Instalarea și dezinstalarea aplicațiilor

Instalarea unui sistem de operare duce la instalarea unui set de bază de aplicații pe acel sistem. Acest set este minimal; dacă dorim funcționalități peste acest set, instalăm noi aplicații. Instalarea unei aplicații duce la adăugarea în sistem a unui fișier executabil (sau mai multe) pentru rularea aplicației și eventuale fișiere de configurare, de documentare și de stocare a datelor aplicației. Instalarea unei aplicații presupune obținerea unui fișier specializat numit pachet software și apoi despachetarea acestuia în fișierele specifice aplicației. Un pachet este efectiv o arhivă cu fișierele specifice aplicației. După instalarea aplicației / pachetului, aceasta poate fi pornită și rulată de utilizator pentru nevoile sale.

Instalarea unei aplicații dintr-un pachet software este prezentată schematic mai jos:

De partea cealaltă, dezinstalarea unei aplicații / unui pachet înseamnă ștergerea din sistem a fișierelor specifice. După dezinstalarea aplicației, aceasta nu mai poate fi pornită, nemaiexistând fișierul executabil corespunzător sau celelalte fișiere specifice.

Acțiunile de instalare, dezinstalare și configurare a pachetelor într-un sistem sunt numite colectiv gestiunea pachetelor (software) ((software) package management).

În Linux, aplicațiile sunt, în general, instalate prin intermediul unei aplicații dedicate numite manager de pachete (software) ((software) package manager sau (software) package management system). În distribuțiile Linux bazate pe Debian / Ubuntu, managerul de pachete oferă utilitarele apt și dpkg (și altele) și aplicații precum Synaptic. În distribuțiile Linux bazate pe RedHat / Fedora, managerul de pachete oferă utilitarele yum sau dnf sau rpm (și altele) precum PackageKit.

Mașina virtuală de suport folosește o distribuție Ubuntu. De aceea ne vom concentra doar pe distribuțiile bazate pe Debian / Ubuntu și deci, pe utilitarele apt și dpkg.

În continuare vom prezenta acțiunile de instalare și dezinstalare a unui pachet folosind interfața în linia de comandă.

Instalarea unei aplicații cunoscute

Cel mai adesea, dorim rapid să avem o aplicație care să ne rezolve o nevoie. Să presupunem că avem nevoia să lucrăm cu fișiere în format SVG (Scalable Vector Graphics). Pentru aceasta vom instala aplicația Inkscape.

Instalarea din linia de comandă

În linia de comandă, folosim utilitarul apt pentru a instala pachetul inkscape:

student@uso:~$ sudo apt update
[sudo] password for student:
Hit:1 http://ro.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
[...]
 
student@uso:~$ sudo apt install inkscape
[...]

Comanda sudo apt update actualizează informațiile despre pachete; vom clarifica mai jos rolul său, inclusiv de ce este recomandată rularea sa (fără a fi obligatorie). Comanda sudo apt install inkscape instalează efectiv pachetul numit inkscape, care va instala aplicația Inkscape. Instalarea pachetelor în sistem este o acțiune privilegiată, care necesită permisiuni administrative. Din acest motiv cele două comenzi de mai sus sunt prefixate de comanda sudo.

În acest moment, aplicația Inkscape este instalată și poate fi pornită.

Exercițiu: Porniți aplicația Inkscape în toate modurile descrise în secțiunea Pornirea și oprirea aplicațiilor grafice.

Instalarea de noi aplicații

Instalarea VLC

Avem nevoie de un player video și știm că VLC este unul dintre cele mai folosite playere. Pentru a îl folosi pe sistem, instalăm pachetul vlc:

student@uso:~$ sudo apt install vlc
[sudo] password for student:
[...]
Do you want to continue? [Y/n] Y
[...]

Acum aplicația VLC este disponibilă în sistem.

Exercițiu: Porniți aplicația VLC în modurile descrise în Pornirea și oprirea aplicațiilor grafice.

Mai sus nu am mai rulat comanda sudo apt update pentru că sistemul este deja actualizat de la instalarea pachetului inkscape.

Exerciții de instalare de aplicații

Instalați și porniți următoarele pachete din linia de comandă:

  • wikit: pachet care instalează utilitarului wikit (în linia de comandă) care obține informații din Wikipedia
  • gimp: pachet care instalează aplicația Gimp (cu interfață grafică), un editor de imagini

Dezinstalarea aplicațiilor

Dacă nu mai folosim o aplicație și dorim să eliberăm spațiul ocupat pe disc, putem opta pentru a dezinstala o aplicație. Dezinstalarea înseamnă că toate fișierele corespunzătoare aplicației vor fi șterse de pe disc.

Acțiunea de dezinstalare este mai rară. Beneficiul principal al dezinstalării este eliberarea spațiului ocupat pe disc de fișiere corespunzătoare aplicației. Dar pentru că spațiul pe disc este suficient, apelăm mai rar la această acțiune.

La fel ca în cazul instalării, o aplicație poate fi instalată sau dezinstalată din interfața grafică a managerului de pachete sau din cea în linia de comandă. Dezinstalarea poate fi făcută din interfața în linia de comandă chiar dacă aplicația a fost instalată din interfața grafică și invers.

La fel ca în cazul instalării, acțiunea de dezinstalare este privilegiată.

Dezinstalarea din linia de comandă

Dezinstalarea din linia de comandă se face cu o comandă precum:

student@uso:~$ sudo apt remove neofetch
[sudo] password for student:
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following packages will be REMOVED:
  neofetch
0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 311 not upgraded.
After this operation, 365 kB disk space will be freed.
Do you want to continue? [Y/n] Y
(Reading database ... 199030 files and directories currently installed.)
Removing neofetch (3.4.0-1) ...
Processing triggers for man-db (2.8.3-2) ...

În comanda de mai sus, am dezinstalat pachetul neofetch. Comanda de dezinstalare (apt remove) a fost prefixată de comanda sudo pentru că este vorba de o acțiune privilegiată. La dezinstalare se cere confirmarea că dorim dezinstalarea pachetului.

În urma acestei acțiuni, fișierele corespunzătoare pachetului neofetch au fost șterse, incluzând fișierul executabil corespunzător. Acum nu mai avem acces la utilitar și comanda neofetch va eșua.

Comanda apt remove șterge fișierele corespunzătoare pachetului, dar lasă anumite fișiere de configurare modificate de utilizator. Aceasta pentru a permite ca o instalare ulterioară să refolosească vechea configurare. Dacă dorim ștergerea inclusiv a fișierelor de configurare modificate, folosim comanda:

student@uso:~$ sudo apt purge neofetch
[sudo] password for student:
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following packages will be REMOVED:
  neofetch*
0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 311 not upgraded.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] Y
(Reading database ... 198873 files and directories currently installed.)
Purging configuration files for neofetch (3.4.0-1) ...

Comanda de mai sus a șters fișierele de configurare pentru pachetul neofetch. Comanda apt purge poate fi folosită pentru a dezinstala pachete instalate, sau pentru a “curăța” (purge) pachete care au fost dezinstalate dar care mai au fișiere de configurare.

Exerciții de dezinstalare

Dezinstalați două dintre pachetele pe care le-ați instalat mai sus folosind linia de comandă.

Actualizarea aplicațiilor

O aplicație este, în general, dezvoltată în continuu. Dezvoltatorii aplicației adaugă noi funcționalități, sau rezolvă probleme de funcționare sau de securitate, sau fac aplicația mai robustă sau mai eficientă1).

La fel ca în cazul instalării și dezinstalării, actualizarea aplicațiilor duce la modificarea fișierelor din sistem, deci este o acțiune privilegiată.

Actualizarea individuală a unei aplicații

Dacă dorim actualizarea individuală a unui pachet, putem folosi interfața grafică, navigând până la zona specifică aplicației.

Altfel, putem folosi o comandă precum:

student@uso:~$ sudo apt install inkscape
[sudo] password for student:
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
inkscape is already the newest version (0.92.3-1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 311 not upgraded.

Când comanda apt install primește ca argument un pachet deja instalat, va verifica dacă există o versiune actualizată a acestuia. În cazul de mai sus, versiunea instalată a pachetului inkscape (0.92.3-1) este cea mai nouă și nu este nevoie de actualizare.

Actualizarea tuturor aplicațiilor

Cel mai adesea, un utilizator va opta pentru actualizarea tuturor aplicațiilor sistemului, sau pe scurt, pentru actualizarea sistemului. Acest lucru se întâmplă și pentru că sistemul notifică periodic utilizatorul de prezența unor versiuni noi de aplicații.

Când este cazul, utilizatorul poate folosi interfața grafică sau sau cea în linia de comandă a managerului de pachete pentru actualizarea sistemului. De obicei, utilizatorul va folosi interfața grafică în momentul primirii unei notificări.

Pentru actualizarea sistemului din interfața în linia de comandă, vom folosi o comandă precum:

student@uso:~$ sudo apt update
[...]
student@uso:~$ sudo apt upgrade
[...]
311 upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 0 B/301 MB of archives.
After this operation, 100 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] Y
[...]

Folosind comanda apt upgrade actualizăm toate aplicațiile în sistem2). Este recomandat să actualizăm informațiile interne despre pachetele sistemului folosind comanda apt update.

1) Aducerea unei aplicații la o versiune mai nouă (update sau upgrade) are plusuri și minusuri. Avantajul este că noua versiune va avea cele mai noi funcționalități și va avea rezolvate probleme vechi de configurare. Dezavantajul este că noua versiune va fi mai puțin folosită și deci mai puțin stabilă, cu posible probleme noi de funcționare. În general este recomandat ca aplicațiile sistemului să fie actualizate (up-to-date) cu versiuni care au îmbunătățiri de funcționare sau securitate (security updates). Dacă se optează pentru cea mai recentă versiune a aplicației (posibil mai puțin stabilă), trebuie cântărit beneficiul adus de noile funcționalități față de posibilele probleme de funcționare. De obicei un utilizator obișnuit va opta pentru cea mai nouă versiune, fiind interesat în primul rând de cele mai noi funcționalități. Un administrator de sistem va opta pentru versiunile mai stabile care asigură o robustețe ridicată a sistemului.
2) Comanda apt upgrade face actualizare conservatoare a sistemului. Dacă un anumit pachet ar fi dezinstalat de acțiunea de actualizare a sistemului, pachetul nu va fi atins de managerul de pachete. Dacă dorim o actualizare completă a sistemului, incluzând dezinstalarea anumitor pachete (pentru că sunt incompatibile cu alte apchete), vom folosi comanda:
student@uso:~$ sudo apt full-upgrade
uso/laboratoare/ac/laborator-04/install.txt · Last modified: 2021/10/28 21:01 by liza_elena.babu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0