Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

uso:resurse:mv [2019/10/14 10:28]
mbarbulescu [Procedură import fişier OVA în VirtualBox]
uso:resurse:mv [2019/11/29 14:41] (current)
jan.vaduva [Procedură import fişier OVA în VirtualBox]
Line 74: Line 74:
 {{:​uso:​resurse:​screenshot_from_2018-09-27_23-15-10.png?​200|}} {{:​uso:​resurse:​screenshot_from_2018-09-27_23-15-10.png?​200|}}
  
-După finalizarea importului, ​porniți mașina virtuală și autentificați-vă folosind numele de utilizator ''​student''​ și parola ''​student''​. O veţi vedea în meniu ca mai jos. Click dreapta pe ea, START -> Normal Start:+După finalizarea importului, ​asigurati-va ca creati un host network: File -> Host Network Manager -> Create: 
 + 
 +{{:​uso:​resurse:​screenshot_from_2019-11-29_16-50-52.png?​400|}} 
 + 
 +Porniți mașina virtuală și autentificați-vă folosind numele de utilizator ''​student''​ și parola ''​student''​. O veţi vedea în meniu ca mai jos. Click dreapta pe ea, START -> Normal Start:
  
 {{:​uso:​resurse:​screenshot_from_2018-09-27_23-16-23.png?​200|}} {{:​uso:​resurse:​screenshot_from_2018-09-27_23-16-23.png?​200|}}
uso/resurse/mv.txt · Last modified: 2019/11/29 14:41 by jan.vaduva
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0