Visual Studio Tips and Tricks

Setarea parametrilor din linia de comandă

  • Din meniu se selectează: Project → Properties
  • În fereastra care apare se selectează Debugging, apoi se completeaza opțiunea 'Comand Arguments'

Afișarea numerotării liniilor

  • Din meniu se selectează: Tools → Options
  • În fereastra care apare se selectează: Text Editor → C/C++ → General, apoi se bifează opțiunea Line Numbers

Setarea unui subproiect ca ''default''

  • Când se lucrează cu mai multe subproiecte ale aceluiași proiect, comanda de rulare (Ctrl+F5 sau F5 pentru debugging) va rula suproiectul activat ca proiect default (implicit primul subproiect).
  • Pentru a schimba aceată opțiune, din Solution Explorer se selectează subproiectul dorit prin click dreapta, apoi opțiunea Set as StartUp Project

so/laboratoare/resurse/vs_tips.txt · Last modified: 2013/03/26 10:50 by larisa.grigore
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0