Get a life

1. Structură de fișiere default

Să se configureze sistemul astfel încât la adăugarea unui nou utilizator să se creeze automat în directorul său home următoarea structură de fișiere și directoare:

.
├── books
│   └── to-read.txt
├── movies
│   └── movies-list.txt

Indicație: skeleton directory

2. SUID / GUID / Sticky bit

Până în acest moment ați folosit doar permisiunile r (read), w (write) și x (execute). Pe lângă acești biți, mai există încă trei, cunoscuți ca SUID, GUID și Sticky bit. Căutați care este diferența dintre aceste trei permisiuni, la ce se folosesc și dați câte un exemplu real de utilizare pentru fiecare în parte. Discutați între voi și cu asistentul pentru a verifica dacă ați înțeles corect.

3. Script pentru crearea de utilizatori

Să se scrie un script care să creeze utilizatorul morty din grupul rick, având parola rickandmorty. Scriptul trebuie să fie neinteractiv.

Pentru schimbarea în mod neinteractiv (batch) a parolei unui utilizator folosiți comanda chpasswd. Vedeți aici exemplu de folosire a comenzii.

uso/laboratoare/new/03-user/get-a-life.txt · Last modified: 2018/10/30 08:58 by razvan.deaconescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0