Sumar. Cuvinte cheie

  • Encodare → prezentarea datelor sub un alt format, fără a ascunde / proteja informații
  • Criptare → ascunderea datelor cu un algoritm public și o cheie secretă
  • Hashing → funcție one-way de verificare a integrității unui fișier sau de stocare a parolelor
  • Wordlist → listă de cuvinte de poate fi folosită la spargerea de parole
  • Man-in-the-middle → interceptarea traficului între 2 entități
  • HTTPS → protocolul http cu un strat suplimentar de criptare
  • Least privilege → minimul de privilegii necesare unui utilizator
  • Wireshark → program pentru a captura și analiza capturi de rețea
uso/laboratoare/new/10-sec/summary.txt · Last modified: 2018/12/08 23:46 by octavian.guzu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0