Lucrul pe branch-uri

Un dezvoltator vrea să lucreze la o funcționalitate nouă, care poate destabiliza proiectul. Pentru aceasta creează o ramură de dezvoltare nouă (branch) pe care face commituri noi. Ulterior, dacă funcționalitatea este utilă, va fi adăugată în proiect prin unificarea acestui branch (merge); altfel branch-ul va fi șters.

Un repository Git are un branch principal de dezvoltare, numit master. Branch-ul master este branch-ul implicit cu care lucrăm, în care adăugăm commituri și în care vedem istoricul de commituri.

În acest moment istoricul de commituri este următorul:

student@uso:~/array-sorting-algorithms$ git log
commit 66b7c5fabb93b521326e6cd9ff219a06a3aec064
Author: Liza Babu <lizababu@example.com>
Date:  Thu Sep 24 10:40:06 2020 -0700
 
  Update README title
 
commit 247b87f3f317816a204c4512f6fd9914527a03ad
Author: Liza Babu <lizababu@example.com>
Date:  Thu Sep 24 09:50:30 2020 -0700
 
  Update README with project explanation
 
commit 3c835b0d8e7fc88ef45dfd3681867c21b75ed588
Author: Liza Babu <lizababu@example.com>
Date:  Thu Sep 24 09:45:13 2020 -0700
 
  Add Merge Sort algotihm skeleton
 
commit b92a52c0fc5d66dce4b2562114cc84ea326b2763
Author: Liza Babu <lizababu@example.com>
Date:  Thu Sep 24 09:44:36 2020 -0700
 
  Add Radix Sort algotihm skeleton
 
commit f65a7fbe8bbe1b36ba5c8e16607456a879bfb6fa
Author: Liza Babu <lizababu@example.com>
Date:  Thu Sep 24 09:21:49 2020 -0700
 
  Add Bubble Sort algorithm skeleton
 
commit b2a590a8637f1eab96e557334dbd4be14bf95833
Author: Liza Babu <lizababu@example.com>
Date:  Thu Sep 24 09:09:51 2020 -0700
 
  Add README file

O reprezentare vizuală a istoricului commiturilor este:

Root-commitul este primul commit din istoric (b2a590a8637f1eab96e557334dbd4be14bf95833, b2a590a)1). Toate celelalte commituri vin în continuarea acestuia. Spre exemplu, al doilea commit (f65a7fbe8bbe1b36ba5c8e16607456a879bfb6fa, f65a7fb) a avut la bază primul commit (b2a590a). Modificările au fost făcute peste commitul b2a590a.

Crearea unui commit nou pe un alt branch va modifica istoricul ca în imaginea de mai jos:

În acest moment, pe repository-ul nostru aveți un singur branch - master. În continuare vom lucra la proiectul nostru array-sorting-algorithms, dar vom face schimbări de pe alte branch-uri.

În următoarea secțiune vom adăuga un fișier .gitignore proiectului și vom adăuga implementarea pentru agloritmul Merge Sort.

În general adăugăm fișierul .gitignore la un proiect de pe branch-ul master.

În secțiunea Adăugarea unui fișier .gitignore repository-ului îl vom adăuga de pe un alt branch pe care îl numim add-gitignore ca să ne obișnuim să folosim branch-uri.

Adăugarea unui fișier .gitignore repository-ului

De acum încolo, vom face toate modificările de pe un nou branch, diferit de branch-ul master2).

În această subsecțiune vom crea un nou branch numit add-gitignore. Vom adăuga un fișier .gitignore proiectului de pe acest branch.

Într-un proiect Git, scriem în fișierul .gitignore nume de fișiere și directoare. Acestea sunt fișiere și directoare din directorul proiectului pe care nu vrem să le adăugăm în repository.

Spre exemplu, nu punem fișiere obiect și fișiere executabile în repository pentru că sunt fișiere generate pentru un anumit tip de sistem. Având codul sursă, putem genera fișierele obiect și executabile pe sistemul nostru.

Verificăm branch-ul pe care ne aflăm folosind comanda git branch:

student@uso:~/array-sorting-algorithms$ git branch
* master

Caracterul * se află în dreptul branch-ului pe care ne aflăm, în cazul nostru master.

Creăm un nou branch numit add-gitignore folosind comanda git branch urmată de numele noului branch:

student@uso:~/array-sorting-algorithms$ git branch add-gitignore
student@uso:~/array-sorting-algorithms$ git branch
add-gitignore
* master

Acum avem 2 branch-uri add-gitignore și master și ne aflăm pe branch-ul master.

Trecem pe branch-ul add-gitignore folosind comanda git checkout:

student@uso:~/array-sorting-algorithms$ git checkout add-gitignore
Switched to a new branch 'add-gitignore'
student@uso:~/array-sorting-algorithms$ git branch
* add-gitignore
master

Avem 2 branch-uri add-gitignore și master și ne aflăm pe branch-ul add-gitignore.

În acest moment branch-ul add-gitignore nu diferă de branch-ul master. Când vom face schimbări (în formă de commituri), cele două branch-uri vor diverge.

Nu dorim să avem fișiere obiect în repository așa că vom configura Git să ignore aceste fișiere. Facem acest lucru prin adăugarea șirului *.o în fișierul .gitignore:

student@uso:~/array-sorting-algorithms$ echo "*.o" > .gitignore
student@uso:~/array-sorting-algorithms$ ls -a
. .. bubble-sort.c .git .gitignore merge-sort.c radix-sort.c README.md
student@uso:~/array-sorting-algorithms$ git status
On branch add-gitignore
Untracked files:
(use "git add <file>..." to include in what will be committed)
 
  .gitignore
 
nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

Creăm un commit cu această modificare (git add și git commit) și îl publicăm (git push):

student@uso:~/array-sorting-algorithms$ git add .gitignore
student@uso:~/array-sorting-algorithms$ git status
On branch add-gitignore
Changes to be committed:
(use "git reset HEAD <file>..." to unstage)
 
  new file:  .gitignore
 
student@uso:~/array-sorting-algorithms$ git commit -m "Add .gitignore file"
[add-gitignore 988b188] Add .gitignore file
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 .gitignore
student@uso:~/array-sorting-algorithms$ git push origin add-gitignore
Counting objects: 3, done.
Delta compression using up to 2 threads.
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 283 bytes | 70.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
remote: 
remote: Create a pull request for 'add-gitignore' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/lizababu/array-sorting-algorithmss/pull/new/add-gitignore
remote: 
To https://github.com/lizababu/array-sorting-algorithmss.git
* [new branch]   add-gitignore -> add-gitignore

Am publicat commitul în repository-ul remote pe branch-ul add-gitignore. Odată cu publicarea commitului pe GitHub, a fost creat și branch-ul add-gitignore în repository-ul remote.

Orice operație trebuie să fie urmată de o operație de verficare. Din grabă sau neatenție, putem face operații incorecte și este mai ușor să le remediem pe loc decât mai târziu. Spre exemplu, după crearea unui commit, verificăm statusul repository-ului și istoricul de commituri.

Operația merge dintre un branch secundar și master

În secțiunea Adăugarea unui fișier .gitignore repository-ului de mai sus am creat un commit pe branch-ul add-gitignore.

Ne amintim că este BAD PRACTICE să facem modificări direct pe branch-ul master.

Vrem ca modificarea făcută de noi, în acest caz crearea unui fișier gitignore, să se regăsească și pe branch-ul master. Facem acest lucru prin intermediul operației merge, operație care unește două branch-uri: adică aduce conținutul unui branch pe un alt branch, în cazul nostru de pe add-gitignore pe master. Pentru a face acest lucru trebuie să fim pe branch-ul master, adică pe branch-ul în care vrem să integrăm schimbările.

Trecem pe branch-ul master folosind comanda git checkout:

student@uso:~/array-sorting-algorithms$ git checkout master
Switched to branch 'master'

Suntem pe branch-ul master local și ne asigurăm că este sincronizat cu cel remote folosind comanda git pull:

student@uso:~/array-sorting-algorithms$ git pull origin master
From https://github.com/lizababu/array-sorting-algorithmss
* branch      master   -> FETCH_HEAD
Already up to date.

Branch-ul master local este sincronizat cu cel remote (Already up to date). Integrăm branch-ul add-gitignore în branch-ul master folosind comanda git merge:

student@uso:~/array-sorting-algorithms$ git merge add-gitignore
Updating 66b7c5f..988b188
Fast-forward
.gitignore | 1 +
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 .gitignore
student@uso:~/array-sorting-algorithms$ git status
On branch master
Your branch is ahead of 'origin/master' by 1 commit.
(use "git push" to publish your local commits)
 
nothing to commit, working tree clean

Acum avem pe repository-ul local un commit în plus față de repository-ul origin (Your branch is ahead of 'origin/master' by 1 commit), adică avem un commit care nu a fost publicat. Verificăm istoricul de commituri pentru a-l vedea folosind comanda git log:

commit 988b188d2c6422a3162d1da25653f4682f7df6db (HEAD -> master, origin/add-gitignore, add-gitignore)
Author: Liza Babu <lizababu@example.com>
Date:  Mon Sep 28 02:29:00 2020 -0700
 
  Add .gitignore file
 
commit 66b7c5fabb93b521326e6cd9ff219a06a3aec064 (origin/master, origin/HEAD)
Merge: f59ba10 23d5cfa
Author: Liza Babu <lizababu@example.com>
Date:  Thu Sep 24 10:40:06 2020 -0700
 
  Update README title
(...)

După integrarea branch-ului add-gitignore în branch-ul master vedem că ultimul commit (hash 988b188d2c6422a3162d1da25653f4682f7df6db) se află în istoric. Îl publicăm în repository-ul origin folosind comanda git push:

student@uso:~/array-sorting-algorithms$ git push origin master
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (2/2), 296 bytes | 296.00 KiB/s, done.
Total 2 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To https://github.com/lizababu/array-sorting-algorithms
5c982a1..1f553ab master -> master

Vedem commitul și pe GitHub ca în imaginea de mai jos pe branch-ul master:

Ștergerea unui branch

După ce terminăm lucrul pe un branch, îl ștergem. Vom folosi noi ramuri de dezvoltare (branch-uri) pentru alte funcționalități, deci nu vom mai avea nevoie de branch-urile vechi.

În acestă secțiune vom șterge branch-ul add-gitignore atât din repository-ul local cât și din interfața GitHub.

Trebuie să ne aflăm pe un branch diferit față de cel pe care vrem să-l ștergem. Verificăm branch-ul pe care ne aflăm folosind comanda git branch:

student@uso:~/array-sorting-algorithms$ git branch
 add-gitignore
* master

Ne aflăm pe branch-ul master. Ștergem branch-ul add-gitignore din repository-ul local folosind comanda git branch -d:

student@uso:~/array-sorting-algorithms$ git branch -d add-gitignore
Deleted branch add-gitignore (was 988b188).
student@uso:~/array-sorting-algorithms$ git branch
* master

Am șters branch-ul add-gitignore din repository-ul local și am rămas doar cu branch-ul master. Ștergem acum branch-ul add-gitiginore și din repository-ul origin folosind comanda git push:

student@uso:~/array-sorting-algorithms$ git push origin --delete add-gitignore
To https://github.com/lizababu/array-sorting-algorithms.git
- [deleted]     add-gitignore

Vedem și din interfața GitHub că nu mai există branch-ul add-gitignore ca în imaginea de mai jos:

Modificarea fișierului .gitignore

În această subsecțiune vom relua pașii prezentați în subsecțiunile anterioare. Vom lucra în continuare pe branch-uri. Vom adăuga o nouă linie în fișierul .gitignore, vom crea un commit cu această schimbare și vom integra schimbările din branch-ul secundar în branch-ul master prin operația merge.

Creăm un branch numit update-gitiginore și ne mutăm pe el.

student@uso:~/array-sorting-algorithms$ git branch update-gitignore
student@uso:~/array-sorting-algorithms$ git checkout update-gitignore 
Switched to branch 'update-gitignore'

Suntem pe branch-ul update-gitignore și adăugăm linia build/ în fișierul .gitignore.

De obicei, într-un proiect vom avea un director în care punem fișierele generate (spre exemplu, fișierele excutabile). Astfel, punem doar numele directorului în .gitginore și toate fișierele din el vor fi ignorate de Git.

Alternativa ar fi să adăugăm numele tuturor fișierelor executabile pe care le generăm în .gitignore. Dezavantajul aici este că nu putem refolosi un fișier .gitignore de la un proiect la altul pentru că numele executabilelor vor fi, cel mai probabil, diferite.

Putem face acest lucru folosind un editor text sau folosind următoarea comandă:

student@uso:~/array-sorting-algorithms$ echo "build/" >> .gitignore

Creăm un commit care să conțină modificărea din fișierul .gitignore.

student@uso:~/array-sorting-algorithms$ git status
On branch update-gitignore
Changes not staged for commit:
(use "git add <file>..." to update what will be committed)
(use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)
 
  modified:  .gitignore
 
no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
student@uso:~/array-sorting-algorithms$ git add .gitignore
student@uso:~/array-sorting-algorithms$ git status 
On branch update-gitignore
Changes to be committed:
(use "git reset HEAD <file>..." to unstage)
 
  modified:  .gitignore
 
student@uso:~/array-sorting-algorithms$ git commit -m "Update .gitignore content"
[update-gitignore 6d5189f] Update .gitignore content
 1 file changed, 1 insertion(+)
student@uso:~/array-sorting-algorithms$ git log
commit 6d5189fd7095a19a6ad9bddb8c95491b37d9e828 (HEAD -> update-gitignore)
Author: Liza Babu <lizababu@example.com>
Date:  Mon Sep 28 11:47:36 2020 -0700
 
  Update .gitignore content
 
commit 988b188d2c6422a3162d1da25653f4682f7df6db (origin/master, master)
Author: Liza Babu <lizababu@example.com>
Date:  Mon Sep 28 02:29:00 2020 -0700
 
  Add .gitignore file
 
commit 66b7c5fabb93b521326e6cd9ff219a06a3aec064
Author: Liza Babu <lizababu@example.com>
Date:  Thu Sep 24 10:40:06 2020 -0700
 
  Update README title
(...)

Am verificat istoricul de commituri și vedem că ultimul commit este cel cu identificatorul 6d5189fd7095a19a6ad9bddb8c95491b37d9e828, adică cel creat în această subsecțiune.

Publicăm commitul și în repository-ul origin, pentru ca acesta să fie vizibil și celorlalți colaboratori ai proiectului, folosind comanda git push

student@uso:~/array-sorting-algorithms$ git push origin update-gitignore
Counting objects: 3, done.
Delta compression using up to 2 threads.
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 295 bytes | 295.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
remote: 
remote: Create a pull request for 'update-gitignore' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/lizababu/array-sorting-algorithms/pull/new/update-gitignore
remote: 
To https://github.com/lizababu/array-sorting-algorithms.git
* [new branch]   update-gitignore -> update-gitignore

Revenim pe branch-ul master și efectuăm operația merge între branch-ul update-gitignore și master.

student@uso:~/array-sorting-algorithms$ git checkout master
Switched to branch 'master'
student@uso:~/array-sorting-algorithms$ git merge update-gitignore
Updating 988b188..6d5189f
Fast-forward
.gitignore | 1 +
1 file changed, 1 insertion(+)
student@uso:~/array-sorting-algorithms$ git push origin master
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (2/2), 296 bytes | 296.00 KiB/s, done.
Total 2 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To https://github.com/lizababu/array-sorting-algorithms
5c982a1..1f553ab master -> master

Ștergem branch-ul update-gitignore în repository-ul local și în cel origin.

student@uso:~/array-sorting-algorithms$ git branch -d update-gitignore 
Deleted branch update-gitignore (was 6d5189f).
student@uso:~/array-sorting-algorithms$ git push origin --delete update-gitignore
To https://github.com/lizababu/array-sorting-algorithms.git
 - [deleted]     update-gitignore

Vedem și din interfața GitHub că nu mai există branch-ul update-gitignore ca în imaginea de mai jos:

Exerciții

 1. Creați un branch cu numele merge-sort-implementation.
 2. Treceți pe branch-ul merge-sort-implementation.
 3. Modificați conținutul fișierului merge-sort.c cu următorul conținut:
#include <stdio.h>
 
#define MAX_LEN 100
 
static void merge(int arr[], int left, int mid, int right) 
{ 
  int i, j, k; 
  int n1 = mid - left + 1; 
  int n2 = right - mid; 
 
  int aux_left[n1], aux_right[n2]; 
 
  for (i = 0; i < n1; i++) 
    aux_left[i] = arr[left + i]; 
  for (j = 0; j < n2; j++) 
    aux_right[j] = arr[mid + 1 + j]; 
 
  i = 0;
  j = 0;
  k = l;
  while (i < n1 && j < n2) { 
    if (aux_left[i] <= aux_right[j]) { 
      arr[k] = aux_left[i]; 
      i++; 
    } 
    else { 
      arr[k] = aux_right[j]; 
      j++; 
    } 
    k++; 
  } 
 
  while (i < n1) { 
    arr[k] = aux_left[i]; 
    i++; 
    k++; 
  } 
 
  while (j < n2) { 
    arr[k] = R[j]; 
    j++; 
    k++; 
  } 
}
 
static void sort(int arr[], int left, int right)
{
  if (left < right) {
    int mid = left + (right - left) / 2; 
 
    sort(arr, left, mid); 
    sort(arr, mid + 1, right); 
 
    merge(arr, left, mid, right); 
  } 
}
 
static void print_array(int *arr, int len)
{
  int i;
 
  for (i = 0; i < len; i++) {
    printf("%d ", arr[i]);
  }
  printf("\n");
}
 
int main()
{
  int arr[MAX_LEN], len, i;
 
  printf("What's the length of the array? Maximum lenght is %d\n", MAX_LEN);
  scanf("%d", &len);
 
  printf("Gimme the %d elements\n", len);
  for (i = 0; i < len; i++) {
  scanf("%d", &arr[i]);
  }
 
  printf("Nonsorted array: ");
  print_array(arr, len);
 
  sort(arr, len);
 
  printf("Sorted array: ");
  print_array(arr, len);
 
  return 0; 
}
 1. Creați un nou commit cu această schimbare folosind mesajul de commit Add Merge Sort implementation.
 2. Publicați commitul folosind comanda git push origin merge-sort-implementation.
 3. Efectuați operația merge între branch-ul master și merge-sort-implementation.
 4. Ștergeți branch-ul merge-sort-implementation.

Bune practici

Atunci când contribuim la un proiect putem să lucrăm fie pe branch-ul master, fie pe un alt branch. Este considerat BAD PRACTICE să lucrăm pe branch-ul master din mai multe motive:

 1. Pe branch-ul master se ține întotdeauna o versiune de cod funcțională. Astfel, lucrul pe acest branch ar însemna să facem commituri doar atunci când o funcționalitate este finalizată, altfel pe branch-ul master vom avea o bucată de cod neterminată care poate să afecteze întreg proiectul.
 2. Lucrul pe un singur branch nu oferă posibilitatea de a da feedback pe schimbările făcute pe repository. Dacă nu avem posibilitatea să oferim feedback unui coleg prin intermediul GitHub, atunci vom avea nevoie să comunicăm pe un alt mediu observațiile noastre, iar ei vor trebui să creeze un nou commit pentru rezolvarea problemelor. Mult mai simplu este să se realizeze întreaga etapă de feedback, numită code review înainte ca schimbările să apară pe master.
1) ID-ul unui commit are o formă lungă, completă, și o formă scurtă formată din primele 7 caractere. De exemplu, pentru commitul cu ID-ul b2a590a8637f1eab96e557334dbd4be14bf95833, forma scurtă este b2a590a.
2) Este GOOD PRACTICE ca fiecare modificare făcută pe un repository să fie făcută pe un branch nou. Branch-ul trebuie să aibă un nume sugestiv pentru ca ceilalți să poată înțelege rapid ce schimbări se fac pe el.
uso/laboratoare/laborator-08/git-branches.txt · Last modified: 2023/11/16 23:00 by mihai.pacuraru
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0