Tema 2 Bibliotecă stdio

 • Dată publicare: 24.03.2022
 • Deadline: 7.04.2022, ora 23:55
 • Deadline hard: 10.04.2022, ora 23:55

Obiectivele temei

 • Familiarizarea cu modul de funcționare al bibliotecii standard input/output (stdio)
 • Aprofundarea conceptelor de:
  • I/O buffering
  • Crearea de procese și rularea de fișiere executabile
  • Redirectearea intrărilor și ieșirilor standard
  • Generarea de biblioteci dinamice

Dezvoltarea temei

Dezvoltarea trebuie făcută exclusiv pe mașinile virtuale SO.

Nu rulați testele “local” (pe calculatoarele voastre sau în mașinile voastre virtuale). Veți avea diferențe față de vmchecker, iar echipa de SO nu va depana testele care merg “local”, dar pe vmchecker nu merg. Pe vmchecker sunt aceleași mașinile virtuale ca cele de pe wiki.

Este încurajat ca lucrul la tema să se desfășoare folosind git. Indicați în README link-ul către repository dacă ați folosit git. Asigurați-vă că responsabilii de teme au drepturi de citire asupra repo-ului vostru.

Pentru a folosi git, puteți să vă creați un repository privat pe github și să dați drepturi de citire pentru molecula2788.

Motivul pentru care încurajăm acest lucru este că responsabilii de teme se pot uita mai rapid pe github la temele voastre pentru a vă ajuta în cazul în care întâmpinați probleme/bug-uri.

Crash-course practic de git puteți găsi aici: git-immersion

Dacă ați creat deja un repo privat pe Gitlab puteți să-l folosiți în continuare pe acela.

Atât semnătura pentru funcția de comparare (veți vedea mai jos pentru ce vă trebuie), cât și testele publice care se rulează pe vmchecker se găsesc pe repo-ul so-assignments de pe Github:

student@so:~$ git clone https://github.com/systems-cs-pub-ro/so
student@so:~$ cd assignments/2-stdio

În repository-ul de pe Github se vor găsi și scheletele pentru temele viitoare, care vor fi actualizate și se vor putea descărca pe viitor folosind comanda:

student@so:~$ git pull

Tot prin comanda de mai sus se pot obține toate actualizările făcute în cadrul temei 2.

Enunț

Să se realizeze o implementare minimală a bibliotecii stdio, care să permită lucrul cu fișiere. Biblioteca va trebui să implementeze structura SO_FILE (similar cu FILE din biblioteca standard C), împreună cu funcțiile de citire/scriere. De asemenea, va trebui să ofere funcționalitatea de buffering.

Rezolvarea temei va trebui să genereze o bibliotecă dinamică numită libso_stdio.so/so_stdio.dll care implementează header-ul so_stdio.h. În acest header găsiți semnăturile functiilor exportate de biblioteca generată de voi.

SO_FILE

Este tipul de date care descrie un fișier deschis și este folosit de toate celelalte funcții. Un pointer la o astfel de structură este obținut la deschiderea unui fișier, folosind funcția so_fopen.

SO_FILE *so_fopen(const char *pathname, const char *mode);

Argumentele funcției sunt similare cu cele pentru fopen:

 • pathname reprezintă calea către un fișier
 • mode este un string care determină modul în care va fi deschis fișierul. Poate fi unul din următoarele:
  • r - deschide fișierul pentru citire. Dacă fișierul nu există, funcția eșuează.
  • r+ - deschide fișierul pentru citire și scriere. Dacă fișierul nu există, funcția eșuează.
  • w - deschide fișierul pentru scriere. Dacă fișierul nu există, este creat. Dacă fișierul există, este trunchiat la dimensiune 0
  • w+ - deschide fișierul pentru citire și scriere. Dacă fișierul nu există, este creat. Dacă fișierul există, este trunchiat la dimensiune 0
  • a - deschide fișierul în modul append - scriere la sfârșitul fișierului. Dacă fișierul nu există, este creat.
  • a+ - deschide fișierul în modul append+read. Dacă fișierul nu există, este creat.

Funcția so_fopen alocă o structură SO_FILE pe care o întoarce. În caz de eroare, funcția întoarce NULL.

Închiderea unui fișier se face cu so_fclose.

int so_fclose(SO_FILE *stream);

Închide fișierul primit ca parametru și eliberează memoria folosită de structura SO_FILE. Întoarce 0 în caz de succes sau SO_EOF în caz de eroare.

Citirea și scrierea

Aceste operații se realizează cu ajutorul funcțiilor so_fgetc, so_fputc, so_fread și so_fwrite.

int so_fgetc(SO_FILE *stream);

Citește un caracter din fișier. Întoarce caracterul ca unsigned char extins la int, sau SO_EOF în caz de eroare.

int so_fputc(int c, SO_FILE *stream);

Scrie un caracter în fișier. Întoarce caracterul scris sau SO_EOF în caz de eroare.

size_t so_fread(void *ptr, size_t size, size_t nmemb, SO_FILE *stream);

Citește nmemb elemente, fiecare de dimensiune size. Datele citite sunt stocate la adresa de memorie specificată prin ptr. Întoarce numărul de elemente citite. În caz de eroare sau dacă s-a ajuns la sfârșitul fișierului, funcția întoarce 0.

size_t so_fwrite(const void *ptr, size_t size, size_t nmemb, SO_FILE *stream);

Scrie nmemb elemente, fiecare de dimensiune size. Datele ce urmează a fi scrise sunt luate de la adresa de memorie specificată prin ptr. Întoarce numărul de elemente scrise, sau 0 în caz de eroare.

Poziționarea cursorului în fișier

int so_fseek(SO_FILE *stream, long offset, int whence);

Mută cursorul fișierului. Noua poziție este obținută prin adunarea valorii offset la poziția specificată de whence, astfel:

 • SEEK_SET - noua poziție este offset bytes față de începutul fișierului
 • SEEK_CUR - noua poziție este offset bytes față de poziția curentă
 • SEEK_END - noua poziție este offset bytes față de sfârșitul fișierului

Întoarce 0 în caz de succes și -1 în caz de eroare.

long so_ftell(SO_FILE *stream);

Întoarce poziția curentă din fișier. În caz de eroare funcția întoarce -1.

Buffering

Proprietatea esențială a bibliotecii stdio este că aceasta face buffering. O structură SO_FILE are un buffer asociat, iar operațiile de citire/scriere se folosesc de acest buffer:

 • Operațiile de citire (so_fgetc, so_fread) întorc datele direct din buffer. Atunci când bufferul este gol sau nu există date suficiente, acesta este populat cu date din fișier, folosind API-ul pus la dispoziție de sistemul de operare (read/ReadFile)
 • Operațiile de scriere (so_fputc, so_fwrite) scriu datele în buffer. În situația când bufferul este plin (sau când se apelează so_fflush), datele se scriu în fișier, folosind API-ul pus la dispoziție de sistemul de operare(write/WriteFile).
int so_fflush(SO_FILE *stream);

Are sens doar pentru fișierele pentru care ultima operație a fost una de scriere. În urma apelului acestei funcții, datele din buffer sunt scrise în fișier. Întoarce 0 în caz de succes sau SO_EOF în caz de eroare.

Alte funcții

/* Linux */
int so_fileno(SO_FILE *stream);
/* Windows */
HANDLE so_fileno(SO_FILE *stream);

Întoarce file descriptorul/HANDLE-ul asociat structurii SO_FILE.

int so_feof(SO_FILE *stream);

Întoarce o valoarea diferită de 0 dacă s-a ajuns la sfârșitul fișierului sau 0 în caz contrar.

int so_ferror(SO_FILE *stream);

Întoarce o valoarea diferită de 0 dacă s-a întâlnit vreo eroare în urma unei operații cu fișierul sau 0 în caz contrar.

Rularea de procese

SO_FILE *so_popen(const char *command, const char *type);

Lansează un proces nou, care va executa comanda specificată de parametrul command. Ca implementare, se va executa sh -c command, respectiv cmd /C command, folosind un pipe pentru a redirecta intrarea standard/ieșirea standard a noului proces. Funcția întoarce o structură SO_FILE pe care apoi se pot face operațiile uzuale de citire/scriere, ca și cum ar fi un fișier obișnuit.

Dacă apelul fork/CreateProcess eșuează se va întoarce NULL.

Valorile parametrului type pot fi:

 • “r” - fișierul întors este read-only. Operațiile so_fgetc/so_fread executate pe fișier vor citi de la ieșirea standard a procesului creat.
 • “w” - fișierul întors este write-only. Operațiile so_fputc/so_fwrite executate pe fișier vor scrie la intrarea standard a procesului creat.
int so_pclose(SO_FILE *stream);

Se apelează doar pentru fișierele deschise cu so_popen. Așteaptă terminarea procesului lansat de so_popen și eliberează memoria ocupată de structura SO_FILE. Întoarce codul de ieșire al procesului (cel obținut în urma apelului waitpid/GetExitCodeProcess). Dacă apelul waitpid/WaitForSingleObject eșuează, se va întoarce -1.

Precizări/recomandări pentru implementare

 • Dimensiunea implicită a bufferului unui fișier este de 4096 bytes.
 • Pentru simplitate, sugerăm să începeți implementarea cu so_fgetc/so_fputc. Apoi so_fread/so_fwrite pot fi implementate pe baza lor.
 • Pentru fișierele deschise în unul din modurile “r”, “r+”, “w”, “w+”, cursorul va fi poziționat inițial la începutul fișierului.
 • Operațiile de scriere pe un fișier deschis în modul “a” se fac ca și cum fiecare operație ar fi precedată de un seek la sfârșitul fișierului.
 • Pentru fișierele deschise în modul “a+”, scrierile se fac la fel ca mai sus. În schimb, citirea se face inițial de la începutul fișierului.
 • Conform standardului C, pentru fișierele deschise în modul update (i.e. toate modurile care conțin caracterul '+' la final: “r+”, “w+”, “a+”) trebuie respectate următoarele (de asemenea vor fi respectate în teste):
  • Între o operație de citire urmată de o operație de scriere trebuie intercalată o operație de fseek.
  • Între o operație de scriere urmată de o operație de citire trebuie intercalată o operație de fflush sau fseek.
 • La o operație de so_fseek trebuie avute în vedere următoarele:
  • Dacă ultima operație făcută pe fișier a fost una de citire, tot bufferul trebuie invalidat.
  • Dacă ultima operație făcută pe fișier a fost una de scriere, conținutul bufferului trebuie scris în fișier.
 • Arhiva cu soluția trebuie să conțină un fișier Makefile care să aibă cel puțin următoarele reguli:
  • build: compilează biblioteca dinamică libso_stdio.so/so_stdio.dll
  • clean: șterge toate fișierele binare rezultate în urma compilării
 • De asemenea, arhiva trebuie să conțină fișierul README

Precizări Linux

 • Tema se va realiza folosind funcții POSIX. Astfel so_fopen se va implementa folosind open, so_fgetc/so_fread folosind read, so_fputc/so_write folosind write, etc.
 • În implementarea popen trebuie să închideți capetele de pipe nefolosite atât în procesul părinte cât și în procesul copil.
 • Nu aveți voie să folosiți funcția system()

Precizări Windows

 • Tema se va realiza folosind funcții Win32. Astfel so_fopen se va implementa folosind CreateFile, so_fgetc/so_fread folosind ReadFile, so_fputc/so_write folosind WriteFile, etc.
 • În implementarea popen, înainte de a apela CreateProcess, trebuie să marcați ca nemoștenibil capătul de pipe nefolosit de către procesul copil. În acest scop, puteți folosi funcția SetHandleInformation.
 • Pentru a detecta EOF la citirea dintr-un pipe trebuie ca ReadFile să întoarcă FALSE, iar GetLastError să întoarcă ERROR_BROKEN_PIPE.
 • Din motive care țin de funcționalitatea checkerului, va trebui să deschideți fișierul cu GENERIC_READ|GENERIC_WRITE și FILE_SHARE_READ|FILE_SHARE_WRITE.

Testare

 • Pentru simplificarea procesului de corectare a temelor, dar și pentru a reduce greșelile temelor trimise, corectarea se va realiza automat cu ajutorul testelor publice indicate în secțiunea de materiale ajutătoare.
 • Există 33 teste. Se pot obține maxim 9.5 puncte prin trecerea testelor. Se acordă 0.5 puncte din oficiu.
 • Testul 0 din cadrul checker-ului temei verifică automat coding style-ul surselor voastre folosind stilul de coding din kernelul Linux. Acest test valorează 5 puncte din totalul de 100. Pentru mai multe informații despre un cod de calitate citiți pagina de recomandări.
 • Testele de la 2 încolo au nevoie și ca funcția so_fileno să fie implementată.
 • Din punctajul temei se vor scădea automat puncte pentru întârzieri și pentru warning-uri. La revizia temei, se poate scădea suplimentar pentru nerespectarea criteriilor scrise la secțiunea de depunctări ale temelor.
 • Pentru neverificarea valorilor de retur se vor șcadea 0.4 puncte.
 • În cazuri excepționale se poate scădea mai mult decât este menționat mai sus.

Înainte de a uploada tema, asigurați-vă că implementarea voastră trece testele pe mașinile virtuale. Dacă apar probleme în rezultatele testelor, acestea se vor reproduce și pe vmchecker.

Pentru a inspecta diferențele între output-ul bibliotecii voastre și fișierele de referință ale checker-ului setați DO_CLEANUP=no în scriptul run_test.sh pentru Linux respectiv Windows.

Materiale ajutătoare

Cursuri utile:

Laboratoare utile:

Resurse:

 • Header-ul so_stdio.h expus de biblioteca so_stdio.

Pagina de Upload:

Suport, întrebări și clarificări

Pentru întrebări sau nelămuriri legate de temă folosiți forumul temei.

Orice intrebare pe forum trebuie să conțină o descriere cât mai clară a eventualei probleme. Întrebări de forma: “Nu merge X. De ce?” fără o descriere mai amănunțită vor primi un răspuns mai greu. Înainte să postați o întrebare pe forum citiți și celelalte întrebări(dacă există) pentru a vedea dacă întrebarea voastră a fost deja adresată sub o altă formă(în cazul în care răspunsul din partea echipei vine mai greu este mai rapid să căutați voi deja printre întrebările existente).

ATENȚIE să nu postați imagini cu părți din soluția voastră pe forumul pus la dispoziție sau orice alt canal public de comunicație. Dacă veți face acest lucru, vă asumați răspunderea dacă veți primi copiat pe temă.

so/teme/tema-2.txt · Last modified: 2022/03/24 20:29 by ionut.mihalache1506
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0