Reguli generale și notare

Notare

 • Pentru absolvirea disciplinei este necesară obținerea a 5 puncte (din cele 10 disponibile).
  • Adică nu se trece cu nota 4.99.
 • Trebuie să obțineți minim 5 din 10 puncte la examenul practic final.
  • Un punctaj mai mic atrage după sine restanță, cu posibilitatea de refacere în sesiunea de restanță din septembrie.
 • Nu există alte condiții de promovare a disciplinei sau de participare la examenele din sesiune.
 • Anumite componente ale materiei (teme, laborator, examen grilă final) dispun de punctaje bonus sau suplimentare. Acestea pot fi folosite pentru a suplimenta punctaje mai mici în cadrul aceeași componente. Dacă nota pe componentă trece de nota maximă aferentă, atunci această notă se trunchiază. Nu puteți transfera punctaje bonus între componente.
 • Se poate veni la o singură lucrare, un singur examen, un singur test practic etc. atât în timpul semestrului cât și în timpul sesiunii de restanțe. Nu se poate veni în aceeași sesiune de evaluare de două ori la aceeași formă de evaluare.

Notare

 • 1 punct - laborator (12 laboratoare)
 • 1 punct - examen practic la mijlocul semestrului - din primele 7 laboratoare
 • 3 puncte - teme (4 teme)
 • 1 punct - lucrări de curs (5 lucrări)
 • 2.5 puncte - examen grilă final (sesiune)
 • 2.5 puncte - examen practic final (sesiune) - din toate laboratoarele
 • total - 11 puncte

Notare detaliat

Lucrări de curs

Vor fi 5 lucrări de curs pe parcursul întregului semestru, ce vor consta în 4 întrebări grilă, cu unul sau mai multe variante de răspuns, lucrări ce vă vor ajuta în pregătirea pentru examenului final teoretic. Lucrările se vor da la inceputul orei de curs, vor dura 4 minute si vor fi disponibile pe meta-cursul USO, conform planificării:

 • lucrarea nr. 1: 23-24 Octombrie 2023, din cursul 1, cursul 2 și cursul 3
 • lucrarea nr. 2: 6-7 Noiembrie 2023, din cursul 4 și cursul 5
 • lucrarea nr. 3: 20-21 Noiembrie 2023, din cursul 6 și cursul 7
 • lucrarea nr. 4: 11-12 Decembrie 2023, din cursul 8 şi cursul 9
 • lucrarea nr. 5: 8-9 Ianuarie 2024, din cursul 10 şi cursul 11

Pentru seria CA, lucrarile 2 si 3 se vor da pe data de 21 Noiembrie 2023, iar lucrarile 4 si 5 pe data de 9 Ianuarie 2024.

Curs

Punctajul total care poate fi obținut de la curs este de 2.5 puncte și este compus din:

Laborator

Semestrul acesta sunt în total 12 laboratoare la USO, fiecare laborator va fi notat cu o notă între 1 și 11 în funcție de implicarea studentului. Punctajul pentru laborator se obține adunând toate notele de la laborator și împărțind la 12. Tot ce este peste 10 se trunchiază la 10. Laboratorul valorează în total 1p din nota finală.

Examen grilă final

Examenul grilă final valorează 2.5 puncte din nota finală și este susținut în sesiune.

Examenul conține 44 de întrebări grilă fie cu o singură variantă de răspuns corectă fie mai multe. Se precizează în cadrul întrebării numărul de răspunsuri corecte. Fiecare întrebare valorează 1 punct, pentru un total de 44 de puncte. Nota pe examenul grilă final se află împărțind punctajul la 4; ce este peste nota 10 se trunchiază.

Examenul grilă final acoperă întreaga materie de curs, așa cum este prezentată în suportul de curs. Se va desfășura pe platforma Moodle și va dura 40 de minute.

Puteți naviga înainte și înapoi în lista de întrebări în timpul examenului.

Nu vom publica variantele de subiecte pentru examen. Nu veți putea vedea răspunsurile voastre corecte / greșite. Puteți marca întrebări pentru a fi verificate de echipă.

Examenul este individual. Nu aveți voie cu acces la nici un material pe parcursul desfășurării examenului grilă final. Puteți folosi foi albe sau o fereastră de editor pentru notițe. Tentativele de copiere sau fraudare prin orice mijloc se penalizează cu eliminarea din examen.

Se primește punctaj pozitiv pentru fiecare răspuns corect și punctaj negativ pentru răspunsuri greșite, astfel:

 • pentru fiecare răspuns corect se primește 1/număr_răspunsuri_corecte; aceasta înseamnă:
  • 1 punct pentru întrebările cu un singur răspuns corect
  • 0.5 puncte pentru întrebările cu două răspunsuri corecte
  • 0.33 puncte pentru întrebările cu trei răspunsuri corecte
 • pentru fiecare răspuns greșit se scad -0.5 puncte; punctajul negativ cumulează.

De exemplu, fie o întrebare cu 7 variante de răspuns, dintre care 3 corecte. Funcție de răspunsurile oferite, rezultă punctajele:

 • pentru 2 răspunsuri corecte (doar două bife): 2*0.33 = 0.66 puncte
 • pentru 2 răspunsuri corecte și 1 răspuns greșit: 2*0.33-0.5 = 0.16 puncte
 • pentru 1 răspuns corect și 2 răspunsuri greșite: 1*0.33 - 2*0.5 = -0.66 puncte
 • pentru 3 răspunsuri greșite: 3*(-0.5) = -1.5 puncte

Dacă la o întrebare nu se alege nici o variantă de răspuns sau dacă se optează pentru varianta Nu știu/Nu răspund, acea întrebare va primi 0 puncte (nu se scade, nu se adună).

Dacă se obține punctaj negativ la examenul grilă final, punctajul/nota va fi 0 (zero).

Participare examen final

Fiecare student va participa la examenul final planificat pentru grupa sa. Dacă nu poate participa din motive întemeiate, va trimite un e-mail titularului de curs cu subiectul [USO] Participare examen final - NUME Prenume, Grupa, de exemplu [USO] Participare examen final - POPESCU Ana, 313CD și va preciza motivele. I se va semnala o altă dată de participare.

Studenții care refac materia pot veni la examen la orice dată doresc. Sunt rugați să trimită un e-mail cu data la care doresc să participe lui Andrei David cu subiectul [USO] Participare examen final - NUME Prenume, Grupa, de exemplu [USO] Participare examen final - MUNTEANU Ionuț, 324CA în care să precizeze data de examen când dorește să participe.

Examen practic

Există două teste pentru verificarea abilităților practice dobândite. Cele două teste valorează, împreună, 3.5 puncte din nota finală.

Pentru cele două teste aveți voie cu acces la orice formă de documentație necolaborativă atât în format fizic cât și electronic și online. Puteți parcurge cartea de USO, cursuri, laboratoare, puteți căuta pe Internet. Nu aveți voie să discutați cu colegii sau să folosiți forme interactive de comunicare/colaborare pe Internet: chat, întrebări pe StackOverflow, IRC, Google Docs sau altele. Mai pe scurt, puteți accesa resursele de pe Internet în mod “read-only”.

Examenul este individual. Tentativele de copiere sau fraudare prin orice mijloc se penalizează cu eliminarea din examen.

Nu vom publica variantele de subiecte pentru examen.

Mijloc de semestru

Se desfășoară pe data de 25 noiembrie 2023. Durează 50 de minute și valorează 1 punct din nota finală. Acoperă materia din primele 7 laboratoare.

Final

Se desfășoară în sesiune. Valorează 2.5 puncte din nota finală. Acoperă materia din toate laboratoarele.

Examenul practic final durează 100 de minute. Trebuie să obțineți minim 5 din 10 puncte la examenul practic final. Un punctaj mai mic atrage după sine restanță, cu posibilitatea de refacere în sesiunea de restanță din septembrie.

Teme

Temele valorează 3 puncte din nota finală.

Temele se vor rezolva doar în mașina virtuală. Nu este permisă alterarea în niciun fel a mașinii virtuale decât dacă cerința temei permite o astfel de modificare.

Sunt 4 teme. Tema 0 valorează 0.2 puncte, tema 1 valorează 0.8 puncte, iar temele 2, 3 valorează 1 punct fiecare. Temele pot avea subiecte bonus pentru obținerea unui punctaj mai mare.

Punctajul total al temelor se trunchiază la 3 puncte.

Planificare

 • Tema 0: 9 Octombrie 2023, 23:55 - 19 Octombrie 2023, 23:55
 • Tema 1: 21 Octombrie 2023, 23:55 - 11 Noiembrie 2023, 23:55
 • Tema 2: 11 Noiembrie 2021, 23:55 - 02 Decembrie 2023, 23:55
 • Tema 3: 02 Decembrie 2021, 23:55 - 23 Decembrie 2023, 23:55

Reguli

Desfășurarea cursului

Dorim să avem un curs interactiv. Încurajăm participarea activă a studenților cu întrebări, răspunsuri și subiecte de discuție. Insistăm să fiți prezenți la cursuri și să veniți cu slide-urile printate pentru a putea urmări discuțiile. Nu permitem folosirea laptop-urilor pe perioada desfășurării cursului.

Desfășurarea laboratorului

Vom desfășura laboratorul pe semigrupe. Fiecare grupă se va împărți în jumătate (câte două semigrupe egale ca dimensiune, sau diferență de cel mult un student). Nu permitem schimbarea semigrupelor pe parcursul semestrului. Un student poate participa la o singură semigrupă a grupei din care face parte.

Pentru a asigura buna desfășurare a laboratorului, limita de studenți în cadrul unui laborator este 15 persoane. Puteți recupera laboratoare de maxim două ori în cadrul aceleiași săptămâni de laboator doar cu acordul ambilor asistenți (acordat înainte).

Studenții care au refac materia și cei de la alte facultăți pot participa la orice laborator cât timp există locuri disponibile. Îi rugăm să urmărească intervalele de laborator convenabile și, dacă găsesc locuri liber într-un interval, să-l folosească pe acela.

În timpul laboratorului permitem doar activități aferente acelui laborator.

Realizarea temelor

Temele se vor efectua în totalitate pe o maşină virtuală, creată special pentru materia de USO. Link-ul pentru download va deveni public în momentul lansării primei teme, împreună cu indicațiile necesare pentru folosirea maşinii virtuale.

Maşina virtuală va fi personalizată automat, pentru fiecare student în parte. Nu aveți voie să efectuați taskuri de pe alte maşini virtuale față de cea proprie.

Nu se acceptă modificarea sistemului de operare de pe maşina virtuală sau modificarea altor setări față de cele cerute în cerințele temelor.

Echipa de USO își rezervă dreptul de a nu publica soluții ori rezolvări parțiale pentru temele de casă nici după expirarea termenului de predare. Acest lucru este valabil pentru toate celelalte componente ale materiei.

Trimiterea temelor

Pentru trimiterea temelor urmăriți indicațiile din enunțul fiecărei teme.

Reguli de realizare a temelor

Temele la Utilizarea Sistemelor de Operare sunt individuale; cu excepția cazurilor în care se precizează explicit că o temă se poate rezolva în echipă. Asta pentru că temele au ca principal obiectiv ca voi să dobândiți sau să vă aprofundați abilitățile practice. În măsura în care nivelul de colaborare este prea ridicat sau atunci când cereți soluții pe Internet, acest obiectiv nu va fi îndeplinit. Fiecare temă este realizată de un student fără a consulta codul sursă al colegilor săi.

Știm că lucrul în echipă este important, dar nu avem mediul pentru a realiza proiecte de echipă la cursul de Utilizarea Sistemelor de Operare. Încurajăm colaborarea în timpul orelor de laborator, interactivitate în timpul orelor de curs și implicara în activități extracurriculare ce presupun lucru în echipă.

Dacă întâmpinați orice fel de probleme în rezolvarea temei, folosiți forumurile pe cs.curs.pub.ro sau întrebați asistenții la laborator sau titularii la curs. Rolul nostru este să vă ajutăm în rezolvarea acestora. Apelați cu încredere la echipa de USO.

Puteți discuta între voi în limitele bunului simț; adică nu trebuie să-i dictați cuiva rezolvarea, dar puteți să-i oferiți ideea generală. Dacă sunteți cel care este întrebat și oferă explicații, să aveți în vedere redirectarea către forumurile pe cs.curs.pub.ro sau echipa de USO.

Nu este permis să solicitați rezolvarea unei teme pe un site de tip StackExchange, Rent a coder sau altele. Puteți pune întrebări mai generice, dar nu solicitați rezolvarea temei.

Puteți folosi fără probleme cod din laborator, schelete puse la dispoziție de noi. Puteți folosi resurse externe (GitHub, cod open source sau altele), atâta vreme cât acestea nu reprezintă rezolvări evidente ale temei, puse public cu sau fără intenție. Vedeți și paragraful următor.

Nu este permis să publicați soluțiile temelor (nici după încheierea materiei). Dacă găsiți pe GitHub sau în altă parte rezolvări publice de teme, raportați-le pe forumurile de pe cs.curs.pub.ro sau privat asistentului de laborator sau titularului de curs. Reiterăm că dacă doriți clarificări pe care le-ați adresa colegilor de ani mai mari, sau pe alte forumuri, StackExchange sau alte surse, folosiți forumurile pe cs.curs.pub.ro și echipa de USO. E cea mai sigură și onestă cale de a rezolva problemele.

Nu este permis să faceți transfer de fișiere între voi. În general, recomandăm să nu urmăriți ecranul unui alt coleg, sau pentru inspirație sau pentru a îl/o ajuta la rezolvare. Evitați testarea unei teme pe un sistem al unui coleg. Pot exista excepții, puteți ajuta pe cineva la troubleshooting, dar să aveți în vedere să nu treacă de la “hai să dăm de cap problemei” la “hai să-ți rezolv tema”. Dar vă recomandăm să folosiți forumurile pe cs.curs.pub.ro sau echipa de USO pentru a afla răspunsuri la întrebările voastre.

Penalizare pentru teme copiate

În general, considerăm că măsurile punitive sunt ultimele de luat în considerare. În măsura în care tema este realizată individual, fără aport de cod sursă problematic din exterior, atunci nu este temă copiată.

Noțiunea de temă copiată se referă, fără a fi limitată, la situații precum:

 • două teme care seamănă suficient de mult pentru a putea trage această concluzie;
 • folosirea de cod sursă de pe Internet care este evident soluția la temă;
 • folosirea unor bucăți din codul altui coleg;
 • accesul la codul altui coleg pe durata desfășurării temei;
 • modificarea unei teme existente;
 • urmărirea codului altui coleg;
 • ajutor direct în realizarea temei (altcineva a scris cod sau a dictat codul);
 • altcineva a scris tema (de bună voie, cu plată sau alte beneficii).

În cazul în care două teme sunt considerate copiate, atât sursa cât și destinația se vor depuncta identic, fără discuții relative la cine a copiat de la cine și a cui e vina. Excepția face situația în care destinația a obținut acces fără permisiune la sursă, iar sursa nu a avut intenția de a oferi tema (sau bucăți din temă) spre copiere.

Primul caz de temă copiată duce la scăderea punctajului temei din punctajul aferent materiei (adică nu primiți punctajul pe temă și, suplimentar, vi se scade și punctajul pe temă). Recidiva (încă o temă copiată) duce la anularea punctajului și repetarea materiei în cadrul anului universitar următor și scrierea de referat către decanat.

Reiterăm faptul că obiectivul nostru nu este și nu va fi penalizarea pentru copiere. Considerăm copierea ca fiind un act neonest care va fi pedepsit dacă are loc. Obiectivul nostru este însă să prevenim copierea; pentru aceasta oferim suportul și resursele echipei atât pe forumurile pe cs.curs.pub.ro cât și în discuții față în față. Vă rugăm să le folosiți cu încredere; o abordare onestă la realizarea temelor va însemna și un câștig de cunoștințe și abilități pentru voi.

Tratare teme copiate

În cazul temelor copiate, în momentul corectării și evaluării acestora, va apărea actualizare în catalog. Acest lucru va însemna notarea cu -10 în cazul primei teme copiate, și anuluarea punctajului în cazul celei de-a doua teme copiate.

Anunțul de copiere se face în urma unei analize temeinice a temelor și consultarea mai multor membri ai echipei. Dacă o temă este copiată, din punctul nostru de vedere nu există dubii legate de copiere. Pentru clarificarea situațiilor de copiat, vom anunța pe canalele de comunicare cu studenții modul în care puteți susține un punct de vedere care să ducă la reevaluarea situației.

Recomandări de comunicare electronică

O mare parte din comunicarea cu echipa de USO are loc în formă electronică, pe e-mail sau pe forumurile de pe cs.curs.pub.ro. Pentru comunicarea în formă electronică, în special pentru întrebări, este recomandat să țineți cont de eticheta comunicării electronice, numită și netiquette. Documentul RFC 1985 conține o listă bogată de recomandări pe care să le urmați când comunicați în formă electronică. O agegare de recomandări găsiți și în acest articol.

Vă recomandăm următoarele setări pentru forum-ul de pe Moodle:

 • Email subscription (să primiți notificări și pe email când se publică ceva pe forum)
 • Nested forum replies (replici în formă de cuib) - pentru a putea urmări ușor

Primul punct de mai sus se activează dând click pe username-ul vostru și apoi Preferences (Preferințe) → Cont utilizator → Preferințe forum. Vedeți poza de mai jos:

Al doilea punct se activează pentru fiecare thread de discuții alegând din meniul dropdown opțiunea “Arată în formă de cuib” (show nested replies). Vedeți poza de mai jos:

În particular, vă rugăm să țineți cont de punctele de mai jos în cadrul comunicării cu echipa de USO, mai ales în ceea ce înseamnă întrebări legate de teme:

 1. Când formulați o întrebare, formulați-o cât mai precis, fără ambiguități. Oferiți detalii tehnice legate de problema întâlnită, nu doar un simplu “Nu-mi merge”. Screenshot-uri, bucăți de comenzi sunt utile, câtă vreme nu dezvăluiți aspecte critice legate de rezolvarea temei.
 2. Documentați-vă în prealabil. Citiți cu atenție enunțul, căutați pe forumuri dacă problema a mai fost întâlnită. Puteți folosi căutarea pe Internet (dar nu puneți direct enunțul temei pe Stack Exchange, aceea intră în categoria copiere). Este bine să încercați să formulați întreabarea astfel încât să formeze un bun query pe Google, Bing sau alte search engines care vă pot aduce răspunsul. În majoritatea cazurilor problema pe care o aveți a mai fost o problemă și pentru alții la care s-a găsit un răspuns pe Internet. Vă recomandăm articolele de pe mashable și lifehack cu privire la căutarea eficientă pe Google și anumite metode care vă pot face căutarea mai simplă.
 3. Depuneți întâi efort individual pentru rezolvarea problemei pe care ați întâlnit-o. După ce v-ați clarificat că aveți nevoie de ajutor puneți întrebări către echipa de USO.
 4. Întrebările legate de teme, de interes general, le veți pune pe forumul temei. Nu folosiți e-mail-uri private, Facebook, site-ul de suport sau alte canale de comunicare. Forumul temei de casă este modul ideal de comunicare, pentru că permite agregarea problemelor întâlnite și permite și altora să vadă problema voastră și soluția la aceea.
 5. Puneți întrebarea pe forumul corespunzător și pe thread-ul corespunzător. Țineți cont de indicațiile echipei legate de forumuri și thread-uri. Ne este ușor să răspundem când întrebările sunt organizate. Colegilor voștri le va fi ușor să identifice soluții la probleme similare, parcurgând thread-ul aferent unei părți ale temei.
 6. Aveți răbdare. Vom încerca să fim cât mai responsivi la întrebările puse de voi, dar nu vom fi permanent pe forum. Fiecare întrebare va fi răspunsă. Dacă este ceva care vă blochează, ne cerem scuze de întârziere; vă recomandăm să lucrați la altceva între timp.
 7. Dacă știți răspunsul la o întrebare a unui coleg, răspundeți. Este mai mult decât recomandat să răspundeți la întrebările colegilor voștri, să îi ajutați. Desigur, câtă vreme nu dezvăluiți aspecte critice din rezolvarea temei de casă.
 8. Dacă după ce ați pus o întrebare, ați reușit să rezolvați problema aferentă, precizați pe forum soluția găsită. Nu folosiți un răspuns de forma Nu mai e nevoie, am rezolvat. Este posibil ca alți colegi ai voștri să se lovească de o problemă similară și este de ajutor să spuneți ce problemă ați avut voi și cum ați rezolvat. Câtă vreme nu dezvăluiți aspecte critice din rezolvarea temei de casă, este mai mult decât indicat să spuneți detaliat ce problemă ați întâmpinat și cum ați rezolvat.
 9. Fiți respectuoși față de colegii voștri și față de echipa de USO. Atât noi cât și voi suntem interesați de a avea o experiență plăcută în cadrul cursului de USO și ne dorim o atmosferă constructivă de comunicare. Dacă simțiți nevoia să vă exprimați agresiv, vă recomandăm o pauză din fața tastaturii. Încercați să vă temperați pornirile negative și evitați formularea de mesaje în format electronic atunci când starea emoțională nu este cea mai bună.
 10. Atunci când aveți o problemă de nivel personal, ce vă vizează doar pe voi, adresați-vă prin e-mail privat persoanei în cauză: asistent de laborator, titular de curs. Dacă acea problemă e doar a voastră, nu este de uz general, atunci folosiți un mesaj privat, nu unul public. Pentru restul problemelor, care pot fi de uz general, folosiți cu încredere forumul materiei
 11. Când adresați mesaje private (pe forum sau pe e-mail), folosiți un subiect corespunzător pentru mesaj, eventual folosind tag-ul [USO] ca prefix.
 12. Când scrieți mesaje folosiți: cuvinte corect formulate, punctuație, propoziții scurte, exprimări clare și neambigue, linii libere pentru a sparge mesajul în paragrafe.
 13. Când trimiteți un mesaj privat, folosiți o formulă de salut și una de încheiere.
 14. Încercați să limitați mesajele voastre la 3-4 paragrafe de maxim 7-8 linii fiecare.
 15. Configurați-vă contul de e-mail să folosească numele vostru complet în forma Prenume Nume. Evitați folosirea de adrese de e-mail ambigue și mai puțin profesioniste (de tipul johnny_money sau kiss_rox_95).
 16. Când trimiteți un e-mail privat prima oară cuiva introduceți-vă: nume, grupă.
 17. Primul paragraf dintr-un e-mail trebuie să definească cadrul problemei: disciplina, componenta din disciplină, problema în sine.
 18. Evitați comunicarea de natură profesională pe rețele sociale, sisteme de chat, telefon sau SMS. Pentru probleme de natură socială folosiți formurile/grupurile aferente sau e-mail. Pentru aspecte sociale, rețelele sociale și sistemele de chat sunt ideale.

Restanță/mărire

Sesiunea de restanță/mărire se desfășoară în septembrie 2022. În cadrul sesiunii de restanță/mărire se vor reface doar examenul grilă final și examenul practic final adică se pot recupera 5 puncte.

Examen grilă de curs, cu aceleași caracteristici ca examenul grilă final din timul semestrului, pentru 2.5 puncte.

La examenul practic final trebuie să obțineți minimum 5 din 10 puncte. Un punctaj mai mic atrage după sine repetarea materiei.

Se pot reface ambele componente indicate mai sus (examenul grilă final și examenul practic final) sau, dacă se dorește, se poate reface doar una dintre cele două componente (fie examenul grilă final, fie examenul practic final). Nu e nevoie să anunțați în vreun fel că refaceți doar una dintre componente. Veți veni la examen și veți reface acea componentă.

Puteți participa la examen pentru mărirea notei obținută în sesiunea ianuarie-februarie 2022. În cazul participării pentru mărirea notei, nota pe componenta / componentele pe care le refaceți va înlocui nota obținută anterior, în sesiunea ianuarie-februarie 2022.

Pentru studenții de anul 4 care refac USO există și o sesiune specială de restanță din iunie 2022.

Puteți participa la un singur examen pe parcursul unei sesiuni.

Refacerea materiei

Pentru studenții care refac materia în cadrul anului universitar curent, punctajele se resetează la începutul anului universitar. Materia trebuie refăcută integral.

Toate punctajele vor fi resetate la începutul anului universitar următor. În anul universitar următor materia va trebui refăcută integral.

Studenții care refac materia pot participa la laborator cu o singură grupă, în limita locurilor disponibile (au prioritate studenții din semigrupa afișată la orar).

uso/regulament.txt · Last modified: 2022/10/21 14:04 by sergiu.weisz
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0