USO Need to Know

De unde încep?

Resurse

Feedback

Vă încurajăm să folosiți forumurile de pe curs.upb.ro, pagina de Facebook și discuțiile din timpul cursului și laboratorului pentru trimiterea de feedback echipei de USO.

Analiza publică a feedback-ului trimis la sfârșitul semestrului pe portalul curs.upb.ro este accesibilă la aici și vizibilă mai jos.

uso/need-to-know.txt · Last modified: 2022/10/05 23:37 by andreia.ocanoaia
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0