Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

uso:laboratoare:new:07-inspect:concepts [2019/11/10 14:05] (current)
adrian.zatreanu created
Line 1: Line 1:
 +===== Concepte =====
 +
 +==== Informații despre hardware ====
 +
 +Termenul ''​hardware''​ în contextul calculatoarelor se referă la părțile fizice ale unui calculator și la componentele care interacționează cu acesta. Prin dispozitive hardware interne ne referim la procesor/​CPU,​ dispozitive de stocare masivă a datelor HDD/SSD, memorie, placă de bază, procesor grafic/GPU, etc.
 +Dispozitivele hardware externe includ monitoarele,​ tastaturile,​ imprimantele,​ etc.
 +
 +Hardware-ul,​ în general, cuprinde acele componente fizice (care pot fi atinse) ale unui calculator.
 +
 +Cunoașterea elementelor hardware este esențială întrucât programele software interacționează în mod direct sau indirect (biblioteci,​ alte procese, etc.) cu acestea.
 +
 +Din punctul de vedere al utilizatorului,​ cunoașterea elementelor hardware este utilă în multiple situații: achiziționărea unui sistem nou, instalarea unui sistem de operare, alegerea driverelor compatibile,​ optimizarea diferitelor aplicații sau în cazul depanării în situația în care apar probleme.
 +
 +==== Dispozitive ====
 +
 +În cadrul calculatoarelor ce rulează un sistem de operare bazat pe nucleul Linux, interacțiunea cu dispozitivele se poate face folosind fișierele care se află la în calea absolută ''/​dev/''​. Fiind vorba de fișiere, utilizatorul poate să facă aceleași operații ca în cazul oricăror fișiere. La calea ''/​dev/''​ identificăm două tipuri de dispozitive:​
 +    * ''​Fizice''​ - au un corespondent hardware
 +    * ''​Virtuale''​ - nu au un corespondent hardware și sunte create de sistemul de operare.
 +
 +Un exemplu de dispozitiv fizic este discul. Acesta începe cu litere sd sau hd în funcție de inferfața de conectare. Vom lista toate discurile prezente pe o mașină dată:
 +<code bash>
 +$ ls -l /dev/sd*
 +brw-rw---- 1 root disk 8,  0 Jul  9 02:23 /dev/sda
 +brw-rw---- 1 root disk 8,  1 Jul  9 02:23 /dev/sda1
 +brw-rw---- 1 root disk 8,  2 Jul  9 02:23 /dev/sda2
 +brw-rw---- 1 root disk 8,  3 Jul  9 02:23 /dev/sda3
 +brw-rw---- 1 root disk 8, 16 Jul  9 02:23 /dev/sdb
 +brw-rw---- 1 root disk 8, 17 Jul  9 02:23 /dev/sdb1
 +</​code>​
 +
 +Pe lângă dispozitivele fizice, în cadrul sistemului Linux, avem și dispozitive virtuale cum ar fi:
 +    * /dev/zero - la citire generează zero-uri
 +    * /dev/random - la citire generaza numere aleatorii
 +    * /dev/null - la scriere, preia toate caracterele și le șterge (un coș de gunoi)
 +
 +==== Servicii ====
 +
 +După ce nucleul și driverele sunt încărcate și sistemul de operare este inițializat,​ trebuie pornite primele procese. Primul proces pornit este ''​init'',​ care apoi pornește la rândul său alte procese. Astfel, ''​init''​ este în vârful ierarhiei proceselor având rolul de a crea primele procese în cadrul sistemului de operare și adoptarea proceselor orfane.
 +
 +Implementarea procesului ''​init''​ cea mai răspândită,​ la acest moment este ''​systemd'',​ cu executabilul aflat în ''/​lib/​systemd/​systemd/'':​
 +
 +<code bash>
 +student@uso:​~$ ls -l /sbin/init
 +lrwxrwxrwx 1 root root 20 Aug  6 17:34 /sbin/init -> /​lib/​systemd/​systemd
 +</​code>​
 +
 +Serviciile sunt procese dedicate, de obicei procese daemon, care oferă funcționalități suplimentare sistemului sau care gestionează buna funcționare a acestuia. Serviciile sunt în general pornite și gestionate de ''​systemd''​.
 +
 +În systemd, serviciile, împreună cu alte componente, sunt numite units. Pentru a vizualiza toate unitățile systemd, folosimd comanda:
 +
 +<code bash>
 +systemctl ​  ​list-unit-files --type=service
 +</​code>​
 +
 +Dacă dorim adăugarea de servicii în sistem putem să le adăugăm în configurarea ''​systemd''​. Acest proces va fi detaliat ulterior în secțiunea Nice to know.
 +
 +Un proces ''​daemon''​ (sau simplu ''​daemon''​) este un proces ce rulează în background. În mod tradițional,​ numele proceselor de tip daemon se termină cu litera **d** pentru a clarifica scopul lor și de a le diferenția față de celelalte procese din cadrul sistemului de operare. Mai multe detalii [[http://​www.linfo.org/​daemon.html|aici]].
  
uso/laboratoare/new/07-inspect/concepts.txt · Last modified: 2019/11/10 14:05 by adrian.zatreanu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0