Basics

Înainte de a începe exercițiile, nu uitați să rulați comenzile de Git din secțiunea Folosire Git pentru laborator.

Gestiunea utilizatorilor

În Linux există un fișier ce stochează informații despre toți utilizatorii din sistem. Acest fișier este /etc/passwd, este un fișier text și conține o listă cu utilizatorii din sistem și informații despre fiecare din ei, cum ar fi: user ID, group ID, home directory, etc. Astfel, de fiecare dată când adăugăm un nou utilizator, se adaugă automat și o intrare în acest fișier. Pentru mai multe detalii puteți accesa pagina de Wikipedia.

student@uso:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
...

Exerciții

  1. Să se creeze utilizatorii: ana, bogdan și david și să se afișeze informații utile despre aceștia (grupurile din care fac parte, directorul home, etc.).

Când schimbăm utilizatorul curent, nu se modifică și directorul curent. Pentru a ne ajunge direct în home-ul noului utilizator, folosim argumentul - pentru comanda su:

student@uso:~$ su - ana
Password: 
ana@uso:~$

Gestiunea grupurilor de utilizatori

La crearea unui utilizator, se crează în mod automat și un grup cu același nume. Dacă dorim să realizăm o organizare diferită a utilizatorilor, putem să creăm noi grupuri. Pentru crearea unui grup se folosește comanda addgroup, iar pentru ștergerea unui grup folosim delgroup.

student@uso:~$ sudo addgroup studenti
[sudo] password for student: 
Adding group `studenti' (GID 1003) ...
Done.

Pentru a adăuga un utilizator în unul sau mai multe grupuri se foloseste comanda usermod ca in exemplul de mai jos. Comanda id a fost apelată înainte și după adăugarea utilizatorului bogdan în grupul studenti pentru a verifica dacă adăugarea a funcționat.

student@uso:~$ id bogdan
uid=1002(bogdan) gid=1002(bogdan) groups=1002(bogdan)
student@uso:~$ sudo usermod bogdan -G studenti
student@uso:~$ id bogdan
uid=1002(bogdan) gid=1002(bogdan) groups=1002(bogdan),1003(studenti)

Exerciții

  1. Adăugați și utilizatorii ana și david în grupul studenti.
  2. Creați utilizatorii dan și elena și grupul asistenti și adăugați acești utilizatori în noul grup.
  3. Ștergeți grupul asistenti creat anterior și utilizatorii asociați.

Pentru ștergere folosiți comenzile deluser și delgroup urmate de numele utilizatorului, respectiv numele grupului.

Permisiuni pentru grupuri

După cum este explicat pe larg mai sus, pentru orice operație pe care un utilizator dorește să o facă asupra unui fișier sau director, acesta trebuie să aibă permisiunile necesare.

Atunci când mai mulți utilizatori trebuie să aibă anumite permisiuni asupra unui fișier (citire, scriere, execuție), se crează un nou grup cu utilizatorii respectivi și se setează acest grup ca grupul ce deține fișierul.

Înainte să trecem la un exemplu, rulați comanda umask 0022. Vom clarifica la secțiunea Nice to know ce face ea.

Să luăm exemplul următor. Utilizatorul student crează fișierul studenti.txt.

student@uso:~$ touch student.txt
student@uso:~$ ls -l student.txt 
-rw-rw-r-- 1 student student 0 sep 25 21:42 student.txt

După ce a fost creat, ownerul fișierului este userul student, iar grupul ce deține fișierul este student. Dorim ca acest fișier să poată fi editat de utilizatorii ana, bogdan și david. Toți acești utilizatori sunt deja într-un grup comun: studenti. Astfel, tot ce ne rămâne de făcut este să modificăm grupul fișierului.

Pentru a modifica grupul fișierului putem folosi atât comanda chown, cât și chgrp.

student@uso:~$ sudo chgrp studenti student.txt 
student@uso:~$ ls -l student.txt 
-rw-rw-r-- 1 student studenti 4 sep 25 21:54 student.txt

Acum putem verifica că și ceilalți utilizatori pot modifica conținutul fișierului:

ana@uso:/home/student$ echo Ana > student.txt
ana@uso:/home/student$ cat student.txt 
Ana

Exerciții

  1. Să se creeze fișierul shared de către utilizatorul student. Faceți modificările necesare astfel încât utilizatorul student să poată modifica fișierul, utilizatorii bogdan și david să poată vizualiza conținutul fișierului, iar oricine altcineva să nu aibă niciun drept (testați cu utilizatorul ana).
uso/laboratoare/new/03-user/basics.txt · Last modified: 2019/10/19 22:03 by maria.mihailescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0