Laborator 05 - Conectarea la Internet

Înainte de începerea laboratorului, rulați următoarele comenzi:

student@uso:~$ cd /home/student
student@uso:~$ rm -rf uso-lab.git
student@uso:~$ git clone https://github.com/systems-cs-pub-ro/uso-lab.git
Cloning into 'uso-lab'...
remote: Enumerating objects: 996, done.
remote: Counting objects: 100% (290/290), done.
remote: Compressing objects: 100% (206/206), done.
remote: Total 996 (delta 88), reused 246 (delta 52), pack-reused 706
Receiving objects: 100% (996/996), 82.24 MiB | 8.99 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (319/319), done.

Conectarea la rețea și la Internet

Pentru a parcurge această secțiune este recomandat să descărcați ultima versiune a respository-ului laboratorului. Pentru a descărca ultima versiune a repository-ului rulați comanda git pull în directorul ~/uso-lab/labs/03-user/lab-container/.

Infrastructura laboratorului este bazată pe containere docker ale căror imagini vor fi generate pe propriul calculator. Dacă nu aveți deja instalat Docker Engine pe sistem, scriptul ~/uso-lab/labs/03-user/lab-container/lab_prepare.sh install fizic vă va instala aplicația.

După ce ați terminat de lucrat vă recomandăm să opriți containerele rulând comanda ./lab_prepare.sh delete în directorul ~/uso-lab/labs/03-user/lab-container/.

În cadrul acestei secțiuni vom învăța cum să reparăm problemele de conectivitate la rețea sau în alte cuvinte, problema “nu-mi merge Internetul”. Pentru a face asta este necesar să parcurgem toate nivelurile de rețea prin care trec datele pentru a fi trimise în Internet.

In continuare vom prezenta pașii pe care îi urmăm ca să verificăm funcționalitatea conexiunii la Internet și cum putem să facem niște configurații sumare.

Interacţiunea cu nivelul fizic

Primul nivel cu care interacționăm este nivelul fizic, care are rolul de a trimite date sub formă de semnale prin mediul de transmisie. De exemplu, semnalele electrice sunt transmise prin fir de cupru, pulsurile luminoase prin fibră optică și undele radio prin wireless.

Așa arată un cablu de cupru de tip UTP (Unshielded Twisted Pair):

Cablu UTP

O altă componentă a nivelului fizic este placa de rețea a sistemului (in engleză, NIC - Network Interface Card), care va trimite datele prin mediul de transmisie.

Majoritatea timpului problemele de conexiune la Internet vin de la faptul că nu este conectat cablul de Internet la placa de rețea sau de la faptul că avem conexiune slabă la rețeaua wireless.

La nivel fizic, putem verifica conexiunea și funcționalitatea unei plăci de rețea uitându-ne la ledurile care reprezintă conexiunea la mediul fizic. Observăm în GIF-ul de mai jos cum arată ledurile unei plăci de rețea funcționale. Dacă acestea nu sunt aprinse, atunci nu vom avea conectivitate la rețea.

Investigarea nivelului fizic al rețelei

Pentru rularea acestui demo rulați în directorul ~/uso-lab/labs/03-user/lab-container/ comanda ./lab_prepare.sh install fizic. Pentru a ne conecta la infrastructura pentru această secțiune vom folosi comanda ./lab_prepare.sh connect fizic

O interfață de rețea este un mijloc de realizare a configurărilor de rețea asociată de obicei unei plăci de rețea și identificată printr-un nume.

Există interfețe care nu corespund niciunei plăci de rețea fizice. De exemplu loopback este o interfață virtuală, de auto-adresare, care se adresează sistemului însuși. Este numită lo in Linux.

La nivelul sistemului de operare putem verifica dacă o placă de rețea este activă folosind comanda următoare:

root@fizic:~# ip link show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
99: eth0@if100: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP mode DEFAULT group default
  link/ether 02:42:0a:0a:0a:01 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
113: eth1@if114: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN mode DEFAULT group default
  link/ether 02:42:0b:0b:0b:01 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
115: eth2@if116: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN mode DEFAULT group default
  link/ether 02:42:0c:0c:0c:01 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0

Starea fiecărei interfețe de rețea este reprezentată de numărul interfeței și numele ei, împreună cu parametrii săi de rulare. Majoritatea informațiilor afișate de comanda de mai sus nu sunt relevante pentru noi. O opțiune relevantă este valoarea state, urmată de starea interfeței de rețea, care poate să fie UP, DOWN sau UNKNOWN.

Formatul pentru numele interfețelor diferă de la o distribuție la alta. În cadrul infrastructurii de laborator folosim containere de tip Docker în cadrul cărora numele interfețelor este de forma ethX, unde X este un număr. În funcție de distribuția pe care rulăm numele interfețelor poate să se fie într-un format diferit.

Observăm că interfața de rețea cu numele eth0 este pornită, deoarece linia asociată interfeței conține șirul de caractere state UP. În același timp observăm că interfața de rețea eth1 nu este activă deoarece pe linia sa observăm șirul de caractere state DOWN.

Pentru a porni interfața eth1 vom folosi următoarea comandă:

root@uso:~# ip link set dev eth1 up

Mereu, după ce rulăm o comandă, trebuie să verificăm dacă s-a efectuat cu succes, folosind o metodă de verificare. În cazul de față vom folosi tot comanda ip link show:

root@fizic:~# ip link show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
99: eth0@if100: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP mode DEFAULT group default
  link/ether 02:42:0a:0a:0a:01 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
113: eth1@if114: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP mode DEFAULT group default
  link/ether 02:42:0b:0b:0b:01 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
115: eth2@if116: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN mode DEFAULT group default
  link/ether 02:42:0c:0c:0c:01 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
Exercițiu - Pornirea unei interfețe

Porniți interfața de rețea eth2.

Configurarea nivelului Internet

Identificarea adresei de Internet

Pentru a ne deconecta de la infrastructura anterioara folosim comanda exit.

Pentru rularea acestui demo rulați în directorul ~/uso-lab/labs/03-user/lab-container/ comanda ./lab_prepare.sh install internet. Pentru a ne conecta la infrastructura pentru această secțiune vom folosi comanda ./lab_prepare.sh connect internet

Internetul este o interconectare de dispozitive, numite stații și organizate în rețele, care se extinde pe toată Planeta. Datele trimise în Internet trebuie redirecționate de la un nod la altul, așa incât să ajungă rapid de la o stație la altă stație.

LAN (Local Area Network)

Deci, pentru ca o stație să comunice cu o altă stație din Internet, trebuie ca cele doua stații să fie conectate la Internet.

Mai exact, stațiile trebuie sa aiba un punct de ieșire din rețeaua locală, conectat la restul rețelelor din Internet, care se numește default gateway și de care vom aminti mai târziu.

Mai apoi, cele două stații trebuie să se poată adresa una alteia. Adică fiecare stație are nevoie de un identificator, o adresă. Cum fiecare casă din lume are o adresă cu care poate fi identificată unic, așa și fiecare stație are o adresă unică in Internet numită adresa IP (Internet Protocol).

Fiecare interfață de rețea este o cale diferită către Internet, deci fiecare are nevoie de a avea configurată câte o adresă IP.

Pentru a vedea adresele IP configurate pe interfețele de rețea folosim următoarea comandă:

root@internet:~# ip address show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
195: eth0@if196: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default 
  link/ether 02:42:0a:0a:0a:02 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
  inet 10.10.10.2/24 brd 10.10.10.255 scope global eth0
    valid_lft forever preferred_lft forever
199: eth1@if200: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default 
  link/ether 02:42:0b:0b:0b:02 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
203: eth2@if204: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default 
  link/ether 02:42:0c:0c:0c:02 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0

Există două tipuri de adrese IP (IPv4 și IPv6), dar în cadrul acestui laborator vom lucra numai cu adrese de tip IPv4. Adresele IP ale interfețelor sunt scrise pe liniile care conțin inet. Adresele IPv4 sunt de forma A.B.C.D, unde A, B, C și D sunt numere cu valori între 1 si 255.

Pentru detalii despre adresele de tip IPv6 folosiți urmăriți această1) explicație.

Configurarea unei adrese IP

Există două metode pentru configurarea unei adrese IP pe o interfață:

 • configurare statică, prin care noi configurăm manual adresa IP pe interfața de rețea, implică să cunoaștem din ce rețea face parte interfața pe care vrem să o configurăm și ce adrese IP sunt libere;
 • configurare dinamică, obținută automat, care nu presupune cunoașterea informațiilor despre rețea, deoarece acestea vor fi primite automat de pe rețea.

Vom insista pe configurarea dinamică, deoarece este mai simplă. În plus, nu avem cum să aflăm informațiile despre rețea înainte de a configura interfața de rețea.

Recapitulare - Pornirea interfețelor de rețea

Faceți modificările necesare astfel încât interfața eth1 să fie în starea UP.

Configurarea IP-ului în mod dinamic

Pentru a obține o adresă IP în mod dinamic pe o interfață folosim comanda dhclient:

root@internet:~# dhclient eth1
mv: cannot move '/etc/resolv.conf.dhclient-new.35' to '/etc/resolv.conf': Device or resource busy

Linia mv: cannot move '/etc/resolv.conf.dhclient-new.35' to '/etc/resolv.conf': Device or resource busy apare mereu în containerele docker atunci când încercăm să obținem o adresă IP folosind comanda dhclient. Nu este o problemă dacă aceasta apare.

Mai sus am rulat comanda pentru a obține o adresă IP pentru interfața eth1.

Comanda dhclient este bazată pe protocolul DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Acesta presupune că există un server pe rețea care cunoaște ce IP-uri sunt folosite pe rețea și care poate să ofere adrese IP calculatoarelor care fac cereri pe rețea. dhclient face o cerere de rezervare a unei adrese IP către serverul DHCP de pe rețea.

Recapitulare - Afișarea adreselor IP configurate pe interfețele de rețea

Afișați adresele IP de pe toate interfețele.

Observați că am obținut o adresă IP pe interfața eth1.

Exercițiu - Configurarea dinamică a unei adrese IP

Configurați adresa IP pe interfața eth2.

Ștergerea unei configurații de rețea de pe o interfață

Pentru șterge o adresă IP de pe o interfața folosim comanda ip address flush în felul următor:

root@internet:~# ip address flush eth1
root@internet:~# ip address show eth1
199: eth1@if200: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default
  link/ether 02:42:0b:0b:0b:02 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0

Putem să afișăm configurația unei singure interfețe de rețea folosind numele interfeței ca parametru pentru comanda ip address show.

Exercițiu - Ștergerea configurației de rețea

Ștergeți configurația de rețea de pe interfețele eth1 și eth2.

Verificarea conectivității la o altă stație

Pentru rularea acestui demo, comenzile vor fi rulate în cadrul mașinii virtuale USO. Pentru a verifica conexiunea dintre două stații folosim comanda ping. Această comandă trimite mesaje către o stație și așteaptă un răspuns de la ea.

Atunci când testăm conexiunea la internet, vrem să verificăm câteva aspecte, odată ce am obținut o adresă IP de la serverul DHCP:

 • verificăm dacă putem să ne conectăm la alte calculatoare din aceeași rețea
 • verificăm dacă putem să comunicăm cu stații din afara rețelei

De exemplu, dacă vrem să verificăm conectivitatea la serverul 8.8.8.8 (un server public din Internet), folosim comanda:

student@uso:~$ ping -c 4 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=61 time=23.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=61 time=25.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=61 time=24.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=61 time=25.2 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3092ms
rtt min/avg/max/mdev = 23.051/24.731/25.707/1.020 ms

Comportamentul implicit al comenzii ping este să trimită pachete la infinit. Am folosit opțiunea -c 4 în exemplul de mai sus pentru a reduce numărul de pachete trimise la 4.

Atunci când nu pot fi trimise mesaje către stația identificată prin adresa IP, mesajul de eroare va arăta în felul următor:

student@uso:~$ ping 10.10.10.10
PING 10.10.10.10 (10.10.10.10) 56(84) bytes of data.
From 10.10.10.3 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 10.10.10.3 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 10.10.10.3 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
From 10.10.10.3 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable
^C
--- 10.10.10.10 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, +4 errors, 100% packet loss, time 3074ms

Pentru verificarea conectivității în interiorul rețelei trebuie să verificăm că putem să trimitem mesaje folosind utilitarul ping unui calculator din rețea.

În mod implicit comanda ping trimite mesaje de verificare a conexiunii la infinit. De data aceasta, în loc să rulăm comanda ping folosind opțiunea -c 4, am oprit rularea comenzii folosind combinația de taste Ctrl+c.

O țintă bună de testare pentru trimiterea mesajelor în rețea este (default) gateway-ul. Un gateway este un dispozitiv de rețea care se ocupă de interconectarea rețelelor și care primește mesaje de la toate stațiile din rețea pentru a le trimite în Internet.

Gateway-ul este configurat static sau dinamic, cum este configurată și adresa IP a unei interfețe.

Pentru a identifica gateway-ul, folosim comanda ip route show în felul următor:

student@uso:~$ ip route show
default via 192.168.40.2 dev eth0 proto dhcp src 192.168.40.128 metric 100 
10.10.10.0/24 dev br1 proto kernel scope link src 10.10.10.253 
11.11.11.0/24 dev br2 proto kernel scope link src 11.11.11.253 
12.12.12.0/24 dev br3 proto kernel scope link src 12.12.12.253 
172.17.0.0/16 dev docker0 proto kernel scope link src 172.17.0.1 linkdown 
192.168.40.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.40.128 metric 100 
192.168.40.2 dev eth0 proto dhcp scope link src 192.168.40.128 metric 100 
192.168.202.0/24 dev eth1 proto kernel scope link src 192.168.202.128 metric 100 
192.168.202.1 dev eth1 proto dhcp scope link src 192.168.202.128 metric 100

Observăm că adresa IP a default gateway-ului este 192.168.40.2, deoarece acesta se află pe linia care conține șirul de caractere default.

Recapitulare - Afișarea adresei IP configurată pe o interfață

Aflați adresa de rețea de pe interfața eth1.

Exercițiu - Verificarea conectivității cu gateway-ul

Verificați conexiunea cu gateway-ul folosind comanda ping.

Pentru verificarea conexiunii la Internet este bine să verificăm cu o adresă consacrată, în care avem încredere că nu va avea probleme tehnice. Un astfel de exemplu este serverul oferit de Cloudflare de la adresa IP 1.1.1.1.

Exercițiu - Verificarea conectivității la Internet

Verificați conexiunea la serverul 8.8.8.8 oferit de Google folosind comanda ping.

Investigarea serviciului DNS

După cum ați observat, până acum am lucrat numai cu adrese IP, dar noi lucrăm în viața de zi cu zi cu numele site-urilor, deoarece ne este mai ușor să reținem nume decât adrese IP.

Pentru a rezolva această necesitate folosim serviciul DNS (Domain Name Server). Acesta este oferit de un server către care noi trimitem cereri de lookup pentru o adresa hostname cum ar fi www.google.com. Serverul DNS va răspunde cu adresa IP asociată cu adresa cerută.

Ne dorim să avem un serviciu DNS funcțional în permanență pe sistemul pe care lucrăm.

În mod implicit serviciul DNS este configurat prin DHCP.

Identificarea serviciului DNS folosit implicit

Serviciul DNS poate fi configurat în multe moduri care depind de platforma pe care o folosim. Pentru mașina virtuala folosită de noi ne putem folosi de utilitarul nmcli pentru a identifica serverul DNS folosit. Comanda grep identifică din rezultatul unei comenzi doar linia care conține șirul de caractere DNS.

student@uso:~$ nmcli dev show | grep DNS
IP4.DNS[1]:               10.0.2.3

Exista o posibilitate ca pe noua masina virtuala de laborator sa se gaseasca serverul DNS curent cu comanda:

student@uso:~$ resolvectl status | grep 'Current DNS'
Current DNS Server: 1.1.1.1

Conform cu outputul comenzii, serverul DNS către care sunt trimise comenzi este 1.1.1.1.

Efectuarea cererilor DNS

Pentru a verifica funcționalitatea serviciului DNS, putem să facem o cerere DNS folosind comanda host în felul următor:

student@uso:~$ host elf.cs.pub.ro
elf.cs.pub.ro has address 141.85.227.116
elf.cs.pub.ro mail is handled by 10 elf.cs.pub.ro.

Rezultatul rulării comenzii host este o lista cu servicii și adrese care pot fi identificate prin numele elf.cs.pub.ro. Pe linia care conține șirul de caractere address se află adresa IPv4 asociată numelui. Observăm că serverul elf.cs.pub.ro găzduiește și un server de mail. Acest lucru este evidențiat de linia care conține parametrul mail.

Exemplu - Efectuarea cererilor DNS în mod implicit

Cererile DNS nu trebuie să fie făcute direct de noi atunci când încercăm să accesăm o resursă din Internet folosind un nume, deoarece aplicațiile fac cereri în mod implicit.

student@uso:~$ ping google.com
PING google.com (216.58.214.238) 56(84) bytes of data.
64 bytes from bud02s24-in-f14.1e100.net (216.58.214.238): icmp_seq=1 ttl=63 time=19.5 ms
64 bytes from bud02s24-in-f14.1e100.net (216.58.214.238): icmp_seq=2 ttl=63 time=21.6 ms
64 bytes from bud02s24-in-f14.1e100.net (216.58.214.238): icmp_seq=3 ttl=63 time=21.3 ms
64 bytes from bud02s24-in-f14.1e100.net (216.58.214.238): icmp_seq=4 ttl=63 time=19.4 ms
^C
--- google.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3006ms
rtt min/avg/max/mdev = 19.377/20.426/21.588/1.009 ms

Observați că utilitarul ping a aflat de unul singur care este adresa IP asociată numelui google.com și a făcut cererea în fundal și a verificat conexiunea cu serverul de la adresa IP 216.58.214.238.

Reconfigurarea temporară a serviciului DNS

În caz că vrem să schimbăm temporar serverul DNS pe care îl folosim trebuie să modificăm fișierul /etc/resolv.conf. Acest fișier specifică DNS-ul care va fi folosit pentru cereri pe linia care conține cuvântul nameserver, după cum puteți vedea mai jos.

student@uso:~$ cat /etc/resolv.conf
student@uso:~$ cat /etc/resolv.conf
<...>
nameserver 127.0.0.53
options edns0

Dacă schimbăm adresa serverului DNS cu altă adresă, cum ar fi cea a serverului DNS oferit de Google, putem să vedem o schimbare în răspunsurile de la serverul DNS pentru unele site-uri.

student@uso:~$ host google.com
google.com has address 172.217.20.14
google.com has IPv6 address 2a00:1450:400d:803::200e
<...>
student@uso:~$ echo "nameserver 8.8.8.8" | sudo tee /etc/resolv.conf
student@uso:~$ cat /etc/resolv.conf
nameserver 8.8.8.8
student@uso:~$ host google.com
google.com has address 172.217.18.78
google.com has IPv6 address 2a00:1450:400d:809::200e
<...>

Atenție:

Acestea sunt modificări temporare folosite pentru depanarea problemelor cu serviciul DNS.

Exercițiu - Schimbarea serverului DNS folosit
 • Realizați modificările necesare astfel încât cererile de tip DNS să fie trimise către serverul de DNS oferit de CloudFlare de la adresa 1.1.1.1;
 • Afișați cu ce adresă răspunde noul server DNS pentru numele google.com.

Configurarea nivelului Transport

Atunci când folosim Internetul, ce facem de fapt este că ne conectăm la aplicații care rulează pe servere în Internet și noi pornim la rândul nostru aplicații pe calculatorul nostru care așteaptă conexiuni din Internet.

Pentru a distinge aplicațiile și destinația mesajelor, folosim conceptul de porturi. Astfel, fiecare aplicație deschide un port pentru a comunica cu exteriorul.

Portul este o adresă locală unei stații. Dacă adresa IP identifică stația, portul identifică aplicația de rețea de pe stație. Astfel putem avea mai multe aplicații rețea pe o stație.

Există două tipuri de porturi care pot fi deschise, în funcție de protocolul folosit:

 • porturi TCP (Transmission Control Protocol), folosite de aplicații care depind de trimiterea corectă și în ordine a informației, cum ar fi servere web;
 • porturi UDP (User Datagram Protocol), folosite de aplicații care trebuie să trimită informație repede și care sunt rezistente la greșeli de trimitere ale pachetelor, cum ar fi aplicații de video streaming

Conectivitatea între aplicații de rețea folosind porturi

Pentru afișarea porturilor deschise, pe care comunică o aplicație, folosim comanda netstat:

student@uso:~$ sudo netstat -tlpn
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address      Foreign Address     State    PID/Program name
tcp    0   0 127.0.0.1:5939     0.0.0.0:*        LISTEN   794/teamviewerd
tcp    0   0 127.0.0.53:53      0.0.0.0:*        LISTEN   530/systemd-resolve
tcp    0   0 0.0.0.0:22       0.0.0.0:*        LISTEN   693/sshd: /usr/sbin
tcp    0   0 127.0.0.1:631      0.0.0.0:*        LISTEN   572/cupsd
tcp    0   0 127.0.0.1:6010     0.0.0.0:*        LISTEN   2630/sshd: student@
tcp6    0   0 :::22          :::*          LISTEN   693/sshd: /usr/sbin
tcp6    0   0 ::1:631         :::*          LISTEN   572/cupsd
tcp6    0   0 ::1:6010        :::*          LISTEN   2630/sshd: student@

Pentru comanda de mai sus folosim următoarele opțiuni pentru filtrarea afișării:

 • -t afișează doar porturile TCP deschise
 • -l afișează doar porturile deschise care ascultă mesaje, nu și cele deschide pentru trimiterea mesajelor
 • -p afișează programul care a deschis portul2)
 • -n afișează IP-ul pe care se ascultă după conexiuni
Exercițiu - afișarea porturilor UDP deschise

Afișați porturile UDP deschise pe stația pe care lucrați.

Hint Având în vedere că opțiunea -t se referă la porturile TCP, care credeți ca va fi opțiunea necesară pentru identificarea porturilor UDP?

Conectarea TCP la o aplicație

Vrem să observăm cum răspunde serverul HTTP la mesaje. De regulă un server HTTP răspunde printr-un mesaj în format HTML.

Pentru a trimite mesaje, indiferent de tipul aplicației care primește mesajul folosim comanda nc în felul următor

student@uso:~$ nc google.com 80
test
HTTP/1.0 400 Bad Request
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Referrer-Policy: no-referrer
Content-Length: 1555
Date: Tue, 20 Oct 2020 19:48:04 GMT

<!DOCTYPE html>
<html lang=en>
 <meta charset=utf-8>
 <meta name=viewport content="initial-scale=1, minimum-scale=1, width=device-width">
 <title>Error 400 (Bad Request)!!1</title>
 <style>
  *{margin:0;padding:0}html,code{font:15px/22px arial,sans-serif}html{background:#fff;color:#222;padding:15px}body{margin:7% auto 0;max-width:390px;min-height:180px;padding:30px 0 15px}* > body{background:url(//www.google.com/images/errors/robot.png) 100% 5px no-repeat;padding-right:205px}p{margin:11px 0 22px;overflow:hidden}ins{color:#777;text-decoration:none}a img{border:0}@media screen and (max-width:772px){body{background:none;margin-top:0;max-width:none;padding-right:0}}#logo{background:url(//www.google.com/images/branding/googlelogo/1x/googlelogo_color_150x54dp.png) no-repeat;margin-left:-5px}@media only screen and (min-resolution:192dpi){#logo{background:url(//www.google.com/images/branding/googlelogo/2x/googlelogo_color_150x54dp.png) no-repeat 0% 0%/100% 100%;-moz-border-image:url(//www.google.com/images/branding/googlelogo/2x/googlelogo_color_150x54dp.png) 0}}@media only screen and (-webkit-min-device-pixel-ratio:2){#logo{background:url(//www.google.com/images/branding/googlelogo/2x/googlelogo_color_150x54dp.png) no-repeat;-webkit-background-size:100% 100%}}#logo{display:inline-block;height:54px;width:150px}
 </style>
 <a href=//www.google.com/><span id=logo aria-label=Google></span></a>
 <p><b>400.</b> <ins>That’s an error.</ins>
 <p>Your client has issued a malformed or illegal request. <ins>That’s all we know.</ins>

Am rulat comanda nc iar apoi am scris mesajul test și am apăsat tasta Enter. Mesajul primit este un răspuns de tipul Bad Request, deoarece am trimis un mesaj care nu este în formatul așteptat de serverul HTTP.

Exercițiu - Testarea conexiunii la aplicații
 • Trimiteți un mesaj către programul care ascultă pe portul 22 pe sistemul local (cu IP-ul 127.0.0.1).
 • Trimiteți un mesaj către programul care ascultă pe portul 80 de la adresa identificată prin numele elf.cs.pub.ro.

Servicii și clienți de rețea

Dispozitivele pe care le folosim noi devin din ce în ce mai mici, mai eficiente și ieftine. Asta se întâmplă deoarece multe dintre aplicațiile care până nu de curând rulau pe calculatorul propriu s-au mutat în spațiu online. De exemplu, în loc să descărcăm filme și să le urmărim de pe calculator, folosim o aplicație cum ar fi Netflix pentru a ne transmite prin Internet filmul pe care vrem să îl urmărim. Un alt exemplu relevant este Google Drive, care ne permite să stocăm, să replicăm și să edităm documente într-o interfață web, în loc să le păstrăm local pe calculatorul pe care îl folosim. Toată puterea de procesare și tot spațiul de stocare s-a mutat de pe calculatorul propriu pe servere aflate în Internet.

Vom numi aceste aplicații care rulează în Internet servicii.

Un serviciu este o aplicație care oferă o funcționalitate utilizatorilor care apelează la ele. Serviciile în domeniul calculatoarelor lucrează folosind paradigma server-client. Un avantaj major al acestei abordări este că reduce puterea de calcul necesară pentru rularea aplicațiilor de către utilizatori. Aceștia au nevoie doar de o aplicație client care știe să comunice cu serverul. Astfel, aplicația client trimite o cerere către aplicația server, serverul primește cererea, procesează cererea și servește răspunsul aplicației client care a făcut cererea.

Această paradigmă poate fi observată în schema următoare:

Arhitectura client-server

Atunci când noi vrem să urmărim un film pe Netflix aplicația client Netflix de pe calculator sau smart TV va trimite o cerere de descărcare a filmului de pe serverul Netflix aflat la distanță.

Clienţi web în linia de comandă

În viață de zi cu zi aplicația pe care o folosim cel mai mult este browserul web, deoarece majoritatea aplicațiilor pe care le folosim au fost transformate în pagini web cu care noi interacționăm. Browserul web este o aplicație care execută o cerere HTTP către un server web, identificat printr-o adresă, un link, prin care face o acțiune și primește un răspuns. De exemplu, când accesăm pagina www.facebook.com se trimite o cerere către serverul HTTP, iar acesta trimite un răspuns către browser sub forma unei pagini web, în formatul HTML, pe care browserul o afișează.

Pentru interacțiunea cu serverele web putem folosi și clienți web în linie de comandă. Clienții web folosiți în linie de comandă sunt folositori atunci când nu avem acces la o interfață GUI, sau când încercăm să automatizăm un proces. De exemplu, pentru a verifica automat starea unui site avem nevoie să descărcăm pagina site-ului.

Există mai multe implementări de clienți web în linie de comandă. Vom folosi comanda wget pentru descărcarea unei pagini web.

student@uso:~$ wget elf.cs.pub.ro
--2020-10-20 23:01:02-- http://elf.cs.pub.ro/
Resolving elf.cs.pub.ro (elf.cs.pub.ro)... 141.85.227.116
Connecting to elf.cs.pub.ro (elf.cs.pub.ro)|141.85.227.116|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 168 [text/html]
Saving to: ‘index.html’

index.html            100%[===========================================================>]   168 --.-KB/s  in 0s

2020-10-20 23:01:02 (7,61 MB/s) - ‘index.html’ saved [168/168]

student@uso:~$ cat index.html
<html>
  <head>
    <meta name="google-site-verification" content="gTsIxyV43HSJraRPl6X1A5jzGFgQ3N__hKAcuL2QsO8" />
  </head>

  <body>
    <h1>It works!</h1>
  </body>
</html>

Comanda wget primește ca parametru link-ul către pagina pe care vrem să o descărcăm.

Am folosit comanda cat pentru afișarea conținutului fișierului index.html. Fișierul index.html este fișierul descărcat în mod implicit, dacă nu descărcăm o pagină specifică.

Exercițiu - Descărcarea paginilor web

 • Deschideți într-un editor de text pagina web descărcată pentru a vedea conținutul HTML.
 • Descărcați pagina web de la adresa www.facebook.com. Afișați conținutul fișierului descărcat.

Clienții web nu sunt folosiți doar pentru accesarea paginilor web. Putem folosi clienți web pentru a descărca fișiere indiferent de tipul acestora.

 • Descărcați pagina web de la adresa http://wttr.in/. Afișați conținutul fișierului descărcat.
 • Descărcați fișierul http://elf.cs.pub.ro/uso/res/final/141/ex5.csv. Ce tip de fișier este acesta?

Accesul la distanţă în linie de comandă

Pentru rularea acestui demo rulați în directorul ~/uso-lab/labs/03-user/lab-container/ comanda ./lab_prepare.sh install ssh. Pentru a ne conecta la infrastructura pentru această secțiune vom folosi comanda ./lab_prepare.sh connect ssh

În multe situații atunci când lucrăm cu sisteme, este necesar să rulăm aplicații pe alte stații în afara calculatorului nostru fără să avem acces fizic la stații.

Protocolul cel mai folosit pentru accesul la stații la distanță este protocolul SSH. SSH permite autentificarea la o stație pe care rulează un server SSH. Când ne conecta la o stație, trebuie să precizăm utilizatorul cu care vrem să ne logăm. Pentru autentificare introducem parola utilizatorului, sau folosim o cheie de acces la stație.

Conectarea folosind autentificare cu parolă

Pentru a rula comenzi pe o altă stație putem folosi programul SSH (Secure Shell) pentru a ne conecta la acesta în felul următor:

student@uso:~$ hostname
uso.local
student@uso:~$ ssh root@10.10.10.3
The authenticity of host '10.10.10.3 (10.10.10.3)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:I3Ybkkk7nF2FjwVHMzjkyujDnhlRlnSwPRVwUKm6OCM.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '10.10.10.3' (ECDSA) to the list of known hosts.
root@10.10.10.3's password:
Welcome to Ubuntu 18.04.5 LTS (GNU/Linux 5.4.0-51-generic x86_64)

 * Documentation: https://help.ubuntu.com
 * Management:   https://landscape.canonical.com
 * Support:    https://ubuntu.com/advantage
This system has been minimized by removing packages and content that are
not required on a system that users do not log into.

To restore this content, you can run the 'unminimize' command.

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/\*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.
root@ssh:~# ls /
bin boot dev etc home lib lib64 media mnt opt proc root run sbin srv sys tmp usr var
root@ssh:~# hostname
ssh

Unde root este numele utilizatorului și 10.10.10.3 este adresa IP, sau hostname-ul stației la care vrem să ne conectăm.

Atunci când ne conectăm la o stație, clientul SSH va încerca să autentifice stația la care ne-am conectat. Dacă ne conectăm pentru prima oară la un sistem trebuie să spunem clientului că am verificat datele clientului la care ne-am conectat.

În mod implicit protocolul SSH va folosi autentificarea cu parolă. Parola introdusă în exemplul de mai sus este parola root.

Odată ce ne-am conectat la calculator, avem acces la un shell în care rulăm comenzi ca mai sus. Putem observa că ne-am autentificat pe un calculator diferit deoarece s-a schimbat promptul terminalului de la student@uso:~$ la root@ssh:~# și s-a afișat un mesaj numit Message of the Day.

În exemplul de mai sus am rulat comanda hostname care afișează numele stației la care ne-am conectat pentru a ne asigura că ne-am conectat pe un nou calculator. Putem observa numele stației și din prompt.

Exercițiu - Conectarea la distanță
 • Autentificați-vă la stația cu adresa IP 11.11.11.3 folosind utilizatorul root și parola root.
 • Autentificați-vă la stația cu adresa IP 12.12.12.3 folosind utilizatorul student și parola student.

Atunci când ne conectăm la o stație folosind protocolul SSH este necesar să precizăm un nume de utilizator valid. Dacă utilizatorul nu există, serverul nu va preciza faptul că utilizatorul nu există pe sistem, ci va cere parola utilizatorului, dar nu va permite autentificarea la stație. De ce serverul SSH nu specifică dacă utilizatorul exista sau nu?

Rularea unei singure comenzi prin SSH

Atunci când ne conectăm la o stație avem acces la un shell pe care putem să îl folosim, dar dacă nu este necesar putem să rulăm mai multe comenzi, sau vrem să automatizăm rularea comenzilor pe alte stații putem folosi comanda SSH în felul următor:

student@uso:~$ ssh root@10.10.10.3 ip address show
root@10.10.10.3's password:
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
544: eth0@if545: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default
  link/ether 02:42:0a:0a:0a:03 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
  inet 10.10.10.3/24 brd 10.10.10.255 scope global eth0
    valid_lft forever preferred_lft forever
546: eth1@if547: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default
  link/ether 02:42:0b:0b:0b:03 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
  inet 11.11.11.3/24 brd 11.11.11.255 scope global eth1
    valid_lft forever preferred_lft forever
550: eth2@if551: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default
  link/ether 02:42:0c:0c:0c:03 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
  inet 12.12.12.3/24 brd 12.12.12.255 scope global eth2
    valid_lft forever preferred_lft forever

Am rulat comanda ip address show pentru a afișa setările de rețea pe stația de la adresa IP 10.10.10.3, autentificându-ne ca utilizatorul root.

Execițiu - Rularea unei singure comenzi prin SSH

Rulați comanda cat /etc/passwd pe stația de la IP-ul 10.10.10.3 fără să intrați în interfața în linia de comandă de pe stații. Vă veți autentifica folosind utilizatorul root și parola root.

Transferul fișierelor la distanţă

Pentru a transfera fișiere la distanță folosim scp (secure copy). Comanda scp se folosește de protocolul SSH pentru transferul de date între stații, astfel ne putem folosi de modelul de autentificare de la SSH, ca în comanda de mai jos:

student@uso:~$ scp /bin/bash student@10.10.10.3:~/
student@10.10.10.3's password:
bash                     100% 1156KB 30.5MB/s  00:00
student@uso:~$ ssh student@10.10.10.3 ls ~
student@10.10.10.3's password:
bash

Fișierul /bin/bash a fost copiat de pe stația uso pe stația de la adresa IP 10.10.10.3 în directorul home al utilizatorului student. Am rulat comanda ls ~ prin SSH pentru a verifica că s-a efectuat copierea cu succes.

Trimiterea fișierelor poate fi realizată în orice direcție:

 • încărcarea fișierelor de la client la server
 • descărcarea fișierelor de la server la client

Pentru descărcarea fișierelor de pe un server folosim comanda scp:

student@uso:~$ scp root@10.10.10.3:/etc/resolv.conf .
root@10.10.10.3's password:
resolv.conf                  100%  38  19.3KB/s  00:00
student@uso:~$ cat resolv.conf
nameserver 127.0.0.11
options ndots:0
student@uso:~$ ssh root@10.10.10.3 cat /etc/resolv.conf
root@10.10.10.3's password:
nameserver 127.0.0.11
options ndots:0

Comanda rulată anterior a descărcat fișierul resolv.conf din directorul /etc/ de pe stația 10.10.10.3 în directorul curent (.).

Exercițiu - Copierea fișierelor la distanță

Descărcați fișierul /etc/passwd de la adresa 10.10.10.3 folosind utilizatorul student și parola student în directorul /home/student/Downloads.

Copierea directoarelor la distanță

Pentru copierea unui director folosim opțiunea -r:

student@uso:~$ scp -r ./Downloads/ root@10.10.10.3:~/
root@10.10.10.3's password:
macos.txt                   100%  18   4.2KB/s  00:00
index.html                  100% 168  168.4KB/s  00:00
teamviewer_15.10.5_amd64.deb         100%  14MB 48.1MB/s  00:00

Comanda anterioară a copiat directorul Downloads și conținutul său din directorul curent în directorul home al utilizatorului root de la adresa 10.10.10.3.

Exercițiu - Copierea directoarelor la distanță

Copiați directorul /usr de pe stația de la adresa 10.10.10.3 în directorul home al utilizatorului curent. Vă veți autentifica pe stația de la distanță folosind utilizatorul root și parola root.

Conectarea folosind autentificare cu chei

În anumite scenarii ne dorim să evităm introducerea parolei pentru autentificarea la o stație la distanță. De exemplu, ne dorim să rulăm aceeași comandă pe 10 stații. Dacă am folosi autentificare bazată pe parolă ar fi nevoie să scriem într-un fișier în clar parola. Aceasta este o problema de securitate, deoarece dacă păstrăm o cheie în format text aceasta poate fi furată de cineva. O alternativă ineficientă este să scriem parola de 10 ori de mână.

Pentru a trece de această problemă putem să folosim mecanismul de autentificare cu chei. Autentificarea cu chei presupune existență a două chei pereche:

 • cheia privată: este o cheie secretă care este folosită de un client SSH pentru a se autentifica
 • cheia publică, este o cheie care este copiată pe stația unde este rulat serverul SSH. Cheia este folosită pentru identificarea clienților SSH care se conectează la server.

Cele două chei sunt legate matematic, iar posesorul cheii private se poate autentifica pe orice sistem unde este disponibilă cheia publică. Câtă vreme posesorul cheii private este singurul care are acces la cheie, nimeni nu se va mai putea autentifica în locul său.

Pentru generarea unei perechi de chei folosim comanda ssh-keygen:

student@uso:~$ ssh-keygen
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/student/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/student/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/student/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:mN9IlWoU6bmSA1vvKBSAfAB/Rg9GwTaAhqZ1Kc0vfHM student@uso
The key's randomart image is:
+---[RSA 3072]----+
|=+o**o ..    |
|+=++Oo .. .   |
|+.o*oo....o   |
|. o= =+Eo    |
|   Bo=S.    |
|  o ++oo    |
|  .  =o .   |
|  . . .    |
|   .      |
+----[SHA256]-----+

În procesul de generare a cheilor ni se cere și un passphrase pentru a asigura securitatea cheii private în cazul în care este pierdută, furată sau altcineva are acces accidental la ea. Desigur, uitarea passphrase-ului face cheia nefolosibilă. Așa că passphrase-ul trebuie reținut (și protejat) ca orice altă parolă. Este indicat să nu protejați cheia printr-un passphrase deoarece prezintă aceleași probleme ca folosirea unei parole.

Pentru copierea cheii publice pe o stație folosim comanda ssh-copy-id:

student@uso:~$ ssh-copy-id root@10.10.10.3
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/home/student/.ssh/id_rsa.pub"
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys
root@10.10.10.3's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with:  "ssh 'root@10.10.10.3'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

Este necesar să cunoaștem parola utilizatorului pentru copierea cheii publice.

Atunci când copiem cheia publică, aceasta va fi copiată pentru un singur utilizator. Dacă vrem să ne autentificăm pe același sistem ca utilizatori diferiți fără parola, este necesar să copiem cheia publică pentru fiecare utilizator.

Exercițiu - Utilizarea cheilor SSH
 • Generați o nouă cheie SSH de tip RSA cu passphrase-ul mere.
 • Efectuați modificările necesare astfel încât să vă puteți autentifica drept utilizatorul student de pe stația 10.10.10.3 fără parolă.

Controlul la distanță în mediul grafic

Există anumite tipuri de aplicații care funcționează în mod implicit în mediul grafic și aceste aplicații nu pot fi rulate în interfața în linie de comandă. De exemplu, installer-ul unui joc nu poate să fie rulat din linie de comandă.

Controlul acestor aplicații se poate reduce la două probleme:

 • controlul întregului desktop;
 • controlul unei singure aplicații.

Controlul desktopului la distanţă

Pentru control complet al unei sesiuni desktop grafice există o mai multe soluții, cum ar fi VNC, sau FreeRDP, dar noi ne vom concentra pe soluția numită TeamViewer, deoarece oferă suport pentru toate sistemele convenționale.

TeamViewer poate fi descărcat de la această adresă și permite autentificarea la o mașină folosind un ID și o parolă generate de aplicația server.

Aplicația TeamViewer

Recapitulare - Instalarea aplicației TeamViewer

Descărcați și instalați aplicația TeamViewer pe mașina virtuală USO și pe stația voastră fizică.

Folosirea TeamViewer

Pentru a ne conecta la o mașină la distanță avem nevoie de ID-ul mașinii și parola conexiunii. Aceste informații se găsesc în primul ecran al aplicației TeamViewer, cum se vede mai jos.

Vom scrie ID-ul stației la care vrem să ne conectăm în câmpul Partner ID de pe calculatorul de pe care vrem să ne conectăm (stația client).

ID în TeamViewer

După ce apăsăm tasta Enter apare promptul pentru parolă, unde completăm parola stației la care vrem să ne conectăm.

Parola în TeamViewer

După ce am introdus parola a apărut pe ecran desktop-ul mașinii la care am vrut să mă conectez. În cazul de față este vorba de un sistem MacOS pe care am rulat TeamViewer.

Controlul calculatorului de la distanță

Deasupra cadrului în care apare desktop-ul de la distanță apar butoane ce ne permit să închidem conexiunea, sau să trimitem acțiuni și fișiere către calculatorul server.

Exercițiu - Conectarea la distanță folosind TeamViewer

Conectați-vă la mașina virtuală USO de pe stația voastră fizică.

Controlul unei ferestre la distanţă

Pentru controlul unei ferestre de pe stația server putem să folosim protocolul SSH în modul X Forwarding (se referă la X Window System, care este un protocol de afișare al ferestrelor întâlnit în Linux). În acest fel se afișează pe stația client datele aplicației grafice care ar fi afișate pe stația server.

Acest mod de transfer nu este rapid, deoarece transferul se face printr-un protocol care nu este menit pentru aplicații care au nevoie să fie responsive, cum sunt ferestrele interactive, dar pot fi folosite pentru aplicații cum ar fi kituri de instalare ale programelor.

Pentru a porni o aplicație grafică pe un calculator la distanță trebuie să ne conectăm la această stație folosind opțiunea -X a comenzii ssh.

Controlul ferestrelor prin SSH

Pentru a rula browserul firefox pe stația de la adresa 10.10.10.3, ne-am conectat la aceasta folosind comanda ssh cu opțiunea -X și am pornit aplicația ca și când am porni-o local.

Observație:

Nu putem să preluăm controlul unei aplicații dacă aceasta a fost pornită deja pe stația de la distanță, deoarece putem doar sa primim semnalul video pentru aplicații nou pornite.

Exercițiu - Controlul une ferestre la distanță

Deschideți aplicația grafică qbittorrent ca utilizatorul student pe stația 10.10.10.3.

Securizarea conexiunii la Internet folosind un VPN

Pentru rularea acestui demo rulați în directorul ~/uso-lab/labs/03-user/lab-container/ comenzile ./lab_prepare.sh install openvpn, ./lab_prepare.sh install openvpn-client1 și ./lab_prepare.sh install openvpn-client2. Pentru a ne conecta la infrastructura necesară acestei secțiuni, vom folosi comanda ./lab_prepare.sh connect openvpn-client1 pentru stația openvpn-client1 și ./lab_prepare.sh connect openvpn-client2 pentru a vă conecta la stația openvpn-client2.

O aplicație de tip VPN (Virtual Private Network) este o aplicație care permite crearea rețelelor de calculatoare în Internet fără ca acestea să fie neapărat în aceeași rețea fizică.

Funcționalitatea unui VPN este încapsularea datelor trimise de către un calculator, criptarea și trimiterea lor către un server care le va trimite mai departe către destinație.

Primul avantaj al folosirii unui VPN este “ascunderea” traficului între client și serverul VPN-ului. Astfel, acesta nu mai pot fi văzute de alte entități până când ajung la serverul VPN. Mai mult, datele care se vor îndrepta spre o destinație pot să depășească anumite filtre bazate pe locație, deoarece locația de unde provin va fi înlocuită de serverul VPN.

Al doilea avantaj al VPN-urilor este interconectarea facilă între calculatoare care se află în rețele locale diferite. De exemplu, pentru a juca un joc în LAN (Minecraft pe rețea), putem folosi un VPN, cum ar fi Hamachi3) , la care se conectează doi utilizatori. Serverul de VPN va primi datele de la clienți și le va trimite mai departe dintr-o rețea locală în alta.

Recapitulare - Identificarea adreselor IP ale interfețelor

Identificați adresele IP configurate pe interfețele stațiilor openvpn-client1 și openvpn-client2.

Recapitulare - Verificarea conexiunii între două stații

Verificați conectivitatea între cele două stații folosind adresele IP identificate mai sus.

Nu există conectivitate între cele două stații, deoarece acestea se află în rețele locale diferite.

Pentru a porni VPN-ul, vom folosi comanda openvpn. Rulați următoarea comandă pe ambele stații pentru a porni clientul de VPN:

root@openvpn-client1:~# openvpn --config ./openvpn-client1.ovpn --daemon
root@openvpn-client1:~# ip address show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
3: tun0: <POINTOPOINT,MULTICAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN group default qlen 100
  link/none
  inet 192.168.255.6 peer 192.168.255.5/32 scope global tun0
    valid_lft forever preferred_lft forever
45: eth0@if46: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default
  link/ether 02:42:0a:0a:0a:0f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
  inet 10.10.10.15/24 brd 10.10.10.255 scope global eth0
    valid_lft forever preferred_lft forever

root@openvpn-client2:~# openvpn --config ./openvpn-client2.ovpn --daemon
root@openvpn-client2:~# ip address show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
2: tun0: <POINTOPOINT,MULTICAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN group default qlen 100
  link/none
  inet 192.168.255.10 peer 192.168.255.9/32 scope global tun0
    valid_lft forever preferred_lft forever
47: eth0@if48: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default
  link/ether 02:42:0b:0b:0b:0f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
  inet 11.11.11.15/24 brd 11.11.11.255 scope global eth0
    valid_lft forever preferred_lft forever

Observăm că a apărut o nouă interfață de rețea în sistem care nu are o componentă fizică. Adresa IP setată pe această interfață este adresa care identifică stațiile în rețeaua VPN-ului. Observați că ambele adrese de pe interfețele tun0 sunt foarte similare. Asta înseamnă că cele două stații sunt acum în aceeași rețea virtuală.

Recapitulare - Verificarea conexiunii între două stații

Testați conectivitatea de pe stația openvpn-client1 cu stația openvpn-client2. Folosiți adresele IP configurate pe interfețele tun0 de pe fiecare stație.

Modificarea drumului prin care trec datele

Pentru a valida că datele chiar trec prin VPN, rulăm comanda traceroute 8.8.8.8 și observăm că mesajele spre Internet nu trec prin interfața eth0. Mesajele trec prin interfața tun0, ajung la serverul VPN identificat prin adresa 192.168.255.1 în pasul 1, iar abia apoi sunt lansate mai departe spre Internet.

root@openvpn-client1:~# traceroute 8.8.8.8
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 30 hops max, 60 byte packets
 1 192.168.255.1 (192.168.255.1) 6.033 ms 6.031 ms 5.881 ms
 2 10.10.10.253 (10.10.10.253) 8.582 ms 8.447 ms 8.306 ms
 3 10.0.2.2 (10.0.2.2) 8.165 ms 8.031 ms 7.808 ms
 4 * * *
 5 * * *
 6 r-c3550-l3-vlan11.bucharest.roedu.net (141.85.0.65) 8.308 ms 5.578 ms 4.876 ms
 7 172.31.255.93 (172.31.255.93) 4.681 ms 6.882 ms 6.855 ms
 8 po-23.acc1.buc.roedu.net (37.128.225.225) 16.711 ms 16.151 ms 16.751 ms
 9 bu-13.core2.buc.roedu.net (37.128.232.177) 9.248 ms 9.268 ms 9.232 ms
10 hu-0-0-0-0.core3.nat.roedu.net (37.128.239.101) 8.510 ms 8.466 ms 6.542 ms
11 te-0-6-0-1.peers1.nat.roedu.net (37.128.239.42) 6.347 ms 5.894 ms 5.987 ms
12 google.interlan.ro (86.104.125.129) 31.665 ms 31.614 ms 31.529 ms
13 108.170.252.65 (108.170.252.65) 31.506 ms 108.170.251.193 (108.170.251.193) 31.146 ms 108.170.252.1 (108.170.252.1) 31.591 ms
14 172.253.73.153 (172.253.73.153) 31.795 ms 74.125.37.197 (74.125.37.197) 30.256 ms 74.125.37.167 (74.125.37.167) 30.068 ms
15 dns.google (8.8.8.8) 29.710 ms 34.122 ms 30.538 ms

Aceasta a fost o demonstrație a modului de lucru folosind openvpn în linie de comandă pentru configurarea unui VPN folosind fișiere de configurare. Aceasta nu este singura metodă de conectare la VPN, există implementări diferite, cum ar fi WireGuard4) sau Cisco AnyConnect5) care oferă același serviciu dar implementat în mod diferit, oferind interfață grafică sau un mod facil de configurare.

Cuprins

2) Am folosit comanda sudo pentru a permite afișarea numelor programelor care ascultă pe portul deschis. Comanda netstat trebuie executată de un utilizatot privilegiat pentru această funcționalitate oferită de opțiunea -p.
uso/laboratoare/laborator-05.txt · Last modified: 2022/11/01 20:29 by iustina.caramida
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0