Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

uso:resurse:tmate [2019/02/20 14:20] (current)
eduard.staniloiu [Add] Tmate info
Line 1: Line 1:
 +====== Folosire tmate ======
 +
 +În cazul în care aveți probleme cu proiectorul,​ puteți folosi [[https://​tmate.io/​|tmate]] pentru a face un screen-cast al terminalului vostru.
 +
 +Puteți folosi package managerul pentru a-l instala. De ex. pe **Ubuntu** puteți folosi ''​sudo apt-get install tmate''​.
 +
 +Odată instalat, rulați comanda ''​tmate''​. Vi se va deschide o fereastră ''​tmux''​ la care se pot conecta studenții, pentru a urmării **demo-ul**.
 +În cadrul acesteia, rulați comanda ''​tmate show-messages''​.
 +
 +<​code>​
 +$ tmate show-messages
 +Fri Nov 23 15:36:25 2018 [tmate] Connecting to master.tmate.io...
 +Fri Nov 23 15:36:26 2018 Reloaded!
 +Fri Nov 23 15:36:26 2018 Reloaded!
 +Fri Nov 23 15:36:26 2018 [tmate] Note: clear your terminal before sharing readonly access
 +Fri Nov 23 15:36:26 2018 [tmate] web session read only: https://​tmate.io/​t/​ro-5BXhC0r93ra5crftnwIc9Y1Fg
 +Fri Nov 23 15:36:26 2018 [tmate] ssh session read only: ssh ro-5BXhC0r93ra5crftnwIc9Y1Fg@am2.tmate.io
 +Fri Nov 23 15:36:26 2018 [tmate] web session: https://​tmate.io/​t/​HvrzBkAV1vdGzndMsxFVgEexT
 +Fri Nov 23 15:36:26 2018 [tmate] ssh session: ssh HvrzBkAV1vdGzndMsxFVgEexT@am2.tmate.io
 +Fri Nov 23 15:36:46 2018 [tmate] Your tmate client can be upgraded to 2.2.1
 +</​code>​
 +
 +Din rezultatul comenzii de mai sus, ne interesează sesiunea de **ssh read only**
 +<​code>​
 +Fri Nov 23 15:36:26 2018 [tmate] ssh session read only: ssh ro-5BXhC0r93ra5crftnwIc9Y1Fg@am2.tmate.io
 +</​code>​
 +
 +Folsind ''​ssh ro-5BXhC0r93ra5crftnwIc9Y1Fg@am2.tmate.io''​ studenții se vor conecta, read-only, "​la"​ terminalul vostru.
  
uso/resurse/tmate.txt · Last modified: 2019/02/20 14:20 by eduard.staniloiu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0