Curs 10 - Securitatea sistemului

Demo-uri

Pentru rularea demo-urilor de mai jos folosim mașina virtuală USO Demo. Mașina virtuală (în format OVA) poate fi importată în VirtualBox. Comenzile le vom rula în cadrul mașinii virtuale.

Mașina virtuală deține două interfețe de rețea:

 • eth0 pentru accesul la Internet (interfață de tipul NAT)
 • eth1 pentru comunicarea cu sistemul fizic (gazdă, host) (interfață de tipul Host-only Adapter)

Pentru a rula demo-ul avem două opțiuni:

 1. Folosim direct consola mașinii virtuale.
 2. Aflăm adresa IP de pe interfața eth1 a mașinii virtuale și ne conectăm prin SSH, de pe sistemul fizic, folosind comanda
  ssh student@<adresa-IP-vm-eth1>

  unde <adresa-IP-vm-eth1> este adresa IP a interfeței eth1 din cadrul mașinii virtuale.

Pentru conectarea la mașina virtuală folosim numele de utilizator student cu parola student. Contul student are permsiuni de sudo. Folosind comanda

sudo su -

obținem permisiuni privilegiate (de root) în shell.

Dacă dorim să ne conectăm pe SSH iar mașina virtuală nu are adresă IP configurată pe interfața eth1 atunci folosim comanda

sudo dhclient eth1

pentru a obține o adresă IP.

Dacă optăm pentru rularea prin SSH iar sistemul fizic rulează Windows, putem folosi Putty pe post de client SSH pe sistemul fizic.

Comenzile folosite sunt de uz general. Actualizând adresele IP cu adrese potrivite, putem rula cu succes comenzile pe orice sistem sau mașină virtuală Linux.

Folosire umask pentru configurarea permisiunilor de creare

Unul dintre cele mai importante principii în securitate este principiul celui mai mic privilegiu (least privilege). Pentru aceasta, inclusiv în sistemul de fișiere (fișiere, directoare), se recomandă permisiuni (drepturi de acces minime). Acestea pot fi schimbate folosind comanda chmod. Dorim, însă, să putem configura permisiunile implicite la crearea intrărilor în sistemul de fișiere. Pentru aceasta folosim comanda umask.

La o rulare simplă, comanda umask ne afișează valoarea sa:

student@uso-demo:~$ umask
0022

Comanda umask indică permisiunile care vor fi absente în momentul creării unor intrări. Regulile de stabilire a permisiunilor de creare sunt:

 • pentru fișiere: 666 & ~umask (adică 666 ȘI logic cu masca negată)
 • pentru directoare: 777 & ~umask (adică 777 ȘI logic cu masca negată)

Pentru umask = 0022, ~umask = 7755. Rezultă permisiunile de creare:

 • pentru fișiere: 666 & 7755 = 0644
 • pentru directoare: 777 & 7755 = 0755

Putem verifica acest lucru creând un fișier și un director:

student@uso-demo:~$ touch test-file
student@uso-demo:~$ mkdir test-dir
student@uso-demo:~$ ls -l
total 4
drwxr-xr-x 2 student student 4096 Jan 5 11:31 test-dir
-rw-r--r-- 1 student student  0 Jan 5 11:31 test-file

Observăm că fișierul (test-file) a fost creat cu permisiunile rw-r--r-- (adică 644) iar directorul (test-dir) a fost creat cu permisiunile rwxr-xr-x (adică 755). Adică valorile așteptate.

În ideea de least privilege, este uzual să oferim permisiuni doar utilizatorului (user) și nici o permisiune pentru group și others. Pentru aceasta stabilim valoarea umask la 077, folosind comanda

student@uso-demo:~$ umask 077
student@uso-demo:~$ umask
0077

Observăm din a doua comandă că acum valoarea umask este alta.

Creăm un nou fișier și un nou director și verificăm aplicarea noii valori a umask pentru stabilirea permisiunilor de creare:

student@uso-demo:~$ touch test-file-2
student@uso-demo:~$ mkdir test-dir-2
student@uso-demo:~$ ls -l 
total 8
drwxr-xr-x 2 student student 4096 Jan 5 11:31 test-dir
drwx------ 2 student student 4096 Jan 5 11:36 test-dir-2
-rw-r--r-- 1 student student  0 Jan 5 11:31 test-file
-rw------- 1 student student  0 Jan 5 11:36 test-file-2

Observăm că fișierul (test-file-2) a fost creat cu permisiunile rw------- (adică 600) iar directorul (test-dir) a fost creat cu permisiunile rwx------ (adică 700). Adică valorile așteptate, rezultate în urma calculului:

 • pentru fișier: 666 & ~umask = 666 & ~0077 = 666 & 7700 = 600 = rw-------
 • pentru director: 777 & ~umask =777 & ~0077 = 777 & 7700 = 700 = rwx------

Valoarea umask este configurată funcție de nevoile utilizatorului ținând cont și de principiul celui mai mic privilegiu.

Valoarea umask este pe 4 cifre în octal. Prima cifră este aferentă biților speciali (setuid, setgid, sticky) folosiți în permisiuni. Nu insistăm pe acest lucru. Puteți găsi informații în secțiunile aferente din pagina de manual a chmod.

Pentru configurarea persistentă a valorii umask se recomandă plasarea comenzii de configurare într-un fișier de configurare a sesiunii de shell (precum ~/.bashrc).

Folosire John the Ripper pentru password cracking

Din perspectiva atacatorului (sau a unui hacker etic) este util să putem “sparge” parolele dintr-un sistem. Dacă ajungem să avem acces la baza de date cu parole a unui sistem putem încerca spargerea acestora. Un utilitar pentru acest lucru este John the Ripper.

Pentru a folosi john întâi îl vom instala:

student@uso-demo:~$ sudo apt-get install john
Reading package lists... Done
Building dependency tree    
[...]
Setting up john-data (1.8.0-2) ...
Setting up john (1.8.0-2) ...

John vine în mod implicit cu un dicționar de parole comune de folosit în fișierul /usr/share/john/password.lst

student@uso-demo:~$ head -20 /usr/share/john/password.lst 
#!comment: This list has been compiled by Solar Designer of Openwall Project
#!comment: in 1996 through 2011. It is assumed to be in the public domain.
#!comment:
#!comment: This list is based on passwords most commonly seen on a set of Unix
#!comment: systems in mid-1990's, sorted for decreasing number of occurrences
#!comment: (that is, more common passwords are listed first). It has been
#!comment: revised to also include common website passwords from public lists
#!comment: of "top N passwords" from major community website compromises that
#!comment: occurred in 2006 through 2010.
#!comment:
#!comment: Last update: 2011/11/20 (3546 entries)
#!comment:
#!comment: For more wordlists, see http://www.openwall.com/wordlists/
123456
12345
password
password1
123456789
12345678
1234567890
student@uso-demo:~$ wc -l /usr/share/john/password.lst
3559 /usr/share/john/password.lst

Există fișiere de parole mai bune care, în general, costă bani.

Aceste parole sunt parole frecvente folosite de utilizatori și care pot fi ușor sparte cu John.

Pentru verificare, să creăm doi utilizatori (ana și bogdan) cu parole relativ comune test123 și qazwsx:

student@uso-demo:~$ sudo useradd -m -d /home/ana -s /bin/bash ana
student@uso-demo:~$ sudo useradd -m -d /home/bogdan -s /bin/bash bogdan
student@uso-demo:~$ less /usr/share/john/password.lst
student@uso-demo:~$ echo "ana:test123" | sudo chpasswd
student@uso-demo:~$ echo "bogdan:qazwsx" | sudo chpasswd
student@uso-demo:~$ id ana
uid=1001(ana) gid=1001(ana) groups=1001(ana)
student@uso-demo:~$ id bogdan
uid=1002(bogdan) gid=1002(bogdan) groups=1002(bogdan)

Mai sus am creat cei doi utilizatori cu parolele dorite.

Comanda chpasswd este o comandă care schimbă/actualizează parola unuia sau mai mulți utilizatori. Parola primește la intarea standard linii în forma <username>:<password> și actualizează parola utilizatorului <username> cu valoarea <password>.

Parolele utilizatorilor sunt stocate în forma criptată (hash) în fișierul /etc/shadow, accesibil doar cu permisiuni privilegiate

student@uso-demo:~$ tail -2 /etc/shadow
tail: cannot open ‘/etc/shadow’ for reading: Permission denied
student@uso-demo:~$ ls -l /etc/shadow
-rw-r----- 1 root shadow 1276 Jan 5 11:59 /etc/shadow
student@uso-demo:~$ sudo tail -2 /etc/shadow
ana:$6$Lz4VGpO.$NhGn3XzSJ8dRd.EURfPRnPPlU3rvTG5C7xEvvh8taiPCLEFb0V2LAFG.6s.GlXWZqby326wvZm91QMDoCXCoU0:16805:0:99999:7:::
bogdan:$6$AJ8cjSHz$QdI1KrolofQtAk4F2bHweL7vxzGYcM3gHxfLgRiUzR7UtEugUZyWARc66zo8YMEiMmAWob5PJMlaoUyA8rfCx.:16805:0:99999:7:::

Dacă avem acces la hash-urile parolelor putem încerca spargerea lor cu John. În cazul de față vom reuși pentru că parolele sunt foarte simple:

student@uso-demo:~$ sudo tail -2 /etc/shadow > shadow-entries
student@uso-demo:~$ cat shadow-entries 
ana:$6$Lz4VGpO.$NhGn3XzSJ8dRd.EURfPRnPPlU3rvTG5C7xEvvh8taiPCLEFb0V2LAFG.6s.GlXWZqby326wvZm91QMDoCXCoU0:16805:0:99999:7:::
bogdan:$6$AJ8cjSHz$QdI1KrolofQtAk4F2bHweL7vxzGYcM3gHxfLgRiUzR7UtEugUZyWARc66zo8YMEiMmAWob5PJMlaoUyA8rfCx.:16805:0:99999:7:::

student@uso-demo:~$ /usr/sbin/john -wordlist:/usr/share/john/password.lst shadow-entries
Created directory: /home/student/.john
Loaded 2 password hashes with 2 different salts (crypt, generic crypt(3) [?/32])
Press 'q' or Ctrl-C to abort, almost any other key for status
test123     (ana)
qazwsx      (bogdan)
2g 0:00:00:33 100% 0.05959g/s 62.93p/s 71.51c/s 71.51C/s pretty..celtic
Use the "--show" option to display all of the cracked passwords reliably
Session completed

Mai sus, pentru început, am extras cele două intrări din /etc/shadow și apoi am folosit John ca să încercăm spargerea lor. În mod așteptat, parolele fiind simple, John a reușit spargerea lor.

În general, un atacator va încerca să obțină accesul la baza de date cu parole. Chiar dacă acestea sunt criptate, atacatorul va încerca să le spargă. Doar parolele puternice (cu multe caractere dintr-un set mai mare) pot supraviețui suficient de mult timp unui atacator. Chiar și așa, se recomandă actualizarea parolelor după o perioadă de 6 luni sau 1 an.

John are diverse opțiuni care permit scheme de alterare a parolelor din wordlist-uri. Aceste scheme prelungesc posibilitățile de parole încercate; de exemplu înlocuirea a cu @ sau e cu 3. Cu un word list bun, multe parole pot fi sparte relativ rapid.

Criptare/decriptare folosind chei simetrice

Pentru securizarea informației transmise sau stocate este recomandat ca aceasta să fie criptată. În Internet, foarte multe site-uri folosesc acum HTTPS (HTTP securizat). Pentru date locale se pot folosi utilitare de criptare.

Un utilitar folosit pentru criptare (și alte operații criptografice) este openssl. Cu openssl putem cripta și folosind chei simetrice și chei asimetrice.

Pentru testare, să creăm un fișier plain text (ușor de citit):

student@uso-demo:~$ echo "This is my life's biggest secret: I have no life" > plain.txt
student@uso-demo:~$ cat plain.txt 
This is my life's biggest secret: I have no life

Pentru a cripta accest fișier, folosim algoritmul AES (Advanced Encryption Standard), un standard de facto de criptare, cu ajutorul comenzii

student@uso-demo:~$ openssl enc -e -aes-256-cbc -in plain.txt -out encrypted.dat
enter aes-256-cbc encryption password:
Verifying - enter aes-256-cbc encryption password:
student@uso-demo:~$ ls -l encrypted.dat 
-rw------- 1 student student 80 Jan 5 12:17 encrypted.dat
student@uso-demo:~$ xxd encrypted.dat 
0000000: 5361 6c74 6564 5f5f 6b32 c1b2 6580 bcfe Salted__k2..e...
0000010: f988 bd4d 4432 9aa3 8925 0097 4262 1732 ...MD2...%..Bb.2
0000020: 119a c5c8 f5de bca0 3a9e 4d96 57c7 1e1f ........:.M.W...
0000030: 3e22 e8ec eeec 3905 4e93 3ee8 fb5e c04a >"....9.N.>..^.J
0000040: e443 955f c693 7171 fa10 f5ac ded1 f947 .C._..qq.......G

În prima comandă am realizat criptarea fișierului plain.txt în fișierul encrypted.dat. Utilitarul ne-a cerut cheia de criptare și apoi a realizat criptarea în fișierul encrypted.dat. Fișierul este un fișier binar; putem urmări conținutul său folosind comanda xxd.

De obicei vom șterge fișierul plain.txt și apoi vom decripta, la nevoie, fișierul encrypted.dat. Facem acest lucru folosind comenzile de mai jos

student@uso-demo:~$ rm plain.txt 
student@uso-demo:~$ openssl enc -d -aes-256-cbc -in encrypted.dat -out plain.txt
enter aes-256-cbc decryption password:
student@uso-demo:~$ cat plain.txt 
This is my life's biggest secret: I have no life

Observăm că, după ștergerea fișierului plain text inițial, și după operația de decriptare căreia i-am transmis cheia folosită la pasul anterior, am obținut fișierul inițial.

Sunt și alți algoritmi posibili pentru criptare simetrică folosind comanda openssl. Pentru a-i determina folosim comanda

student@uso-demo:~$ openssl enc -help

Dacă dorim să stocăm fișierul criptat într-o formă de fișier text (dar tot criptat) putem realiza o codificare base64 a acestuia. Pentru aceasta, folosim pentru criptare și decriptare comenzile în forma de mai jos:

student@uso-demo:~$ openssl enc -e -base64 -aes-256-cbc -in plain.txt -out encrypted.dat
enter aes-256-cbc encryption password:
Verifying - enter aes-256-cbc encryption password:
student@uso-demo:~$ cat encrypted.dat 
U2FsdGVkX18HD7U8AkSTfWFQEryHAjfJ7hQlWZQSdMvmdwZSES76zQz7JioIultg
x4sLDHbAA6xTo8ioX3gG/L+7REMUuN46hUXCBB+G1c4=

student@uso-demo:~$ openssl enc -d -base64 -aes-256-cbc -in encrypted.dat -out plain.txt
enter aes-256-cbc decryption password:
student@uso-demo:~$ cat plain.txt 
This is my life's biggest secret: I have no life

Observăm mai sus că avem o formă ASCII a fișierului criptat encrypted.dat.

Criptare/decriptare folosind chei asimetrice

Criptarea cu chei simetrice are avantajul vitezei dar dezavantajul că trebuie știută (și partajată între cel care criptează și cel care decriptează) cheia de criptare. Mai mult, dacă acea cheie este slabă, un atacator poate sparge cheia și decripta fișierul.

Criptarea cu chei asimetrice folosește cheia publică pentru criptare; oricine poate astfel cripta. Pentru decriptare se folosește cheia privată și doar cel care o deține poate decripta.

Pentru aceasta, vom folosi tot utilitarul openssl. Vom folosi algoritmul RSA (Rivest-Shamir-Adleman) pentru criptarea asimetrică. Pentru început vom genera cheia privată și cheia publică:

student@uso-demo:~$ openssl genrsa -out privkey 2048
Generating RSA private key, 2048 bit long modulus
......................................................+++
.....................+++
e is 65537 (0x10001)
student@uso-demo:~$ cat privkey 
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIEowIBAAKCAQEA4o1PEkzZawYItZFdxsPwA/7kbffcDLQOSCtbdORA23uO6zk8
[...]
-----END RSA PRIVATE KEY-----
student@uso-demo:~$ openssl rsa -pubout -in privkey -out pubkey
writing RSA key
student@uso-demo:~$ cat pubkey 
-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA4o1PEkzZawYItZFdxsPw
A/7kbffcDLQOSCtbdORA23uO6zk8+4WLYrc1tgh827N2qcW28UsIxaA2YlowXJu7
[...]
-----END PUBLIC KEY-----

Mai sus am generat cheia privată în fișierul privkey și cheia publică în fișierul pubkey. Cheia publică este derivată din cheia privată. Formatul în care sunt stocate cele 2 cheie se numește PEM (Privacy-enhanced Electronic Mail).

Ca să criptăm fișierul plain.txt folosind cheia publică din fișierul pubkey, vom rula comanda

student@uso-demo:~$ openssl rsautl -encrypt -in plain.txt -out encrypted.dat -pubin -inkey pubkey 

student@uso-demo:~$ xxd encrypted.dat 
0000000: 97e7 bc72 4d76 708f 5b2b 7437 b698 2937 ...rMvp.[+t7..)7
[...]
00000f0: dfd0 3bfc f5b1 9a17 9655 2b9b e441 7bba ..;......U+..A{.

Fișierul criptat este un fișier binar; îl putem vizualiza folosind comanda xxd.

Pentru a decripta fișierul encrypted.dat înapoi în fișierul plain.txt folosind cheia privată din fișierul privkey vom rula comanda de mai jos:

student@uso-demo:~$ openssl rsautl -decrypt -in encrypted.dat -out plain.txt -inkey privkey
student@uso-demo:~$ cat plain.txt 
This is my life's biggest secret: I have no life

Cheia privată, la fel cum este cheia/parola în criptare simetrică, trebuie ținută în siguranță. O recomandare este ca o cheie privată să fie protejată și de un passphrase. Introducerea passphrase-ului condiționează folosirea cheii private. O altă recomandare este folosirea unui Password manager care să rețină toate parolele și cheile în mod sigur (să nu fie scrise plain text undeva) sub protecția unui master password.

Semnare/verificare folosind chei asimetrice

Un alt scenariu de folosire a cheilor asimetrice este pentru semnarea unor mesaje. Semnarea se face cu ajutorul cheii private (doar posesorul are acces) iar verificarea cu ajutorul cheii publice (oricine poate verifica). De obicei se transmite mesajul în plain text dar este de știut că cel care a trimis mesajul chiar este cel care l-a trimis, și pentru aceea se atașează fișierul de tip semnătură mesajului.

Vom folosi tot cheia privată privkey și cheia publică pubkey de mai sus.

Pentru semnarea mesajului vom folosi

student@uso-demo:~$ openssl rsautl -sign -in plain.txt -out signature -inkey privkey 
student@uso-demo:~$ xxd signature 
0000000: 910f be3f 6a47 b150 f239 8105 3d64 a60d ...?jG.P.9..=d..
[...]
00000f0: 7ffd 183f 26e4 221f c9dc 90b5 9510 7eca ...?&.".......~.

Pentru verificarea semnăturii vom folosi comanda

student@uso-demo:~$ openssl rsautl -verify -in signature -pubin -inkey pubkey 
This is my life's biggest secret: I have no life

Pentru criptare/decriptare și semnare/verifcare cu chei asimetrice putem folosi și suita GnuPG (GNU Privacy Guard).

uso/cursuri/curs-10.txt · Last modified: 2019/12/03 01:03 by ebru.resul
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0