Notare

 • Pentru absolvirea disciplinei este necesară obținerea a 5 puncte (din cele 10 disponibile).
  • Adică nu se trece cu nota 4.99.
 • Trebuie să obțineți minim 3 din 10 puncte la examenul practic final.
  • Un punctaj mai mic atrage după sine restanță, cu posibilitatea de refacere în sesiunea de restanță din septembrie.
 • Nu există alte condiții de promovare a disciplinei sau de participare la examenele din sesiune.
 • Anumite componente ale materiei (teme, laborator, examen grilă final) dispun de punctaje bonus sau suplimentare. Acestea pot fi folosite pentru a suplimenta punctaje mai mici în cadrul aceeași componente. Dacă nota pe componentă trece de nota maximă aferentă, atunci această notă se trunchiază. Nu puteți transfera punctaje bonus între componente.
 • Se poate veni la o singură lucrare, un singur examen, un singur test practic etc. atât în timpul semestrului cât și în timpul sesiunii de restanțe. Nu se poate veni în aceeași sesiune de evaluare de două ori la aceeași formă de evaluare.

Sumar notare

 • 1 punct - laborator (11 laboratoare)
 • 1 punct - examen practic la mijlocul semestrului - din primele 6 laboratoare
 • 3 puncte - teme (4 teme)
 • 1 punct - lucrări de curs (5 lucrări)
 • 2.5 puncte - examen grilă final (sesiune)
 • 2.5 puncte - examen practic final (sesiune) - din toate laboratoarele
 • total - 11 puncte

Notare detaliat

Lucrări de curs

Vor fi 5 lucrări de curs pe parcursul întregului semestru, ce vor consta în întrebări grilă, cu unul sau mai multe variante de răspuns, lucrări ce vă vor ajuta în pregătirea pentru examenului final teoretic. Lucrările vor fi disponibile pentru 24 de ore pe meta-cursul USO, conform planificării:

 • lucrarea nr. 1: 26 Octombrie 2021, din cursul 1, cursul 2 și cursul 3
 • lucrarea nr. 2: 9 Noiembrie 2021, din cursul 4 și cursul 5
 • lucrarea nr. 3: 23 Noiembrie 2021, din cursul 6 și cursul 7
 • lucrarea nr. 4: 14 Decembrie 2021, din cursul 8 şi cursul 9
 • lucrarea nr. 5: 18 Ianuarie 2022, din cursul 10 şi cursul 11

Curs

Punctajul total care poate fi obținut de la curs este de 2.5 puncte și este compus din:

Examen grilă final

Examenul grilă final valorează 2.5 puncte din nota finală și este susținut în sesiune.

Examenul conține 44 de întrebări grilă fie cu o singură variantă de răspuns corectă fie mai multe. Se precizează în cadrul întrebării numărul de răspunsuri corecte. Fiecare întrebare valoarează 1 punct, pentru un total de 44 de puncte. Nota pe exemenul grilă final se află împărțind punctajul la 4; ce este peste nota 10 se trunchiază.

Examenul grilă final acoperă întreaga materie de curs, așa cum este prezentată în suportul de curs. Se va desfășura pe platforma Moodle și va dura 40 de minute.

Nu vom publica variantele de subiecte pentru examen. Nu veți putea vedea răspunsurile voastre corecte / greșite. Puteți marca întrebări pentru a fi verificate de echipă.

Examenul este individual. Nu aveți voie cu acces la nici un material pe parcursul desfășurării examenului grilă final. Puteți folosi foi albe sau o fereastră de editor pentru notițe. Tentativele de copiere sau fraudare prin orice mijloc se penalizează cu eliminarea din examen.

Se primește punctaj pozitiv pentru fiecare răspuns corect și punctaj negativ pentru răspunsuri greșite, astfel:

 • pentru fiecare răspuns corect se primește 1/număr_răspunsuri_corecte; aceasta înseamnă:
  • 1 punct pentru întrebările cu un singur răspuns corect
  • 0.5 puncte pentru întrebările cu două răspunsuri corecte
  • 0.33 puncte pentru întrebările cu trei răspunsuri corecte
 • pentru fiecare răspuns greșit se scad -0.5 puncte; punctajul negativ cumulează.

De exemplu, fie o întrebare cu 7 variante de răspuns, dintre care 3 corecte. Funcție de răspunsurile oferite, rezultă punctajele:

 • pentru 2 răspunsuri corecte (doar două bife): 2*0.33 = 0.66 puncte
 • pentru 2 răspunsuri corecte și 1 răspuns greșit: 2*0.33-0.5 = 0.16 puncte
 • pentru 1 răspuns corect și 2 răspunsuri greșite: 1*0.33 - 2*0.5 = -0.66 puncte
 • pentru 3 răspunsuri greșite: 3*(-0.5) = -1.5 puncte

Dacă la o întrebare nu se alege nici o variantă de răspuns sau dacă se optează pentru varianta Nu știu/Nu răspund, acea întrebare va primi 0 puncte (nu se scade, nu se adună).

Dacă se obține punctaj negativ la examenul grilă final, punctajul/nota va fi 0 (zero).

Participare examen final

Fiecare student va participa la examenul final planificat pentru grupa sa. Dacă nu poate participa din motive întemeiate, va trimite un e-mail titularului de curs cu subiectul [USO] Participare examen final - NUME Prenume, Grupa, de exemplu [USO] Participare examen final - POPESCU Ana, 313CD și va preciza motivele. I se va semnala o altă dată de participare.

Studenții care refac materia pot veni la examen la orice dată doresc. Sunt rugați să trimită un e-mail cu data la care doresc să participe lui Andrei Martin cu subiectul [USO] Participare examen final - NUME Prenume, Grupa, de exemplu [USO] Participare examen final - MUNTEANU Ionuț, 324CA în care să precizeze data de examen când dorește să participe.

Examen practic

Există două teste pentru verificarea abilităților practice dobândite. Cele două teste valorează, împreună, 3.5 puncte din nota finală.

Pentru cele două teste aveți voie cu acces la orice formă de documentație necolaborativă atât în format fizic cât și electronic și online. Puteți parcurge cartea de USO, cursuri, laboratoare, puteți căuta pe Internet. Nu aveți voie să discutați cu colegii sau să folosiți forme interactive de comunicare/colaborare pe Internet: chat, întrebări pe StackOverflow, IRC, Google Docs sau altele. Mai pe scurt, puteți accesa resursele de pe Internet în mod “read-only”.

Examenul este individual. Tentativele de copiere sau fraudare prin orice mijloc se penalizează cu eliminarea din examen.

Nu vom publica variantele de subiecte pentru examen.

Mijloc de semestru

Se desfășoară pe data de 4-5 Decembrie 2021. Durează 50 de minute și valorează 1 punct din nota finală. Acoperă materia din primele 7 laboratoare.

Final

Se desfășoară în sesiune. Valorează 2.5 puncte din nota finală. Acoperă materia din toate laboratoarele.

Examenul practic final durează 100 de minute. Trebuie să obțineți minim 3 din 10 puncte la examenul practic final. Un punctaj mai mic atrage după sine restanță, cu posibilitatea de refacere în sesiunea de restanță din septembrie.

Laborator

Laboratorul valorează 1 punct din nota finală.

Vor fi 10 laboratoare pe parcursul semestrului. Fiecare laborator este punctat 10 puncte din exerciții de bază și bonusuri; ce se obține peste în laborator (exerciții de bonus).

Nota pe laborator se obține împărțind punctajul la 10. Ce este peste nota 10 se trunchiază.

Teme

Temele valorează 3 puncte din nota finală.

Temele se vor rezolva doar în mașina virtuală. Nu este permisă alterarea în niciun fel a mașinii virtuale decât dacă cerința temei permite o astfel de modificare.

Sunt 4 teme. Tema 0 valorează 0.2 puncte, tema 1 valorează 0.8 puncte, iar temele 2, 3 valorează 1 punct fiecare. Temele pot avea subiecte bonus pentru obținerea unui punctaj mai mare.

Punctajul total al temelor se trunchiază la 3 puncte.

Planificare

 • Tema 0: 14 Octombrie 2021, 23:55 - 24 Octombrie 2021, 23:55
 • Tema 1: 25 Octombrie 2021, 23:55 - 07 Noiembrie 2021, 23:55
 • Tema 2: 15 Noiembrie 2021, 23:55 - 01 Decembrie 2021, 23:55
 • Tema 3: 02 Decembrie 2021, 23:55 - 17 Decembrie 2021, 23:55
uso/punctaj.txt · Last modified: 2022/01/27 19:19 by razvan.deaconescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0