Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

uso:teme:tema-2 [2020/12/12 14:11]
ioana_maria.culic [Task 06 (10 p)]
uso:teme:tema-2 [2020/12/13 14:58] (current)
vlad.catanoiu [Task 06 (10 p)]
Line 293: Line 293:
 <note info>​Toate erorile vor fi raportate în fișierul ''/​home/​student/​tema2-scripts-output/​backup-confs/​errors.txt''​.</​note>​ <note info>​Toate erorile vor fi raportate în fișierul ''/​home/​student/​tema2-scripts-output/​backup-confs/​errors.txt''​.</​note>​
  
-Mai departe, scriptul va realiza modificările necesare, astfel încât toate fișierele din directorul ''/​home/​student/​tema2-scripts/​backup-confs''​ de dimensiune mai mare de **1K** ​ să fie redenumite prin adăugarea sufixului ''​_large''​. \\+Mai departe, scriptul va realiza modificările necesare, astfel încât toate fișierele din directorul ''/​home/​student/​tema2-scripts-output/​backup-confs''​ de dimensiune mai mare de **1K** ​ să fie redenumite prin adăugarea sufixului ''​_large''​. \\
  
 <note warning>​Atenție! Verificarea se va face rulând scriptul drept utilizatorul ''​student''​.</​note>​ <note warning>​Atenție! Verificarea se va face rulând scriptul drept utilizatorul ''​student''​.</​note>​
uso/teme/tema-2.txt · Last modified: 2020/12/13 14:58 by vlad.catanoiu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0