Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

uso:laboratoare:new:07-inspect:nice-to-know [2019/11/14 11:20]
adrian.zatreanu [Adăugarea unui serviciu nou în sistem]
uso:laboratoare:new:07-inspect:nice-to-know [2019/11/15 07:30] (current)
lucian.teodorescu [Nice to know]
Line 59: Line 59:
  
 **Exerciții** **Exerciții**
-  - Scrieți un script Bash care construiește o arhivă ''​.zip''​ cu conținutul directorului ''/​home/​student/''​.+  - Scrieți un script Bash care construiește o arhivă ''​.zip''​ cu conținutul directorului ''/​home/​student/uso-lab/''​.
   - Adăugați în sistem utilizatorul ''​backupuso''​. Asigurați-vă că acest utilizator nu are un director home asociat.   - Adăugați în sistem utilizatorul ''​backupuso''​. Asigurați-vă că acest utilizator nu are un director home asociat.
-  - Construiți un serviciu care face backup directorului ''/​home/​student''​ la fiecare două minute (citiți secțiunea următoare). Serviciul trebuie să aiba asociat utilizatorul creat la punctul precedent.+  - Construiți un serviciu care face backup directorului ''/​home/​student/uso-lab/''​ la fiecare două minute (citiți secțiunea următoare). Serviciul trebuie să aiba asociat utilizatorul creat la punctul precedent.
  
 ==== Planificarea execuției unui program (cron) ==== ==== Planificarea execuției unui program (cron) ====
uso/laboratoare/new/07-inspect/nice-to-know.txt · Last modified: 2019/11/15 07:30 by lucian.teodorescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0