Redirectări

Până acum am dat comenzi în terminal și am urmărit outputul (rezultatul) lor. Outputul (rezultatul) este afișat în terminal. Dacă voiam să salvăm outputul undeva (de obicei într-un fișier) trebuia să copiem outputul, să creăm un fișier nou sau să folosim unul deja existent, să îl deschidem, să lipim textul în el și să salvăm modificările. Trecerea prin toți acești pași durează și devenim ineficienți în lucrul în terminal.

Interpretorul de comenzi (shellul) are opțiunea de a direcționa afișarea rezultatului direct într-un fișier.

Rezultatul unei comenzi este format din două fluxuri de informații: informații de ieșire (standard output, stdout) și de eroare (standard error, stderr). Avem opțiunea de a direcționa (redirecta) doar ieșirea, doar eroarea sau ambele fluxuri într-un fișier.

Redirectări simple

Mergem în directorul ~/redirection rulând comanda cd ~/redirection. Acolo avem mai multe fișiere, câte unul pentru fiecare materie. Afișăm fișierele folosind comanda ls:

student@uso:~$ cd ~/redirection
student@uso:~/redirection$ ls -lh
total 6.1M
-rw-r--r-- 1 student student 1.1M Aug 19 11:55 EGC
-rw-r--r-- 1 student student 2.1M Aug 19 11:55 RL
-rw-r--r-- 1 student student 3.1M Aug 19 11:55 USO

Salvăm outputul comenzii ls -lh de mai sus folosind caracterul >, astfel:

student@uso:~/redirection$ ls -lh > lista_materii
student@uso:~/redirection$ ls
EGC lista_materii RL USO

Observăm că acțiunea de mai sus a făcut două lucruri: a creat fișierul lista_materii și a introdus în conținutul fișierului rezultatul comenzii ls -lh.

Caracterul > așteaptă un șir de caractere după el care este numele fișierului în care vrem să scriem outputul. Șirul este, de fapt, calea către un fișier. Șirul lista_materii este calea relativă până la fișierul lista_materii care se află în directorul curent /home/student.

Fișierul lista_materii nu exista. Prin direcționarea outputului am creat fișierul lista_materii.

Vizualizăm conținutul fișierului lista_materii folosind comanda cat:

student@uso:~/redirection$ cat lista_materii
total 6.1M
-rw-r--r-- 1 student student 1.1M Aug 19 11:55 EGC
-rw-r--r-- 1 student student 224K Aug 19 12:00 lista_materii
-rw-r--r-- 1 student student 2.1M Aug 19 11:55 RL
-rw-r--r-- 1 student student 3.1M Aug 19 11:55 USO

Odată direcționat într-un fișier, fluxul de informații nu mai apare la ecran.

Ștergem fișierul lista_materii folosind comanda rm lista_materii Îl vom crea din nou în următoarele momente.

Folosirea caracterului > suprascrie conținutul fișierului:

student@uso:~/redirection$ mkdir -p comenzi/mkdir
student@uso:~/redirection$ cd comenzi/mkdir
student@uso:~/redirection/comenzi/mkdir$ cat lista_materii
cat: lista_materii: No such file or directory
student@uso:~/redirection/comenzi/mkdir$ ls -l /usr/ > lista_materii
student@uso:~/redirection/comenzi/mkdir$ cat lista_materii
total 72
drwxr-xr-x  2 root root 61440 Sep 9 14:07 bin
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Aug 31 2015 games
drwxr-xr-x 34 root root 16384 Sep 9 14:06 include
drwxr-xr-x 74 root root  4096 Sep 9 14:07 lib
drwxr-xr-x  3 root root  4096 Nov 21 2015 lib32
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Nov 21 2015 libexec
drwxr-xr-x  3 root root 12288 Nov 21 2015 libx32
drwxrwsr-x 10 root root  4096 Nov 21 2015 local
drwxr-xr-x  2 root root 12288 Sep 9 14:07 sbin
drwxr-xr-x 137 root root 12288 Sep 9 14:07 share
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Aug 31 2015 src
student@uso:~/redirection/comenzi/mkdir$ echo "cats" > lista_materii
student@uso:~/redirection/comenzi/mkdir$ cat lista_materii
cats
student@uso:~/redirection/comenzi/mkdir$ cd ../../
student@uso:~/redirection$ rm -r comenzi/ 

Fișierul lista_materii nu era creat inițial. În urma comenzii ls -l /usr/ > lista_materii, fișierul lista_materii a fost creat și populat cu ieșirea comenzii ls -l /usr/. Comanda echo "cats" > lista_materii suprascrie conținutul inițial al fișierului, înlocuindu-l cu rezultatul comenzii echo "cats".

Exerciții - redirectări simple

 • Folosiți tree pentru a afișa ierarhia de fișiere pornind de la /home/student;
 • Folosiți tree pentru afișarea aceleiași ierarhii, dar de data asta direcționați-o în fișierul ierarhie_student;
 • Inspectați fișierul pentru a demonstra corectitudinea operației.

Redirectări prin anexare

Putem direcționa rezultatul comenzii, fără a suprascrie fișierul. Facem acest lucru folosim caracterele >> folosind fișierul creat anterior lista_materii:

student@uso:~/redirection$ ls >> lista_materii
student@uso:~/redirection$ ls
EGC lista_materii RL USO
student@uso:~/redirection$ cat lista_materii
total 6.1M
-rw-r--r-- 1 student student 1.1M Aug 19 11:55 EGC
-rw-r--r-- 1 student student 209K Aug 19 12:00 lista_materii
-rw-r--r-- 1 student student 2.1M Aug 19 11:55 RL
-rw-r--r-- 1 student student 3.1M Aug 19 11:55 USO
EGC
lista_materii
RL
USO

Acum avem în fișierul lista_materii, pe lângă conținutul vechi, și outputul comenzii ls.

Exerciții - direcționări prin anexare

 1. Folosiți tree pentru a afișa ierarhia de fișiere pornind de la /tmp;
  • Folosiți tree pentru a afișa aceeași ierarhie, dar de data asta direcționați-o prin anexare la fișierul ierarhie_student creat anterior;
  • Afisați conținutul fișierului ierarhie_student folosind comanda cat.
 2. Folosiți tree pentru a afișa ierarhia de fișiere pornind de la /usr;
  • Repetați comanda anterioara, dar de data asta direcționați-o fără anexare la fișierul ierarhie_student folosit anterior;
  • Afisați conținutul fișierului ierarhie_student folosind comanda cat. Mai exista conținutul inițial al fișierului?

Redirectări de eroare

Atunci când direcționăm ieșirea unei comenzi folosind > sau >>, ne referim doar la ieșirea standard, nu și la erori.

Folosim caracterele 2> pentru a direcționa ieșirea de eroare către un fișier:

student@uso:~/redirection$ ls
EGC lista_materii RL USO
student@uso:~/redirection$ cat lista_materie
cat: lista_materie: No such file or directory

Am vrut să afișăm conținutul fișierului lista_materie, însă acest fișier nu există. Am primit informația No such file or directory, și aceasta este afișată sub formă de eroare.

Direcționăm conținutul fișierului SO2 în fișierul materii:

student@uso:~/redirection$ cat SO2 > materii
cat: SO2: No such file or directory

Vedem că dacă folosim direcționarea simplă >, eroarea tot este afișată.

Deși comanda cat eșuează, direcționarea este făcută. Fișierul materii a fost creat și este gol.

student@uso:~/redirection$ cat SO2 2> materii
student@uso:~/redirection$ cat materii
cat: SO2: No such file or directory

Observăm că nu am primit eroare la prima comandă unde am încercat să afișăm conținutul unui fișier inexistent. Informațiile de eroare au fost direcționate în fișier.

Redirectările de eroare și ieșire pot fi folosite simultan folosind caracterele specifice > pentru ieșire și 2> pentru eroare. Putem folosi sintaxa comanda > fișier_ieșire 2> fișier_erori pentru a face acest lucru.

student@uso:~/redirection$ cat USO SO2
USO is the b3st!
USO Rullz
cat: SO2: No such file or directory

În exemplul de mai sus încercăm să afișăm conținutul fișierelor USO și SO2, dar cu fișierul SO2 neexistent. Liniile USO is the b3st! și USO Rullz sunt conținutul fișierelului USO. Comanda cat ne-a arătat conținutul celor 2 fișiere. Tot comanda cat a încercat să afișeze conținutul fișierului SO2, însă el nu există și a afișat eroarea No such file or directory.

În continuare vom face o separare a fluxurilor: direcționăm ieșirea în fișierul continut_materii și erorile în fișierul erori_comenzi. Ca să redirectăm și outputul și erorile de la o comandă folosim și > și 2> ca mai jos:

student@uso:~/redirection$ cat USO SO2 > continut_materii 2> erori_comenzi
student@uso:~/redirection$ cat continut_materii
USO is the b3st!
USO Rullz
student@uso:~/redirection$ cat erori_comenzi
cat: SO2: No such file or directory

Observăm cum după executarea primei comenzi, la ecran nu mai apare nimic; atât ieșirea standard cât și erorile au fost direcționate în fișiere. În continuare am verificat conținutul acestor fișiere pentru a demonstra corectitudinea operației.

Exerciții

 • Redirectați (simplu) conținutul fișierului de la calea /etc/passwd într-un fișier cu numele utilizatori_si_grupuri.
 • Redirectați (simplu) fișierul de la calea /etc/group în același fișier.
 • Repetați cele două operații de redirectare de mai sus folosind redirectare cu anexare.
 • Redirectați conținutul fișierului de la calea /etc/shadow în fișierul parole și afișați conținutul fișierului. HINT: Puteți folosi sudo!
uso/laboratoare/laborator-03/io_redirection.txt · Last modified: 2022/10/18 16:56 by iustina.caramida
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0