Sumar - Cheatsheet

Shortcuturi pentru folosirea browserului web

Pornirea browserului web

 • Folosind iconuri ca în imaginea de mai jos:

 • Folosind combinația de taste (scurtătura, shortcutul) Alt+F2 și introducând șirul firefox ca în imaginea de mai jos:

 • Folosind linia de comandă ca în imaginea de mai jos:

Oprirea browserului web

 • Folosind butonul de închidere a ferestrei grafice, în forma unui simbol x.
 • Folosind intrarea de tip Quit din meniul grafic al aplicației, ca în imaginea de mai jos, specifică aplicației Firefox:

 • Folosind combinația de taste Alt+F4 care închide fereastra grafică, o scurtătură pentru folosirea butonului de închidere.
 • Folosind combinația de taste Ctrl+q, specifică aplicației Firefox.

Folosirea barei de adresă

 • Folosind clickuri ca în imaginea de mai jos:

 • Folosind combinația de taste Ctrl+l.
 • Folosind butoanele săgeată stânga (Go back one page) și săgeată dreapta (Go forward one page) din interfața grafică a browserului ca în imaginea de mai jos:

 • Folosind combinațiile de taste echivalente cu clickurile pe săgețile stânga/dreapta din browser:
  • Navigare înapoi: Alt+săgeată stânga sau Ctrl+[.
  • Navigare înainte: Alt+săgeată dreapta sau Ctrl+].

Scroll în browser

 • Folosind mouse-ul prin rotiță.
 • Folosind touchpadul.
 • Folosind tastele săgeată sus/săgeată jos. Așa ne deplasăm în sus/jos cu câte o linie.
 • Folosind butoanele PageUp și PageDown de pe tastatură. Așa ne deplasăm câte un “ecran” în jos sau în sus.

Reîmprospătarea paginii

 • Folosind butonul de remîprospătare (refresh) din browser ca în imaginea de mai jos:

 • Folosind tasta F5.
 • Folosind combinația de taste Ctrl+r.

Deschiderea taburilor

 • Folosind butonul cu simbolul + din interfața grafică a browserului ca în imaginea de mai jos:

 • Folosind combinația de taste Ctrl+t.
 • Folosind clickuri ca în imaginea de mai jos:

 • Folosind combinația de taste Alt+<număr>.

Închiderea taburilor

 • Folosind butonul cu simbolul x din browser ca în imaginea de mai jos:

 • Folosind combinația de taste Ctrl+w.
 • Folosind combinația de taste Ctrl+F4.
 • Folosind clickuri. Folosim click dreapta pe link după care alegem opțiunea Open Link in New Tab din meniul contextual ca în imaginea de mai jos:

 • Apăsând tasta Ctrl și click pe link.

Shortcuturi pentru folosirea terminalului

Deschiderea terminalului

 • Folosind iconuri ca în imaginea de mai jos:

 • Folosind combinația de taste Alt+F2 ca în imaginea de mai jos:

 • Apăsând click dreapta și apoi butonul Open Terminal ca în imaginea de mai jos:

 • Folosind combinația de taste Ctrl+Alt+t.

Închiderea terminalului

 • Folosind butonul x din partea dreaptă-sus a aplicației ca în imaginea de mai jos:

 • Folosind combinația de taste Ctrl+Shift+q.
 • Folosind combinația de taste Alt+F4.
 • Folosind combinația de taste Ctrl+d.

Deschiderea taburilor

 • Folosind meniul aplicației ca în imaginea de mai jos:

Apăsăm pe opțiunea File din meniu după care pe butonul New Tab.

 • Apăsând click dreapta în interiorul terminalului după care pe butonul New Tab ca în imaginea de mai jos:

 • Folosind combinația de taste Ctrl+Shift+t.

Închiderea taburilor

 • Folosind meniul aplicației ca în imaginea de mai jos:

 • Folosind butonul (simbolul) x din dreptul tabului ca în imaginea de mai jos:

 • Folosind combinația de taste Ctrl+Shift+w.
 • Folosind clickuri ca în imaginea de mai jos:

 • Folosind combinația de taste Alt+<număr> unde număr este numărul (indexul) tabului la care vrem să ajungem. Primul tab are numărul 1, al nouălea tab are numărul 9, iar al zecelea are numărul 0.
 • Folosind combinațiile de taste Ctrl+PageUp pentru a merge la următorul tab și Ctrl+PageDown pentru a trece la tabul anterior.

Scroll în terminal

 • Folosind mouse-ul sau touchpad-ul.
 • Folosind combinațiile de taste Shift+PageUp și Shift+PageDown.

Golirea ecranului de terminal

 • Folosind comanda clear în terminal ca în imaginea de mai jos:

 • Folosind combinația de taste Ctrl+l în terminal.

Copierea textului

 • Selectăm textul, apăsăm click dreapta și apăsăm butonul Copy ca în imaginea de mai jos:

 • Selectăm textul și apăsăm combinația de taste Ctrl+Insert.
 • Selectăm textul și apăsăm combinația de taste Ctrl+Shift+c.

Lipirea textului

 • Apăsăm click dreapta și apăsăm butonul Paste ca în imaginea de mai jos:

 • Apăsăm combinația de taste Shift+Insert.
 • Apăsăm combinația de taste Ctrl+Shift+v.
uso/laboratoare/laborator-01/cheatsheet.txt · Last modified: 2021/10/04 20:43 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0