Oprofile

Oprofile este un sistem de profiling disponibil ca modul pentru kernel-ul de Linux (și integrat în variantele mai noi ale acestuia), capabil să analizeze atât kernel-ul, cât și aplicațiile utilizator. Folosește tehnica de sampling și se bazează pe informațiile oferite de contoarele din CPU.

Avantaje:

 • overhead redus
 • profiling al întregului sistem (inclusiv secțiuni “delicate” din kernel)
 • prezentarea efectelor la nivel de hardware

Dezavantaje:

 • necesita drepturi de utilizator privilegiat (root)
 • nu poate fi folosit pentru cod compilat dinamic sau interpretat (Java, Python, etc)

Arhitectura și modul de funcționare

Arhitectura Oprofile Procesoarele au niște countere speciale pe care le decrementează de fiecare dată când are loc un eveniment de un anumit tip (cache miss, tlb miss, branch miss-predictions, etc.). Când un astfel de counter se ajunge la valoarea zero, se trimite o întrerupere NMI care este interceptată de modulul de kernel al oprofile. Modulul de kernel resetează counterul la o valoare fixată de utilizator și salvează într-un buffer din kernel date despre locația care a generat întreruperea (proces/kernel, id-ul threadului, instrucținea curentă care a generat decrementarea counterului, etc.).

Oprofile e format din 3 componente majore:

 • modul de kernel - un driver special care este notificat de la fiecare întrerupere NMI generată de procesor
 • daemon - intermediar între modulul kernel și toolurile userspace. Preia date din kernel și le scrie (după procesare) în /var/lib/oprofile/samples/.
 • utilitare user space:
  • opcontrol - permite configurarea evenimentelor monitorizate și a frecvenței cu care sunt eșantionate, a proceselor pentru care se face monitorizarea, etc.
  • opreport - sumar al monitorizării
  • opannotate - adnotează pe surse sau pe codul dezasamblat al programului numărul de evenimente care au fost eșantionate la fiecare instrucțiune.

Utilizare

Configurare

Primul pas este verificarea existenței modulului oprofile:

muttley:~# modinfo oprofile

Apoi este necesară încărcarea efectivă:

muttley:~# modprobe oprofile

sau

muttley:~# opcontrol --init

Înainte de a începe colectarea datelor de profiling, trebuie configurat și pornit daemonul oprofiled. Pentru a afla informații despre kernel, oprofile are nevoie de calea către imaginea vmlinux (necompresată) a kernelului activ:

muttley:~# opcontrol --vmlinux=/boot/vmlinux-`uname -r`

Dacă nu se dorește analizarea kernelului, ci doar a unor aplicații, se folosește:

muttley:~# opcontrol --no-vmlinux

Pentru a afla tipurile de evenimente disponibile si detalii despre acestea (inclusiv valoarea minima a contorului asociat) se foloseste:

student@muttley:~$ opcontrol --list-events

sau

student@muttley:~$ ophelp

opcontrol poate monitoriza maximum două tipuri de evenimente în același timp (deoarece procesoarele nu au mai multe countere de performanță care pot fi folosite simultan). Pentru a alege evenimentele dorite se folosește opțiunea –event. Sintaxa acesteia este:

# opcontrol --event=<TIP_EVENIMENT>:<COUNT>:<UNIT-MASK>:<KERNEL-SPACE-COUNTING>:<USER-SPACE-COUNTING>

Unde:

 • TIP_EVENIMENT - reprezintă numărul evenimentului care se dorește monitorizat
 • COUNT - reprezintă numărul de evenimente hardware de acest tip după care procesorul emite o întrerupere NMI.
 • UNIT-MASK - o valoare numerică ce poate modifica comportamentul pentru counterul curent. Dacă nu este specificat se folosește o valoarea implicită (poate fi determinată cu ophelp).
 • KERNEL-SPACE-COUNTING - poate lua două valori, 0/1, și specifică dacă se activează sau nu counterul atunci când se rulează cod kernel. Implicit are valoarea 1.
 • USER-SPACE-COUNTING - paote lua două valori, 0/1, și specifică dacă se activează sau nu counterul atunci când se rulează cod user. Implicit are valoarea 1.

De exemplu: pe procesoare Core 2 duo, counterul DTLB_MISSES poate fi folosit cu oricare combinație a următoarelor valori:

 • 0x01: ANY Memory accesses that missed the DTLB.
 • 0x02: MISS_LD DTLB misses due to load operations.
 • 0x04: L0_MISS_LD L0 DTLB misses due to load operations.
 • 0x08: MISS_ST TLB misses due to store operations.
# se dorește măsurarea toate evenimentele de tip DTLB_MISSES (0xf = 0x1|0x2|0x4|0x8) 
# care au avut loc în timp ce rulam cod user space
# ignorând cele care au avut loc în kernel space.
# Se dorește cuantificarea fiecărui al 10000-lea eveniment de acest tip.
muttley:~# opcontrol --event=DTLB_MISSES:10000:0x0f:0:1

Pentru a vedea care sunt parametrii cu care este configurat în acest moment oprofile se poate folosi

muttley:~# opcontrol --status
Daemon not running
Event 0: PREF_RQSTS_DN:45000:0:1:1
Separate options: library thread
vmlinux file: none
Image filter: /home/gringo/labs/so/profiling/cache_trashing/with_padding
Call-graph depth: 6
Buffer size: 65536

Pornire

După configurare, trebuie pornit daemonul:

muttley:~# opcontrol --start

Oprire

muttley:~# opcontrol --shutdown

Colectarea și analizarea datelor

Pentru a nu fi influențați de eventuale date rămase de la o rulare anterioară, trebuiesc curațate datele salvate:

# se șterg toate datele din buffer
muttley:~# opcontrol --reset

sau se salvează bufferul curent în sesiunea cu numele sesiunea_anterioara

muttley:~# opcontrol --save=sesiunea_anterioara

Odată pornit daemonul, oprofile va colecta date despre toate executabilele ce rulează pe acea mașină (sau dacă a fost configurat cu –image va colecta date doar pentru executabilele din calea specificată). Acum trebuie executat și binarul pe care dorim să îl măsurăm. Deoarece oprofile încearcă să-și minimizeze impactul asupra performanțelor sistemului, acesta va amâna pe cât posibil scrierea datelor din bufferele interne pe disk. Dacă toolurile userspace opreport sau opannotate nu găsesc informații de profiling pe disk vor raporta o eroare:

student@muttley:~$ opannotate --source
opannotate error: No sample file found: try running opcontrol --dump or specify a session containing sample files

Putem să forțăm scrierea pe disc a bufferelor curente cu:

student@muttley:~$ opcontrol --dump

Exemplu de rulare

Avem următorul program care calculează numărul de numere divizibile cu 2 și cu 3 din intervalul 0..230 (exercițiu pur teoretic :-).

simple.c
#include <stdio.h>
 
int main()
{
 int start = 0, stop = (1 << 30);
 int div2 = 0, div3 = 0;
 int i;
 
 for (i = start; i < stop; i++) {
  if (i % 2 == 0)
   div2 ++;
  if (i % 3 == 0)
   div3 ++;
 }
 
 printf("div2=%d, div3=%d\n", div2, div3);
 return 0;
}

Dacă rulăm programul obținem:

student@muttley:~$ time ./simple
div2=536870912, div3=357913942

real	0m13.828s
user	0m12.525s
sys	0m0.020s

Dorim să îmbunătățim performanțele programului și îl paralelizăm.

O variantă ar fi să incrementăm variabilele div2 și div3 din două threaduri diferite protejând accesul la variabilele div2 și div3 cu un mutex. Această implementare va fi mult mai ineficientă decât cea prezentată mai sus, majoritatea timpului de rulare fiind petrecut în rutinele de preluare și eliberare a mutexului.

O paralelizare mai bună se poate implementa folosind variabile separate pentru fiecare thread și integrarea rezultatelor parțiale la final (folosind o paradigma de programare de tipul map-reduce).

complex.c
#define _GNU_SOURCE
#include <sched.h>
#include <stdio.h>
#include <pthread.h>
#include <stdlib.h>
 
#define BIGNUM      (1 << 30) // limita superioară a intervalului de prelucrare
#define NR_CPUS      2
#define NR_THREADS    NR_CPUS
#define PER_CPU_INTERVAL (BIGNUM / NR_CPUS) //lungimea intervalului pe care va căuta fiecare thread
 
struct thd_data {
 int div2;
 int div3;
};
 
struct thd_data per_cpu_vec[NR_THREADS];
pthread_t threads[NR_THREADS];
 
/**
 * Se impune threadului `thdid` să ruleze doar pe procesorul `thdid % NR_CPUS`.
 * Dacă există procesoare >= threaduri, fiecare thread va rula pe un procesor separat.
 */
static void set_affinity(int thdid)
{
 int rc;
 cpu_set_t cmask;
 CPU_ZERO(&cmask);
 CPU_SET(thdid % NR_CPUS, &cmask);
 rc = sched_setaffinity(0 /*current thead*/, sizeof(cpu_set_t), &cmask);
 if (-1 == rc)
  perror("sched_setaffinity error");
}
 
 
static void * thd_func(void *param)
{
 int thdid = (int)param;
 int i;
 /* Fiecare thread operează pe o porțiune distinctă a intervalului. */
 int start = thdid    * PER_CPU_INTERVAL;
 int stop = (thdid + 1) * PER_CPU_INTERVAL;
 
 set_affinity(thdid);
 
 
 for (i = start; i < stop; i++) {
  if (i % 2 == 0)
   per_cpu_vec[thdid].div2 ++;
  if (i % 3 == 0)
   per_cpu_vec[thdid].div3 ++;
 }
 
 return NULL;
}
 
 
int main()
{
 int rc, i, sum;
 
 /* se creează threadurile */
 for (i = 0; i < NR_THREADS; i++) {
  rc = pthread_create(&threads[i], NULL, thd_func, (void*)i);
  if (-1 == rc) {
   perror("error creating thread");
   exit(-1);
  }
 }
 
 
 /* se așteaptă ca toate threadurile să-și termine execuția */
 for (i = 0; i < NR_THREADS; i++) {
  rc = pthread_join(threads[i], NULL);
  if (-1 == rc) {
   perror("error joining thread");
   exit(-1);
  }
 }
 
 
 /* se integrează rezultatele parțiale ale fiecărui thread */
 sum = 0;
 for (i = 0; i < NR_THREADS; i++) {
  sum += per_cpu_vec[i].div2;
 }
 printf("div2=%d, ", sum);
 
 sum = 0;
 for (i = 0; i < NR_THREADS; i++) {
  sum += per_cpu_vec[i].div3;
 }
 printf("div3=%d\n", sum);
 return 0;
}

Programul paralelizat este mai complex, performanțele lui fiind:

student@muttley:~$ time ./complex
div2=536870912, div3=357913942

real	0m38.865s
user	1m14.913s
sys	0m0.016s

Pentru programul paralelizat

 • timpul total de rulare este cu 350% peste cel al variantei neparalelizate.
 • timpul de procesor este cu 700% peste cel al variantei neparalelizate, folosind 2 core-uri în același timp

Intuitiv timpul de procesor ar fi trebuit să crească, dar timpul de rulare ar fi trebuit să scadă. Vom investiga problema folosind oprofile.

Partea computațională (for-ul) folosește puține date și ar trebui să încapă în cache-ul L1. Vom verifica dacă se fac accese în cache-ul L2.

# se șterg datele unei rulări anterioare
muttley:~# opcontrol --reset
# se monitorizează toate cererile în cache-ul L2 (L2_RQSTS) făcute de executabilul "complex"
muttley:~# opcontrol --no-vmlinux --image=./complex --event=L2_RQSTS:7500
# se pornește serverul oprofiled
muttley:~# opcontrol --start
# se rulează aplicația monitorizată
muttley:~# ./complex
div2=536870912, div3=357913942
# se închide serverul
muttley:~# opcontrol --dump; opcontrol --shutdown

# se preiau datele
muttley:~# opreport 
CPU: Core 2, speed 1833 MHz (estimated)
Counted L2_RQSTS events (number of L2 cache requests) with a unit mask of 0x7f (multiple flags) count 90000
  L2_RQSTS:90000|
 samples|   %|
------------------
   1660 100.000 p1


# se afișează informații per-simbol 
muttley:~# opreport --symbols
CPU: Core 2, speed 1833 MHz (estimated)
Counted L2_RQSTS events (number of L2 cache requests) with a unit mask of 0x7f (multiple flags) count 90000
samples %    symbol name
1660   100.000 thd_func


# se afișează detalii per instrucțiune și se afișează informații despre fișierul și linia din care provine fiecare instrucțiune.
muttley:~# opreport --debug-info --details
CPU: Core 2, speed 1833 MHz (estimated)
Counted L2_RQSTS events (number of L2 cache requests) with a unit mask of 0x7f (multiple flags) count 90000
vma   samples %    linenr info         symbol name
08048600 1660   100.000 cache_trashing.c:40     thd_func
 0804863a 5     0.3012 cache_trashing.c:51
 08048648 597   35.9639 cache_trashing.c:52 --    per_cpu_vec[thdid].div2 ++;
 08048658 1     0.0602 cache_trashing.c:53
 0804865f 8     0.4819 cache_trashing.c:53
 08048681 2     0.1205 cache_trashing.c:53
 08048684 1     0.0602 cache_trashing.c:53
 08048694 1044   62.8916 cache_trashing.c:54 --    per_cpu_vec[thdid].div3 ++;
 0804869e 1     0.0602 cache_trashing.c:50
 080486a2 1     0.0602 cache_trashing.c:50


# se adnotează pe codul sursă date de profiling
muttley:~# opannotate --source
...
   2 0.1205 : for (i = start; i < stop; i++) {
   5 0.3012 :  if (i % 2 == 0)
  597 35.9639 :   per_cpu_vec[thdid].div2 ++;
  12 0.7229 :  if (i % 3 == 0)
 1044 62.8916 :   per_cpu_vec[thdid].div3 ++;
...


# se adnotează pe codul dezasamblat al programului date de profiling
muttley:~# opannotate --assembly
...
   5 0.3012 : 804863a:	test  %eax,%eax
        : 804863c:	jne  8048652 <thd_func+0x52>
        : 804863e:	mov  -0x4(%ebp),%eax
        : 8048641:	mov  0x8049a44(,%eax,8),%edx
  597 35.9639 : 8048648:	add  $0x1,%edx
        : 804864b:	mov  %edx,0x8049a44(,%eax,8)
        : 8048652:	mov  -0x8(%ebp),%eax
        : 8048655:	mov  %eax,-0x18(%ebp)
   1 0.0602 : 8048658:	movl  $0x55555556,-0x1c(%ebp)
   8 0.4819 : 804865f:	mov  -0x1c(%ebp),%eax
...
   2 0.1205 : 8048681:	mov  %edx,-0x14(%ebp)
   1 0.0602 : 8048684:	cmpl  $0x0,-0x14(%ebp)
        : 8048688:	jne  804869e <thd_func+0x9e>
        : 804868a:	mov  -0x4(%ebp),%eax
        : 804868d:	mov  0x8049a48(,%eax,8),%edx
 1044 62.8916 : 8048694:	add  $0x1,%edx
        : 8048697:	mov  %edx,0x8049a48(,%eax,8)
   1 0.0602 : 804869e:	addl  $0x1,-0x8(%ebp)
   1 0.0602 : 80486a2:	mov  -0x8(%ebp),%eax

Din rezultatele monitorizării se observă că se fac un număr mare de accese în cache-ul L2 când se accesează datele per-cpu, deși datele în loop încap în cache-ul L1.

struct thd_data {
 int div2;
 int div3;
};
struct thd_data per_cpu_vec[NR_THREADS];

Procesorul pe care a fost rulat exemplul anterior deține câte un cache L1 pentru fiecare core și un cache L2 partajat. Dacă mai multe core-uri modifică date care corespund unei aceleiași linii din cache-ul L2, de fiecare dată când unul din core-uri scrie în acea linie, linia va fi invalidată în cache-ul L1 al celorlalte core-uri. Astfel celelalte threaduri vor trebui să recitească din L2 toată linia curentă, cache-ul L1 ne mai ajutând în acest caz, toate acesele făcându-se la o viteză mai mică chiar decât cea a cache-ului L2.

Dacă se modifică structura de date specifică fiecărui thread, se poate elimina problema de “false sharing”.

struct thd_data {
 int div2;
 int div3;
 char padding[NR_PADDING_BYTES];
};
struct thd_data per_cpu_vec[NR_THREADS];
muttley:~# time ./with_padding 
div2=536870912, div3=357913942
real	0m6.432s
user	0m12.793s
sys	0m0.008s


muttley:~# opreport 
CPU: Core 2, speed 1833 MHz (estimated)
Counted L2_RQSTS events (number of L2 cache requests) with a unit mask of 0x7f (multiple flags) count 7500
  L2_RQSTS:7500|
 samples|   %|
------------------
    1 100.000 with_padding

În acest caz a avut loc doar un singur eșantion de citire în L2 (în realitate au avut loc între 7500 și 2*7500-1 evenimente de acest tip).

 • timpul total de rulare este 58% din cel al variantei neparalelizate
 • timpul de procesor este 112% din cel al variantei neparalelizate.
so/laboratoare/resurse/oprofile.txt · Last modified: 2013/02/19 09:10 by larisa.grigore
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0