Basics

Expresii regulate

Expresiile regulate sunt folosite pentru căutarea/selecția anumitor intrări în fișiere text și pentru parsarea informațiilor din fișiere text. În procesarea expresiilor regulate, matching-ul se face pe fiecare linie din text. Într-o expresie regulată, anumite caractere au rol special precum caracterele de mai jos.

Caracter Efect în expresie regulată
^ început de linie
$ sfârșit de linie
. orice caracter
* expresia anterioară de oricâte ori, posibil niciodată
+ expresia anterioară de oricâte ori, cel puțin o dată
[ajt] orice caracter din setul de caractere a, j, t
[^ajt] orice caracter mai puțin caracterele a, j, t
| expresia anterioară sau expresia de după (una dintre cele două expresii)
? expresia anterioară o dată sau niciodată

Găsiți un tool online aici care va permite să vizualizați efectul expresiilor regulate în mod interactiv. Puteți să îl folosiți pentru a vă obișnui cu scrierea de regexp-uri.

Expresii regulate vs globbing

Construcție RegExp Glob
. orice caracter caracterul .
.* orice caracter de oricâte ori, posibil niciodată orice incepe cu .
? expresia anterioară o dată sau niciodată orice caracter
a+ caracterul a de oricâte ori, cel puțin o dată caracterul a urmat de +

Expresii regulate & grep

În directorul din repository aferent laboratorului există un fișier students.txt pe care îl vom folosi ca suport pentru comenzi cu expresii regulate. Acest fișier conține o listă de studenți cu numele complet al studenților (prima coloană), grupa din care fac parte (a doua coloană) și diverse note la USO (nota finală - a treia coloană, nota la testul grilă - a patra coloană - și nota la testul practic - a cincea coloană), câmpuri separate prin caracterul tab.

Pentru căutarea și selectarea de linii din fișiere text folosim comanda grep care folosește, la rândul ei, expresii regulate. Astfel, dacă dorim să selectăm studenții care au litera z în numele lor, folosim comanda

student@uso:~/uso-lab/labs/06-scripting/support/00-basics$ grep 'z' students.txt 
GHECENCO F. Răzvan	312CC	8	8.75	4.67
MARIN N. Răzvan	312CC	5	3.5	4.2

Este recomandat ca argumentul de tip expresie regulată transmis comenzii grep să fie plasat între apostrofuri (') pentru a fi escapat. În felul acesta caracterele din expresia regulată vor fi transmise întocmai comenzii grep și nu vor fi interpretate de shell.

Click pentru detalii legate de apostrofuri și ghilimele

Click pentru detalii legate de apostrofuri și ghilimele

În shell este recomandată folosirea ghilimelelor (, (double) quotes) și a apostrofurilor (', single quotes) pentru escapare. Escapare înseamnă că nu vor fi interpretate special caracterele speciale din shell; adică vor fi interpretate drept caractere obișnuite. Exemple de caractere speciale în shell sunt:

 • $: folosit pentru expandare: expandarea valorii unei variabile, expandarea unei comenzi, substituție aritmetică
 • *: folosit în globbing: înseamnă orice caracter de oricâte ori
 • >, <: folosite pentru redirectare
 • &, |: folosite pentru trimiterea unei comenzi în background sau pentru înlănțuirea unei comenzi; sau ca parte a operatorilor de secvențiere condiționată (|| și &&)
 • ;: folosit pentru secvențierea comenzilor
 • (, ): folosite pentru crearea de subshell-uri
 • , ', \: folosite pentru escapare

Diferența dintre ghilimele și apostrofuri constă în interpretarea caracterului dolar ($, dollar). Între ghilimele, caracterul dolar își păstrează rolul special, pe când între apostrofuri este considerat un caracter ca oricare altul.

De exemplu, dacă dorim să afișăm valoarea variabilei USER, vom folosi construcția

student@uso.local:~$ echo "$USER"
student

Va fi afișată valoarea variabilei USER întrucât am folosit construcția $USER între ghilimele.

Dacă însă folosim construcția $USER între apostrofuri, ca în continuare

student@uso.local:~$ echo '$USER'
$USER

atunci va fi afișat chiar șirul $USER. Asta pentru că apostrofurile, spre deosebire de ghilimele, escapează inclusiv caracterul dolar.

Doar că expresia z nu se potrivește (nu face match) pe litera Z (majusculă). Pentru a selecta studenții al cărore nume conține atât litera z cât și Z (majusculă) folosim expresia regulată [zZ] și comanda

student@uso:~/uso-lab/labs/06-scripting/support/00-basics$ grep '[zZ]' students.txt 
PAJARCU Z.P. Raul-Constantin	312CC	2	0.5	1.7
GHECENCO F. Răzvan	312CC	8	8.75	4.67
MARIN N. Răzvan	312CC	5	3.5	4.2
ZINCULESCU C. Marius-Valentin	313CC	7	4.75	5.7

Expresia regulată [zZ] se potrivește pe setul de caractere compus din litera z cât și Z (majusculă). Cu aceasta au apărut două linii noi: o linie conține studentul cu numele de familie ZINCULESCU iar cealaltă linie conține ințialele Z.P. ambele cu litera Z (majusculă).

Dacă vrem să selectăm studenții al căror nume de familie începe cu litera F, atunci vom folosi expresia regulată ^F denotând litera F (majusculă) la început de rând. Vom folosi, așadar, comanda de mai jos:

student@uso:~/uso-lab/labs/06-scripting/support/00-basics$ grep '^F' students.txt 
FLOREA N. Monica-Andreea	313CC	9	7.5	8.5
FULGER P. Alexandru-Gabriel	315CC	7	4.25	5

Dacă vrem în schimb să selectăm studenții al căror prenume începe cu litera F trebuie să privim lucrurile altfel. Urmărind textul putem observa că prenumele sunt precedate fie de caracterul spațiu (blank) fie de caracterul minus (-). Pentru început vom folosi expresia regulată [ -]F care face match pe caracterul spațiu sau minus urmat de caracterul F majusculă. Comanda aferentă este:

student@uso:~/uso-lab/labs/06-scripting/support/00-basics$ grep '[ -]F' students.txt 
ONEA I. Flavia-Katilina	311CC	7	6.5	4.33
PLEȘEA Fl. Alexandru	311CC	9	9.25	7.9
GHECENCO F. Răzvan	312CC	8	8.75	4.67
EPURE P. Andi-Florin	314CC	8	9.5	3.67
NEACȘU C. Florin-Mărgărit	314CC	10	9	9
COSTEA I. Florin Traian	315CC	4	3.5	3.7
CHIȚESCU E. Bogdan-Florentin	315CC	9	7.75	6.89

Observăm, însă, că se face match și pe șirul Fl. și pe șirul F. reprezentând inițiale. Știm că un prenume conține doar litere mici și că nu se încheie cu punct (., dot). Atunci extindem expresia regulată de mai sus la expresia [ -]F[a-z]\+[^\.]. Expresia regulată face match pe un șir care:

 • începe cu unul dintre caracterele spațiu (blank) sau minus (-);
 • continuă cu litera F (majusculă)
 • continuă cu litere mici (folosind setul [a-z])
 • literele mici de oricâte ori cel puțin o dată (folosind caracterul plus (+))
 • continuă cu orice caracter diferit de punct (., dot), folosind expresia [^\.]. Folosim backslash (\) pentru a escapa caracterul punct (., dot); altfel ar fi însemnat orice caracter, așa cum înseamnă într-o expresie regulată.

În expresiile regulate obișnuite (basic regular expressions), anumite caractere își pierd rolul lor special. Este cazul caracterului +, dar și al caracterelor ?, {, (, ) și |. Pentru a-și păstra rolul special, acestea trebuie precedate de backslash în construcții de forma \+, \?, \{, \(, \) și \|.

Găsiți această precizare în pagina de manual a comenzii grep; căutați șirul Basic vs Extended.

Astfel, comanda grep pentru a extrage studenții al căror prenume începe cu litera F este

student@uso:~/uso-lab/labs/06-scripting/support/00-basics$ grep '[ -]F[a-z]\+[^\.]' students.txt 
ONEA I. Flavia-Katilina	311CC	7	6.5	4.33
EPURE P. Andi-Florin	314CC	8	9.5	3.67
NEACȘU C. Florin-Mărgărit	314CC	10	9	9
COSTEA I. Florin Traian	315CC	4	3.5	3.7
CHIȚESCU E. Bogdan-Florentin	315CC	9	7.75	6.89

Dacă ați fi dorit să faceți match pe o literă (mică sau mare) ați fi folosit construcția [a-zA-Z]. Dacă ați fi dorit să faceți match pe o literă (mică sau mare) sau pe o cifră, ați fi folosit expresia [a-zA-Z0-9].

tr & sed

Utilitarul tr permite translatarea, ștergerea și manipularea caracterelor primite la intrare. După cum am văzut în laboratorul precedent, sed este un stream editor ce poate efectua transformări la nivel de string asupra unui text primit la intrare. În plus, sed poate primi expresii regulate ca argument de căutare.

Diferența dintre tr și sed este că primul efectuează transformări la nivel de caracter, pe când al doilea efectuează transformări la nivel de string. Din acest motiv putem spune că sed este un tr mai avansat, tr++ :).

Spre exemplu, folosind atât tr, cât și sed, să înlocuim caracterul ',' cu TAB în student.csv:

student@ubuntu:~/uso-lab/labs/06-scripting/support/00-basics$ cat students.csv | tr , "\t" > students.out
student@ubuntu:~/uso-lab/labs/06-scripting/support/00-basics$ cat students.out 
VLĂDUȚU I. Liviu-Alexandru	311CC	6	3.5	5.22
GEORGIU V. Alexandra-Maria	311CC	10	10	9.67
PĂUNOIU N. Gabriel	311CC	7	6.5	3.5
BĂCÎRCEA A. Andrei	311CC	7	5.5	4.44
[...]
 
student@ubuntu:~/uso-lab/labs/06-scripting/support/00-basics$ sed 's/,/\t/g' students.csv > students.out 
student@ubuntu:~/uso-lab/labs/06-scripting/support/00-basics$ cat students.out 
VLĂDUȚU I. Liviu-Alexandru	311CC	6	3.5	5.22
GEORGIU V. Alexandra-Maria	311CC	10	10	9.67
PĂUNOIU N. Gabriel	311CC	7	6.5	3.5
BĂCÎRCEA A. Andrei	311CC	7	5.5	4.44
[...]

Observăm că cele două comenzi au același efect. Pentru a înlocui șiruri de caractere, tr nu mai oferă funcționalitatea dorită întrucât el face o mapare 1-la-1 între caracterele setul ce trebuie înlocuit și setul ce înlocuiește. În exemplul de mai jos, 1 este translatat în 2 indiferent unde apare, iar C în A:

student@ubuntu:~/uso-lab/labs/06-scripting/support/00-basics$ cat students.csv | tr "311CC" "312CA" > students.out
student@ubuntu:~/uso-lab/labs/06-scripting/support/00-basics$ cat students.out 
VLĂDUȚU I. Liviu-Alexandru,322AA,6,3.5,5.22
GEORGIU V. Alexandra-Maria,322AA,20,20,9.67
PĂUNOIU N. Gabriel,322AA,7,6.5,3.5
BĂAÎRAEA A. Andrei,322AA,7,5.5,4.44
[...]
 
student@ubuntu:~/uso-lab/labs/06-scripting/support/00-basics$ sed "s/311CC/312CA/g" students.csv > students.out
student@ubuntu:~/uso-lab/labs/06-scripting/support/00-basics$ cat students.out 
VLĂDUȚU I. Liviu-Alexandru,312CA,6,3.5,5.22
GEORGIU V. Alexandra-Maria,312CA,10,10,9.67
PĂUNOIU N. Gabriel,312CA,7,6.5,3.5
BĂCÎRCEA A. Andrei,312CA,7,5.5,4.44
[...]

cut & awk

Am văzut în laboratoarele precedente cum putem extrage informații structurate pe linii și coloane folosind utilitarul cut.

student@ubuntu:~/uso-lab/labs/06-scripting/support/00-basics$ cat /etc/passwd | cut -d':' -f1,6 | head -3
root:/root
daemon:/usr/sbin
bin:/bin

Utilitarul awk permite aceleași acțiuni ca și cut, dar funcționalitatea sa este mai extinsă. Spre exemplu, awk poate folosi o expresie regulată ca delimitator, pe când cut acceptă un singur caracter:

student@ubuntu:~/uso-lab/labs/06-scripting/support/00-basics$ netstat -i
Kernel Interface table
Iface  MTU Met  RX-OK RX-ERR RX-DRP RX-OVR  TX-OK TX-ERR TX-DRP TX-OVR Flg
eth0    1500 0   1955   0   0 0      521   0   0   0 BMRU
lo    65536 0    359   0   0 0      359   0   0   0 LRU
 
student@ubuntu:~/uso-lab/labs/06-scripting/support/00-basics$ netstat -i | cut -d' ' -f1,2
Kernel Interface
Iface 
eth0 
lo 
 
student@ubuntu:~/uso-lab/labs/06-scripting/support/00-basics$ netstat -i | awk -F' *' '{print $1,$2,$4}'
Kernel Interface 
Iface MTU RX-OK
eth0 1500 1955
lo 65536 359

Awk este considerat un fel de limbaj de programare ce vizează procesarea text. Există script-uri awk complexe ce se aseamănă programelor C. Printre altele, awk permite implementarea și apelarea de funcții.

sort & uniq

Dacă dorim să sortăm studenții din fișier în ordinea numelor vom folosi comanda sort:

student@uso:~/uso-lab/labs/06-scripting/00-basics$ sort students.csv 
ALECU C. Ionuț-Gabriel,312CC,7,4.5,6.4
ASĂVOAEI P. Cătălin,315CC,8,6.75,7
BĂCÎRCEA A. Andrei,311CC,7,5.5,4.44
BADEA P. Bogdan,314CC,4,2.75,1.56
[...]

Cateva optiuni des folosite cu sort sunt:

 • -t specifica separatorul
 • -k specifica index-ul, sau cheia, coloanei dupa care vrem sa sortam intrarile
 • n sortare numerică (implicit este alfabetica)
 • -r sortare inversa (implicit crescator)

O sursă frecventă de greșeli este folosirea construcției -k 3 în loc de -k 3,3 atunci când folosim mai multe chei de sortare. Dacă folosim -k 3 atunci cheia de sortare este dată de toate coloanele începând cu a 3-a coloană. În acest caz viitoare opțiuni de chei de sortare nu mai sunt luate în considerare.

Vezi și discuția de aici.

Dorim sa facem o sortare numerica descrescatoare după notă, urmata de o sortare alfabetică după grupă (adică să fie toate notele de 10 la început dar sortate în ordinea grupelor). Astfel, pentru a sorta intrările în ordinea notei, vom folosi separatorul , (virgulă, comma) și coloana a 3-a pentru cheie:

student@uso:~/uso-lab/labs/06-scripting/support/00-basics$ sort -t ',' -k 3,3nr -k 2,2 students.csv
GEORGIU V. Alexandra-Maria,311CC,10,10,9.67
MUȘATESCU V. Alexandru-Petrișor,311CC,10,8.5,9
RADU L. Alina,311CC,10,10,7.89
GONDOȘ I. Gabriel,312CC,10,9,7.33
[...]

În cazul în care există linii duplicate, putem folosi utilitarul uniq în conjuncție cu sort pentru a le elimina. În acest scop adăugăm o linie duplicata în students.csv:

VLĂDUȚU I. Liviu-Alexandru,311CC,6,3.5,5.22                                                                            
GEORGIU V. Alexandra-Maria,311CC,10,10,9.67
[...]
VLĂDUȚU I. Liviu-Alexandru,311CC,6,3.5,5.22
BENE D. Adrian,312CC,9,10,5
[...]
student@uso:~/uso-lab/labs/06-scripting/support/00-basics$ sort -t ',' -k 3,3nr -k 2,2 students.csv | wc -l
93
student@uso:~/uso-lab/labs/06-scripting/support/00-basics$ sort -t ',' -k 3,3nr -k 2,2 students.csv | uniq | wc -l
92
student@uso:~/uso-lab/labs/06-scripting/support/00-basics$ uniq students.csv | wc -l
93

Observăm că uniq elimină liniile duplicate adiacente. De aceea, dacă datele nu sunt sortate, comanda nu are nici un efect.

Shell scripting

Un script shell este un fișier text care conține comenzi și construcții specifice shell-ului. Un script shell începe cu construcția #!/bin/bash, denumită shebang care indică interpretorul scriptului; în cazul de față interpretorul este chiar shell-ul Bash. Dacă nu este specificat nici un shell prin shebang atunci implicit va fi luat shell-ul implicit (setat în /etc/passwd) asignat utilizatorului logat.

Spre exemplu, one-liners pe care le-am tot scris până acum ar putea fi puse într-un shell script și, mai mult, dacă sunt comenzi lungi și nu încap pe o linie le putem “sparge” în mai multe linii folosind separatorul \:

#!/bin/bash
 
export DATE=$(date +20%y%m%d) && \
mkdir -p /usr/share/snapshots && \
tar -cvpzf /usr/share/snapshots/$HOSTNAME_$DATE.tar.gz \
  --exclude=/proc --exclude=/lost+found \
  --exclude=/sys --exclude=/mnt \
  --exclude=/media --exclude=/dev \
  --exclude=/share/Archive /

ATENȚIE! În construcția de mai sus după \ trebuie să nu mai existe nici un caracter (nici măcar spațiu alb/trailing whitespaces)

Scriptul conține comenzi uzuale folosite în shell și alte comenzi care se regăsesc mai adesea în scripturi: while, if, for. Acestea nu sunt instrucțiuni, ci sunt tot comenzi shell; pot fi folosite, dacă sintaxa este corectă și în linia de comandă.

Argumente din linia de comandă

Un script moștenește variabilele de mediu ale shell-ului părinte precum HOME, BASH, IFS, USER. În script le putem folosi astfel:

#!/bin/bash
 
echo $HOME

Pe lângă aceste variabile, scriptul poate primi o serie de argumente din linia de comandă. Folosind următoarele variabile, putem referi argumentele primite de script din linia de comandă:

 • $* este un string ($1, $2 … $n) format din toate argumentele primite de script
 • $@ este o listă formată din argumentele scriptului
 • $1, $2 … $n reprezintă fiecare parametru din script
 • $0 este numele scriptului
 • $# este numărul de argumente primite din linia de comandă

Spre exemplu, să luăm următorul script arguments.sh:

#!/bin/bash
 
echo There are $# arguments to $0: $*
echo first argument: $1
echo second argument: $2
echo third argument: $3
echo the list of arguments: $@

Să apelăm scriptul cu 4 argumente:

student@uso:~$ ./arguments.sh banane cirese caise castraveti
  There are 4 arguments to arguments.sh: banane cirese caise castraveti
  first argument: banane
  second argument: cirese
  third argument: caise
  the list of arguments: banane cirese caise castraveti

Constructia while read

Creați un nou script extract-name cu conținutul de mai jos:

#!/bin/bash
 
IFS=','
while read name group final_grade test_grade practical_grade; do
  echo "$name"
done < students.csv

Pentru parsare în shell folosim construcția while read .... Construcția este urmată de numele variabilelor în care vom reține câmpurile parsate din cadrul fiecărei linii. Folosim la intrare fișierul students.csv aflat în directorul părinte; este un fișier în format CSV (Comma Separated Values) folosind ca separator caracterul virgulă (,, comma). Pentru a extrage doar numele studenților din fișierul de intrare vom rula scriptul extract-name:

student@uso:~/uso-lab/labs/06-scripting/support/00-basics$ ./extract-name
VLĂDUȚU I. Liviu-Alexandru
GEORGIU V. Alexandra-Maria
PĂUNOIU N. Gabriel
BĂCÎRCEA A. Andrei
[...]

Întrucât formatul de intrare folosește virgulă (,, comma) pe post de separator, am definit în script variabila internă IFS (Internal Field Separator) la valoarea ',', așa cum observăm în linia 3 din scriptul extract-name:

IFS=','

Click pentru informații despre variabila IFS

Click pentru informații despre variabila IFS

Variabila internă shell-ului IFS (Internal Field Separator) definește caracterul sau caracterele care vor fi folosite pentru împărțirea unei linii în câmpuri (splitting).

Variabila internă este folosită ori de câte ori în shell este nevoie de împărțirea unei linii. Un caz uzual de folosire a variabilei IFS este în conjuncție cu construcția while read pentru citirea de linii de la intrarea standard sau dintr-un fișier și împărțirea acestora în câmpuri.

Informații și pe Wikipedia.

Pașii de mai sus puteau fi realizați și cu ajutorul comenzii cut. Dar, în cazul parsării folosind construcția while read avem două avantaje:

 • putem afișa coloanele în ce ordine dorim; cut permitea afișarea de coloane doar în ordinea din fișierul de intrare;
 • putem prelucra în continuare, în cadrul construcției while read informația parsată. Spre exemplu, afișarea poate avea forma "Studentul ... face parte din grupa ...".

if statement

Putem extinde script-ul de mai sus pentru a afișa doar studenții care au media mai mare decât 5.

#!/bin/bash
 
IFS=','
while read name group final_grade test_grade practical_grade; do
  if test "$final_grade" -gt 5; then
    echo "$name,$group,$final_grade"
  fi
done < students.csv

for loop

În bash există și construcții de tipul for. Un exemplu comun este acela de a itera prin conținutul unui director și de a face prelucrări asupra fișierelor. Spre exemplu, dorim să facem backup tuturor fișierelor dintr-un director trimis ca parametru în script:

#!/bin/bash
 
for file in $1/*
do
  if test -f $file; then
    stat --print="%a %F %n\n" $file
    cp $file $file.bkp
  fi
done

Se poate itera și pe output-ul unei comenzi:

#!/bin/bash
 
for file in $(find /usr/share/pixmaps/ -type f -iname '*.jpg')
do
  echo $file
done
uso/laboratoare/ac/laborator-08/basics.txt · Last modified: 2020/12/01 14:23 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0