Basics

Prima parte a laboratorului își propune să urmărească identificarea componentelor hardware și atributelor acestora pentru un sistem existent.

Înainte de a începe exercițiile nu uitați să rulați comenzile de Git din secțiunea Folosire Git pentru laborator.

Informații despre procesor și arhitectură (lscpu, arch)

Exerciții

  1. Să se afișeze doar frecvența procesorului curent folosind comanda lscpu. (hint: grep)
  2. Să se afișeze doar arhitectura procesorului curent folosind comanda lscpu. (hint: grep)
  3. Să se afișeze numele modelului procesorului curent folosind procfs (/proc).

Informații despre starea curentă a memoriei (free)

Exerciții

  1. Să se afișeze informații despre memoria liberă în format human-readable. (hint: man free)

Listare dispozitive disponibile în sistem

Exerciții

  1. Afișați conținutul fișierului /dev/urandom în terminal.
  2. Afișați conținutul fișierului /dev/zero folosind comanda cat. Ce observați?
  3. Afișați, pe rând, conținutul fișierelor de mai sus în format hexazecimal. (hint: xxd sau hexdump)
uso/laboratoare/new/07-inspect/basics.txt · Last modified: 2019/11/14 12:26 by adrian.zatreanu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0