Recapitulare

  1. Să se afișeze toate procese din sistem în timp real.
  2. Să se afișeze utilizatorul, id-ul procesului, id-ul procesului părinte, comanda și memoria folosită pentru toate procesele utilizatorului student.
uso/laboratoare/new/03-user/recap.txt · Last modified: 2018/10/17 00:07 by razvan.deaconescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0