Extra - Sistemul de fișiere

Căutarea fișierelor în sistemul de fișiere

Se poate întâmpla să vrem să aflăm dacă într-o ierarhie de fișiere găsim un anumit fișier și, dacă există, vrem să aflăm unde se află. Spre exemplu, serviciul ssh folosește un fișier de configurare numit ssh_config, dar nu mai ținem minte calea exactă până la acel fișier.

Linux ne oferă două utilitare, locate și find, care pot fi de ajutor în situația descrisă mai sus.

Folosirea utilitarului find

În mod obișnuit, numele fișierelor de configurare pentru servicii se termină în extensia conf. Găsim toate fișierele de configurare ale serviciului ssh de pe sistem folosind comanda find:

student@uso:~$ mkdir comenzi
student@uso:~$ cd comenzi/
student@uso:~/comenzi$ sudo find / -iname "*ssh*conf"
/usr/share/upstart/sessions/ssh-agent.conf
/usr/lib/tmpfiles.d/sshd.conf
/etc/init/ssh.conf

Am căutat în calea / (root) orice fișier ce conține ssh și se termină cu conf. Am folosit comanda sudo pentru că suntem un utilizator neprivilegiat și nu putem căuta în directorul (root).

Utilitarul find caută în ierarhia de fișiere care începe de la calea dată ca parametru în jos. În cazul nostru, de la / (root) în jos, adică în tot sistemul de fișiere.

Mai multe informații și exemple de utilizări vom vedea în capitolul Interfața în linia de comandă.

Folosirea utilitarului locate

Atunci când vrem să căutăm într-o ierarhie mare de fișiere, utilitarul find nu este cea mai bună soluție deoarece este încet.

Utilitarul locate ne poate ajuta în astfel de situații.

Acesta funcționează în 2 pași:

  • Crearea și actualizarea unei baze de date folosind comanda updatedb. Aceasta conține intrări cu toate fișierele din sistem și locatia acestora.
  • Căutarea folosind locate. Această căutare se reduce la interogarea bazei de date create anterior cu updatedb.

Performanța utilitarului este foarte bună, superioară lui find. Partea negativă este că la fiecare căutare trebuie folosit utilitarul updatedb.

Încercăm să căutăm fișiere ce conțin ssh și se termină cu conf în sistemul de fișiere folosind locate:

student@uso:~/comenzi$ sudo updatedb
student@uso:~/comenzi$ locate "*ssh*conf"
/etc/init/ssh.conf
/usr/lib/tmpfiles.d/sshd.conf
/usr/share/upstart/sessions/ssh-agent.conf

Actualizăm baza de date folosind updatedb și apoi căutăm fișierul de configurare cu utilitarul locate. Răspunsul comenzii este instant.

Acum ne dorim să găsim toate arhivele de tip tar de pe stația noastră. Vom folosi iar utilitarul locate alături de șirul de caractere *.tar.

student@uso:~$ locate *.tar
/home/student/inregistrari.tar
/home/student/usr_bin.tar

Acesta este un presupus output al utilitarului locate. Au fost găsite arhivele înregistrări.tar și usr_bin.tar pe care le aveam în sistemul de fișiere de la secțiunea anterioară.

Găsim mai multe informații și exemple în capitolul Interfață în linia de comandă.

Variabila de mediu PATH

Până acum am învățat câteva comenzi utile: ls, cd, find, locate.

Utilitarele sunt de fapt programe (executabile) care se află undeva în sistemul de fișiere.

Shell-ul știe să ruleze utilitarele din orice loc în care ne aflăm (din ierarhia de fișiere). Se întâmplă acest lucru pentru că shell-ul are o listă de câteva directoare în care se uită după utilitarele pe care le folosim. Spre exemplu, atunci când rulăm utilitarul ls, el caută programul ls în lista pe care o are, îl găsește și îl rulează.

Această listă se găsește în variabila de mediu1) PATH.

Afișarea variabilei PATH din sistem

Afișăm valoarea variabilei de mediu PATH a sistemului folosind utilitarul echo.

$ echo $PATH
/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/games

Variabila PATH are patru căi din sistem, despărțite de caracterul :. Astfel, sistemul verifică dacă utilitarul este prezent în calea /usr/local/bin. Dacă nu-l găsește, merge la următoarea calea /usr/bin. Se caută utilitarul la toate căile disponibile. Dacă nu-l găsește va apărea în shell-ul curent un mesaj de eroare.

Un utilitar poate fi la mai multe căi din PATH, dar va fi executat utilitarul din cea mai din stânga cale (prima, dacă nu a doua, etc.).

Căutarea utilitarelor în sistemul de fișiere

Există cazuri când vrem să găsim locația exactă a unui utilitar: vrem să aflăm ce permisiuni are, cine îl deține sau ce dimensiune are.

Folosirea utilitarului which

Acest utilitar identifică calea programelor din sistem.

Căutăm calea la care se află utilitarul ls folosind comanda which:

student@uso:~$ which ls
/bin/ls
student@uso:~$ which pwd
/bin/pwd
student@uso:~$ which man
/usr/bin/man 

which folosește variabila de mediu PATH pentru a găsi utilitarul cerut și va afișa rezultatele în ordinea directoarelor din PATH.

Aflăm mai multe detalii despre utilitarul which în capitolul Interfața în linia de comandă

Exerciții

  • Redenumiți utilitarul pwd în pwd_backup. Puteți să mai executați comanda pwd? Dar pwd_backup?
1) Variabilele de mediu sunt variabile care descriu mediul în care sunt executate programele. Ele sunt folosite de aplicații pentru a răspunde la întrebări cum ar fi: Care este numele calculatorului pe care sunt instalată? Care este numele contului de utilizator care mă execută? Care este folderul meu de lucru? Unde se află fișierele temporare pe calculator?
uso/laboratoare/laborator-03/file_system.txt · Last modified: 2023/10/22 22:13 by maria_irina.gherman
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0