Curs 03 - Procese

 • Cuvinte cheie: resurse, instrucțiuni, atribute, ps, top, shel, init, fg, bg, descriptor de fișiere, kill, killall, semnale, interacțiuni, daemoni

Demo

Uptime

Comanda uptime se folosește dacă dorim să aflăm de cât timp este aprins (rulează) sistemul. Se afișează timpul curent, starea sistemului (up), timpul de cat timp rulează, numărul de utilizatori logați pe sistem și media încărcăturii în ultimele 1, 5 si 15 minute.

student@uso:~/uso-lab$ uptime
 13:37:20 up 1:34, 1 user, load average: 0,05, 0,16, 0,10

Se poate folosi tagul -p pentru un format mai frumos, mai lizibil (pretty), tagul -s pentru a vedea ora de cand este pornit sistemul într-o mod mai exact (specific)

student@uso:~/uso-lab$ uptime -p
up 1 hour, 44 minutes
student@uso:~/uso-lab$ uptime -s
2020-10-14 12:02:26

fg & bg

Un proces poate fi oprit, sau poate rula fie în foreground fie în background. Dacă procesul rulează în foreground, acesta va acapara terminalul actual până când se va termina, spre deosebire de un proces care rulează în background. Se trece un proces din foreground în background oprind prima dată procesul folosind combinatia de taste Ctrl + Z, iar apoi tastând comanda bg. Un proces poate fi adus din background în foreground folosind comanda fg.

student@uso:~$ sleep 100
^Z
[1]+ Stopped       	sleep 100
student@uso:~$ jobs
[1]+ Stopped       	sleep 100
student@uso:~$ bg
[1]+ sleep 100 &
student@uso:~$ jobs
[1]+ Running       	sleep 100 &
student@uso:~$ fg
sleep 100

Folosim utilitarul jobs pentru a vedea procesele pornite din terminalul actual și statusul lor.

Pentru a verifica faptul că procesul din primul terminal (sleep 100) rulează în foreground, putem da diferite comenzi, precum ls, și observam ca acestea nu au niciun efect, terminalul fiind acaparat de procesul sleep 100.

student@uso:~$ fg
sleep 100
ls
ps
tree

Semnale (Kill)

Comanda kill se folosește pentru a da semnale proceselor, nu neapărat sa le omoare, cum sugerează numele comenzii. Pentru a vedea ce comenzi putem trimite proceselor se folosește comanda kill -l.

student@uso:~$ kill -l
 1) SIGHUP   2) SIGINT   3) SIGQUIT   4) SIGILL   5) SIGTRAP
 6) SIGABRT   7) SIGBUS   8) SIGFPE   9) SIGKILL  10) SIGUSR1
11) SIGSEGV  12) SIGUSR2  13) SIGPIPE  14) SIGALRM  15) SIGTERM
16) SIGSTKFLT  17) SIGCHLD  18) SIGCONT  19) SIGSTOP  20) SIGTSTP
21) SIGTTIN  22) SIGTTOU  23) SIGURG  24) SIGXCPU  25) SIGXFSZ
26) SIGVTALRM  27) SIGPROF  28) SIGWINCH  29) SIGIO  30) SIGPWR
31) SIGSYS  34) SIGRTMIN  35) SIGRTMIN+1  36) SIGRTMIN+2  37) SIGRTMIN+3
38) SIGRTMIN+4  39) SIGRTMIN+5  40) SIGRTMIN+6  41) SIGRTMIN+7  42) SIGRTMIN+8
43) SIGRTMIN+9  44) SIGRTMIN+10  45) SIGRTMIN+11  46) SIGRTMIN+12  47) SIGRTMIN+13
48) SIGRTMIN+14  49) SIGRTMIN+15  50) SIGRTMAX-14  51) SIGRTMAX-13  52) SIGRTMAX-12
53) SIGRTMAX-11  54) SIGRTMAX-10  55) SIGRTMAX-9  56) SIGRTMAX-8  57) SIGRTMAX-7
58) SIGRTMAX-6  59) SIGRTMAX-5  60) SIGRTMAX-4  61) SIGRTMAX-3  62) SIGRTMAX-2
63) SIGRTMAX-1  64) SIGRTMAX

Cel mai puternic semnal pentru a termina un proces este SIGKILL, transmis prin comanda kill -9, urmat de PID-ul procesului pe care îl vom termina.

Dacă vrem sa terminăm un proces dintr-un terminal care este acaparat de acesta, aflăm PID-ul procesului din alt terminal folosind comanda ps aux urmată de comanda kill -9 și PID-ul aflat la pasul anterior. De exemplu, dacă dorim să terminăm procesul sleep 100 din primul terminal, în al doilea vom avea următoarele comenzi:

student@uso:~$ ps aux
USER    PID %CPU %MEM	VSZ   RSS  TTY 	STAT START  TIME COMMAND
root       1    0.0     0.3     168976  12980  ?    	 Ss   12:01   0:03 /sbin/init sp
root       2    0.0     0.0        0 	  0     ?  	  S	12:01  0:00 [kthreadd]
root       3    0.0     0.0 	  0 	  0     ?  	  I<   12:01  	 0:00 [rcu_gp]
root       4    0.0     0.0 	  0 	  0     ?  	  I<   12:01  0:00 [rcu_par_gp]
[...]
root  	  24687 0.0    0.0 	  0      0     ?  	  I	13:32  0:00 [kworker/1:0-
root     24717 0.0    0.0 	  0 	  0     ?  	  I	13:37 	0:00 [kworker/0:1-
student  24735 0.0    0.0 	19572  592   pts/0	 S+   13:43  0:00 sleep 100
student  24736 0.0    0.0 	22972  3608  pts/1 	 R+   13:43  0:00 ps aux
student@uso:~$ kill -9 24735

Și observam ca în terminalul inițial apare “Killed”:

student@uso:~$ sleep 100
Killed
student@uso:~$

Putem afla PID-ul procesului folosind, de asemenea, comanda pgrep sleep, obtinând PID-ul comenzii sleep, 24735.

Redirectarea din fișier (< și >)

Pentru a redirecta dintr-un fișier pentru un anumit proces se folosește <, iar pentru redirectarea într-un fișier se va folosi >. De exemplu, dacă avem următorul program scris în C, care doar afișează inputul, se poate redirecta continutul fisierului README.md pentru a-l avea ca input.

#include <stdio.h>
int main() {
»  	char line[1000];
»  	while (fgets(line,1000,stdin)) {
»  	»  	printf("%s",line);
»  	}
»  	return 0;
}
student@uso:~/uso-lab$ ./readfile < README.md
# uso-lab
Public repository for USO labs

Pentru a verifica faptul că acesta este chiar conținutul fișierului README.md, folosim comanda cat.

student@uso:~/uso-lab$ cat README.md
# uso-lab
Public repository for USO labs

Pentru a redirecta outputul unui proces (comenzi) putem folosi numele comenzii, urmat de >, apoi de numele fișierului.

student@uso:~/uso-lab$ ps > ps.txt
student@uso:~/uso-lab$ cat ps.txt
PID   TTY   TIME   CMD
24501 pts/0	00:00:00 bash
25026 pts/0	00:00:00  ps

Se poate, de asemenea, sa folosim atat redirectarea intrării, cât și cea a ieșirii în aceeași comanda. De exemplu, dacă vrem sa redirecționăm continutul fișierului README.md la executabilul readfile prezentat mai sus și să redirecționăm output-ul în fișierul file.txt. Apoi putem verifica conținutul fișierului file.txt folosind comanda cat.

student@uso:~/uso-lab$ ./readfile < README.md >file.txt
student@uso:~/uso-lab$ cat file.txt
# uso-lab
Public repository for USO labs
student@uso:~/uso-lab$

Se folosește » pentru a redirecta output-ul într-un fișier și a î-l adăuga la finalul fișierului

student@uso:~/uso-lab$ cat file.txt
# uso-lab
Public repository for USO labs
student@uso:~/uso-lab$ echo "new content" >> file.txt
student@uso:~/uso-lab$ cat file.txt
# uso-lab
Public repository for USO labs
new content

Înlănțuirea de comenzi

Putem inlantui comenzi folosind ;, || sau &&.

 • Pentru înlănțuire necondiționată se folosește “;”, dacă avem comanda x;y, mai intai se rulează x, apoi y.
 • Dacă avem comanda x || y, se rulează x, iar în cazul în care aceasta comanda nu a fost finalizată cu succes se va rula y, însă dacă comanda x a fost rulata fără erori, y nu se va mai rula.
 • Dacă avem x && y se vor rula ambele comenzi doar dacă comanda x nu a întâmpinat probleme la rulare.
student@uso:~/uso-lab$ echo "a";echo "b"
a
b
student@uso:~/uso-lab$ echo "a" || echo "b"
a
student@uso:~/uso-lab$ echo "a" && echo "b"
a
b
student@uso:~/uso-lab$ cd file.txt || echo "nu e director"
bash: cd: file.txt: Not a directory
nu e director
student@uso:~/uso-lab$ cat file.txt && echo "comanda cat a avut succes"
# uso-lab
Public repository for USO labs
new content
comanda cat a avut succes
student@uso:~/uso-lab$

Pipe

Se poate redirecta output-ul unei comenzi în input-ul unei alte comenzi dând comanda a | b, unde output-ul comenzii a va fi folosit ca input pentru comanda b. De exemplu, putem afisa continutul fisierului README.md ca sa fie utilizat de programul precedent (readfile), sau sa redirectionam conținutul fișierului /etc/passwd utilitarului grep pentru a găsi secvența “student”:

student@uso:~/uso-lab$ cat README.md | ./readfile
# uso-lab
Public repository for USO labs
student@uso:~/uso-lab$ cat /etc/passwd | grep "student"
student:x:1000:1000:student,,,:/home/student:/bin/bash

ps

Folosim comanda ps pentru a afișa informații despre procesele active.

student@uso:~$ ps
  PID TTY     TIME CMD
  2975 pts/0  00:00:00 bash
  3005 pts/0  00:00:00 ps
 • În prima coloană se află PID-ul procesului( process ID). FIecare PID este unic.
 • În a doua coloană se afla tipul terminalului în care utilizatorul este logat.
 • În a treia coloană se află timpul în care procesul rulează.
 • În a patra coloană se află comanda care pornește procesul.

Pentru o afișare mai detaliată a proceselor, trebuie să utilizați opțiunea –aux în linia de comandă.

student@uso:~$ ps -aux
USER     PID %CPU %MEM  VSZ  RSS TTY   STAT START  TIME COMMAND
root      1 0.2 0.3 103420 12860 ?    Ss  14:03  0:03 /sbin/init sp
root      2 0.0 0.0   0   0 ?    S  14:03  0:00 [kthreadd]
root      3 0.0 0.0   0   0 ?    I<  14:03  0:00 [rcu_gp]
root      4 0.0 0.0   0   0 ?    I<  14:03  0:00 [rcu_par_gp]
root      6 0.0 0.0   0   0 ?    I<  14:03  0:00 [kworker/0:0H
root      7 0.0 0.0   0   0 ?    I  14:03  0:00 [kworker/u4:0
root      8 0.0 0.0   0   0 ?    I<  14:03  0:00 [mm_percpu_wq
root      9 0.0 0.0   0   0 ?    S  14:03  0:00 [ksoftirqd/0]
root     10 0.0 0.0   0   0 ?    I  14:03  0:00 [rcu_sched]
root     11 0.0 0.0   0   0 ?    S  14:03  0:00 [migration/0]
root     12 0.0 0.0   0   0 ?    S  14:03  0:00 [idle_inject/
root     14 0.0 0.0   0   0 ?    S  14:03  0:00 [cpuhp/0]
root     15 0.0 0.0   0   0 ?    S  14:03  0:00 [cpuhp/1]
root     16 0.0 0.0   0   0 ?    S  14:03  0:00 [idle_inject/
root     17 0.0 0.0   0   0 ?    S  14:03  0:00 [migration/1]
root     18 0.0 0.0   0   0 ?    S  14:03  0:00 [ksoftirqd/1]
root     19 0.0 0.0   0   0 ?    I  14:03  0:00 [kworker/1:0-
root     20 0.0 0.0   0   0 ?    I<  14:03  0:00 [kworker/1:0H
root     21 0.0 0.0   0   0 ?    S  14:03  0:00 [kdevtmpfs]
root     22 0.0 0.0   0   0 ?    I<  14:03  0:00 [netns]
root     23 0.0 0.0   0   0 ?    S  14:03  0:00 [rcu_tasks_kt
root     24 0.0 0.0   0   0 ?    S  14:03  0:00 [kauditd]
root     25 0.0 0.0   0   0 ?    S  14:03  0:00 [khungtaskd]
root     26 0.0 0.0   0   0 ?    S  14:03  0:00 [oom_reaper]
root     27 0.0 0.0   0   0 ?    I<  14:03  0:00 [writeback]
root     28 0.0 0.0   0   0 ?    S  14:03  0:00 [kcompactd0]
root     29 0.0 0.0   0   0 ?    SN  14:03  0:00 [ksmd]
root     30 0.0 0.0   0   0 ?    SN  14:03  0:00 [khugepaged]
root     123 0.0 0.0   0   0 ?    I<  14:03  0:00 [kintegrityd]
root     124 0.0 0.0   0   0 ?    I<  14:03  0:00 [kblockd]
 • -a = arată procesele tuturor utilizatorilor.
 • -u = afișează utilizatorul care deține procesul.
 • -x = afișează și procesele ce nu aparțin terminalului.

pidof

Ca să găsiți PID-ul unui proces (cu numele specificat) activ folosiți comanda pidof.

student@uso:~$ ps
  PID TTY     TIME CMD
  2975 pts/0  00:00:00 bash
 23891 pts/0  00:00:00 ps
student@uso:~$ pidof bash
2975

Procesul init are întotdeauna PID-ul 1.

student@uso:~$ pidof init
1 

pstree

Pentru că în Linux procesele au un proces părinte, uneori vrem să vizualizăm toate procesele într-o structură ierarhică. Pentru asta folosim comanda pstree. Dacă folosim opțiunea –c pentru a afișa și PID-ul procesului.

lsof

Această comandă ne ajută să aflăm informații despre fișierele deschise de fiecare proces din sistem.

student@uso:~$ lsof
gsd-usb-p 2083             student mem    REG       252,5  157944   533402 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgdk_pixbuf-2.0.so.0.4000.0
gsd-usb-p 2083             student mem    REG       252,5  64808   534307 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libwayland-client.so.0.3.0
gsd-usb-p 2083             student mem    REG       252,5 2029224   533090 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.31.so
gsd-usb-p 2083             student mem    REG       252,5 1207920   533430 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0.6400.3
gsd-usb-p 2083             student mem    REG       252,5  387448   533460 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgobject-2.0.so.0.6400.3
gsd-usb-p 2083             student mem    REG       252,5 1957200   533420 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgio-2.0.so.0.6400.3
gsd-usb-p 2083             student mem    REG       252,5  38984   533841 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libnotify.so.4.0.0

pgrep

pgrep este o comandă ce afișează anumite PID-uri bazate pe anumite criterii.

student@uso:~$ pgrep ssh
765
1705

În exemplul de mai sus sunt afișate PID-urile proceselor care contin in nume ”ssh”. Dacă vrem să afișăm doar PID-urile proceselor unui anumit utilizator folosim optiunea –u urmat de numele utilizatorului.

student@uso:~$ pgrep -u student
1505
1507
1518
1520
1524
1528
1530
1533
1539
1546
1560
1570
1574
1579
1583
1587
1602
1612
1705
1722
1729
1730
1733
1735
1738
1758
1763
1771

top & htop

Pentru a avea o vizualizare în timp real a sistemului nostru putem folosi comanda top. Aceasta oferă informații despre procesele care rulează în sistem(PID, utilizator, procentul de memorie folosită etc.)

Htop este o comandă ce oferă o vizualizare interactivă a resurselor vitale ale sistemului. Față de comanda top este mai nouă și oferă îmbunătățiri. Un exemplu este că poți scroll atât pe verticală cât și pe orizontală, pentru a putea vedea toate procesele ce rulează în sistem împreună cu toate specificatiile lor.

Ptrace este un apel către sistemul de operare folosit pentru investigarea amănunțită a proceselor și este folosit în cadrul utilitarelor pentru debug (cum este utilitarul gdb) sau în cadrul tool-urilor strace și ltrace.

Comanda strace monitorizează apelurile pe care le face o altă comandă către sistemul de operare (strace – system call tracing). Pentru început, pornim de la un program simplu scris în C care afișează șirul de caractere “Hello World” la ieșirea standard.

hello_world.c
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("Hello World\n");
    return 0;
}

Pentru compilarea programului vom lansa comanda:

student@uso:~/uso-lab$ gcc hello_world.c -o hello_world

În urma rulării executabilului, obținem următorul rezultat:

student@uso:~/uso-lab$ ./hello_world
Hello World

Dacă dorim să vedem apelurile către sistemul de operare efectuate de programul hello_world, putem folosi următoarea comandă:

student@uso:~/uso-lab$ strace ./hello_world
execve("./hello_world", ["./hello_world"], 0x7fffe3d9b840 /* 21 vars */) = 0
brk(NULL)                = 0x7fffc4eec000
access("/etc/ld.so.nohwcap", F_OK)   = -1 ENOENT (No such file or directory)
access("/etc/ld.so.preload", R_OK)   = -1 ENOENT (No such file or directory)
openat(AT_FDCWD, "/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
[...]
write(1, "Hello World\n", 12Hello World
)      
[...]

Un alt utilitar înrudit cu strace este ltrace. Acesta urmăreşte apelurile de bibliotecă. În cazul programului hello_world, rezultatul este următorul:

$ ltrace ./hello_world
puts("Hello World"Hello World
)                       
uso/cursuri/curs-03.txt · Last modified: 2022/10/17 14:23 by sergiu.weisz
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0