Mașini virtuale

Testarea temelor pentru Sisteme de Operare se va realiza cu ajutorul a două mașini virtuale (una de Windows și alta de Linux). Recomandăm descărcarea acestora și folosirea lor pentru verificarea temelor de casă.

Detalii mașini virtuale

 • NEW VM, use this: Linux (2.3G, dezarhivat 11.1G)
  • Ubuntu Linux 16.04
  • kernel 4.4
  • glibc 2.23
  • gcc version 5.4
  • autentificare
   • root/student
   • student/student
 • Windows 7 (3.8G, dezarhivat 13.1G)
  • Windows 7 Professional
  • Visual C++ Express 2010
  • Autentificare
   • Student/student
   • Administrator/student
  • Pentru dezarhivare pe Windows, folosiți utilitarul 7zip; cu WinRAR și Winzip este posibil să apară probleme la dezarhivare.
 • OBSOLETE, OLD VM: Linux (1.4G, dezarhivat 7.4G)
  • Ubuntu Linux 14.10
  • kernel 3.16.0
  • glibc 2.19
  • autentificare
   • root/student
   • student/student

Obținerea mașinilor virtuale

 • Mașinile virtuale pot fi obținute de la acest link.
  • pentru acces trebuie să vă logați cu datele de pe cs.curs.pub.ro.
  • NOTA IMPORTANTA: pentru Linux folosiți mașina so-vm-linux-16.04.7z
 • Recomandăm verificarea sumelor de control după descărcare (MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-512).
 • Dacă folosiți Windows pe sistemul host, folosiți 7zip.

VMware

 • Mașinile virtuale pot fi deschise cu VMware Workstation 8+ sau VMware Player.
 • VMware Player poate fi descărcat gratuit aici.

Mașina virtuală Linux

Autentificare prin SSH

 • Se poate folosi ssh student@spook.local (dacă ați instalat Avahi pe mașina fizică).
 • cheia privată din /root/.ssh/id_rsa poate fi folosită pentru autentificare fără parolă, dar trebuie întâi copiată pe mașina fizică:
  scp root@spook.local:.ssh/id_rsa .ssh/id_rsa_spook && \
      scp root@spook.local:.ssh/id_rsa.pub .ssh/id_rsa_spook.pub && \
      chmod 600 .ssh/id_rsa_spook
 • pentru a folosi cheia id_rsa_spook doar pentru autentificare pe mașina spook, folosiți .ssh/config:
  Host spook.local
  User student
  IdentityFile id_rsa_spook
 • astfel, ar trebui ca ssh spook.local să vă autentifice drept student, fără a cere parola

Samba

 • puteți folosi SMB pentru a monta home-ul student (recomandat în Windows, pentru Linux folosiți sshfs)
 • accesarea \\spook\student vă duce în /home/student, fără a cere o parolă. Puteți folosi “Map network drive” (or something) pentru a avea share-ul ca un drive separat.
 • exemplu de comandă pentru montare:
  smbmount //spook.local/share ~/spook-share/ -o uid=ana,gid=ana,username=student,password=student
 • exemplu de intrare în /etc/fstab:
  //spook.local/student	/home/ana/spook-share/	cifs	user,noauto,uid=ana,gid=ana,username=student,password=student	0	0

Mașina virtuală ar trebui să aibă configurația samba deja făcută și serviciul pornit. Dacă totuși aveți probleme verificați configurația din fișierul /etc/samba/smb.conf și dacă următoarele linii nu există deloc, adaugați-le la sfârșitul fișierului:

[student]
  path = /home/student
  writable = yes
  printable = no
  public = yes

Pentru verificarea că serviciul samba e pornit rulați:

student@spook:~$ sudo service smbd status
● smbd.service - LSB: start Samba SMB/CIFS daemon (smbd)
  Loaded: loaded (/etc/init.d/smbd; bad; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Wed 2018-02-28 11:27:33 PST; 37min ago
   Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
 Process: 1143 ExecStart=/etc/init.d/smbd start (code=exited, status=0/SUCCESS)
  CGroup: /system.slice/smbd.service
      ├─1159 /usr/sbin/smbd -D
      ├─1163 /usr/sbin/smbd -D
      └─1167 /usr/sbin/smbd -D
 
Feb 28 11:27:33 spook systemd[1]: Starting LSB: start Samba SMB/CIFS daemon (smbd)...
Feb 28 11:27:33 spook smbd[1143]: * Starting SMB/CIFS daemon smbd
Feb 28 11:27:33 spook smbd[1143]:  ...done.
Feb 28 11:27:33 spook systemd[1]: Started LSB: start Samba SMB/CIFS daemon (smbd).

De fiecare dată când schimbați configurația samba serviciul trebuie restartat:

student@spook:~$ sudo service smbd restart

E posibil de asemenea să nu funcționeze multicast-DNS și atunci numele spook să nu fie găsit. Încercați conectarea prin \\IP_masina_virutala\student

sshfs

 • urmați ghidul de aici
 • puteți folosi .ssh/config pentru a monta ~student fără parolă

gdb-peda

 • debugging în gdb cu output mai bine structurat
 • disponibil pe github gdb-peda
 • folosiți comanda peda în gdb pentru a intra în modul gdb-peda

Mașina virtuală Windows

Hardware

 • 1024 MB RAM
 • HDD SCSI 15GB
 • 2 * HDD IDE 100MB

Aplicații instalate

Utilitare pentru dezvoltare Windows

Configurări

 • keyboard shortcuts
  • CTRL+ALT+F - Mozilla Firefox
  • CTRL+ALT+T - Cygwin
  • CTRL+ALT+P - PowerShell
  • Windows-E - Windows Explorer
  • Windows-R - Run Command
  • CTRL+SHIFT+ESC - Task Manager
  • CTRL+ALT+Insert - Login
so/info/mv.txt · Last modified: 2018/03/02 11:52 by darius.mihai
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0