Need to know

Dacă nu se precizează altfel, în această secțiune veți rula comenzile pe stația fizică (sau pe mașina virtuală uso dacă lucrați acasă).

Asigurați-vă că ați importat mașinile virtuale Tom și Jerry. Detalii în secțiunea Înainte de laborator.

1. SSH pe mașina tom

Înainte de exercițiile următoare, vrem să ne putem conecta la mașina tom prin ssh ca până acum, folosind parola. Porniți mașina tom.

Pentru a face o conexiune SSH între stația fizică și mașina virtuală tom va trebui să avem interfața activată, pe mașină virtuală tom. Pentru aceasta rulați comanda de mai jos care vă asigură obținerea, prin DHCP, a parametrilor de rețea pentru interfața enp0s8.

 student@tom:~$ sudo dhclient enp0s8 
 

Folosind comanda de mai jos aflăm adresa IP a mașinii virtuale tom. În cazul de fată este vorba de 192.168.56.101.

 student@tom:~$ ip a s enp0s8 
 3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000 
   link/ether 08:00:27:71:db:21 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff 
   ineț 192.168.56.101/24 brd 192.168.56.255 scope global enp0s8 
    valid_lft forever preferred_lft forever 
   inet6 fe80::a00:27ff:fe71:db21/64 scope link 
    valid_lft forever preferred_lft forever 
 

Este posibil ca adresa IP pentru mașina virtuală tom să fie alta în rularea voastră. Folosiți în continuare adresa IP obținută din rularea voastră.

Verificați că vă puteți conecta prin ssh la tom. NU treceți mai departe dacă nu vă merge conexiunea.

2. SSH cu chei publice/private

[2a] Generați o pereche de chei ssh folosind ssh-keygen, apăsați Enter de fiecare dată când vi se cere să introduceți date.

 student@uso:~$ ssh-keygen 
 Generating public/private rsa key pair. 
 Enter file in which to save the key (/home/student/.ssh/id_rsa): 
 Enter passphrase (empty for no passphrase): 
 Enter same passphrase again: 
 Your identification has been saved in /home/student/.ssh/id_rsa. 
 Your public key has been saved in /home/student/.ssh/id_rsa.pub. 
 The key fingerprint is: 
 SHA256:Ob3LFt6KV0yTz006l8Zhjj8stJe6mKWsRmWoZs/CDSk student@uso 
 The key's randomart image is: 
 +---[RSA 2048]----+ 
 |         | 
 |         | 
 |     . .  | 
 |     + o+ o.| 
 |    S +o +=+o| 
 |   E * o..oo==o| 
 |   = *..+..=o.| 
 |    o B=.*o * | 
 |    ++=* o= .| 
 +----[SHA256]-----+ 
 

[2b] Copiați cheia publică creată mai devreme pe tom, folosind ssh-copy-id. HINT: ssh-copy-id user@ipaddress

[2c] Dacă copierea a avut loc cu succes, conectați-vă prin ssh la tom. Veți observa că autentificarea se face pe baze cheii publice și nu mai este cerută parola.

[2d] Creați un user nou pe mașina tom numit gion, cu ce parolă doriți voi.

[2e] Dezactivați autentificarea cu parolă prin ssh. HINT: /etc/ssh/sshd_config. Încercați apoi să vă conectați prin ssh mai întâi cu student, iar apoi cu gion.

3. Least privilege

Principle of least privilege se referă la faptul că un utilizator, program, modul, etc va putea accesa doar informațiile și resursele necesare pentru desfășurarea activității intenționate.

Cu alte cuvinte, utilizatorul student va putea accesa doar fișierele și directoarele care îl privesc, nu și cele ce conțin date private ale altor utilizatori, de exemplu directorul /home/gion, care este home-ul utilizatorului gion.

În Linux, acest lucru se definește folosind permisiuni. Ne amintim de suita de comenzi chown, chgrp, chmod din laboratoarele trecute. Dorim de exemplu să îi dăm drepturi doar utilizatorului student pe directorului sau de home:

 
 student@uso:~$ sudo chown student /home/student/ 
 student@uso:~$ sudo chgrp student /home/student/ 
 student@uso:~$ sudo chmod 700 /home/student/ 
 student@uso:~$ ls -l /home/ 
 total 4 
 drwx------ 23 student student 4096 dec 8 23:30 student 
 
 

Cu chown schimbăm ownerul directorului, cu chgrp schimbat group ownerul, iar cu chmod îi permitem doar utilizatorului student să vadă sau modifice conținutul directorului /home/student.

Principle of least privilege se aplică foarte mult în zona de web. Se asigură astfel faptul ca dacă o pagină a unui site a fost compromisă, nu va fi compromis întreg site-ul sau chiar întreg server-ul.

uso/laboratoare/new/10-sec/need-to-know.txt · Last modified: 2019/12/02 11:57 by elena.stoican
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0