Întrebări și probleme întâlnite frecvent în cadrul temelor

 1. Ce înseamnă SO și OS?
  1. SO = Sistem de Operare; OS = Operating System.
 2. Ce înseamnă mașină host?
  1. Mașina host este mașina fizică/sistemul de operare care rulează la bază pe un calculator. Poate fi văzut ca sistemul de operare care rulează atunci cand pornim un calculator. Vezi întrebarea 3 și răspunsul acesteia.
 3. Ce înseamnă mașină guest?
  1. Mașina guest este mașina virtuală/sistemul de operare care ruleaza peste un alt sistem de operare de bază. Vezi întrebarea 2 și răspunsul acesteia. În cele mai multe cazuri când vorbim despre mașina guest ne referim la mașina virtuală dintr-o soluție de virtualizare precum VirtualBox.
 4. Ce versiune de VirtualBox trebuie sa folosesc?
  1. Consultă pagina cu informații despre mașina virtuală.
 5. Pot folosi altă soluție de virtualizare în afară de VirtualBox?
  1. Da, însă recomandăm VirtualBox din motive de uniformitate.
 6. Pot folosi propria mașină virtuală?
  1. Nu. Pentru rezolvarea temelor trebuie să folosiți mașina virtuală pusă la dispoziție de echipa de USO.
 7. Nu merge comanda ping 8.8.8.8. Ce este de făcut?
  1. Nu ai conexiune la internet. De multe ori asta se întâmplă deoarece nu ai o adresa IP pe interfața mașinii virtuale. Pentru a adăuga o adresă IP ruleaza comanda sudo dhclient <nume_interfață>.
 8. Nu merge comanda ping google.ro, însă comanda ping 8.8.8.8 merge. Ce este de făcut?
  1. Folosește NAT DNS Host Resolver:
   1. Pe mașina host deschide un Command Prompt (folosind Start > Run > “cmd”).
   2. Deschide directorul în care este instalat VirtualBox, folosind comanda cd “C:\Program Files\Oracle\VirtualBox”
   3. Rulează comanda: VBoxManage modifyvm “VM name” –natdnshostresolver1 on, unde VM name reprezintă numele mașinii virtuale din VirtualBox.
   4. Restartează mașina virtuală.
   5. Soluția se găsește și aici sau aici.
  2. Sau configureaza mașina virtuală să folosească un alt server DNS:
   1. Deschide fișierul /etc/resolv.conf cu un editor de text (VIM, nano etc.). Vei avea nevoie de sudo.
   2. Adaugă la finalul fișierului următoarele linii: nameserver 8.8.8.8, nameserver 1.1.1.1
   3. Salvează și testează conectivitatea rulând comanda: ping google.com
 9. Pot să schimb parola utilizatorului student sau root?
  1. Nu. Recomandăm parcurgerea informațiilor din secțiunea Testare din enunțul fiecărei teme.
 10. După rularea comenzii sudo uso start și alegerea temei corespunzătoare, primesc mesajul de eroare “Cannot connect to server!” deși Internetul merge în mașina virtuală. Ce este de făcut?
  1. Dacă în interioul mașinii virtuale, rezultatul comenzilor ping 8.8.8.8 și ping google.ro (rulate pe rând) întorc un mesaj de tipul 64 bytes from bud02s22-in-f3.1e100.net (216.58.209.195): icmp_req=1 ttl=52 time=16.2 ms, atunci cel mai probabil este indisponibil server-ul checker-ului de USO din facultate ori nu este Internet în facultate. Vă rugăm așteptați. Este recomandat să aduceți la cunoștință echipei, pe forum, acest lucru.
  2. Sau vezi întrebarea 7.
 11. Este vreo diferență dacă rulez comanda sudo uso submit din interiorul mașinii virtuale (terminal) sau din PuTTy ori ssh (client SSH în Linux)?
  1. Nu. Nu este nicio diferență, rezultatul fiind același.
 12. Am rulat sudo uso submit de două/mai multe ori. Care dintre coduri se va lua in considerare?
  1. Vom lua în considerare doar ultimul cod returnat de checker în urma rulării comenzii sudo uso submit. Doar acel cod trebuie submis în formularul din enunțul temei. De asemenea, este obligatorie completarea formularului de pe Google Forms cu noul cod.
 13. VirtualBox îmi afișează următorul mesaj de eroare: “VT-x/AMD-V hardware acceleration is not available on your system. Your 64-bit guest will fail to detect a 64-bit CPU and will not be able to boot”. Ce este de făcut?
  1. Click dreapta pe mașina virtuală din VirtualBox, apoi click pe opțiunea Settings.
  2. Tabul General → Basic → Schimbă 'Version' la Linux 2.6 / 3.x / 4.x (32-bit)
  3. Tabul System → Processor → Schimbă numărul procesoarelor de la 2 la 1
  4. Tabul System → Acceleration → Debifează 'Enable VT-x/AMD-V'
 14. VirtualBox îmi afișează următorul mesaj de eroare: “Failed to open a session for the virtual machine. VT-x is disabled in the BIOS for all CPU modes (VERR_VMX_MSR_ALL_VMX_DISABLED). Result Code: E_FAIL (0x80004005)”. Ce este de făcut?
  1. Procesoarele Intel si AMD oferă suport pentru virtualizare hardware. Din acest motiv, este recomandat să activăm din BIOS opțiunea de virtualizare hardware. Un exemplu de activare se găsește aici, aici sau aici
  2. O altă cauză poate fi soluția AntiVirus instalată. Un exemplu poate fi acesta.
 15. VirtualBox îmi afișează următorul mesaj de eroare: “Appliance file must have .ovf or .ova. Result Code: VBOX_E_FILE_ERROR (0x80BB0004)”. Ce este de făcut?
  1. Asigură-te că fișierul pe care îl imporți are extensia .ova sau .ovf.
  2. Dacă ai luat fișierul de la un coleg, asigură-te ca nu este arhivat. Unele fișierele arhivate au extensia .zip, .rar, .tar, .bz2, .bzip.
 16. VirtualBox îmi afișează următorul mesaj de eroare: “VBoxNetAdpCtl: Error while adding new interface: VBoxNetAdpCtl: ioctl failed for /dev/vboxnetctl: Inappropriate ioctl for devic. Result Code: NS_ERROR_FAILURE (0x80004005)”. Ce este de făcut?
  1. Deschide VirtualBox și închide toate mașinile virtuale pornite ori care sunt în starea Suspend.
  2. Închide și redeschide VirtualBox.
  3. În cazul sistemului de operare macOS se rulează comanda: sudo ”/Library/Application Support/VirtualBox/LaunchDaemons/VirtualBoxStartup.sh” restart (atenție la copierea efectivă a comenzii, deoarece ghilimele nu respectă encoding-ul corect).
uso/teme/intrebari-frecvente.txt · Last modified: 2021/11/05 13:39 by andrei.david0207
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0