Tema 1

În urma feedback-ului, vă recomandăm următoarele:

Studiați secțiunea de Cunoștințe evaluate și suportul agregat necesar temei. Aceasta este valabilă la orice temă și se recomandă parcurgea sa.

Folosiți thread-urile de discuții existente în cadrul forumului, fără a crea altele, atât în forumul pentru Discuții Generale cât și în forumul temei. În consecință, thread-urile (subiectele de discuții) nou create vor fi șterse deoarece informația utilă va fi greu de urmărit.

Căutați pe forum informația pe care doriți să o obțineți, înainte să puneți o întrebare. De cele mai multe ori, cineva a mai întrebat același lucru. În fiecare thread al forumului aveți informații despre cum puteți căuta în forum.

În cazul în care doriți să publicați un screenshot, recomandăm folosirea site-urilor pentru partajarea gratuită a imaginilor, precum imgur sau alternativele sale, publicând pe forum doar link către screenshot. Dorim să păstrăm o parcurgere ușoară a forumului, din acest motiv, orice poză inserată în răspunsuri, va fi ștearsă.

Urmăriți atât forumul cât și modificările aduse enunțului/checker-ului, modificări ce sunt publicate și explicate în paragrafele de mai jos.

Înainte și în timpul realizării temei, vă rugăm să parcurgeți indicațiile legate de realizarea temelor, încluzând ce înseamnă o temă copiată și cum penalizăm temele copiate. Folosiți cu încredere forumurile de pe acs.curs.pub.ro pentru întrebări și neclarități legate de teme.

În timpul realizării temei, când vă loviți de probleme și aveți nevoie de suportul echipei de USO, parcurgeți și lista de întrebări frecvente întâlnite în cadrul temelor. Să țineți cont, va rugăm, și de recomandările de comunicare electronică.

Informații generale

Deadline: 5 Noiembrie 2019 ora 23:55
Timp de lucru: 14 zile
Punctaj: 0.7 puncte din nota finală

Actualizări enunț:

 • Nu există actualizări

Actualizări checker:
Versiunea curentă: versiunea 1.0.0

 • Nu există actualizări

Vă încurajăm ca atunci când găsiți soluția la o problemă pe care ați postat-o anterior pe forum să postați și soluția găsită. De asemenea dacă știți răspunsul la întrebările colegilor sunteți încurajați să le răspundeți.

Singurul lucru de care trebuie să aveți grijă este să nu puneți pe forum rezolvările taskurilor. Puteți să sugerați diferite abordări sau să dați idei celorlalți. Mai multe informații găsiți in recomandările de comunicare electronică.

Cunoștințe evaluate

 • Navigarea in sistemul de fisiere
 • Folosirea utilitarului git
 • Compilarea programelor
 • Crearea de Makefile
 • Utilizatori si Grupuri
 • Permisiuni

Testarea și finalizarea temei

Testarea temei se va face doar pe mașina virtuală autentificat ca utilizator student, folosind utilitarul uso. Acesta poate fi executat în orice moment pentru a verifica dacă au fost rezolvate corect task-urile. Nu lucrați autentificat ca utilizator root în sistem, la nicio temă. Din acest motiv există posibilitatea să nu vă treacă testele. Pe de altă parte, nu este o metoda de siguranță să lucrați autentificat ca utilizator root din motive de securitate și/sau permisiuni.

Utilitarul uso implementează testele doar pentru task-urile temei curente. La fiecare temă nouă, pentru a folosi utilitarul uso, primul pas este să porniți tema folosind comanda sudo uso start <numar_tema>. În caz contrar, nu veți avea actualizat checker-ul pentru tema curentă.

Verificați versiunea checker-ului, afișată la rularea comenzii sudo uso version. Asigurați-vă că aveți ultima versiune înainte de a continua lucrul pentru temă. Versiunea actuală este specificată în secțiunea Informații generale prezentă în enunțul temei. Pentru situațiile în care nu dispuneți de ultima versiune a checker-ului, rulați sudo uso update.

Finalizarea temei se realizează prin rularea comenzii sudo uso submit.

Task-uri

Este interzisă publicarea pe forum a comenzilor sau pozelor care fac parte din rezolvarea parțială sau integrală a temei ori a unui task. La prima abatere studentul primește un avertisment, iar punctajul obținut pe temă îi este redus cu valoarea punctajului pe task-ul respectiv. Începând cu a doua abatere, se va anula întregul punctaj pe tema curentă, temele anterioare sau cele viitoare nefiind afectate. Abaterile rămân valabile pe tot parcursul semestrului, acestea nefiind anulate în momentul în care se publică o temă nouă. Ori de câte ori se încalcă această regulă, se va ține cont de istoricul abaterilor. Abaterile vor fi actualizate în catalog.

Task 01 (35p)

[5p] Clonați în directorul /home/student repository-ul disponibil la adresa https://github.com/systems-cs-pub-ro/uso. Directorul creat după clonare trebuie să aibă numele uso.

[25p] Adaugați în directorul uso următoarea structură de directoare și fișiere:

Halloween
├── The Nun/
│   ├── Monastery/
│  │  ├── Finit hic Deo
│  │  ├── Crosses/
│  │  ├── Cemetery
│  ├── Castle of the Dukes
│   └── Evil $pirits
├── Anabelle/
│  ├── Motifs/
│  │  ├── Well.c
│  │  ├── Scarecrow.c
│  │  └── Staircase.c
│  ├── Ghosts/
│  │  └── The Doll
│  └── Favourite game/
│    └── Hide & Seek
└── Hotel Transylvania/
  ├── Holiday/
  │   ├── Cruise: 'Legacy'
  │  ├── Island/
  │   └── City of Atlantis
  ├── Instrument of destruction/
  │  ├── Note_sheet.c
  │  └── Kraken
  └── Monsters/
    ├── Skeleton
    ├── Mummy
    └── Werewolf

Directoarele au după nume caracterul / (slash).

Punctajul se ofera de la folderele radacina catre frunze. Asta inseamna ca s-ar putea sa faceti anumite foldere sau fisiere care sa fie in structura si checkerul sa nu le puncteze decat daca faceti intr-o anumita ordine structura. Nu este nici o problema. Atata timp cat intreaga structura va fi creata, puteti sa faceti fisierele sau folderele in orice ordine doriti si veti primi punctaj maxim.

[5p] Adaugati directorul Halloween si toate fisierele continute intr-o arhiva cu numele archive.tar.gz, de tip gzip compressed care sa se afle in directorul uso. (Hint: man tar)

După rezolvarea cerințelor acestui task, nu ștergeți sau modificați conținutul directorului ~/uso/Halloween/. Acesta trebuie să râmână în această formă pentru verificările ulterioare ale checkerului. Veți pierde punctele obținute pentru acest task dacă faceți modificări și va fi nevoie de refacerea taskului. Puteti insa modifica permisiunile si ownerii (Task 3).

Task 02 (12p)

[12p] Aflându-vă în directorul uso, folosiți o singură comandă pentru fiecare dintre cerințele următoare:

 1. Faceti o copie a folderului Halloween din folderul uso care sa se numeasca Copie si sa se afle tot in folderul uso (in folderul uso vor exista acum ambele foldere: Halloween si Copie).
 2. In folderul Copie: Mutați fisierul Kraken din Instrument of destruction în Monsters.
 3. In folderul Copie: Redenumiți Hide & Seek în Hide and Seek.
 4. In folderul Copie: Redenumiți Evil $pirits în Evil Spirits.
 5. In folderul Copie: Adaugați fisierul Hunted.c în directorul Ghosts.

Cerințele de mai sus trebuie rezolvate în ordine.

După rezolvarea cerințelor acestui task, nu ștergeți sau modificați conținutul directorului ~/uso/Copie/. Acesta trebuie să râmână în această formă pentru verificările ulterioare ale checkerului. Veți pierde punctele obținute pentru acest task dacă faceți modificări și va fi nevoie de refacerea taskului.

Task 03 (25p)

Pentru acest task, nu există niciun utilizator sau grup deja existent în sistem. Acestea trebuie create acolo unde este cazul.

Următoarele subpuncte trebuie realizate în ordine pentru a primi punctajul pentru acest task.

Faceți următoarele modificări în sistem astfel încât să respectați cerințele de mai jos:

 • [5p] Să se adauge în sistem următorii utilizatori:
  • dracula
  • mavis
  • invisible_man
  • dennis
  • johnny

[10p] Utilizatorul dracula trebuie să aibă parola blah_blah_blah. Utilizatorul mavis trebuie să aibă parola hi_human, iar utilizatorul invisible_man trebuie să aibă parola dont_let_me_hanging. Utilizatorul dennis trebuie sa aiba parola gets_fangs, iar johnny va avea scream_cheese. Utilizatorii dracula , mavis si invisible_man trebuie adăugați în grupul monsters. Utilizatorii dennis si johnny trebuie adăugați în grupul humans. Grupul vampires este format din dracula si mavis. Utilizatorul dracula trebuie să aibă home-ul în /home/countdracula.

 • [10p] Realizați următoarele modificări in folderul Halloween din uso:
  • fișierele Note_sheet.c, Cruise: 'Legacy' și City of Atlantis vor avea:
   • ca proprietar utilizatorul mavis care are toate drepturile asupra celor 3 fișiere
   • ca grup proprietar grupul humans care poate doar citi și scrie în și din aceste fișiere
   • restul utilizatorilor vor putea doar să citească și atat
  • folderul Holiday va aparține utilizatorului mavis și grupului humans
  • folderul Instrument of destruction aparține utilizatorului dracula și grupului monsters
  • folderul Monsters aparține utilizatorului dracula și grupului vampires

Task 04 (28p)

Pentru acest task aveți nevoie de fișierul boo.c aflat la adresa:

https://raw.githubusercontent.com/systems-cs-pub-ro/uso/master/tema1/boo.c

Hint: man wget

[8p] Creați directorul task4 în directorul uso, și descărcați în acesta fișierul boo.c.

[10p] Creați un fișier Makefile cu numele Makefile in directorul task4 care generează executabilul exec, folosind atât fișierul obiect light.o, cât și fisierul obiect sound.o obținut în urma compilării sursei sound.c implementată anterior. La primirea oricăreia dintre comenzile make sau make build trebuie să se genereze fișierul executabil exec.

[5p] Adăugați o regulă în acelasi Makefile numită run care recompilează întreg programul, dacă este cazul, iar apoi îl rulează. De asemenea, adăugați și o regulă clean care șterge fișierele obiect create de voi și executabilele create.

[5p] Adăugați de asemenea in acelasi Makefile o regulă numită templates care să creeze toate fisierele intermediare (denumite boo.o, boo.s) in urma compilarii fisierului sursa boo.c.

Programele trebuie sa fie recompilate doar dacă fisierele date sunt modificate!

Pentru a primi punctaj trebuie sa urmati task-urile in ordine!

Task obligatoriu pentru toate temele (0p)

Finalizați tema si asigurați-vă că ați submis tema cu sudo uso submit.

Avertisment

Este interzis studenților să modifice parametrii de rulare ai mașinii virtuale. Orice tentativă malițioasă de modificare a fișierelor și executabilelor care fac mașina virtuală sa ruleze in parametrii optimi (fișierele si folderele ce nu țin de enunțul temei curente), ne conferă dreptul de a oferi 0 puncte pe temele respectivului student.

uso/teme/tema-1.txt · Last modified: 2019/10/23 13:25 by razvan.serban
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0