Recapitulare

În cadrul laboratorului curent vom folosi o serie de comenzi care au scopul de a afișa diferite informații despre sistemul curent. De cele mai multe ori, vom dori să extragem doar o parte din aceste infromații. Pentru a îndeplini această sarcină, va fi nevoie să apelăm la conceptele învațate în cadrul laboratoarelor anterioare.

Exerciții

  1. Afișați liniile 4:6 ale fișierelului /etc/passwd.
  2. Salvați conținutul directoarelor în mod recursiv, pornind de la directorul home al utilizatorului student într-un fișier denumit dump la calea /tmp/.
  3. Identificați liniile din fișierul /etc/shadow care conțin șirul de caractere student.
uso/laboratoare/new/07-inspect/recap.txt · Last modified: 2019/11/10 14:06 by adrian.zatreanu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0