Lucrul în terminal

GNOME Terminal (uzual numit terminalul) este o aplicație software, la fel ca LibreOffice și Firefox. Terminalul este folosit, în general, pentru rularea aplicațiilor software (programe, utilitare) care nu au interfață grafică (GUI). Exemple de astfel de aplicații / programe / utilitare sunt: ls, tree, ps și echo. Toate acestea (și altele) vor fi prezentate ulterior în această carte. Pentru moment este suficient să știm că ele există. Folosim linia de comandă prin intermediul aplicației GNOME Terminal, care are identificatorul gnome-terminal. Avem nevoie de linia de comandă ca să rezolvăm mai rapid unele taskuri. Vom aprofunda aceste lucruri în capitolul Îmbunătățirea lucrului în linia de comandă.

Deschiderea și închiderea terminalului

Fiind o aplicație ca oricare alta, avem mai multe moduri prin care putem să deschidem aplicația GNOME Terminal (la fel cum am menționat în secțiunea Pornirea și oprirea aplicațiilor):

 • Apăsând click dreapta și apoi butonul Open Terminal, ca în imaginea de mai jos:

 • Folosind combinația de taste Ctrl+Alt+t.

Pentru închiderea terminalului avem următoarele variante:

 • Folosind butonul x din partea dreaptă-sus a aplicației.
 • Folosind combinația de taste Ctrl+d.

Exerciții

 1. Deschideți de patru ori aplicația GNOME Terminal folosind combinația de taste Ctrl+Alt+t.
 2. Închideți toate aplicațiile GNOME Terminal deschise folosind combinația de taste Ctrl+d.

Folosirea taburilor în terminal

Avem următoarea situație: deschidem o aplicație din terminal și vrem să monitorizăm câte resurse folosește, totul din linia de comandă. Ca să facem acest lucru, putem să deschidem două terminale: unul cu aplicația pe care vrem să o monitorizăm și unul în care pornim aplicația de monitorizare. Pe lângă aceste două acțiuni, putem să avem nevoie să facem și altele, iar lucrul cu mai multe terminale deschise devine dificil.

La fel ca atunci când folosim un browser web, avem nevoie de taburi și în terminal.

În următoarele sub-subsecțiuni vom vorbi despre cum să deschidem, să închidem și să navigăm între taburile din terminal.

Deschiderea și închiderea taburilor

Deschideți din nou aplicația GNOME Terminal.

Deschidem un nou tab atunci când avem nevoie să facem o altă operație, fără a o întrerupe pe cea de acum. Închidem taburile în momentul în care am terminat o operație pentru a nu încărca sistemul.

Putem deschide un nou tab în terminal în mai multe moduri:

 • Apăsând click dreapta în interiorul terminalului, după care pe butonul New Tab, ca în imaginea de mai jos:

 • Folosind combinația de taste Ctrl+Shift+t.

Putem închide un tab în terminal în mai multe moduri:

 • Folosind butonul (simbolul) x din dreptul tabului, ca în imaginea de mai jos:

 • Folosind combinația de taste Ctrl+d.

Exerciții

 1. Deschideți un nou terminal folosind combinația de taste Ctrl+Alt+t.
 2. Deschideți două taburi de terminal noi folosind combinația de taste Ctrl+Shift+t,
 3. Închideți taburile folosind combinația de taste Ctrl+d.

Vrem să navigăm între taburile din terminal, la fel ca în cazul browserului web, pentru a putea trece de la o operație începută la alta rapid.

Avem mai multe variante să facem acest lucru:

 • Folosind clickuri ca în imaginea de mai jos:

 • Folosind combinația de taste Alt+<număr>, unde număr este numărul (indexul) tabului la care vrem să ajungem. Primul tab are numărul 1, al nouălea tab are numărul 9, iar al zecelea are numărul 0. Combinațiile de taste folosite în terminal sunt similare cu cele din browser, prezentate în secțiunea Navigarea între taburi ale browserului.

Exerciții

 1. Deschdideți un nou terminal folosind combinația de taste Ctrl+Alt+t.
 2. Deschideți patru taburi folosind combinația de taste Ctrl+Shift+t.
 3. Mergeți pe primul tab folosind combinația de taste Alt+1.
 4. Mergeți pe al treilea tab folosind combinația de taste Alt+3.
 5. Mergeți pe al doilea tab folosind combinația de taste Alt+2.
 6. Mergeți pe primul tab folosind combinația de taste Alt+1.
 7. Închideți aplicația GNOME Terminal în orice mod vreți.

Alte scurtături utile în terminal

Pe lângă scurtăturile de pornire/oprire a terminalului, de lucru cu taburi în terminal, mai există și alte scurtături cu care putem lucra în terminal mai rapid.

În subsecțiunile următoare vom vorbi despre scrollul, copierea și lipirea textului în terminal și despre golirea ecranului de terminal.

Scroll

Pentru a da scroll în terminal avem mai multe moduri:

 • Folosind mouse-ul sau touchpad-ul.
 • Folosind combinațiile de taste Shift+PageUp și Shift+PageDown.

Golirea ecranului de terminal

Pentru golirea ecranului de termninal avem mai multe variante:

 • Folosind comanda clear în terminal, ca în imaginea de mai jos:

 • Folosind combinația de taste Ctrl+l în terminal.

Copierea și lipirea textului

Copierea și lipirea de text sunt operații foarte importante. Vrem să evităm greșile de tastare pe cât posibil. Folosirea acestor feature-uri este un mod de a preveni greșeli de tastare.

Copierea textului

În cadrul aplicației GNOME Terminal copierea textului se face diferit față de alte aplicații, în mai multe moduri:

 • Selectăm textul, apăsăm click dreapta și apăsăm butonul Copy ca în imaginea de mai jos:

 • Selectăm textul și apăsăm combinația de taste Ctrl+Insert.
 • Selectăm textul și apăsăm combinația de taste Ctrl+Shift+c.

Pentru copierea textului din terminal folosim combinația de taste Ctrl+Shift+c și NU Ctrl+c. În terminal, combinația de taste Ctrl+c are rolul de a opri o aplicație / un utilitar pornit.

Lipirea textului

În cadrul aplicației GNOME Terminal lipirea textului se face diferit față de alte aplicații, în mai multe moduri:

 • Apăsăm click dreapta și apăsăm butonul Paste ca în imaginea de mai jos:

 • Apăsăm combinația de taste Shift+Insert.
 • Apăsăm combinația de taste Ctrl+Shift+v.

Pentru lipirea textului în terminal folosim combinația de taste Ctrl+Shift+v și NU Ctrl+v.

uso/laboratoare/laborator-01/terminal.txt · Last modified: 2022/10/05 13:14 by mihai_daniel.soare
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0