Calendar

Cursurile încep de marțea. După 1 decembrie 2022, cursurile vor începe de lunea.

Laboratoarele încep de miercurea. După 1 decembrie 2022, laboratoarele vor începe de lunea.

Primul curs are loc marți, 4 octombrie 2022. Cursurile se vor desfășura în format fizic.

Primul laborator are loc miercuri, 5 octombrie 2022. Laboratoarele se vor desfășura în format fizic. Vă rugăm să veniți cu propriile laptopuri la voi pe care să aveți descărcate și instalate mașinile virtuale.

Nu se țin cursurile din perioada marți, 29 noiembrie - vineri, 2 decembrie 2022, inclusiv. Nu se țin laboratoarele din perioada miercuri, 30 noiembrie - vineri, 1 decembrie 2022, inclusiv.

Termenul final de trimitere a temelor de casă este miercuri, 18 ianuarie 2023. Termenul este final. Nu vor fi putea fi trimise teme după această dată. Nu se pot trimite teme pe timpul verii sau pentru sesiuni de restanță/mărire.

Calendar

  • Calendar ID: d2biu4r5gcv83ndamn6tpe0onc@group.calendar.google.com

Planificare calendaristică

so/meta/calendar.txt · Last modified: 2023/05/23 16:03 by radu.nichita
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0