Mașini virtuale

Testarea temelor pentru Sisteme de Operare se va realiza cu ajutorul a două mașini virtuale (una de Windows și alta de Linux). Recomandăm descărcarea acestora și folosirea lor pentru verificarea temelor de casă.

Detalii mașini virtuale

Linux

Mașina virtuală de Linux poate fi descărcată și prin intermediul vagrant și puteți să o folosiți prin intermediul acestuia, dacă vă este mai comod. Versiunile mașinii virtuale se pot urmări pe vagrantup cloud.

Pentru a folosi vagrant trebuie să instalați virtualbox

$ sudo apt-get install virtualbox

Pentru a instala vagrant, urmăriți instrucțiunile oficiale.

Pașii următori au fost testați pe un sistem Ubuntu 18.04

$ wget https://releases.hashicorp.com/vagrant/2.2.3/vagrant_2.2.3_x86_64.deb
$ sudo dpkg -i vagrant_2.2.3_x86_64.deb
$ sudo apt-get install -f
$ vagrant plugin install vagrant-disksize
$ vagrant plugin install vagrant-reload

Pentru rularea prin vagrant pe Windows e suficient să descărcați vagrant pentru Windows și îl veți avea disponibil din command line după instalare.

Pentru pornirea mașinii virtuale (atât pe un sistem Linux cât și pe Windows):

$ vagrant init systems-cs-pub-ro/so
$ vagrant up

Vă puteți conecta la ea prin SSH după ce a bootat cu succes:

$ vagrant ssh

Windows

 • Windows 7 (4.1G, dezarhivat 13G)
  • Se poate deschide doar cu VmWare Player sau VmWare Workstation (orice versiune, o puteți lua pe cea mai nouă)
  • Windows 7 Professional
  • Visual C++ Express 2010
  • Autentificare
   • Student/student
   • Administrator/student
  • Pentru dezarhivare pe Windows, folosiți utilitarul 7zip; cu WinRAR și Winzip este posibil să apară probleme la dezarhivare, iar pe Linux folosiți utilitarul 7z.

Obținerea mașinilor virtuale

 • Mașinile virtuale pot fi obținute de la acest link.
  • pentru acces trebuie să vă logați cu datele de pe acs.curs.pub.ro.
 • Recomandăm verificarea sumelor de control după descărcare (MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-512).
 • Dacă folosiți Windows pe sistemul host, folosiți 7zip.

VMware

 • Mașinile virtuale pot fi deschise cu VMware Workstation 8+ sau VMware Player.
 • Cea de Linux poate fi deschisă și cu Virtualbox.
 • VMware Player poate fi descărcat gratuit aici.

Mașina virtuală Linux

Autentificare prin SSH

 • Se poate folosi ssh student@<ip_masina> (dacă ați instalat Avahi pe mașina fizică).
 • Pentru cei care folosesc vagrant se ruleaza comanda vagrant ssh din folderul in care ati dat vagrant up
 • cheia privată din /root/.ssh/id_rsa poate fi folosită pentru autentificare fără parolă, dar trebuie întâi copiată pe mașina fizică:
  scp root@spook.local:.ssh/id_rsa .ssh/id_rsa_spook && \
      scp root@spook.local:.ssh/id_rsa.pub .ssh/id_rsa_spook.pub && \
      chmod 600 .ssh/id_rsa_spook
 • pentru a folosi cheia id_rsa_spook doar pentru autentificare pe mașina spook, folosiți .ssh/config:
  Host spook.local
  User student
  IdentityFile id_rsa_spook
 • astfel, ar trebui ca ssh spook.local să vă autentifice drept student, fără a cere parola

Samba

 • puteți folosi SMB pentru a monta home-ul student (recomandat în Windows, pentru Linux folosiți sshfs)
 • accesarea \\<ip_masina>\student vă duce în /home/student, fără a cere o parolă. Puteți folosi “Map network drive” (or something) pentru a avea share-ul ca un drive separat.
 • exemplu de comandă pentru montare:
  smbmount //spook.local/share ~/spook-share/ -o uid=ana,gid=ana,username=student,password=student
 • exemplu de intrare în /etc/fstab:
  //spook.local/student	/home/ana/spook-share/	cifs	user,noauto,uid=ana,gid=ana,username=student,password=student	0	0

Mașina virtuală ar trebui să aibă configurația samba deja făcută și serviciul pornit. Dacă totuși aveți probleme verificați configurația din fișierul /etc/samba/smb.conf și dacă următoarele linii nu există deloc, adaugați-le la sfârșitul fișierului. Instalarea samba se face prin apt:

student@spook:~$ sudo apt install samba
student@spook:~$ cat /etc/samba | tail -n 5
[student]
  path = /home/student
  writable = yes
  printable = no
  public = yes

Pentru verificarea că serviciul samba e pornit rulați:

student@spook:~$ sudo service smbd status
● smbd.service - LSB: start Samba SMB/CIFS daemon (smbd)
  Loaded: loaded (/etc/init.d/smbd; bad; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Wed 2018-02-28 11:27:33 PST; 37min ago
   Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
 Process: 1143 ExecStart=/etc/init.d/smbd start (code=exited, status=0/SUCCESS)
  CGroup: /system.slice/smbd.service
      ├─1159 /usr/sbin/smbd -D
      ├─1163 /usr/sbin/smbd -D
      └─1167 /usr/sbin/smbd -D
 
Feb 28 11:27:33 spook systemd[1]: Starting LSB: start Samba SMB/CIFS daemon (smbd)...
Feb 28 11:27:33 spook smbd[1143]: * Starting SMB/CIFS daemon smbd
Feb 28 11:27:33 spook smbd[1143]:  ...done.
Feb 28 11:27:33 spook systemd[1]: Started LSB: start Samba SMB/CIFS daemon (smbd).

De fiecare dată când schimbați configurația samba serviciul trebuie restartat:

student@spook:~$ sudo service smbd restart

E posibil de asemenea să nu funcționeze multicast-DNS și atunci numele spook să nu fie găsit. Încercați conectarea prin \\IP_masina_virutala\student

sshfs

 • urmați ghidul de aici
 • puteți folosi .ssh/config pentru a monta ~student fără parolă

gdb-peda

 • debugging în gdb cu output mai bine structurat
 • disponibil pe github gdb-peda
 • folosiți comanda peda în gdb pentru a intra în modul gdb-peda

Mașina virtuală Windows

Hardware

 • 1024 MB RAM
 • HDD SCSI 15GB
 • 2 * HDD IDE 100MB

Aplicații instalate

Utilitare pentru dezvoltare Windows

Configurări

 • keyboard shortcuts
  • CTRL+ALT+F - Mozilla Firefox
  • CTRL+ALT+T - Cygwin
  • CTRL+ALT+P - PowerShell
  • Windows-E - Windows Explorer
  • Windows-R - Run Command
  • CTRL+SHIFT+ESC - Task Manager
  • CTRL+ALT+Insert - Login

Procedură import fişier QCOW2 în UTM (macOS >= 11)

Deoarece sistemele care folosesc procesorul Apple M1 nu pot să ruleze mașina virtuală folosind VMware sau VirtualBox, este nevoie să folosim aplicația UTM.

Imaginile OVA nu sunt compatibile cu aplicația UTM, astfel vom descărca atât pentru laborator cât și pentru teme mașini virtuale salvate în format QCOW2:

Pentru a putea rula mașini virtuale pe o versiune de macOS >= 11 care rulează pe procesorul Apple M1, este necesar să folosiți aplicația UTM.

Odată descărcat fișierul UTM.dmg, deschideți-l și mutați conținutul (aplicația) în directorul Applications.

Creați o nouă mașină virtuală conform imaginilor de mai jos.

Intrați în meniul System, la Advanced Settings și debifați UEFI Boot.

În cazul în care întâmpinați probleme de performanță, puteți să măriți cota de RAM la 1024MB din câmpul Memory și să permiteți mașinii virtuale să folosească două core-uri modificând câmpul CPU.

Importați imaginea descărcată.

În tabul Display asigurați-vă că ați selectat opțiunea ati-vga pentru Emulated Display Card.

În final, puteți da Safe Remove la UTM și puteți șterge fișierul UTM.dmg din directorul Downloads. Aplicația se va regăsi în directorul Applications.

so/info/mv.txt · Last modified: 2023/10/13 17:48 by teodor_stefan.dutu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0