Laborator 03 - Lucrul cu fișiere (partea a 2-a)

Pregătirea laboratorului

Pentru pregătirea suportului de laborator, rulați următoarele comenzi în ordine:

student@uso:~$ cd ~
student@uso:~$ wget http://elf.cs.pub.ro/uso/res/labs/lab3/lab3.zip
--2021-10-18 22:44:01-- http://elf.cs.pub.ro/uso/res/labs/lab3/lab3.zip
Resolving elf.cs.pub.ro (elf.cs.pub.ro)... 141.85.227.116
Connecting to elf.cs.pub.ro (elf.cs.pub.ro)|141.85.227.116|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 14908126 (14M) [application/zip]
Saving to: ‘lab3.zip’
 
lab3.zip                      100%[===============================================================================================================>] 14,22M 7,61MB/s  in 1,9s  
 
2021-10-18 22:44:03 (7,61 MB/s) - ‘lab3.zip’ saved [14908126/14908126]
 
student@uso:~$ unzip lab3.zip
Archive: lab3.zip
  creating: archive/
 inflating: archive/inregistrare_lab03.mp4 
 inflating: archive/inregistrare_lab01.mp4 
 inflating: archive/inregistrare_lab04.mp4 
 inflating: archive/inregistrare_lab02.mp4 
  creating: redirection/
 inflating: redirection/RL     
 inflating: redirection/USO     
 inflating: redirection/EGC  
 
# Când vi se cere parola pentru student, scrieți: student și apăsați enter.
# Nu va apărea pe ecran nimic în timp ce tastați.
 
student@uso:~$ sudo apt -y install vlc
[sudo] password for student: 

Redirectări

Până acum am dat comenzi în terminal și am urmărit outputul (rezultatul) lor. Outputul (rezultatul) este afișat în terminal. Dacă voiam să salvăm outputul undeva (de obicei într-un fișier) trebuia să copiem outputul, să creăm un fișier nou sau să folosim unul deja existent, să îl deschidem, să lipim textul în el și să salvăm modificările. Trecerea prin toți acești pași durează și devenim ineficienți în lucrul în terminal.

Interpretorul de comenzi (shellul) are opțiunea de a direcționa afișarea rezultatului direct într-un fișier.

Rezultatul unei comenzi este format din două fluxuri de informații: informații de ieșire (standard output, stdout) și de eroare (standard error, stderr). Avem opțiunea de a direcționa (redirecta) doar ieșirea, doar eroarea sau ambele fluxuri într-un fișier.

Redirectări simple

Mergem în directorul ~/redirection rulând comanda cd ~/redirection. Acolo avem mai multe fișiere, câte unul pentru fiecare materie. Afișăm fișierele folosind comanda ls:

student@uso:~$ cd ~/redirection
student@uso:~$ ls -lh
total 6.1M
-rw-r--r-- 1 student student 1.1M Aug 19 11:55 EGC
-rw-r--r-- 1 student student 2.1M Aug 19 11:55 RL
-rw-r--r-- 1 student student 3.1M Aug 19 11:55 USO

Salvăm outputul comenzii ls -lh de mai sus folosind caracterul >, astfel:

student@uso:~$ ls -lh > lista_materii
student@uso:~$ ls
EGC lista_materii RL USO

Observăm că acțiunea de mai sus a făcut două lucruri: a creat fișierul lista_materii și a introdus în conținutul fișierului rezultatul comenzii ls -lh.

Caracterul > așteaptă un șir de caractere după el care este numele fișierului în care vrem să scriem outputul. Șirul este, de fapt, calea către un fișier. Șirul lista_materii este calea relativă până la fișierul lista_materii care se află în directorul curent /home/student.

Fișierul lista_materii nu exista. Prin direcționarea outputului am creat fișierul lista_materii.

Vizualizăm conținutul fișierului lista_materii folosind comanda cat:

student@uso:~$ cat lista_materii
total 6.1M
-rw-r--r-- 1 student student 1.1M Aug 19 11:55 EGC
-rw-r--r-- 1 student student 224K Aug 19 12:00 lista_materii
-rw-r--r-- 1 student student 2.1M Aug 19 11:55 RL
-rw-r--r-- 1 student student 3.1M Aug 19 11:55 USO

Odată direcționat într-un fișier, fluxul de informații nu mai apare la ecran.

Ștergem fișierul lista_materii folosind comanda rm lista_materii Îl vom crea din nou în următoarele momente.

Folosirea caracterului > suprascrie conținutul fișierului:

student@uso:~$ rm lista_materii
student@uso:~$ cd comenzi/mkdir
student@uso:~/comenzi/mkdir$ cat lista_materii
cat: lista_materii: No such file or directory
student@uso:~$ ls -l /usr/ > lista_materii
student@uso:~$ cat lista_materii
total 72
drwxr-xr-x  2 root root 61440 Sep 9 14:07 bin
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Aug 31 2015 games
drwxr-xr-x 34 root root 16384 Sep 9 14:06 include
drwxr-xr-x 74 root root  4096 Sep 9 14:07 lib
drwxr-xr-x  3 root root  4096 Nov 21 2015 lib32
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Nov 21 2015 libexec
drwxr-xr-x  3 root root 12288 Nov 21 2015 libx32
drwxrwsr-x 10 root root  4096 Nov 21 2015 local
drwxr-xr-x  2 root root 12288 Sep 9 14:07 sbin
drwxr-xr-x 137 root root 12288 Sep 9 14:07 share
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Aug 31 2015 src
student@uso:~$ echo "cats" > lista_materii
student@uso:~$ cat lista_materii
cats  

Fișierul lista_materii nu era creat inițial. În urma comenzii ls -l /usr/ > lista_materii, fișierul lista_materii a fost creat și populat cu ieșirea comenzii ls -l /usr/. Comanda echo "cats" > lista_materii suprascrie conținutul inițial al fișierului, înlocuindu-l cu rezultatul comenzii echo "cats".

Exerciții - redirectări simple
 • Folosiți tree pentru a afișa ierarhia de fișiere pornind de la /home/student;
 • Folosiți tree pentru afișarea aceleiași ierarhii, dar de data asta direcționați-o în fișierul ierarhie_student;
 • Inspectați fișierul pentru a demonstra corectitudinea operației.

Redirectări prin anexare

Putem direcționa rezultatul comenzii, fără a suprascrie fișierul. Facem acest lucru folosim caracterele >> folosind fișierul creat anterior lista_materii:

student@uso:~$ ls >> lista_materii
student@uso:~$ ls
EGC lista_materii RL USO
student@uso:~$ cat lista_materii
total 6.1M
-rw-r--r-- 1 student student 1.1M Aug 19 11:55 EGC
-rw-r--r-- 1 student student 209K Aug 19 12:00 lista_materii
-rw-r--r-- 1 student student 2.1M Aug 19 11:55 RL
-rw-r--r-- 1 student student 3.1M Aug 19 11:55 USO
EGC
lista_materii
RL
USO

Acum avem în fișierul lista_materii, pe lângă conținutul vechi, și outputul comenzii ls.

Exerciții - direcționări prin anexare
 1. Folosiți tree pentru a afișa ierarhia de fișiere pornind de la /tmp;
  • Folosiți tree pentru a afișa aceeași ierarhie, dar de data asta direcționați-o prin anexare la fișierul ierarhie_student creat anterior;
  • Afisați conținutul fișierului ierarhie_student folosind comanda cat.
 2. Folosiți tree pentru a afișa ierarhia de fișiere pornind de la /usr;
  • Repetați comanda anterioara, dar de data asta direcționați-o fără anexare la fișierul ierarhie_student folosit anterior;
  • Afisați conținutul fișierului ierarhie_student folosind comanda cat. Mai exista conținutul inițial al fișierului?

Redirectări de eroare

Atunci când direcționăm ieșirea unei comenzi folosind > sau >>, ne referim doar la ieșirea standard, nu și la erori.

Folosim caracterele 2> pentru a direcționa ieșirea de eroare către un fișier:

student@uso:~$ ls
EGC lista_materii RL USO
student@uso:~$ cat lista_materie
cat: lista_materie: No such file or directory

Am vrut să afișăm conținutul fișierului lista_materie, însă acest fișier nu există. Am primit informația No such file or directory, și aceasta este afișată sub formă de eroare.

Direcționăm conținutul fișierului SO2 în fișierul materii:

student@uso:~$ cat SO2 > materii
cat: SO2: No such file or directory

Vedem că dacă folosim direcționarea simplă >, eroarea tot este afișată.

Deși comanda cat eșuează, direcționarea este făcută. Fișierul materii a fost creat și este gol.

student@uso:~$ cat SO2 2> materii
student@uso:~$ cat materii
cat: SO2: No such file or directory

Observăm că nu am primit eroare la prima comandă unde am încercat să afișăm conținutul unui fișier inexistent. Informațiile de eroare au fost direcționate în fișier.

Redirectările de eroare și ieșire pot fi folosite simultan folosind caracterele specifice > pentru ieșire și 2> pentru eroare. Putem folosi sintaxa comanda > fișier_ieșire 2> fișier_erori pentru a face acest lucru.

student@uso:~$ cat USO SO2
USO is the b3st!
USO Rullz
cat: SO2: No such file or directory

În exemplul de mai sus încercăm să afișăm conținutul fișierelor USO și SO2, dar cu fișierul SO2 neexistent. Liniile USO is the b3st! și USO Rullz sunt conținutul fișierelului USO. Comanda cat ne-a arătat conținutul celor 2 fișiere. Tot comanda cat a încercat să afișeze conținutul fișierului SO2, însă el nu există și a afișat eroarea No such file or directory.

În continuare vom face o separare a fluxurilor: direcționăm ieșirea în fișierul continut_materii și erorile în fișierul erori_comenzi. Ca să redirectăm și outputul și erorile de la o comandă folosim și > și 2> ca mai jos:

student@uso:~$ cat USO SO2 > continut_materii 2> erori_comenzi
student@uso:~$ cat continut_materii
USO is the b3st!
USO Rullz
student@uso:~$ cat erori_comenzi
cat: SO2: No such file or directory

Observăm cum după executarea primei comenzi, la ecran nu mai apare nimic; atât ieșirea standard cât și erorile au fost direcționate în fișiere. În continuare am verificat conținutul acestor fișiere pentru a demonstra corectitudinea operației.

Exerciții
 • Redirectați (simplu) conținutul fișierului de la calea /etc/passwd într-un fișier cu numele utilizatori_si_grupuri.
 • Redirectare (simplu) fișierul de la calea /etc/group în același fișier.
 • Repetați cele două operații de redirectare de mai sus folosind redirectare cu anexare.
 • Redirectați conținutul fișierului de la calea /etc/shadow în fișierul parole și afișați conținutul fișierului. HINT: Puteți folosi sudo!

Arhive

Sunt situații în care vrem să trimitem/stocăm o ierarhie de fișiere. Pentru a ușura acest lucru, folosim arhive. Arhivele sunt o concatenare a unei ierarhii de fișiere și directoare într-un singur fișier.

Există două motive pentru care am vrea să folosim arhive:

 1. Să avem o ierarhie de fișiere și directoare într-un singur fișier - Arhivare. De exemplu, vrem să trimitem pe mail o ierarhie de directoare cu laboratoarele și resursele materiei USO.
 2. Ne dorim ca fișierele să ocupe mai puțin spațiu - Compresie.

Comprimarea este o arhivare mai specială pentru că micșorează dimensiunea fișierului rezultat. Rezultatul este similar: agregarea într-un singur fișier.

În acest capitol vom folosi arhive de tipul zip pentru arhivare comprimată.

Aceasta nu este singura modalitate de arhivare existenta. Pentru mai multe modalitati, puteti cauta pe Google. Google is your friend :) (hint: tar)

Comprimare - zip

Acțiunea de comprimare este compusă din doi pași: arhivare și reducerea dimensiunii (comprimare). Utilitarul zip face ambii pași simultan.

În continuare folosim utilitarul zip pentru arhivare și comprimare.

Crearea arhivelor

Putem crea o arhivă folosind utilitarul zip, astfel:

student@uso:~$ cd ~/archive
student@uso:~$ ls -l
total 42M
-rw-r--r-- 1 student student 6,8M oct 11 02:23 inregistrare_lab01.mp4
-rw-r--r-- 1 student student 2,5M oct 11 02:23 inregistrare_lab02.mp4
-rw-r--r-- 1 student student 4,8M oct 11 02:23 inregistrare_lab03.mp4
-rw-r--r-- 1 student student 391K oct 11 02:23 inregistrare_lab04.mp4
student@uso:~$ zip inregistrari.zip inregistrare_lab01.mp4 inregistrare_lab02.mp4 inregistrare_lab03.mp4
 adding: inregistrare_lab01.mp4 (deflated 0%)
 adding: inregistrare_lab02.mp4 (deflated 0%)
 adding: inregistrare_lab03.mp4 (deflated 0%)
student@uso:~$ ls -lh
total 56M
-rw-r--r-- 1 student student 6,8M oct 11 02:23 inregistrare_lab01.mp4
-rw-r--r-- 1 student student 2,5M oct 11 02:23 inregistrare_lab02.mp4
-rw-r--r-- 1 student student 4,8M oct 11 02:23 inregistrare_lab03.mp4
-rw-r--r-- 1 student student 391K oct 11 02:23 inregistrare_lab04.mp4
-rw-rw-r-- 1 student student 14M oct 14 00:11 inregistrari.zip

Sintaxa este în felul următor: zip numele_arhivă.zip ierarhia_de_fișiere Observăm cum după comanda de creare a arhivei zip am verificat corectitudinea operației.

Parametrul -h de la comanda ls -lh transformă dimensiunea fișierului în format human-readable, adică folosește K pentru KiloOcteți, M pentru MegaOcteți, G pentru GigaOcteți. La prima vedere, folosind comanda ls -lh observăm că fișierul de tipul zip nou creat nu ocupă mai puțin spațiu decât suma dimensiunilor celor trei fișiere. Motivul este că în sistemul de fișiere a apărut un nou fișier ce conține arhiva nou creată și sistemul de fișiere stochează informații despre acest fișier. Exemplu de informații stocate: dimensiune, data creare, permisiuni, utilizatorul deținător.

Mai sus afișarea dimensiunii este în format human-readable adică în MegaBytes (MegaOcteți). Afișăm dimensiunea în octeți:

student@uso:~$ ls -l
-rw-rw-r-- 1 student student 14517242 oct 14 00:11 inregistrari.zip

Arhiva zip are dimensiunea de 14517242 bytes.

Mergem mai departe cu un experiment. Dacă facem o arhivare și comprimare a ierarhiei de directoare /usr/bin și comparăm dimensiunea:

student@uso:~$ ls -l
-rw-r--r-- 1 student student 87282498 Sep 29 04:46 usr_bin.zip
student@uso:~$ ls -lh
-rw-r--r-- 1 student student 84M Sep 29 04:46 usr_bin.zip

Putem observa deja o diferență mai mare de dimensiune între cele două.

Pentru o mai bună înțelegere a comenzii de creare a arhivelor, inspectați manualul: man zip.

Exerciții - creare arhive
  • Creați 3 fișiere noi care să aibă pe rând numele orașulului natal, țării natale și liceului absolvit. Verificați crearea fișierelor afișând conținutul directorului părinte.
  • Creați o arhivă de tipul zip care să conțină cele trei fișiere și care să aibă numele personal_data.zip. Verificați conținutul arhivei.
  • Afișați dimensiunea arhivei.
  • Creați o arhivă de tipul zip a fișierelor din interiorul directorului /usr/include/net/ cu numele net.zip.
Afișarea conținutului arhivelor

Putem vizualiza conținutul arhivei astfel:

student@uso:~$ zip -sf inregistrari.zip
Archive contains:
 inregistrare_lab01.mp4
 inregistrare_lab02.mp4
 inregistrare_lab03.mp4

Pentru a vizualiza arhiva fără dezarhivare folosim opțiunea -sf (prescurtare de la show-files).

Exerciții - afișarea conținutului unei arhivei
 • Acest exercițiu folosește arhiva creată la exercițiu anterior.
 • Afișați conținutul arhivelor personal_data.zip și net.zip fără dezarhivare.
Dezarhivarea arhivelor

În momentul în care dezarhivăm un fișier de tip zip, fișierele din cadrul arhivei vor fi create în directorul curent (dacă nu se specifică altfel). Cu alte cuvinte, ierarhia de fișiere pe care am arhivat-o se păstrează, iar în momentul dezarhivării aceasta va arăta la fel ca înainte de arhivare. Pentru a vedea mai clar efectul operației de dezarhivare, ștergem fișierele inregistrare_lab01.mp4, inregistrare_lab02.mp4, inregistrare_lab03.mp4, adică fișierele care se află în arhiva inregistrari.zip.

student@uso:~$ ls -l
total 57168
drwxr-xr-x 3 student student  4096 oct 11 12:15 dezarhivare
-rw-r--r-- 1 student student 7032579 oct 11 02:23 inregistrare_lab01.mp4
-rw-r--r-- 1 student student 2528132 oct 11 02:23 inregistrare_lab02.mp4
-rw-r--r-- 1 student student 4979963 oct 11 02:23 inregistrare_lab03.mp4
-rw-r--r-- 1 student student  399418 oct 11 02:23 inregistrare_lab04.mp4
-rw-rw-r-- 1 student student 14517242 oct 14 00:11 inregistrari.zip
student@uso:~$ rm inregistrari.zip

În prima instanță, ștergem arhiva inregistrari.zip. În continuare, recreăm arhiva inregistrari.zip și ștergem fișierele inregistrare_lab01.mp4, inregistrare_lab02.mp4, inregistrare_lab03.mp4:

student@uso:~$ zip inregistrari.zip inregistrare_lab01.mp4 inregistrare_lab02.mp4 inregistrare_lab03.mp4
 adding: inregistrare_lab01.mp4 (deflated 0%)
 adding: inregistrare_lab02.mp4 (deflated 0%)
 adding: inregistrare_lab03.mp4 (deflated 0%)
student@uso:~$ ls -l
total 34828
drwxr-xr-x 3 student student  4096 oct 11 12:15 dezarhivare
-rw-r--r-- 1 student student 5242880 oct 11 02:23 inregistrare_lab01.mp4
-rw-r--r-- 1 student student 3145728 oct 11 02:23 inregistrare_lab02.mp4
-rw-r--r-- 1 student student 1048576 oct 11 02:23 inregistrare_lab03.mp4
-rw-r--r-- 1 student student 7340032 oct 11 12:35 inregistrare_lab04.mp4
-rw-r--r-- 1 student student 9439072 oct 11 18:02 inregistrari.zip
student@uso:~$ rm inregistrare_lab01.mp4 inregistrare_lab02.mp4 inregistrare_lab03.mp4

În momentul de față avem doar arhiva zip și urmează să obținem fișierele cu înregistrari, folosind utilitarul zip:Observăm cum după operațiile de ștergere și dezarhivare, verificăm corectitudinea operațiilor.

Pentru a dezarhiva o arhivă folosim utilitarul unzip. Puteți observa că am șters fișierele existente înainte de extragere.

Putem extrage fișierele către o anumită cale:

student@uso:~$ mkdir dezarhivare/zip
student@uso:~$ unzip inregistrari.zip -d dezarhivare/zip/
Archive: inregistrari.zip
 inflating: dezarhivare/zip/inregistrare_lab01.mp4
 inflating: dezarhivare/zip/inregistrare_lab02.mp4
 inflating: dezarhivare/zip/inregistrare_lab03.mp4
student@uso:~$ tree
.
|-- dezarhivare
|  ``-- zip
|    |-- inregistrare_lab01.mp4
|    |-- inregistrare_lab02.mp4
|    ``-- inregistrare_lab03.mp4
|-- inregistrare_lab01.mp4
|-- inregistrare_lab02.mp4
|-- inregistrare_lab03.mp4
|-- inregistrare_lab04.mp4
``-- inregistrari.zip
 
3 directories, 9 files

Observăm că după crearea directoarelor și după extragerea arhivelor am verificat corectitudinea operațiilor.

Am folosit comanda unzip -d destinație pentru a extrage o arhivă zip la calea destinație.

Putem dezarhiva un singur fișier/director din toată arhiva:

student@uso:~$ rm inregistrare_lab03.mp4
student@uso:~$ ls -lh
total 34M
drwxr-xr-x 4 student student 4.0K oct 11 18:05 dezarhivare
total 48M
drwxr-xr-x 4 student student 4.0K oct 11 18:05 dezarhivare
-rw-r--r-- 1 student student 6,8M oct 11 02:23 inregistrare_lab01.mp4
-rw-r--r-- 1 student student 2,5M oct 11 02:23 inregistrare_lab02.mp4
-rw-r--r-- 1 student student 391K oct 11 02:23 inregistrare_lab04.mp4
-rw-rw-r-- 1 student student 14M oct 14 00:11 inregistrari.zip
student@uso:~$ unzip inregistrari.zip inregistrare_lab03.mp4
Archive: inregistrari.zip
inflating: inregistrare_lab03.mp4
student@uso:~$ ls -lh
drwxr-xr-x 4 student student 4.0K oct 11 18:05 dezarhivare
-rw-r--r-- 1 student student 6,8M oct 11 02:23 inregistrare_lab01.mp4
-rw-r--r-- 1 student student 2,5M oct 11 02:23 inregistrare_lab02.mp4
-rw-r--r-- 1 student student 4,8M oct 11 02:23 inregistrare_lab03.mp4
-rw-r--r-- 1 student student 391K oct 11 02:23 inregistrare_lab04.mp4
-rw-rw-r-- 1 student student 14M oct 14 00:11 inregistrari.zip

Obervăm cum după comenzile de ștergere și dezarhivare s-a verificat corectitudinea operațiilor.

Puteți observa că am extras un singur fișier punând ca ultim parametru numele fișierului.

Exerciții - dezarhivarea unei arhive
  • Creați un director cu numele zip în directorul dezarhivare ca în ierarhia de mai sus. Verificați crearea afișând conținutul directorului dezarhivare.
  • Dezarhivați arhiva personal_data.zip în directorul dezarhivare/zip/. Verificați operația de dezarhivare afișând conținutul directorului.
  • Dezarhivați doar fișierul oraș natal în directorul curent. Verificați operația afișând conținutul directorului curent.
  • Creați directorul my_net în directorul dezarhivare ca în ierarhia de mai sus. Verificați crearea afișând conținutul directorului dezarhivare.
  • Dezarhivați arhiva net.zip în directorul creat anterior my_net. Verificați operația de dezarhivare afișând conținutul directorului.
Adăugarea de noi fișiere la arhive

Putem adăuga un nou fișier la arhivă folosind comanda zip -u:

student@uso:~$ zip -u inregistrari.zip inregistrare_lab04.mp4
 adding: inregistrare_lab04.mp4 (deflated 0%)
student@uso:~$ zip -sf inregistrari.zip
Archive contains:
 inregistrare_lab01.mp4
 inregistrare_lab02.mp4
 inregistrare_lab03.mp4
 inregistrare_lab04.mp4
Total 4 entries (16777216 bytes)

Observăm cum după comanda de adăugare de fișier la arhivă, am verificat corectitudinea operației folosind comanda zip -sf.

În exemplul de mai sus am adăugat inregistrare_lab04.mp4 la arhivă.

Exerciții - adăugarea unui fișier în arhivă
 • Creați un fișier UPB cu conținutul “Make UPB Great Again!”.
 • Verificați conținutul arhivei personal_data.zip.
 • Adăugați fișierul UPB în arhivă.
 • Verificați adăugarea fișierului la arhivă fără dezarhivare.
 • Dezarhivați arhiva în directorul personal_data_zip.

Este bine de știut că în urma realizării unei operații trebuie verificată executarea acesteia.

Sumar - Cheatsheet

Redirectări simple

student@uso:~$ ls -lh
total 9.0M
-rw-r--r-- 1 student student 5.0M Aug 19 11:55 USO
-rw-r--r-- 1 student student 3.0M Aug 19 11:55 RL
-rw-r--r-- 1 student student 1.0M Aug 19 11:55 EGC
student@uso:~$ ls -lh > lista_materii
student@uso:~$ ls
EGC lista_materii RL USO
Redirectări prin anexare
student@uso:~$ ls >> lista_materii
student@uso:~$ ls
USO RL EGC lista_materii
student@uso:~$ cat lista_materii
total 9.2M
-rw-r--r-- 1 student student 1.0M Aug 19 11:55 EGC
-rw-r--r-- 1 student student 209K Aug 19 12:00 lista_materii
-rw-r--r-- 1 student student 5.0M Aug 19 11:55 USO
-rw-r--r-- 1 student student 3.0M Aug 19 11:55 RL
EGC
lista_materii
RL
USO
Redirectări de eroare
student@uso:~$ ls
EGC lista_materii RL USO
student@uso:~$ cat S02
cat: S02: No such file or directory
student@uso:~$ cat S02 2> erori_materii
student@uso:~$ cat erori_materii
cat: S02: No such file or directory

Crearea arhivelor - zip

student@uso:~$ zip înregistrări.zip înregistrare_lab01.mov înregistrare_lab02.mov înregistrare_lab03.mov
 adding: înregistrare_lab01.mov (deflated 0%)
 adding: înregistrare_lab02.mov (deflated 0%)
 adding: înregistrare_lab03.mov (deflated 0%)
student@uso:~$ ls
înregistrare_lab01.mov înregistrare_lab02.mov înregistrare_lab03.mov înregistrări.zip
Afișarea conținutului arhivelor - zip
student@uso:~$ zip -sf înregistrări.zip
Archive contains:
 înregistrare_lab01.mov
 înregistrare_lab02.mov
 înregistrare_lab03.mov
Dezarhivarea arhivelor - zip
student@uso:~$ ls
înregistrare_lab01.mov înregistrare_lab02.mov înregistrare_lab03.mov înregistrări.zip
student@uso:~$ rm înregistrare_lab01.mov înregistrare_lab02.mov înregistrare_lab03.mov
student@uso:~$ unzip înregistrări.zip
Archive: înregistrări.zip
 inflating: înregistrare_lab01.mov
 inflating: înregistrare_lab02.mov
 inflating: înregistrare_lab03.mov
student@uso:~$ ls
înregistrare_lab01.mov înregistrare_lab02.mov înregistrare_lab03.mov înregistrări.zip
Dezarhivarea arhivelor la o cale specifică - zip
student@uso:~$ mkdir -p dezarhivare/zip
student@uso:~$ unzip înregistrări.zip -d dezarhivare/zip/
Archive: înregistrări.zip
 inflating: dezarhivare/zip/înregistrare_lab01.mov
 inflating: dezarhivare/zip/înregistrare_lab02.mov
 inflating: dezarhivare/zip/înregistrare_lab03.mov
student@uso:~$ tree
.
|-- dezarhivare
|  |-- zip
|    |-- înregistrare_lab01.mov
|    |-- înregistrare_lab02.mov
|    ``-- înregistrare_lab03.mov
|-- înregistrare_lab04.mov
``-- înregistrări.zip
 
2 directories, 5 files
Adăugarea de noi fișiere la arhive - zip
student@uso:~$ zip -u înregistrări.zip înregistrare_lab04.mov
 adding: înregistrare_lab04.mov (deflated 0%)
student@uso:~$ zip -sf înregistrări.zip
Archive contains:
 înregistrare_lab01.mov
 înregistrare_lab02.mov
 înregistrare_lab03.mov
 înregistrare_lab04.mov
Total 4 entries (16777216 bytes)

Cuprins

uso/laboratoare/ac/laborator-03.txt · Last modified: 2021/10/21 12:58 by liza_elena.babu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0