Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

uso:laboratoare:new:07-inspect:recap [2019/11/10 14:06] (current)
adrian.zatreanu created
Line 1: Line 1:
 +===== Recapitulare =====
  
 +În cadrul laboratorului curent vom folosi o serie de comenzi care au scopul
 +de a afișa diferite informații despre sistemul curent. De cele mai multe ori,
 +vom dori să extragem doar o parte din aceste infromații. Pentru a îndeplini această
 +sarcină, va fi nevoie să apelăm la conceptele învațate în cadrul laboratoarelor
 +anterioare.
 +
 +**Exerciții**
 +  - Afișați liniile 4:6 ale fișierelului ''/​etc/​passwd''​.
 +  - Salvați conținutul directoarelor în mod recursiv, pornind de la directorul ''​home''​ al utilizatorului ''​student''​ într-un fișier denumit ''​dump''​ la calea ''/​tmp/''​.
 +  - Identificați liniile din fișierul ''/​etc/​shadow''​ care conțin șirul de caractere ''​student''​.
uso/laboratoare/new/07-inspect/recap.txt · Last modified: 2019/11/10 14:06 by adrian.zatreanu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0