Laborator - Recapitulare midterm

Citiți cu maximă atenție regulamentul de notare și permisiuni publicat pe wiki

Subiecte din anii anteriori

Modelul de mai jos nu este actualizat. Examenul practic midterm va evalua conoștințele din primele 7 laboratoare.

Spre exemplu, subiectul 2 presupune adăugarea de noi utilizatori. Managementul utilizatorilor va fi făcut în laboratorul 9 și în consecința nu veți primi un astfel de subiect la midterm.

Model

Documentul atașat nu este un șablon pentru subiectul ce o sa fie dat la examen. Acesta are rolul să vă dea o idee despre numărul de subiecte, cum se vor verifica cunoștințele din laboratoarele ce intră in materia de midterm și despre nivelul de dificultate al subiectelor.

Good practices

Când primiți foaia de examen, citiți toate exercițiile și rezolvați tot ce considerați ca este ușor. Vă recomandăm să citiți cu atenție enunțurile exercițiilor și să vă alcătuiți o ordine în care sa rezolvați exercițiile. Dacă nu rezolvați un exercițiu in 5-10 minute, este recomandat sa treceți la următorul exercițiu.

Nu uitați de cheatsheet, paginile de manual, demo-urile din laboratoare, slide-urile de curs și de suportul de curs.

Folosiți cat mai des comenzi pe care le cunoașteți și stapâniți. Nu folosiți comenzi găsite pe Google fără să știți ce fac.

Rezolvați fiecare exercițiu într-o fereastră separată, astfel încât să nu îl așteptați pe asistent să vină sa vă verifice. Acesta este timp pierdut.

Pentru fiecare comandă dată, este recomandat să verificați rezultatul acesteia.

Asistentul verifică doar faptul că lucrurile funcționează conform cerinței date. Nu arătați asistentului ce comenzi ați dat sau istoricul că veți lua 0. Arătați rezultatul, arătați că funcționează. Exemplu: vi se cere să creați în /home/student folderul uso. Nu arătați că ați dat mkdir uso ci arătați output-ul ls -ld /home/student/uso

Exemple:

 • După ce creați sau ștergeți un fișier sau un director (folodind touch, mkdir, rm sau rmdir), rulați comanda ls -l pentru a verifica faptul că a fost creat (si a investiga permisiunile).
 • După ce ați schimbat directorul curent (folosind cd), rulați comanda ls sau pwd pentru a verifica faptul că ați ajuns unde doreați.
 • După ce schimbați permisiunile sau posesia unei intrări în sistemul de fișiere (folosind chmod, chown sau chgrp), rulați comanda ls -l pentru a verifica noile permisiuni sau noua posesie.
 • După ce creați un link simbolic (folosind ln -s), rulați comanda ls -l pentru a verifica faptul că noul link pointează unde trebuie.
 • După ce formatați o partiție (folosind o comandă din familia mkfs…), rulați comanda file -s, cu argument partiția, pentru a verifica sistemul de fișiere de pe aceasta.
 • După ce montați sau demontați o partiție (folosind mount sau umount), rulați comanda mount fără parametri pentru a lista partițiile montate.
 • După ce porniți un proces, rulați comanda ps pentru a verifica existența procesului.
 • După ce creați un utilizator, folosind comanda adduser, rulați comanda id user_name, cu argument numele utilizatorului, pentru a verifica existența utilizatorului sau getent passwd user_name pentru a vedea setările lui.

La orice moment de timp, așa cum te uiți în oglinda retrovizoare a unei mașini și știi mereu ce ai în spate, trebuie să știi trei lucruri, mai ales în contextul folosirii mașinilor virtuale:

 • care este hostname-ul (pe ce sistem te afli). Comenzi utile: cat /etc/hostname, hostname
 • care este username-ul (cu ce utilizator ești autentificat): whoami, id (fără parametrii),
 • care este working directory-ul (în ce director lucrezi): pwd

Toate informațiile de mai sus se găsesc în prompt-ul terminalului: username@hostname:working-directory.

Tips & Tricks

Dormiți bine înainte de examen. Somnul este foarte important când vine vorba de un examen.

Dacă stați mai mult de 5 minute pe un exercițiu treceți mai departe la următorul subpunct sau următorul exercițiu. Timpul nu este de partea voastră.

Folosiți comanda man când nu vă amintiți sau nu sunteți siguri ce efect are comanda, care este ordinea argumentelor sau care este opțiunea dorită, e mai rapid decât search-ul pe google.

uso/laboratoare/laborator-recapitulare-midterm.txt · Last modified: 2022/11/17 10:38 by andrei.david0207
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0