Accesul privilegiat

În sistemul de operare există acțiuni critice (critical / sensitive actions): configurarea rețelei, instalarea de aplicații, adăugarea de noi conturi de utilizatori, configurarea serviciilor sistemului. Aceste acțiuni afectează funcționarea sistemului de operare și pot cauza probleme (de funcționare, de securitate) la o utilizare necorespunzătoare; de exemplu, configurarea greșită a rețelei poate duce la lipsa de conectivitate la Internet; adăugarea unui cont nou poate permite accesul unor persoane nedorite la nivelul sistemului; instalarea unei aplicații poate duce la rularea de malware la nivelul sistemului. De aceea aceste acțiuni pot fi realizate doar într-un mod privilegiat.

Modul privilegiat este activat cel mai adesea prin accesarea unui cont de utilizator privilegiat. Spunem, așadar, că pe un sistem avem conturi de utilizator obișnuite (regular users) și conturi de utilizator privilegiat (privileged user). Utilizatorul privilegiat se mai numește administrator, admin sau superuser. În Linux, utilizatorul privilegiat se numește root.

Un utilizator obișnuit nu poate realiza acțiuni critice; doar utilizatorul privilegiat poate. De aceea, va trebui să accesăm utilizatorul privilegiat pentru realizarea acțiunilor critice.

Folosirea sudo

Accesarea contului privilegiat se realizează cel mai simplu, în Linux, cu ajutorul comenzii sudo. De exemplu, dacă dorim să instalăm o aplicație din contul obișnuit, vom primi eroare:

student@uso:~$ apt install nmap
E: Could not open lock file /var/lib/dpkg/lock-frontend - open (13: Permission denied)
E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), are you root?

Această acțiune va reuși, însă, dacă prefixăm comanda cu sudo:

student@uso:~$ sudo apt install nmap
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
nmap is already the newest version (7.60-1ubuntu5).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.

Contul privilegiat (root) accesat prin intermediul comenzii sudo are putere deplină asupra sistemului. Poate realiza toate acțiunile posibile (critice sau necritice). De aceea, este riscantă accesarea acestui cont: o comandă rulată greșit poate duce la probleme grave la nivelul sistemului.

O comandă celebră, destinată începătorilor, este sudo rm -rf /. În mod amuzant, se spune că această comandă citește e-mailuri foarte rapid (read mail really fast). În realitate comanda șterge întregul sistem de fișiere, de la rădăcină (/), făcând sistemul nefuncțional și ducând la pierderea datelor.

De aceea, contul privilegiat trebuie accesat cât mai rar, doar atunci când este nevoie. În mod implicit, un utilizator se autentifică în sistem cu un cont neprivilegiat (de exemplu student), urmând să acceseze contul privilegiat (root) doar la nevoie.

Exercițiu: Acțiuni privilegiate

Realizați următoarele acțiuni din contul de utilizator obișnuit student și vedeți care are nevoie de acces privilegiat. Explicați de ce unele au nevoie de acces privilegiat.

 • touch /home/student/a.txt
 • apt install strace
 • ip address show
 • cat /etc/passwd
 • cat /etc/shadow
 • touch /etc/test.conf
 • touch /tmp/my.data
 • service ssh restart
 • dmesg
 • dmesg -c

Erori de permisiuni și alte erori

O confuzie frecventă apare între erorile de permisiuni și erorile de altă natură. De exemplu, atunci când afișăm conținutul unui fișier, putem avea următoarele situații:

student@uso:~$ cat /var/log/boot.log
cat: /var/log/boot.log: Permission denied
 
student@uso:~$ cat /var/log/kill/them/all.log
cat: /var/log/kill/them/all.log: No such file or directory

Prima comandă afișează o eroare de permisiune (Permission denied). A doua afișează o eroare de sistem de fișiere: fișierul care se dorește afișat nu există (No such file or directory).

Doar erorile de permisiune sunt “rezolvabile” folosind contul privilegiat, care are acces complet în sistem. Celelalte tipuri de erori nu sunt rezolvate astfel, trebuie găsită sursa problemei. Astfel că, dacă prefixăm cele două comenzi de mai sus cu sudo, pentru folosirea contului privilegiat, vom obține:

student@uso:~$ sudo cat /var/log/boot.log
[ OK ] Started Show Plymouth Boot Screen.
[ OK ] Started Forward Password Requests to Plymouth Directory Watch.
[ OK ] Reached target Local Encrypted Volumes.
[...]
student@uso:~$ sudo cat /var/log/kill/them/all.log
cat: /var/log/kill/them/all.log: No such file or directory

Observăm că prima comandă, care afișase eroare de permisiune, funcționează acum. În vreme ce a doua comandă, care afișase eroare de sistem de fișiere, nu își schimbă comportamentul: afișează în continuare aceeași eroare.

Exercițiu: Erori de permisiune și erori de alte tipuri

Rulați următoarele comenzi fără sudo. Aceste comenzi vor afișa mesaje de eroare. Fără a folosi sudo, stabiliți care comenzi generează erori de permisiuni (rezolvabile cu sudo) și alte tipuri de erori (nerezolvabile folosind sudo). Apoi rulați folosind sudo pentru a confirma presupunerile.

 • apt install sports-illustrated
 • ip address show ether114
 • kill $(pidof chainsaw)
 • netcat -l -p 700
 • chown student:student /home/student
 • chown student:student /home/search/and/destroy
 • userdel hariseldon

În cazul comenzilor care afișează alte tipuri de erori, presupunând rezolvarea lor, este posibil, în continuare să fie nevoie de sudo. Care dintre comenzile de mai sus intră în această categorie?

Redirectare folosind sudo

Fie o situație în care dorim să scriem informație într-un fișier. Să presupunem că dorim să scriem informația All for the empire în fișierul /home/student/zealot.txt. Avem două opțiuni:

 1. Edităm fișierul folosind nano /home/student/zealot.txt, scriem informația All for the empire* și apoi salvăm.
 2. Folosim comanda echo "All for the empire" > /home/student/zealot.txt.

Ambele opțiuni vor funcționa, utilizatorul curent student (neprivilegiat) având permisiuni de editare / creare.

Dacă alegem un fișier la care utilizatorul curent nu are acces, intuiția ar fi să prefixăm comenzile de mai sus sudo. Adică, în cazul fișierului /etc/zealot.txt, am realiza acțiunile:

 1. Edităm fișierul folosind sudo nano /etc/zealot.txt, scriem informația All for the empire și apoi salvăm.
 2. Folosim comanda sudo echo "All for the empire" > /etc/zealot.txt.

Prima comandă (folosirea editorului) funcționează. A doua comandă însă nu funcționează.

A doua comandă nu funcționează pentru că doar comanda echo rulează în modul privilegiat. Redirectarea (dată de operatorul >) este realizată de proces shell, care aparține utilizatorului neprivilegiat student. Adică se deschide, cu ajutorul redirectării, fișierul /etc/zealot.txt cu permisiunile utilizatorului student; pentru că fișierul este deschis de un utilizator neprivilegiat, acțiunea eșuează.

Sunt două soluții:

 1. Folosirea unui proces shell privilegiat.
 2. Folosirea unei comenzi prefixată de comanda sudo, comandă care să deschidă fișierul /etc/zealot.txt fără redirectare. În felul acesta fișierul va fi deschis în modul privilegiat.

Pentru prima variantă, folosim comenzile:

student@uso:~$ sudo su
root@uso:/home/student# echo "All for the empire" > /etc/zealot.txt

În această situație, a doua comandă este rulată cu permisiunile contului privilegiat (root).

Pentru a doua variantă, putem folosi comanda tee care primește ca argument un fișier în care scrie informație. Prefixarea cu sudo va duce la rularea comenzii tee în mod privilegiat, adică și la deschiderea fișierului /etc/zealot.txt în mod privilegiat. Comanda folosită este:

student@uso:~$ echo "All for the empire" | sudo tee /etc/zealot.txt
All for the empire

Comanda tee are ca efect scrierea informației în fișierul primit ca argument și la ieșirea standard. Din acest motiv mesajul All for the empire apare și în fișierul /etc/zealot.txt și la ieșirea standard.

Comanda tee în modul append

În forma implicită de mai sus, comanda tee suprascrie conținutul fișierului primit ca argument. Dacă dorim să adăugăm conținut în fișier (append), folosim opțiunea -a a comenzii tee:

student@uso:~$ echo "All for the empire" | sudo tee -a /etc/zealot.txt

Shell privilegiat

Adesea dorim realizarea mai multor acțiuni critice, în forma rulării mai multor comenzi. Pentru aceasta, cel mai simplu este să folosim un proces shell care rulează în mod privilegiat.

Așa cum am văzut mai sus, folosim comanda sudo su pentru obținerea unui shell privilegiat:

student@uso:~$ sudo su
root@uso:/home/student#

Promptul ne indică prezența shellului privilegiat:

 • utilizatorul este root, utilizatorul privilegiat
 • promptul se încheie în caracterul # (diez), caracter care denotă, prin convenție, un shell privilegiat

Același efect poate fi obținut prin rularea comenzii sudo su root:

student@uso:~$ sudo su root
root@uso:/home/student#

Fiind mai mult de tastat, preferăm folosirea comenzii sudo su în loc de sudo su root.

Un alt mod de a obține un shell de root este cu ajutorul comenzii sudo bash, cu aceleași efecte ca mai sus:

student@uso:~$ sudo bash
root@uso:/home/student#

Ambele comenzi (sudo su, respectiv sudo bash), duc la rularea unor comenzi în mod privilegiat: comanda su este rulată privilegiat, comanda bash este rulată privilegiat. Efectul este crearea unui proces shell Bash care rulează privilegiat; și, deci, un shell în cadrul căruia putem rula comenzi în mod privilegiat.

Pentru a închide procesul shell care rulează în mod privilegiat folosim comenzile uzuale de închidere a shellului: exit, logout sau combinația de taste Ctrl+d. După încheierea procesului shell privilegiat, vom reveni în procesul shell inițial.

Vom prezenta mai multe despre procese și utilizatori în secțiunea Utilizatori și procese.

Vom prezenta detalii despre comanda su în secțiunea Schimbarea utilizatorului.

Exerciții: Shell privilegiat

 1. Folosiți, pe rând, comenzile sudo su și sudo bash pentru a obține un shell privilegiat. Apoi folosiți comanda exit sau comanda logout sau combinația de taste Ctrl+d pentru a închide shellul curent.
 2. Folosiți comanda sudo su pentru a obține un shell privilegiat. În noul shell privilegiat folosiți comanda sudo su pentru a obține un nou shell privilegiat. Folosiți două instanțe de comenzi de închidere a shellului (exit sau logout sau Ctrl+d) pentru a reveni la shellul inițial (neprivilegiat).

Identificarea utilizatorului

Promptul shellului este configurabil și poate să nu ofere informații despre utilizatorul curent. Pentru siguranță, folosim comenzi dedicate pentru identificarea utilizatorului curent.

whoami

Cea mai directă comandă, pentru afișarea numelui utilizatorului curent (username) este comanda whoami:

student@uso:~$ whoami
student
student@uso:~$ sudo whoami
root

Rularea comenzii whoami duce la afișarea utilizatorului curent (student). Prefixarea comenzii cu sudo duce la afișarea numelui utilizatorului privilegiat (root).

id

O comandă care permite afișarea de informații despre utilizatori este comanda id. O utilizare simplă a comenzii afișează informații extinse despre utilizatorul curent:

student@uso:~$ id
uid=1000(student) gid=1000(razvan) groups=1000(student),4(adm),24(cdrom),27(sudo),30(dip),46(plugdev),116(lpadmin),126(sambashare),128(kvm),130(docker)

Pentru utilizatorul curent se afișează:

 • identificatorul utilizatorului (user id, uid), o valoare numerică, aici 1000
 • numele utilizatorului (username), șirul pe care îl folosim, aici student
 • identificatorul grupului utilizatorului (group id, gid) și numele grupului (group name), aici 1000 și student (poate fi considerată o coincidență egalitatea cu identificatorul utilizatorului și numele utilizatorului)
 • alte grupuri din care face parte utilizatorul (groups)

Relevante în acest moment sunt informațiile legate de identificatorul și de numele utilizatorului. Identificatorul utilizatorului (UID) este folosit de sistemul de operare pentru verificarea permisiunilor. Numele utilizatorului este folosit de noi, oamenii, care reținem mai ușor șiruri / nume în loc de numere. Similar se întâmplă și pentru procese: sistemul de operare le identifică după un număr numit PID (process identifier).

Orice utilizator are un identificator (pentru sistemul de operare) și un nume (pentru oameni). De obicei, primul utilizator obișnuit (neprivilegiat) de pe un sistem Linux are identificatorul 1000; este cazul utilizatorului student de mai sus.

Putem folosi comanda id pentru a afișa informații și despre alți utilizatori ai sistemului, de exemplu despre utilizatorul privilegiat (root):

razvan@uso:~$ id root
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
 
razvan@uso:~$ id -u root
0
 
razvan@uso:~$ id -un 0
root

În prima comandă rulată am afișat informații despre utilizatorul root. Utilizatorul are UID-ul 0; acesta este modul în care este recunoscut de sistemul de operare. Practic, numele root este o convenție; ceea ce oferă privilegii unui proces este prezența UID-ului 0 ca atribut al procesului.

Putem afișa doar UID-ul unui utilizator prin folosirea opțiunii -u a comenzii id, ca în a doua comandă de mai sus. La fel putem afișa doar numele corespunzător unui UID prin folosirea opțiunii -un, ca în a treia comanda de mai sus.

Exerciții: Identificarea utilizatorilor

 1. Obțineți un shell privilegiat. Folosiți comenzile whoami și id pentru a afișa informații despre utilizatorul curent (root).

  Folosiți comanda id pentru a afișa identificatorul utilizatorului student.

 2. Dintr-un shell de orice fel (privilegiat sau neprivilegiat), afișați:

  • UID-ul utilizatorului daemon.

  • UID-ul utilizatorului syslog.

  • Numele utilizatorului cu UID-ul 100.

  • Numele utilizatorului cu UID-ul 2.

  Acești utilizatori sunt utilizatori de sistem (system users), neinteractivi - adică nu sunt utilizatori cu care ne putem autentifica în sistem.

Schimbarea utilizatorului

Mai sus am folosit comanda sudo su pentru a obține un proces shell privilegiat. Comanda duce, de fapt, la rularea privilegiată a comenzii su.

Comanda su este folosită pentru schimbarea utilizatorului. În forma sa simplă (fără argumente) schimbă utilizatorul în utilizatorul privilegiat (root). Schimbarea unui utilizator va cere parola utilizatorului schimbat. Astfel, în cazul comenzii de mai jos, se va cere parola contului root:

student@uso:~$ su
Password:
su: Authentication failure

Întrucât nu știm parola contului root, am apăsat Enter și a fost afișat mesaj de eroare de autentificare.

Comanda su poate fi folosită pentru a schimba utilizatorul în cel al cărui nume a fost primit ca argument. De exemplu, comanda de mai jos ar avea ca efect schimbarea utilizatorului curent în utilizatorul daemon. Din nou, necunoscând parola, nu vom reuși autentificarea:

student@uso:~$ su daemon
Password:
su: Authentication failure

Atunci când prefixăm comanda su de comanda sudo se rulează su în mod privilegiat și nu mai este necesară parola contului root:

student@uso:~$ sudo su
root@uso:/home/student#

O opțiune frecventă a comenzii su este - (semnul minus sau cratimă). Această opțiune duce la crearea unui mediu de lucru specific unui utilizator care se autentifică (login). Cel mai vizibil efect este schimbarea directorului curent în directorul home al utilizatorului către care dorim schimbarea. De aceea, în comanda de mai jos, noul director este directorul home al utilizatorului privilegiat (root), adică /root/:

razvan@uso:~$ sudo su -
root@uso:~# pwd
/root

sudo, su și parole

Se poate întâmpla ca în cazul folosirii sudo să fie solicitată o parolă. Este vorba de parola utilizatorului curent, cel care rulează comanda sudo. Pentru siguranță, este nevoie de confirmarea parolei utilizatorului pentru a realiza acțiunea presupus critică prefixată de comanda sudo. Solicitarea sau nu a parolei utilizatorului curent la rularea comenzii sudo, ține de configurarea acesteia.

Sumarizând:

 • Rularea comenzii su duce la solicitarea parolei contului de utilizator către care dorim schimbarea.
 • Rularea comenzii sudo (urmată de altă comandă) poate duce (depinde de configurație) la solicitarea parolei contului utilizatorului curent.

Exerciții: Folosirea su

 1. Obțineți un shell privilegiat. În shellul privilegiat, folosiți comanda su pentru a schimba utilizatorul în student. Închideți shellul utilizatorului student. Apoi închideți și shellul privilegiat. Ați revenit la punctul inițial.

 2. Obțineți un shell privilegiat. În shellul privilegiat, folosiți comanda su pentru a schimba utilizatorul în student inclusiv mediul de login: directorul să fie /home/student/. Închideți shellul utilizatorului student. Apoi închideți și shellul privilegiat. Ați revenit la punctul inițial.

 3. Obțineți un shell privilegiat. În shellul privilegiat, folosiți comanda su pentru a schimba utilizatorul în daemon. Primiți eroare.

  Încercați să schimbați utilizatorul în bin. La fel, primiți eroare.

  Aceste erori să întâmplă întrucât utilizatorii daemon și bin sunt utilizatori de sistem (system users) care nu sunt gândiți să fie utilizatori interactivi: adică se ne putem autentifica în sistem ca acei utilizatori și să rulăm procese shell (interactive).

uso/laboratoare/laborator-09/privileged-access.txt · Last modified: 2023/11/16 18:25 by razvan.costea2205
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0