Crearea unui Pull Request (PR) pe GitHub

În momentul în care vrem să adăugăm o funcționalitate nouă unui proiect software pe GitHub este recomandat să o facem printr-un Pull Request, prescurtat PR. Un Pull Request este o cerere de modificare a repository-ului. Alți colaboratori ai proiectului vor recenza modificările și vor aproba, vor sugera schimbări sau vor respinge această cerere. În momentul în care un Pull Request este aprobat, schimbările propuse în Pull Request pot fi integrate în proiect, adică se va putea face merge între codul sursă curent și noile modificări.

Practic, un Pull Request este o interfață GitHub de contribuit la proiecte software, interfață bazată pe lucrul cu branch-uri Git.

Spunem că deschidem un Pull Request care urmează să fie integrat într-un anumit branch. De obicei acel branch este master. În acest tutorial vom deschide un Pull Request care urmează să fie integrat în branch-ul master.

În secțiunea Lucrul pe branch-uri am adus modificările de pe branch-ul add-gitignore pe branch-ul master prin operația merge. În această secțiune vom integra schimbările prin intermediul unui Pull Request1) urmând pașii din subsecțiunea Pași Pull Request.

Folosirea unui Pull Request în loc de a efectua o operație merge vine cu mai multe beneficii:

 1. În general, schimbările nu pot fi integrate fără ca PR-ul să fie aprobat. Aprobarea vine în mod normal de la un alt coleg de echipă.
 2. Recenzia codului sursă se face ușor pe un Pull Request. Vom vedea în secțiunea Recenzii și recenzenți cum adăugăm recenzenți.

Pași Pull Request

Ca să avem o contribuție prin Pull Request, în mod uzual se urmează pașii:

 1. Creăm un fork sau o clonă a repository-ului. Noi vom folosi în continuare repository-ul array-sorting-algorithms.
 2. Creăm un branch nou.
 3. Creăm un commit (sau mai multe) pe noul branch și îl publicăm pe GitHub.
 4. Creăm un PR în interfața GitHub.
 5. Ulterior, un maintainer al repository-ului va recenza PR-ul. Dacă e nevoie de modificări, vom face actualizări pe care le vom adăuga (prin operația push) din nou în branch-ul nou creat, PR-ul fiind actualizat.
 6. După un număr dat de iterații, PR-ul va fi definitivat. Atunci maintainerul va integra branch-ul în master (operația merge).

În următoarele subsecțiuni vom implementa algoritmul Bubble Sort și vom modifica repository-ul array-sorting-algorithms prin intermediul unui Pull Request.

Crearea unui branch nou

Pentru a putea deschide un Pull Request, trebuie să lucrăm pe un branch diferit față de cel în care vrem să integrăm schimbările. Vom lucra pe un nou branch, diferit de branch-ul master.

Creăm un branch numit bubble-sort-implementation folosind comanda git branch:

student@uso:~/array-sorting-algorithms$ git branch
* master
student@uso:~/array-sorting-algorithms$ git branch bubble-sort-implementation
student@uso:~/array-sorting-algorithms$ git checkout bubble-sort-implementation
Switched to a new branch 'bubble-sort-implementation'
student@uso:~/array-sorting-algorithms$ git branch
* bubble-sort-implementation
master

Până la acest moment am făcut deja o serie de commituri în repository-ul nostru.

student@uso:~/array-sorting-algorithms$ git log
commit 6d5189fd7095a19a6ad9bddb8c95491b37d9e828 (HEAD -> bubble-sort-implementation, origin/master, master)
Author: Liza Babu <lizababu@example.com>
Date:  Mon Sep 28 11:47:36 2020 -0700
 
  Update .gitignore content
 
commit 988b188d2c6422a3162d1da25653f4682f7df6db
Author: Liza Babu <lizababu@example.com>
Date:  Mon Sep 28 02:29:00 2020 -0700
 
  Add .gitignore file
(...)

Vedem același istoric de commituri și prin intermediul interfeței grafice GitHub ca în imaginea de mai jos:

În următoarea secțiune vom face încă un commit.

Crearea unui commit pe branch-ul nou creat

Vom actualiza fișierul bubble-sort.c cu implementarea algoritmului ales. Modificăm fișierul bubble-sort.c astfel încât conținutul său să fie următorul:

#include <stdio.h> 
 
#define MAX_LEN 100
 
static void swap(int *x, int *y)
{ 
  int tmp = *x; 
  *x = *y; 
  *y = tmp; 
} 
 
static void bubble_sort(int *array, int len)
{ 
  int i, j;
 
  for (i = 0; i < len - 1; i++)
    for (j = 0; j < len - 1; j++) 
      if (array[j] > array[j + 1]) 
        swap(&array[j], &array[j + 1]); 
}
 
static void print_array(int *array, int len)
{
  int i;
 
  for (i = 0; i < len; i++) {
    printf("%d ", array[i]);
  }
  printf("\n");
}
 
int main()
{
  int array[MAX_LEN], len, i;
 
  printf("What's the length of the array? Maximum lenght is %d\n", MAX_LEN);
  scanf("%d", &len);
 
  printf("Gimme the %d elements\n", len);
  for (i = 0; i < len; i++) {
  scanf("%d", &array[i]);
  }
 
  printf("Nonsorted array: ");
  print_array(array, len);
 
  bubble_sort(array, len);
 
  printf("Sorted array: ");
  print_array(array, len);
 
  return 0; 
} 

Algoritmul de mai sus sortează crescător un vector de numere întregi citit de la tastatură. Vrem să precizăm acest lucru și în fișierul README.md.

Modificăm fișierul README.md ca să aibă conținutul de mai jos:

# Sorting Algorithm for Integer Arrays

We implement 3 sorting algorithms for integer arrays.

## Bubble Sort

The Bubble Sort algorithm sorts the array in ascending order.

The algorithm is implemented in C.

Creăm un commit cu schimbările făcute. Adăugăm întâi modificările în zona de lucru (staging area) folosind comanda git add:

student@uso:~/array-sorting-algorithms$ git status
On branch bubble-sort-implementation
Changes not staged for commit:
(use "git add <file>..." to update what will be committed)
(use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)
 
  modified:  README.md
  modified:  bubble-sort.c
 
no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
student@uso:~/array-sorting-algorithms$ git add README.md
student@uso:~/array-sorting-algorithms$ git add bubble-sort.c
student@uso:~/array-sorting-algorithms$ git status
On branch bubble-sort-implementation
Changes to be committed:
(use "git reset HEAD <file>..." to unstage)
 
  modified:  README.md
  modified:  bubble-sort.c

Creăm un commit cu modificările din staging area:

student@uso:~/array-sorting-algorithms$ git commit -m "Add Bubble Sort implementation, update README accordingly"
[bubble-sort-implementation d400958] Add Bubble Sort implementation, update README accordingly
2 files changed, 61 insertions(+), 11 deletions(-)
rewrite bubble-sort.c (82%)
 
student@uso:~/array-sorting-algorithms$ git log
commit d400958efb8a49cd9b6050fc03783b218891d165 (HEAD -> bubble-sort-implementation)
Author: Liza Babu <lizababu@example.com>
Date:  Tue Sep 29 01:59:27 2020 -0700
 
  Add Bubble Sort implementation, update README accordingly
 
commit 6d5189fd7095a19a6ad9bddb8c95491b37d9e828 (origin/master, master)
Author: Liza Babu <lizababu@example.com>
Date:  Mon Sep 28 11:47:36 2020 -0700
 
  Update .gitignore content

Acum ultimul commit din istoric pe branch-ul bubble-sort-implementation este d400958efb8a49cd9b6050fc03783b218891d165.

Publicăm commitul în repository-ul origin folosind comanda git push:

student@uso:~/array-sorting-algorithms$ git push origin bubble-sort-implementation
Counting objects: 4, done.
Delta compression using up to 2 threads.
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 924 bytes | 924.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0)
remote: 
remote: Create a pull request for 'bubble-sort-implementation' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/lizababu/array-sorting-algorithms/pull/new/bubble-sort-implementation
remote: 
To https://github.com/lizababu/array-sorting-algorithms.git
* [new branch]   bubble-sort-implementation -> bubble-sort-implementation

Linkul https://github.com/{username}/array-sorting-algorithms/pull/new/bubble-sort-implementation este link la Pull Request.

În loc de {username} veți avea username-ul vostru de pe GitHub. Pentru autorul acestui capitol este lizababu.

Crearea Pull Requestului

Accesăm linkul PR-ului: https://github.com/{username}/array-sorting-algorithms/pull/new/bubble-sort-implementation

În acest moment s-a deschis o nouă pagină care arată că în imaginea de mai jos.

Mai jos explicăm semnificația celor mai importante componente prezente în imagine.

Descrierea Pull Requestului

În imaginea de mai jos vedem o parte a interfeței GitHub în care putem lăsa un comentariu în care să descriem (chiar și mai în detaliu decât într-un mesaj de commit) ce schimbări am făcut.

În cazul nostru, comentariul poate conține detalii despre implementarea algoritmului. O descriere potrivită poate fi:

I implemented a non-optimized Bubble Sort algorithm in C.
The program sorts an integer array in ascending order.

Configurarea branch-ului în care vom integra PR-ul

Ca să finalizăm PR-ul, modificările din acesta trebuie să fie adăugate într-un branch, cel mai adesea în branch-ul master2).

În acest tutorial vom folosi branch-ul master ca în imaginea de mai jos:

Acum creăm Pull Requestul apăsând pe butonul Create pull request ca în imaginea de mai jos:

Recenzii și recenzenți

Folosirea PR-urilor ne aduce un beneficiu important: putem primi feedback pe modificările aduse. Din interfața grafică GitHub putem adăuga recenzenți care să dea feedback pe modificări. Recenzenții fac parte din colaboratorii proiectului.

În acest tutorial nu vom adăuga recenzenți la PR-ul creat.

Integrarea PR-ului

După mai multe runde de feedback și aplicarea acestuia, PR-ul va fi gata de integrat în branch-ul master.

Acest scenariu ping-pong se va repeta până când voi, împreună cu recenzenții, ajungeți la concluzia că schimbările pot fi integrate.

Acum vom face operația merge a PR-ului. Apăsăm mai întâi butonul Merge pull request după care butonul Confirm merge ca în imaginea de mai jos.

Am făcut operația merge în repository-ul remote (origin). Avem pe branch-ul master implementarea algoritmului Bubble Sort. Actualizăm și repository-ul local folosind comanda git pull:

student@uso:~/array-sorting-algorithms$ git checkout master
Switched to branch 'master'
student@uso:~/array-sorting-algorithms$ git pull origin master
remote: Enumerating objects: 1, done.
remote: Counting objects: 100% (1/1), done.
remote: Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
Unpacking objects: 100% (1/1), done.
From https://github.com/lizababu/array-sorting-algorithms
* branch      master   -> FETCH_HEAD
6d5189f..95c59cd master   -> origin/master
Updating 6d5189f..95c59cd
Fast-forward
README.md   | 7 +++++++
bubble-sort.c | 53 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-----
2 files changed, 55 insertions(+), 5 deletions(-)

Ștergerea branch-ului în urma integrării în branch-ul master

Odată făcută operația merge, putem șterge branch-ul pe care am lucrat apăsând pe butonul Delete branch.

Această operație va șterge branch-ul doar pe GitHub. Ca să ștergem branch-ul bubble-sort-implementation și din repository-ul local folosim comanda git branch -d:

student@uso:~/array-sorting-algorithms$ git branch -d bubble-sort-implementation
Deleted branch bubble-sort-implementation (was d400958).
student@uso:~/array-sorting-algorithms$ git branch
* master

În final am ajuns să integrăm modificările de pe branch-ul bubble-sort-implementation în branch-ul master prin intermediul unui Pull Request. Am șters branch-ul bubble-sort-implementation.

Exercițiu - Crearea unui PR

Veți folosi repository-ul array-sorting-algorithms pentru rezolvarea acestui exercțiu.

Creați un Pull Request urmând pașii descriși mai sus în care să adăugați algoritmul de sortare Radix Sort. De această dată veți modifica fișierul radix-sort.c cu următorul conținut:

#include <stdio.h>
 
#define MAX_LEN 100
 
static int get_max(int array[], int n) 
{ 
  int max = array[0]; 
  for (int i = 1; i < n; i++) 
    if (array[i] > max) 
      max = array[i]; 
  return max; 
}
 
static void count_sort(int array[], int n, int exp) 
{ 
  int output[n];
  int i, count[10] = {0};
 
  for (i = 0; i < 10; i++) {
    count[i] = 0;
  }
 
  for (i = 0; i < n; i++) {
    count[(array[i] / exp) % 10]++;
  }
 
  for (i = 1; i < 10; i++) {
    count[i] += count[i - 1];
  } 
 
  for (i = n - 1; i >= 0; i--) { 
    output[count[(array[i] / exp) % 10] - 1] = array[i]; 
    count[(array[i] / exp) % 10]--; 
  }
 
  for (i = 0; i < n; i++) 
    array[i] = output[i]; 
} 
 
static void sort(int array[], int n) 
{ 
  int m = get_max(array, n); 
 
  for (int exp = 1; m / exp > 0; exp *= 10) 
    count_sort(array, n, exp); 
} 
 
static void print_array(int *array, int len)
{
  int i;
 
  for (i = 0; i < len; i++) {
    printf("%d ", array[i]);
  }
  printf("\n");
}
 
int main()
{
  int array[MAX_LEN], len, i;
 
  printf("What's the length of the array? Maximum lenght is %d\n", MAX_LEN);
  scanf("%d", &len);
 
  printf("Gimme the %d elements\n", len);
  for (i = 0; i < len; i++) {
  scanf("%d", &array[i]);
  }
 
  printf("Nonsorted array: ");
  print_array(array, len);
 
  sort(array, len);
 
  printf("Sorted array: ");
  print_array(array, len);
 
  return 0; 
}

Pe parcursul creării acestui Pull Request țineți cont de următoarele:

 1. Alegeți nume relevant pentru branch-ul pe care îl veți crea.
 2. Adăugați o secțiune în README.md în care să descrieți algoritmul pe care l-ați implementat (Radix Sort).
 3. Dați un mesaj de commit și o descriere potrivită PR-ului vostru.
 4. Verificați pe tot parcursul dezvoltării starea repository-ului (git status) și istoricul de commituri (git log).

Bune practici

Alternativa la a crea un Pull Request ar fi să lucrăm direct pe branch-ul master.

Așa cum am menționat și în secțiunile anterioare, este BAD-PRACTICE să lucrăm direct pe branch-ul master din mai multe motive:

 1. Pe branch-ul master se ține întotdeauna o versiune de cod funcțională. Astfel, lucrul pe acest branch ar însemna să facem commituri doar atunci când o funcționalitate este finalizată. Altfel pe branch-ul master vom avea o bucată de cod neterminată care poate să afecteze întreg proiectul.
 2. Lucrul pe un singur branch nu oferă posibilitatea de a da feedback pe schimbările făcute pe repository. Dacă nu avem posibilitatea să oferim feedback unui coleg prin intermediul GitHub, atunci vom avea nevoie să comunicăm pe un alt mediu observațiile noastre, iar ei vor trebui să creeze un nou commit pentru rezolvarea problemelor. Mult mai simplu este să se realizeze întreaga etapă de feedback, numită code review, înainte ca schimbările să apară pe master.
 3. În unele situații nici nu vom avea drepturi să scriem pe branch-ul master, astfel devenind obligatoriu lucrul pe un alt branch și integrarea codului în branch-ul master printr-un Pull Request.
2) Putem schimba acest branch prin apăsarea butonului base: master. Vor fi afișate toate branch-urile din acest repository și vom putea alege în ce branch să integrăm PR-ul.
uso/laboratoare/laborator-08/git-first-pull-request.txt · Last modified: 2023/11/16 23:24 by mihai.pacuraru
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0