Laborator 06 - Semnale

Materiale ajutătoare

Nice to read

 • TLPI - Chapter 20, Signals: Fundamental Concepts
 • TLPI - Chapter 21: Signals: Signal Handlers

Semnale în Linux

În lumea reală, un proces poate cunoaște o multitudine de situații neprevăzute, care-i afectează cursul normal de execuție. Dacă procesul nu le poate trata, ele sunt pasate, mai departe, sistemului de operare. Cum sistemul de operare nu poate ști dacă procesul își poate continua execuția în mod normal, fără efecte secundare nedorite, este obligat să termine procesul în mod forțat. O rezolvare a acestei probleme o reprezintă semnalele.

Semnalele sunt un concept specific sistemelor de operare UNIX. Un semnal este o întrerupere software, în fluxul normal de execuție a unui proces. Sistemul de operare le folosește pentru a semnala procesului apariția unor situații excepționale oferindu-i procesului posibilitatea de a reacționa. Fiecare semnal este asociat cu o clasă de evenimente care pot apărea și care respectă anumite criterii. Procesele pot trata, bloca, ignora sau lăsa sistemul de operare să efectueze acțiunea implicită la primirea unui semnal (de obicei acțiunea implicită este terminarea procesului).

 • Dacă un proces dorește să ignore un semnal, sistemul de operare nu va mai trimite acel semnal procesului.
 • Dacă un proces specifică faptul că dorește să blocheze un semnal, sistemul de operare nu va mai trimite semnalele de acel tip spre procesul în cauză, dar va salva numai primul semnal de acel tip, restul pierzându-se. Când procesul hotărăște că vrea să primească, din nou, semnale de acel tip, dacă există vreun semnal în așteptare, acesta va fi trimis.

Mulțimea tipurilor de semnale este finită; sistemul de operare ține, pentru fiecare proces, o tabelă cu acțiunile alese de acesta, pentru fiecare tip de semnal. La fiecare moment de timp aceste acțiuni sunt bine determinate. La pornirea procesului tabela de acțiuni este inițializată cu valorile implicite. Modul de tratare a semnalului nu este decis la primirea semnalului de către proces, ci se alege, în mod automat, din tabelă.

Semnalele sunt sincrone/asincrone cu fluxul de execuție al procesului care primește semnalul dacă evenimentul care cauzează trimiterea semnalului este sincron/asincron cu fluxul de execuție al procesului.

 • Un eveniment este sincron cu fluxul de execuție al procesului dacă apare de fiecare dată la rularea programului, în același punct al fluxului de execuție. Exemple în acest sens sunt încercarea de accesare a unei locații de memorie nevalide sau nepermise, împărțire la zero etc.
 • Un eveniment este asincron dacă nu este sincron. Exemple de evenimente asincrone: un semnal trimis de un alt proces (semnalul de terminare unui proces copil), sau o cerere de terminare externă (utilizatorul dorește să reseteze calculatorul).

Un semnal primit de un proces poate fi generat:

 • fie direct de sistemul de operare - în cazul în care acesta raportează diferite erori;
 • fie de un proces - care-și poate trimite și singur semnale (semnalul va trece tot prin sistemul de operare).

Dacă două semnale sunt prea apropiate în timp ele se pot confunda într-unul singur. Astfel, în mod normal, nu există niciun mecanism care să garanteze celui care trimite semnalul că acesta a ajuns la destinație.

În anumite cazuri, există nevoia de a ști, în mod sigur, că un semnal trimis a ajuns la destinație și, implicit, că procesul va răspunde la el (efectuând una din acțiunile posibile). Sistemul de operare oferă un alt mod de a trimite un semnal, prin care se garantează fie că semnalul a ajuns la destinație, fie că această acțiune a eșuat. Acest lucru este realizat prin crearea unei stive de semnale, de o anumită capacitate (ea trebuie să fie finită, pentru a nu produce situații de overflow). La trimiterea unui semnal, sistemul de operare verifică dacă stiva este plină. În acest caz, cererea eșuează, altfel semnalul este pus în stivă și operația se termină cu succes. Modul clasic de a trimite semnale este analog cu acesta (stiva are dimensiunea 1) cu excepția faptului că nu se oferă informații despre ajungerea la destinație a unui semnal.

Noțiunea de semnal este folosită pentru a indica alternativ fie un anumit tip de semnal, fie efectiv obiectele de acest tip.

Generarea semnalelor

În general, evenimentele care generează semnale se încadrează în trei categorii majore:

 • O eroare indică faptul că un program a făcut o operație nepermisă și nu-și poate continua execuția. Însă, nu toate tipurile de erori generează semnale (de fapt, cele mai multe nu o fac). De exemplu, deschiderea unui fișier inexistent este o eroare, dar nu generează un semnal; în schimb, apelul de sistem open returnează -1, indicând că apelul s-a terminat cu eroare. În general, erorile asociate cu anumite biblioteci sunt raportate prin întoarcerea unei valori speciale. Erorile care generează semnale sunt cele care pot apărea oriunde în program, nu doar în apelurile din biblioteci. Ele includ împărțirea cu zero și accesarea nevalidă a memoriei.
 • Un eveniment extern este, în general, legat de I/O și de alte procese. Exemple: apariția de noi date de intrare, expirarea unui timer, terminarea execuției unui proces copil.
 • O cerere explicită indică utilizarea unui apel de sistem, cum ar fi kill, pentru a genera un semnal.

Semnalele pot fi generate sincron sau asincron:

 • Un semnal sincron se raportează la o acțiune specifică din program, și este trimis (dacă nu este blocat) în timpul acelei acțiuni. Cele mai multe erori generează semnale în mod sincron. De asemenea, semnalele pot fi generate în mod sincron și prin anumite cereri explicite trimise de un proces lui însuși. Pe anumite mașini, anumite tipuri de erori hardware (de obicei, excepțiile în virgulă mobilă) nu sunt raportate complet sincron, și pot ajunge câteva instrucțiuni mai târziu.
 • Semnalele asincrone sunt generate de evenimente necontrolabile de către procesul care le primește. Aceste semnale ajung la momente de timp impredictibile. Evenimentele externe generează semnale în mod asincron, la fel ca și cererile explicite trimise de alte procese.

Un tip de semnal dat este fie sincron, fie asincron. De exemplu, semnalele pentru erori sunt, în general, sincrone deoarece erorile generează semnale în mod sincron. Însă, orice tip de semnal poate fi generat sincron sau asincron cu o cerere explicită.

Transmiterea și primirea semnalelor

Când un semnal este generat, el intră într-o stare de așteptare (pending). În mod normal, el rămâne în această stare pentru o perioadă de timp foarte mică și apoi este trimis procesului destinație. Însă, dacă acel tip de semnal este, în momentul de față, blocat, el ar putea rămâne în starea de așteptare nedefinit, până când semnalele de acel tip sunt deblocate. O dată deblocat acel tip de semnale, el va fi trimis imediat.

Când semnalul a fost primit, fie imediat, fie cu întârziere, acțiunea specificată pentru acel semnal este executată. Pentru anumite semnale, cum ar fi SIGKILL și SIGSTOP, acțiunea este fixată (procesul este terminat), dar, pentru majoritatea semnalelor, programul poate alege să:

 • ignore semnalul
 • specifice o funcție de tip handler
 • accepte acțiunea implicită pentru acel tip de semnal.

Programul își specifică alegerea utilizând funcții precum signal sau sigaction. În timp ce handler-ul rulează, acel tip de semnal este în mod normal blocat (deblocarea se va face printr-o cerere explicită în handler-ul care tratează semnalul).

Dacă acțiunea specificată pentru un tip de semnal este să îl ignore, atunci orice semnal de acest tip, care este generat pentru procesul în cauză, este ignorat. Același lucru se întâmplă dacă semnalul este blocat în acel moment. Un semnal neglijat în acest mod nu va fi primit niciodată, nici dacă programul specifică ulterior o acțiune diferită pentru acel tip de semnal și apoi îl deblochează.

Dacă este primit un semnal pentru care nu s-a specificat niciun tip de acțiune, se execută acțiunea implicită. Fiecare tip de semnal are propria lui acțiune implicită. Pentru majoritatea semnalelor acțiunea implicită este terminarea procesului. Pentru anumite tipuri de procese, care reprezintă evenimente fără consecințe majore, acțiunea implicită este să nu se facă nimic.

Când un semnal forțează terminarea unui proces, părintele procesului poate determina cauza terminării examinând codul de terminare raportat de funcțiile wait și waitpid. Informațiile pe care le poate obține includ faptul că terminarea procesului a fost cauzată de un semnal, precum și tipul semnalului. Dacă un program pe care îl rulați din linia de comandă este terminat de un semnal, shell-ul afișează, de obicei, niște mesaje de eroare.

Semnalele care în mod normal reprezintă erori de program au o proprietate specială: când unul din aceste semnale termină procesul, el scrie și un fișier core dump care înregistrează starea procesului în momentul terminării. Puteți examina fișierul cu un debugger, pentru a afla ce anume a cauzat eroarea.

Dacă generați un semnal, care reprezintă o eroare de program, printr-o cerere explicită, și acesta termină procesul, fișierul este generat ca și cum semnalul ar fi fost generat de o eroare.

Important: În cazul în care un semnal este trimis procesului, în timp ce acesta execută un apel de sistem blocant, procesul va suspenda apelul, va executa handler-ul de tratare și apoi fie operația va eșua (cu errno setat pe EINTR), fie se va reporni operația. Sistemele System V se comportă ca în primul caz, cele BSD ca în cel de-al doilea.

Tipuri standard de semnale

Această secțiune prezintă numele pentru diferite tipuri standard de semnale și descrie ce fel de evenimente indică. Fiecare nume de semnal este o macrodefiniție care reprezintă, de fapt, un număr întreg pozitiv (numărul pentru acel tip de semnal). Un program nu ar trebui să facă niciodată presupuneri despre codul numeric al unui tip particular de semnal, ci, mai degrabă, să le refere, întotdeauna, prin nume. Acest lucru este din cauza faptului că un număr pentru un tip de semnal poate varia de la un sistem la altul, dar numele sunt standard. Pentru lista completă de semnale suportate de un sistem se poate rula în linia de comandă:

$ kill -l
 
   1) SIGHUP    2) SIGINT    3) SIGQUIT   4) SIGILL
   5) SIGTRAP   6) SIGABRT   7) SIGBUS    8) SIGFPE
   9) SIGKILL   10) SIGUSR1   11) SIGSEGV   12) SIGUSR2
  13) SIGPIPE   14) SIGALRM   15) SIGTERM   17) SIGCHLD
  18) SIGCONT   19) SIGSTOP   20) SIGTSTP   21) SIGTTIN
  22) SIGTTOU   23) SIGURG   24) SIGXCPU   25) SIGXFSZ
  26) SIGVTALRM  27) SIGPROF   28) SIGWINCH  29) SIGIO
  30) SIGPWR   31) SIGSYS   33) SIGRTMIN  34) SIGRTMIN+1
  35) SIGRTMIN+2 36) SIGRTMIN+3 37) SIGRTMIN+4 38) SIGRTMIN+5
  39) SIGRTMIN+6 40) SIGRTMIN+7 41) SIGRTMIN+8 42) SIGRTMIN+9
  43) SIGRTMIN+10 44) SIGRTMIN+11 45) SIGRTMIN+12 46) SIGRTMIN+13
  47) SIGRTMIN+14 48) SIGRTMIN+15 49) SIGRTMAX-15 50) SIGRTMAX-14
  51) SIGRTMAX-13 52) SIGRTMAX-12 53) SIGRTMAX-11 54) SIGRTMAX-10
  55) SIGRTMAX-9 56) SIGRTMAX-8 57) SIGRTMAX-7 58) SIGRTMAX-6
  59) SIGRTMAX-5 60) SIGRTMAX-4 61) SIGRTMAX-3 62) SIGRTMAX-2
  63) SIGRTMAX-1 64) SIGRTMAX

Numele de semnale sunt definite în header-ul signal.h. În general, semnalele au roluri predefinite, dar acestea pot fi suprascrise de programator.

Cele mai cunoscute sunt următoarele semnale:

 • SIGINT - transmis la apăsarea combinației CTRL+C;
 • SIGQUIT - transmis la apăsarea combinației de taste CTRL+\;
 • SIGSEGV - transmis în momentul accesării unei locații nevalide de memorie, etc;
 • SIGKILL - nu poate fi ignorat sau suprascris. Transmiterea acestui semnal are ca efect terminarea procesului, indiferent de context.

Mesaje pentru descrierea semnalelor

Cel mai bun mod de a afișa un mesaj de descriere a unui semnal este utilizarea funcțiilor strsignal și psignal. Aceste funcții folosesc un număr de semnal pentru a specifica tipul de semnal care trebuie descris. Mai jos este prezentat un exemplu de folosire a acestor funcții:

msg_signal.c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
 
#define __USE_GNU
#include <string.h>
 
#include <signal.h>
 
int main(void) {
  char *sig_p = strsignal(SIGKILL);
 
  printf("signal %d is %s\n", SIGKILL, sig_p);
 
  psignal(SIGKILL, "death and decay");
 
  return 0;
}

Pentru compilare și rulare secvența este:

so@spook$ gcc -Wall -g -o msg_signal msg_signal.c
so@spook$ ./msg_signal 
signal 9 is Killed
death and decay: Killed

Măști de semnale. Blocarea semnalelor

Pentru a putea efectua operații de blocare/deblocare semnale avem nevoie să știm, la fiecare pas din fluxul de execuție, starea fiecărui semnal. Sistemul de operare are, de asemenea, nevoie de același lucru pentru a putea lua o decizie asupra unui semnal care trebuie trimis unui proces (el are nevoie de acest gen de informație pentru fiecare proces în parte). În acest scop se folosește o mască de semnale proprie fiecărui proces.

O mască de semnale are fiecare bit asociat unui tip de semnal. Masca de biți este folosită de mai multe funcții, printre care și funcția sigprocmask, folosită pentru schimbarea măștii de semnale a procesului curent.

int sigprocmask(int how, const sigset_t *set, sigset_t *oldset);

Tipul de date folosit de sistemele UNIX pentru a reprezenta măștile de semnale este sigset_t. Variabilele de acest tip sunt neinițializate. Operațiile pe acest tip de date sunt de inițializare cu biți de 0 (toate semnalele neblocate) sau biți de 1 (toate semnalele blocate), de blocare a unui semnal, deblocare și detectare a blocării unui semnal:

int sigemptyset(sigset_t *set);
int sigfillset (sigset_t *set);
int sigaddset (sigset_t *set, int signo);
int sigdelset (sigset_t *set, int signo);
int sigismember(sigset_t *set, int signo);

Secvența de mai jos constituie un caz de utilizare a funcțiilor de lucru cu masca de semnale, în care, la fiecare 5 secunde, se blochează/deblochează semnalul SIGINT:

sigset_t set;
 
sigemptyset(&set);
sigaddset(&set, SIGINT);
 
while (1) {
  sleep(5);
  sigprocmask(SIG_BLOCK, &set, NULL);
  sleep(5);
  sigprocmask(SIG_UNBLOCK, &set, NULL);
}

Tratarea semnalelor

Tratarea semnalelor se realizează prin asocierea unei funcții (handler) unui semnal. Funcția va fi apelată în momentul în care procesul recepționează semnalul.

În mod tradițional, funcția folosită pentru asocierea de handler-e pentru tratarea unui semnal era signal. Pentru a preîntâmpina deficiențele acestei funcții, standardul POSIX a definit funcția sigaction pentru asocierea unui handler cu un semnal. sigaction oferă mai mult control, cu prețul unui grad de complexitate mai mare.

int sigaction(int signum, const struct sigaction *act, struct sigaction *oldact);

Componenta importantă a funcției sigaction este structura cu același nume, descrisă în pagina de manual a funcției:

 struct sigaction {
        void   (*sa_handler)(int);
        void   (*sa_sigaction)(int, siginfo_t *, void *);
        sigset_t  sa_mask;
        int    sa_flags;
};

Dacă în câmpul sa_flags se precizează flag-ul SA_SIGINFO, handler-ul folosit este cel specificat de sa_sigaction. Altfel, handler-ul folosit este sa_handler. Masca de semnale care ar trebui blocate în timpul execuției handler-ului este reprezentată de sa_mask.

Un exemplu de asociere a unui handler de tratare a unui semnal este prezentat mai jos:

#include <signal.h>
...
 
/* SIGUSR2 handler */
static void usr2_handler(int signum) {
  ...
}
 
int main(void) {
  struct sigaction sa;
 
  memset(&sa, 0, sizeof(sa));
 
  sa.sa_flags  = SA_RESETHAND;  /* restore handler to previous state */
  sa.sa_handler = usr2_handler;
  sigaction(SIGUSR2, &sa, NULL);
 
  return 0;
}

Atenție! Se poate opta pentru configurarea unui handler propriu sau se poate folosi unul predefinit. Se poate folosi SIG_IGN pentru ignorarea semnalului sau SIG_DFL pentru rularea acțiunii implicite (terminarea procesului, ignorarea semnalului etc).

Structura siginfo_t

În cazul prezenței SA_SIGINFO, se folosește câmpul sa_sigaction al structurii sigaction pentru a specifica handler-ul asociat semnalului. Handler-ul folosit primește în acest caz trei parametri și poate fi folosit pentru a transmite o informație utilă, o dată cu procesul. Al treilea argument (de tipul void*) este rar utilizat. Al doilea argument, de tipul siginfo_t definește o structură ce conține informații utile despre contextul apariției semnalului și alte informații pe care le poate furniza programatorul. Definiția structurii se găsește în pagina de manual a funcției sigaction.

 siginfo_t {
        int   si_signo;  /* Signal number */
        int   si_errno;  /* An errno value */
        int   si_code;   /* Signal code */
        int   si_trapno;  /* Trap number that caused
                    hardware-generated signal
                    (unused on most architectures) */
        pid_t  si_pid;   /* Sending process ID */
        uid_t  si_uid;   /* Real user ID of sending process */
        int   si_status;  /* Exit value or signal */
        clock_t si_utime;  /* User time consumed */
        clock_t si_stime;  /* System time consumed */
        sigval_t si_value;  /* Signal value */
        int   si_int;   /* POSIX.1b signal */
        void  *si_ptr;   /* POSIX.1b signal */
        int   si_overrun; /* Timer overrun count; POSIX.1b timers */
        int   si_timerid; /* Timer ID; POSIX.1b timers */
        void  *si_addr;   /* Memory location which caused fault */
        long   si_band;   /* Band event (was int in
                    glibc 2.3.2 and earlier) */
        int   si_fd;    /* File descriptor */
        short  si_addr_lsb; /* Least significant bit of address
                    (since kernel 2.6.32) */
}

Membrii structurii sunt inițializați numai atunci când valorile lor sunt utile. Membrii si_signo, si_errno și si_code sunt întotdeauna definiți pentru toate semnalele. Restul structurii poate fi o uniune, așa că ar trebui citite numai câmpurile care au sens pentru semnalul primit. Spre exemplu, apelul de sistem kill, semnalele POSIX.1b și SIGCHLD completează si_pid și si_uid, iar SIGILL, SIGFPE, SIGSEGV și SIGBUS completează si_addr cu adresa care a provocat eroarea.

Semnalarea proceselor

Pentru transmiterea unui semnal, se poate folosi funcția kill sau funcția sigqueue. Funcția kill are dezavantajul că nu garantează recepționarea semnalului de procesul destinație. Dacă este nevoie să se trimită un semnal unui proces și să se știe sigur că a ajuns se recomandă folosirea funcției sigqueue:

int sigqueue(pid_t pid, int signo, const union sigval value);

Funcția trimite semnalul signo, cu parametrii specificați de value, procesului cu identificatorul pid. Dacă semnalul este zero, se fac verificări pentru cazurile de eroare posibile, dar nu se trimite niciun semnal. Semnalul nul poate fi folosit pentru a verifica faptul că pid-ul este valid.

Valoarea ce poate fi trimisă odată cu semnalul este un union:

union sigval {
   int  sival_int;
   void *sival_ptr;
};

Un parametru trimis astfel apare în câmpul si_value al structurii siginfo_t, primite de handler-ul de semnal. În mod evident, nu are sens transmiterea de pointeri dintr-un proces în altul.

Condițiile cerute pentru ca un proces să aibă permisiunea de a trimite un semnal altui proces sunt aceleași ca și în cazul lui kill. Dacă semnalul specificat este blocat în acel moment, funcția va ieși imediat și dacă flagul SA_SIGINFO este setat și există resurse necesare, semnalul va fi pus în coadă în starea pending (un proces poate avea în coadă maxim SIGQUEUE_MAX semnale). De asemenea, când semnalul este primit, câmpul si_code, pasat structurii siginfo, va fi setat la SI_QUEUE, și si_value va fi setat la value.

Dacă flagul SA_SIGINFO nu este setat, atunci signo, dar nu în mod necesar și value, vor fi trimise, cel puțin o dată, procesului care trebuie să primească semnalul.

Așteptarea unui semnal

Click to display ⇲

Click to hide ⇱

În cazul în care se utilizează semnalele pentru comunicare și/sau sincronizare, există, deseori, nevoie să se aștepte ca un anumit tip de semnal să-i sosească procesului în cauză. Un mod simplu de a realiza acest lucru este o buclă, a cărei condiție de ieșire ar fi setarea corespunzătoare a unei variabile (variabila trebuie să fie de tipul sig_atomic_t). De exemplu:

while (!signal_has_arrived);

Principalul dezavantaj al abordării de mai sus (de tip busy-waiting) este timpul de procesor pe care procesul considerat îl pierde în mod inutil. O variantă ar fi folosirea funcției sleep:

while (!signal_has_arrived) {
  sleep(1);
}

O astfel de abordare nu ar mai ocupa timp inutil de procesor, dar timpul de răspuns în cazul sosirii unui semnal este destul de mare. O altă soluție a problemei este funcția pause (care blochează fluxul de execuție până când procesul curent este întrerupt de un semnal). Deși această abordare pare foarte simplă, ea introduce, adeseori, deadlock-uri, care blochează programul nedefinit. Un exemplu în acest sens este pseudosoluția de mai jos, la problema așteptării unui semnal:

while (!signal_has_arrived) {
  pause();
}

Bucla este necesară pentru prevenirea situației în care procesul este întrerupt de alte semnale decât cel așteptat. Se poate întâmpla ca semnalul să ajungă după testarea variabilei și înainte de apelul funcției pause. În acest caz, procesul se blochează și, dacă nu apare un alt semnal care să cauzeze ieșirea din pause, el va rămâne blocat nedefinit.


Soluția cea mai bună pentru a aștepta un semnal se poate realiza prin utilizarea funcției sigsuspend:

int sigsuspend(const sigset_t *set);

Funcția înlocuiește masca de semnale blocate a procesului, cu set, și suspendă procesul până când este primit un semnal care nu este blocat de noua mască. La ieșire, funcția restaurează vechea mască de semnale.

În secvența de mai jos, funcția sigsuspend este folosită pentru a întrerupe procesul curent până la recepționarea semnalului SIGINT. Semnalele SIGKILL și SIGSTOP, deși prezente în masca de semnale, nu vor fi blocate:

sigset_t set;
 
/* block all signals except SIGINT */
sigfillset(&set);
sigdelset(&set, SIGINT);
 
/* wait for SIGINT */
sigsuspend(&set);

Considerente privind utilizarea unui handler de semnal

Click to display ⇲

Click to hide ⇱

Un obiect de tip semnal este atașat unui obiect de tip proces. Dacă procesul nu rulează în acel moment, sistemul de operare poate atașa unui proces numai un singur semnal care va rămâne în starea pending. Dacă procesul rula în acel moment, semnalul primit este deservit imediat și va întrerupe fluxul normal de execuție, permițându-se primirea, fără pierdere, a unui semnal de același tip.

Pentru că numărul de semnale de un anumit tip care poate fi primit de un proces într-un anumit timp este limitat și pentru a evita pierderea de semnale, un handler trebuie să se execute cât mai repede.

Fluxul de execuție al unui proces este văzut de către sistemul de operare ca o înșiruire de instrucțiuni pe care platforma le suportă. Unele operații din limbajele de programare de nivel înalt nu sunt atomice și indivizibile, fiind nevoie de mai multe instrucțiuni în cod mașină pentru a se efectua respectiva operație. Un exemplu simplu este atribuirea între variabile:

a = b;

Majoritatea platformelor actuale nu permit instrucțiuni în care ambii operanzi să fie în memorie. Pe astfel de platforme, o implementare standard pentru această operație ar fi încărcarea valorii lui b într-un registru, după care ar urma încărcarea la adresa lui a a valorii salvate în registru :

load registru_1, b
store a, registru_1

De aceea, este nevoie de atenție suplimentară atunci când un semnal folosește variabile care nu sunt locale funcției, deoarece semnalele pot întrerupe fluxul de execuție în orice punct al său, lăsând astfel unele variabile într-o stare inconsistentă. Pentru a fi siguri că o variabilă nu are valori inconsistente se recomandă folosirea tipului sig_atomic_t pentru variabilele din fluxul de execuție care interacționează cu handlerele de semnale. Acest tip este unul din tipurile întregi disponibile, putând varia de la o platformă la alta. Așadar operațiile ce se pot efectua cu acest tip, sunt aceleași cu cele ale unui întreg.


Timere în Linux

În Linux, folosirea timer-elor este legată de folosirea semnalelor. Acest lucru se întâmplă întrucât cea mai mare parte a funcțiilor de tip timer folosesc semnale.

Un timer este, de obicei, un întreg a cărui valoare este decrementată în timp. În momentul în care întregul ajunge la 0, timer-ul expiră. În Linux, expirarea timer-ului are drept rezultat, în general, transmiterea unui semnal. Definirea unui “timer handler” (rutină apelată în momentul expirării timer-ului) este, astfel, echivalentă cu definirea unui handler pentru semnalul asociat.

Înregistrarea unui timer, în Linux, înseamnă specificarea unui interval după care un timer expiră și configurarea handler-ului care va rula. Configurarea handler-ului se poate realiza atât prin intermediul funcției sigaction (în momentul in care timer-ul expiră se generază un semnal, care la rândul lui generează rularea handler-ului asociat), sau direct prin intermediul parametrilor funcției timer_create.

Utilizarea unui timer presupune mai mulți pași:

 int timer_create(clockid_t clockid, struct sigevent *evp, timer_t *timerid) 

Timer-ul creat se identifică prin timerid. Prin intermediul structurii sigevent se setează modul în care va interacționa timer-ul cu procesul/thread-ul care l-a lansat. Exemplu de folosire:

timer_t timerid;
struct sigevent sev;
 
sev.sigev_notify = SIGEV_SIGNAL;       /* notification method */
sev.sigev_signo = SIGRTMIN;         /* Timer expiration signal */
sev.sigev_value.sival_ptr = &timerid;    
timer_create(CLOCK_REALTIME, &sev, &timerid);

Prin intermediul primului argument se poate măsura timpul real al sistemului, timpul de rulare al procesului sau timpul de rulare al procesului în user-space și kernel-space. La timeout timer-ul va livra semnalul salvat în sev.sigev_signo

int timer_settime(timer_t timerid, int flags, 
             const struct itimerspec *new_value,
             struct itimerspec * old_value); 

Armarea timer-ului presupune completarea structurii itimerspec în care specifică timpul de pornire al timer-ului, cât și intervalul de expirare al timeout-ului (intervalele sunt măsurate în secunde și nanosecunde). Exemplu de folosire:

its.it_value.tv_sec = freq_nanosecs / 1000000000; /* Initial expiration in secs*/
its.it_value.tv_nsec = freq_nanosecs % 1000000000;/* Initial expiration in nsecs*/
its.it_interval.tv_sec = its.it_value.tv_sec;   /* Timer interval in secs */
its.it_interval.tv_nsec = its.it_value.tv_nsec;  /* Timer interval in nanosecs */ 
 
timer_settime(timerid, 0, &its, NULL);
int timer_delete(timer_t timerid); 

Important - pentru a folosi funcțiile de mai sus programul trebuie compilat cu -lrt

Una dintre formele de utilizare a timer-elor este implementarea funcțiilor de așteptare de tipul sleep sau nanosleep. Avantajul folosirii funcției sleep este simplitatea. Dezavantajele sunt rezoluția scăzută (secunde) și posibila interacțiune cu semnale (în special SIGALRM). nanosleep are un apel mai complex, dar oferă rezoluție până la ordinul nanosecundelor și este signal-safe (nu interacționează cu semnale).

Timere sub Windows

În Windows există mai multe mecanisme de notificare a proceselor: evenimente, APC-uri, evenimente de consolă, timere. Evenimentele sunt folosite pentru sincronizarea între thread-uri/procese. APC-urile sunt mecanisme de execuție asincronă în contextul unui proces/thread. Pot fi folosite pentru rularea unei secvențe de cod în combinație cu un timer.

Waitable Timer Objects

Un obiect de tipul waitable timer este un obiect de sincronizare a cărui stare este semnalizată (signaled) atunci când timpul specificat se scurge. Există două tipuri de obiecte waitable timer ce pot fi create:

 • timer cu resetare manuală: un timer a cărui stare rămâne semnalizată până când un nou apel al funcției SetWaitableTimer setează un nou timp de așteptare;
 • timer cu resetare automată: un timer a cărui stare rămâne signaled până când un thread efectuează o operație de așteptare pe acel obiect.

Oricare dintre cele două tipuri de timer poate fi configurat ca un timer periodic. Un timer periodic este reactivat de fiecare dată când perioada de timp specificată expiră, până când timer-ul este setat din nou sau anulat. Operațiile care se pot efectua cu un timer sunt:

În secvența de cod de mai jos, se folosește un timer pentru afișarea unui mesaj după 5 secunde:

#define _WIN32_WINNT  0x0500
#include <windows.h>
...
 
int main(void) {
  HANDLE timerHandle;
  LARGE_INTEGER dueTime;
 
  timerHandle = CreateWaitableTimer(NULL, FALSE, NULL);
  if (timerHandle == NULL) {
    fprintf(stderr, "CreateWaitableTimer failed (%d)\n", GetLastError());
    exit(-1);
  }
 
  /* configure to expire in 5 seconds; base unit is 100ns */
  dueTime.QuadPart = -50000000LL;
  if (SetWaitableTimer(timerHandle, &dueTime, 0, NULL, NULL, 0) == FALSE) {
    fprintf(stderr, "SetWaitableTimer failed (%d)\n", GetLastError());
    exit(-1);
  }
 
  if (WaitForSingleObject(timerHandle, INFINITE) != WAIT_OBJECT_0) {
    fprintf("WaitForSingleObject failed (%d)\n", GetLastError());
    exit(-1);
  }
 
  printf("5 seconds timer expired\n");
 
  return 0;
}

Exerciții

În rezolvarea laboratorului folosiți arhiva de sarcini lab06-tasks.zip

Observații: Pentru a vă ajuta la implementarea exercițiilor din laborator, în directorul utils din arhivă există un fișier utils.h cu funcții utile.

Linux

Atenție: La folosirea sigaction, veți inițializa, în general, câmpul sa_flags al structurii struct sigaction la 0.

 1. (1 punct) Intrați în directorul 1-hitme/:
  • Analizați conținutul fișierului hitme.c, compilați și rulați programul.
  • Folosiți comanda kill -l pentru a lista toate semnalele disponibile. Ce valoare are semnalul SIGKILL?
  • Într-o altă consolă trimiteți programului hitme semnale cu valori cuprinse între 20 și 25 astfel:
   kill -20 $(pidof hitme)
   kill -21 $(pidof hitme)
   kill -22 $(pidof hitme)
   kill -23 $(pidof hitme)
   kill -24 $(pidof hitme)
   kill -25 $(pidof hitme)
  • Încercați să trimiteți același semnal de două ori și explicați comportamentul. Ce ar trebui schimbat ca să se poată trimite același semnal de două ori.
  • Hints:
 2. (1 punct) Normal signals vs Real-Time signals
  • Intrați în directorul 2-signals și urmăriți conținutul fișierului signals.c.
  • Programul numără de câte ori se apelează handlerul de semnal în cazul trimiterii semnalelor SIGINT și SIGRTMIN
  • Porniți într-o consolă programul signals:
   ./signals
  • Pentru cazul semnalelor normale:
   • Într-o altă consolă rulați scriptul send_normal.sh:
    ./send_normal.sh
  • Pentru semnalele real-time:
   • Într-o altă consolă rulați scriptul send_rt.sh:
    ./send_rt.sh
  • Pentru a închide executabilul signals este trimis semnalul SIGQUIT
  • De unde apare diferența ?
  • Hint
 3. (1 punct) Intrați în directorul 3-askexit.
  • Programul face busy waiting, afișând la consolă numere consecutive.
  • Trebuie să completați programul pentru a intercepta semnalele generate de CTRL+\, CTRL+C și SIGUSR1 (folosiți comanda kill). Handler-ul asociat cu fiecare din semnale va fi ask_handler.
  • Pentru fiecare semnal primit va întreba utilizatorul dacă dorește să încheie execuția sau nu.
  • Testați funcționalitatea programului.
  • Observați vreo problemă în folosirea funcțiilor printf, scanf în handlere de semnale?
  • Hint
 4. (2 puncte) Intrați în directorul 4-nohup.
  • Realizați un program, denumit mynohup, care simulează comanda nohup.
  • Programul primește, ca prim parametru, numele unei comenzi de executat.
  • Restul parametrilor reprezintă argumentele cu care trebuie invocată comanda respectivă; lista de argumente poate fi nulă.
  • Programul executat de mynohup trebuie să nu fie înștiințat de închiderea terminalului la care era conectat.
   • Va trebui să ignorați semnalul SIGHUP, livrat de shell procesului, în momentul încheierii sesiunii curente.
   • Hint:
  • Dacă fișierul standard de ieșire era legat la un terminal acesta trebuie redirectat într-un fișier definit prin macro-ul NOHUP_OUT_FILE.
  • Testare:
   • Rulați
    ./mynohup gedit &

    sau

    ./mynohup sleep 20 &
   • După rulare închideți sesiunea de shell curentă.
    • Închideți fereastra terminalului în care rulează shell-ul (folosind mediul grafic).
   • Dintr-o altă consolă rulați
    ps -ef | grep gedit 

    respectiv

    ps -ef | grep sleep 
    • Cine este noul părinte al procesului?
  • Consultați secțiunea Tratarea semnalelor și secțiunile Înlocuirea imaginii unui proces și Redirectări din laboratoarele precedente.
 5. (2 puncte) Intrați în directorul 5-zombie.
  • Urmăriți conținutul fișierelor mkzombie.c și nozombie.c.
  • Fiecare program va crea câte un proces copil nou, care doar va apela exit.
  • mkzombie va aștepta TIMEOUT secunde și va ieși.
   • Din altă consolă rulați
    ps -eF | grep zombie
   • Observați faptul că procesul copil, deși nu mai rulează, apare în lista de procese ca <defunct> și are un pid (unic în sistem la acel moment).
   • Observați că, după moartea procesului părinte, dispare și procesul zombie.
  • nozombie va aștepta TIMEOUT secunde și va ieși.
   • Implementați nozombie fără a folosi funcțiile de așteptare de tipul wait, astfel încât procesul copil să nu treacă în starea de zombie.
    • Folosiți semnalul SIGCHLD. Informații găsiți în sigaction(2) și wait(2).
    • Pe scurt: dacă părintele ignoră în mod explicit semnalul SIGCHLD prin setarea handler-ului la SIG_IGN (în loc să ignore semnalul în mod implicit) informația despre exit status al copiilor va fi aruncată iar copiii nu vor deveni procese zombie.
  • Consultați secțiunile Tratarea semnalelor și Crearea unui proces.
 6. (3 puncte) Intrați în directorul 6-timer.
  • Urmăriți conținutul fișierului mytimer.c.
  • Exercițiul urmărește afișarea timpului curent la fiecare TIMEOUT secunde. Pentru a nu consuma inutil timpul de procesor, se va suspenda procesul curent până la apariția semnalului generat de timer.
  • Hints:

BONUS - Linux

 1. (1 so karma) Ramâneți în directorul 6-timer.
  • Modificați sursa de la exercițiul 6 astfel încât să configurați funcția de handler direct din parametrii funcției timer_create().
  • Hint:
   • Urmariți conținutul structurii sigevent.
   • Un exemplu găsiți aici.

BONUS - Windows

 1. (2 so karma) Intrați în directorul 1-timer.
  • Urmăriți conținutul fișierului mytimer.c.
  • Realizați un program care afișează data curentă la fiecare TIMEOUT secunde.
  • Hints:
   • Folosiți componenta QuadPart a tipului LARGE_INTEGER pentru specificarea timeout-ului. Timeout-ul este negativ și expiră la atingerea valorii 0.
   • Al treilea argument al SetWaitableTimerObject este timpul (în milisecunde) după care se va livra primul semnal de timer.
  • Folosiți un handler APC pentru tratarea timer-ului și afișarea mesajului.
  • Hints:
   • Folosiți exemplul de utilizare a timer-elor cu APC-uri din documentația MSDN.
   • Ignorați warning-urile de compilare.
   • Completați funcțiile din fișierul sursă.
   • Folosiți ctime și time pentru afișarea timpului curent.
    • ctime adaugă un caracter new-line (\n) la sfârșitul șirului întors.
   • Folosiți SleepEx și argumentele INFINITE, pentru a aștepta nedefinit, și TRUE, pentru a forța intrarea procesului într-o stare alertabilă (care să declanșeze rularea APC-ului).
   • Urmăriți secțiunea Waitable Timer Objects.

Soluții

Resurse utile

 • TLPI - Chapter 22: Signals - Advanced features
 • TLPI - Chapter 23: Timers and Sleeping
 • WSP - Chapter 14: Asynchronous IO - Waitable Timers
so/laboratoare-2013/laborator-06.txt · Last modified: 2014/03/05 22:19 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0