executat. Pentru a vedea istoricul curent putem rula comanda history. Vom obține un rezultat asemănător cu cel de mai jos:

  student@uso:~$ history
  [...]
  21 ls
  22 cd sorting/
  23 ls -l
  24 ls
  25 cd
  26 ls ~/Desktop ~/Documents ~/Downloads
  27 ls ~/Desktop
  28 ls Desktop/todos.txt
  29 cp Desktop/todos.txt cp
  30 ls
  31 rm cp
  [...]

  Ciclăm prin comenzile date anterior folosind combinația de taste Arrow Up sau Ctrl+p, respectiv Arrow Down sau Ctrl+n.

  Exercițiu: Ciclați prin istoricul de comenzi folosind combinația de taste Ctrl+p, respectiv Ctrl+n.

  Căutarea în istoricul comenzilor

  Terminalul ne pune la dispoziție un mod mai inteligent de a căuta în istoricul comenzilor prin combinația de taste Ctrl+r, ordinea căutării fiind de la cea mai recentă comandă la cea mai veche. Funcția este cunoscută sub numele de history search.

  Pentru a porni căutarea, apăsați combinația de taste Ctrl+r și începeți să scrieți o parte din textul comenzii pe care o căutați, de exemplu cd.

  (reverse-i-search)`cd': cd workspace

  De aici, avem următoarele opțiuni:

  • Căutăm în continuare o comandă care conține șirul cd, folosind combinația de taste Ctrl+r
  • Rulăm comanda pe care am găsit-o, folosind combinația de taste Ctrl+o
  • Anulăm căutarea comenzii și revenim la starea inițială, folosind combinația de taste Ctrl+g

  Căutarea este incrementală. Adică se rafinează pe măsură ce tastăm un caracter. Orice caracter apăsat rafinează căutarea.

  Textul căutat se poate afla oriunde în interiorul comenzii; nu trebuie să fie primele litere din comandă. Pentru exemplul de mai sus, căutarea folosind textul work ar fi produs același rezultat:

  (reverse-i-search)`work': cd workspace

  Ne găsim des în situația în care căutăm o comandă în istoric folosind funcția de history search, modificăm un argument al comenzii și apoi o executăm. Pentru navigarea în cadrul textului comenzii putem folosi Arrow Keys, iar pentru ștergeri putem folosi tasta Backspace sau Del.

  Terminalul ne pune la dispoziție și o serie de scurtături cu ajutorul cărora putem face realiza aceeași acțiune mai rapid. Dacă vreți să vă impresionați prietenii, acesta este un mod simplu, dar eficient, de a o face.

  Pentru a naviga în corpul textului putem folosi combinațiile de taste:

  • Ctrl+a - mută cursorul la începutul liniei
  • Ctrl+e - mută cursorul la sfârșitul liniei
  • Ctrl+f - mută cursorul cu un caracter înainte
  • Ctrl+b - mută cursorul cu un caracter înapoi
  • Alt+f - mută cursorul cu un cuvânt înainte
  • Alt+b - mută cursorul cu un cuvânt înapoi

  Pentru a efectua ștergeri în corpul textului putem folosi combinațiile de taste:

  • Ctrl+k - șterge tot textul de la cursor până la sfârșitul liniei
  • Ctrl+u - șterge tot textul de la cursor până la începutul liniei
  • Alt+d - șterge tot textul de la cursor până la sfârșitul cuvântului

  Textul șters este salvat într-un registru și poate fi folosit folosind combinația de taste Ctrl+y. Funcționalitatea este similară cu procesul de Cut (Ctrl+k, Ctrl+u sau Alt+d) și Paste (Ctrl+y).

  Extra: Exerciții

  Rulați comanda ls Documents/ Downloads/ Desktop/ Pictures/ Music/ înainte de a vă apuca de exerciții.

  1. Apăsați tasta Ctrl+p pentru a accesa comanda rulată anterior.
  2. Plasați-vă la începutul comenzii folosind combinația de taste Ctrl+a.
  3. Plasați-vă la sfârșitul comenzii folosind combinația de taste Ctrl+e.
  4. Mergeți, cuvânt cu cuvânt, la începutul comenzii folosind combinația de taste Alt+b.
  5. Mergeți, cuvânt cu cuvânt, la sfârșitul comenzii folosind combinația de taste Alt+f.
  6. Rulați comanda ls Docuents/ Downlads/ Dektop/ Pitures/ Muic/.
  7. Apăsați tasta Ctrl+p pentru a accesa comanda rulată anterior. Corectați typourile (greșelile de scriere) din comanda anterioară. Folosiți combinațiile de taste Ctrl+f, Ctrl+b pentru a deplasa cursorul în cadrul comenzii.
  8. Apăsați tasta Ctrl+p pentru a accesa comanda rulată anterior (comanda corectată). Avansați până la începutul cuvântului Desktop/. Ștergeți tot până la final folosind combinația de taste Ctrl+k. Acum anulați comanda curentă apăsând combinația de taste Ctrl+c. În acest moment, textul pe care l-ați șters folosind Ctrl+k (Desktop/ Pictures/ Music/) se află într-un buffer. O să rulați comanda ls pe textul din buffer. Scrieți comanda ls și apoi apăsați combinația de taste Ctrl+y. Textul a fost scris din buffer în continuarea comenzii ls (scrisă de voi).
  9. Rulați comanda ls Documents/ Downloads/ Desktop/ Pictures/ Music/. Apăsați tasta Ctrl+p pentru a accesa comanda rulată anterior (comanda corectată). Avansați până la începutul cuvântului Pictures/. Ștergeți cuvântul folosind combinația de taste Alt+d. Acum anulați comanda curentă apăsând combinația de taste Ctrl+c. În acest moment, textul pe care l-ați șters folosind Alt+d (Pictures) se află într-un buffer. O să rulați comanda ls pe textul din buffer. Scrieți comanda ls și apoi apăsați combinația de taste Ctrl+y. Textul a fost scris din buffer în continuarea comenzii ls (scrisă de voi).

  Sumar: Îmbunătățirea lucrului în linia de comandă

  Sumar: Scurtături în terminal

  • Funcția de auto-complete este extrem de utilă și îmbunătățește în mod dramatic viteza cu care realizăm acțiuni în terminal. Funcția de auto-complete nu ne face doar mai rapizi, dar putem folosi tasta Tab și pt a confirma că respectiva comandă este validă.
  • Consultăm istoricul comenzilor folosind comanda history.
   • Navigăm prin istoricul comenzilor folosind Arrow Keys, Ctrl+r, expandarea comenzilor anterioare sau chiar expandarea argumentelor comenzii anterioare.
   • Navigând în interiorul unei comenzi (Ctrl+a, Ctrl+e, Alt+f, Alt+b), putem efectua modificări (Ctrl+k, Ctrl+u, Alt+d) și putem insera textul șters (Ctrl+y).

  Sumar: Inspectarea sistemului de fișiere

  Inspectarea paginilor de manual

  • Navigarea prin paginile manualului:
   • Ctrl+n/Ctrl+p sau j/k pentru a naviga, cu câte o linie, în jos, respectiv în sus; recomandăm utlizarea tastelor j/k pentru a fi mai eficienți
   • Search (/, ?, n, N)
   • Go up (g), go down (G)
   • Help (h) pentru a afla mai multe despre cum putem folosi mai bine sesiunea interactivă
   • Quit (q) pentru a ieși din sesiunea interactivă
  • Prezentarea secțiunilor din manual: man printf vs man 3 printf.
  • Prezentarea pachetului tldr - poate fi util pentru cazurile uzuale, dar nu trebuie să ne fie frică să căutăm în man pentru detalii

  Selectarea multiplor fișiere folosind globbing

  Folosim globbing pentru a selecta mai multe fișiere al căror nume corespunde unui tipar:

  • Caracterul * poate fi înlocuit cu orice caracter de oricâte ori, sau poate lipsi cu totul.
  • Caracterul ? înlocuiește exact un caracter, oricare ar fi acela.
  • Folosim sintaxa [] pentru a defini o listă de caractere care pot fi folosite în înlocuire.
  • Folosim sintaxa {} pentru a defini o listă de cuvinte (grupuri de caractere) care pot fi folosite în înlocuire.
  • Scăpăm de semnificația specială a unei expresii încadrând-o între " (ghilimele).

  Căutarea unui fișier în sistem

  Utilitarul find

  Folosim find pentru a căuta după criterii mai complexe decât numele fișierului, cum ar fi tipul fișierului, data ultimei modificări, etc.

  De cele mai multe ori vom folosi find în conjuncție cu opțiunea -exec pentru a rula o comandă asupra fișierelor găsite.

  Sumar: Inspectarea fișierelor

  Inspectarea rapidă a conținutului fișierelor

  Pentru a vedea rapid conținutul unui fișier folosim utlitarul less. În cadrul unei sesiuni less putem folosi aceeleași taste ca în cadrul sesiunii interactive man pentru navigarea în pagină:

  • Ctrl+n/Ctrl+p sau j/k pentru a naviga, cu câte o linie, în jos, respectiv în sus; recomandăm utlizarea tastelor j/k pentru a fi mai eficienți
  • Ctrl+f/Ctrl+b pentru a naviga, cu câte o pagină de terminal, în jos, respectiv în sus
  • Search (/, ?, n, N)
  • Go up (g), go down (G)
  • Help (h) pentru a afla mai multe despre cum putem folosi mai bine sesiunea interactivă
  • Quit (q) pentru a ieși din sesiunea interactivă

  Pentru a afișa pe ecran conținutul unui fișier folosim utlitarul cat.

  Pentru a afișa parțial conținutul unui fișier sau a extrage rezultatul unei comenzi folosim utilitarele head și tail.

  Căutarea în fișiere

  Folosim comanda grep pentru a căuta un pattern într-un fișier sau în rezultatul unei comenzi (cum ar fi cat). Modul de folosire este grep PATTERN cale/către/fișier sau cmd | grep PATTERN.

  Putem folosi funcția de căutare în sesiunea interactivă less pentru a găsi linia și fișierul care ne interesează.

  Opțiuni uzuale ale grep

  Folosim opțiunea -n pentru a afișa și numărul liniei care conține patternul căutat.

  Implicit, grep caută în mod case-sensitive patternul. Folosim opțiunea -i pentru a căuta patternul în mod case-insensitive.

  Pentru a afișa toate liniile, mai puțin pe cele care conțin pattern, folosim opțiunea -v.

  Pentru a efectua o căutare recursivă folosim opțiunea -r.

  De cele mai multe ori vom folosi opțiunile -n, -i și -r în același timp.

  Extra: Dacă dorim să căutăm cuvântul search folosim opțiunea -w (word) pentru a trata patternul ca un cuvânt, ca în exemplul următor: grep -nri -w "search" workspace/C/ | less.

  Sumar: O înțelegere mai bună a shellului

  Configurarea shellului bash

  Fișierul de configurare al shellului BASH este ~/.bashrc. Atunci când un utilizator pornește un shell bash, conținutul fișierului ~/.bashrc este citit și sunt aplicate configurările specifice utilizatorului.

  Un alias este un nume (placeholder) care înlocuiește un șir de caractere. Pentru o organizare mai bună, este recomandat ca utilizatorul să-și definească aliasurile în fișierul ~/.bash_aliases.

  Înlănțuirea comenzilor

  Atunci când își încheie execuția, orice proces întoarce un cod de eroare, care este un număr: valoarea 0 semnifică că acesta și-a încheiat execuția cu succes, iar orice ală valoare indică o eroare.

  Pentru a înlănțui comenzi în terminalul bash avem trei operatori disponibili:

  • Operatorul ; - este folosit pentru separarea comenzilor, indiferent de cum s-au executat acestea.
  • Operatorul binar && (și logic) - execută a doua comandă doar dacă precedenta s-a executat cu succes.
  • Operatorul binar || (sau logic) - execută a doua comandă doar dacă prima s-a terminat cu eșec.

  Atunci când folosim operatorul | preluăm rezultatul comenzii din stânga operatorului și îl oferim ca intrare comenzii aflate în dreapta operatorului. Operatorul | ne permite să prelucrăm datele de interes, trecându-le prin mai multe utilitare, fiecare cu un scop bine definit.

  Redirectări

  Folosim operatorul > pentru a redirecta STDOUT sau STDERR într-un fișier. Pentru a redirecta ieșirea standard folosim sintaxa cmd > nume-fișier. Pentru a redirecta ieșirea standard a erorilor folosim sintaxa cmd 2> nume-fișier.

  Implicit, operatorul > șterge (trunchează) conținutul fișierului destinație. Dacă vrem să păstrăm conținutul fișierului și să adăugăm rezultatul redirectării în continuarea acestuia, folosim operatorul >>.

  Folosim sintaxa &> cale/către/nume-fișier pentru a redirecta atât STDERR, cât și STDOUT, în fișierul primit ca argument.

  Fișiere speciale
  • Fișierul /dev/null este un fișier care ignoră orice este scris în el.
  • Fișierul /dev/zero este un generator de octeți. Acesta generează atâția octeți cu valoarea zero (0) cât îi sunt ceruți.
  • Fișierul /dev/urandom este un alt generator de octeți. Acesta generează atâția octeți cu valoare random cât îi sunt ceruți.
  1) Căutarea este case-sensitive. Putem să schimbăm acest comportament prin introducerea opțiunii -I în sesiunea interactivă, înainte de a porni căutarea. Dacă doriți să aflați mai multe despre opțiunile pe care le putem introduce apăsați tasta h într-o sesiune interactivă și căutați textul “OPTIONS”.
  2) Putem folosi tasta ? pentru a porni o căutare de la poziția curentă către începutul paginii. Alternativ, putem naviga la începutul paginii prin apăsarea unei singure taste (g) și apoi pornim căutarea / de acolo.
  3)

  Valoarea 0 nu înseamnă cifra 0. Valoarea 0 înseamnă caracterul (null) din tabelul ASCII. Caracterul 0 are valoarea 48 în tabelul ASCII.

  4) Putem să ne găsim în situația în care ecranul terminalului nostru este plin cu rezultatele comenzilor rulate anterior sau cu opțiuni afișate de către auto-complete. Putem să curățăm ecranul folosind comanda clear. O alternativă mai rapidă este să folosim combinația de taste Ctrl+l. Aceasta va produce același rezultat (va curăța ecranul) și are avantajul că poate fi folosită în timp ce scriem deja o comandă.
  uso/laboratoare/laborator-06.txt · Last modified: 2022/11/10 15:44 by iustina.caramida
  CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
  www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0