Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

uso:resurse:folosire-vim [2016/10/08 13:36]
razvan.deaconescu
uso:resurse:folosire-vim [2018/10/01 12:59] (current)
dragos.dimitriu [Replacing]
Line 206: Line 206:
 ===== Replacing ===== ===== Replacing =====
  
-De multe ori, într-un fișier, vrem să înclocuim ​un șir cu alt șir. Pentru a face aste lucru trebuie să intrăm în modul __Command__ și să dăm o comandă care începe cu **''​s/''​**,​ de exemplu:+De multe ori, într-un fișier, vrem să înlocuim ​un șir cu alt șir. Pentru a face aste lucru trebuie să intrăm în modul __Command__ și să dăm o comandă care începe cu **''​s/''​**,​ de exemplu:
  
 <code bash> <code bash>
uso/resurse/folosire-vim.txt · Last modified: 2018/10/01 12:59 by dragos.dimitriu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0