Curs 01 - Utilizarea sistemului de fișiere

  • Cuvinte cheie: fișier, director, nume, extensie, metadate, date, stat, date binare, date text, ASCII, bit, octet (byte), file, operații, cat, ls, touch, mkdir, cp, mv, rm, rmdir, pwd, cd, ierarhie, director rădăcină, cale, separator, cale relativă, cale absolută, . și .., operații recursive
uso/cursuri/curs-01.txt · Last modified: 2019/09/30 09:11 by ebru.resul
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0