Reguli generale și notare

Notare

 • pentru absolvirea disciplinei este necesară obținerea a 4.5 puncte (din 10)

Examen (4 puncte)

Examenul de la Sisteme de operare de anul acesta, 2021-2022 valorează 4 puncte. Va fi compus din 2 componente:

 • Interviu de tip open-book:
  • Va dura 15 minute pentru fiecare student.
  • Fiecare va avea un interval alocat de dinainte, în ziua în care este programată grupa sa la examen.
  • Studentul va fi rugat să răspundă la câteva întrebări din materia de SO adresate de către supraveghetori.
  • Răspunsurile date de către student la întrebarile supraveghetorilor vor fi evaluate cu un punctaj.
  • Valorează 70% din punctajul total pe examen, adică 2.8/4 puncte.
 • Parte scrisă, de sinteză:
  • Va dura 20 de minute.
  • Toți studenții alocați într-o zi vor da aceasta componentă în același timp.
  • Veți primi o întrebare de gândire pentru care se va oferi un răspuns liber.
  • Valorează 30% din punctajul total pe examen, adică 1.2/4 puncte.

Alte informații utile despre examen:

 • Absolvirea disciplinei este condiționată de obținerea a minimum 2/4 puncte din punctajul aferent examenului.
 • Acoperă întreaga materie de curs.
 • Se va desfășura în format fizic.
 • Studenții vor avea carnetul de student sau un act de identitate cu poză. la ei pentru identificare
 • Un student poate participa la examen o singură dată pe sesiune.
 • Studenții care repetă materia sau redau examenul pot participa în orice zi de examen.

Simulare de examen:

 • Vom organiza o simulare de examen sâmbătă, 4 iunie 2021, ora 15:00, pe Microsoft Teams, 2 ore cu 8 studenți.
 • Se va face simulare doar pentru componenta de tip interviu a examenului
 • Vor putea participa toți studenții și toți asistenții dar doar 8 studenți vor fi examinați. Ceilalți studenți vor asista.
 • Simularea se înregistrează.
 • Vom da un anunț separat pentru înscrierea la simulare, stay tuned!
 • Studenții care participă la simulare pot alege să își păstreze nota sau să refacă examenul în sesiune.

Recomandări pentru pregătire:

 • Parcurgeți ghidul pentru studenți al examenului de SO.
 • Pentru componenta de tip interviu, parcurgeți lista de întrebări de la care se pornește interviul.
 • Urmăriți simularea de examen ca să vedeți cum se va desfășura interviul.

Teme de casă (4 puncte + 5 puncte * corelare punctaj)

 • Tema 1 - evaluare a cunoștințelor de C și acomodare cu mediul de dezvoltare, de rezolvare pe Linux si Windows.
 • 3 teme Linux/Windows
 • Tema 5 - bonus, Linux/Windows
 • Fiecare temă valoreaza 1p.
 • În cazul în care temele 2, 3 sau 4 sunt rezolvate pe ambele platforme, fiecare temă este punctată cu maxim 1 punct, punctajele se cumulează și se trunchiază la 1 punct.
  • Punctajul trunchiat va fi corelat cu nota de la curs
  • Formula de calcul este $trunchiat \times \frac{punctaj\_curs}{5}$, unde $0 \le punctaj\_curs \le 5$
  • Exemplu:
   • Dacă un student face 80% din tema 2 pe Linux și 0% din ea pe Windows, va primi 0.8 puncte
   • Dacă un student face 0% din tema 2 pe Linux și 100% din ea pe Windows, va primi 1 punct
   • Dacă un student face 80% din tema 2 pe Linux și 80% din ea pe Windows, va primi 1 punct + $0.6 \times \frac{punctaj\_curs}{5}$
 • În cazul temei 5, se aplică aceeași formulă ca în exemplul de mai sus, cu mențiunea că întreg punctajul temei se corelează cu nota de la curs.
  • Exemplu:
   • Dacă un student face 80% din tema 5 pe Linux și 80% din ea pe Windows, va primi $1.6 \times \frac{punctaj\_curs}{5}$ puncte.
 • Pentru upload-ul temelor folosiți interfața vmchecker
 • Temele au deadline soft și deadline hard:
  • Până la deadline-ul soft temele pot fi trimise și nu vor avea depunctări de întârziere
  • După deadline-ul soft și până în deadline-ul hard, temele vor fi depunctate cu 5% din punctajul maxim pe zi de întârziere
  • După deadline-ul hard, temele nu mai pot fi trimise

Punctaj curs cu care se corelează notele este format din punctajul din examen și punctajul din lucrările de curs.

Activitate de laborator (1 punct)

 • Pentru fiecare laborator se acordă o notă între 0 și 11.
 • Există 12 laboratoare, un laborator este punctat ca bonus. Punctajul pe laborator se calculează însumând punctajul pe fiecare laborator și împărțind la 11.
 • Punctajul se trunchiaza la 1 punct.
 • Încurajăm colaborarea în timpul laboratorului.
 • Puteți recupera maxim 2 laboratoare în timpul semestrului, cu acordul ambilor asistenți de laborator.
 • Bonusurile pe laborator ajută la recuperarea punctajului pe laborator, adică dacă ați lipsit la un laborator sau nu ați obținut punctaj maxim pe alte laboratoare, acest bonus vă va ajuta.

Lucrări de curs (1 punct)

Pentru fixarea cunoștințelor, vor exista 4 teste grilă împărțite astfel:

 • Lucrarea 1 - cuprinde capitolele Introducere. Interfața sistemului de fișiere și Procese. Planificarea execuției și va avea loc între 28.03.2022 - 30.03.2022;
 • Lucrarea 2 - cuprinde capitolele Gestiunea memoriei. Memoria virtuală și Analiza executabilelor și proceselor. Securitatea memoriei și va avea loc între 18.04.2022 - 20.04.2022;
 • Lucrarea 3 - cuprinde capitolele Fire de execuție. Implementarea sincronizării și va avea loc între 09.05.2022 - 11.05.2022;
 • Lucrarea 4 - cuprinde capitolele Dispozitive de intrare / ieșire. Implementarea sistemelor de fișiere și va avea loc între 30.05.2022 - 02.06.2022;

Un quiz va fi activ timp de 3 zile și, o dată pornit, va dura 5 minute. Lucrările se vor găsi pe Moodle, pe instanța de curs comună celor trei serii.

Reguli

Teme

Verificarea, corectarea și punctarea temelor

 • Temele vor fi verificate automat cu ajutorul unor teste publice, teste ce vor acoperi 90% din nota temei.
  • Pot exista situații excepționale în care nu se ține cont de această regulă (de exemplu, dacă tema este implementată doar pentru a trece testele și nu respectă cerințele temei).
  • Sistemul de verificare depunctează (automat) anumite situații (segmentation fault, excepții netratate, erori sau warning-uri de compilare) indiferent de rezultatul testelor.
 • 10% din nota temei se va acorda după inspectarea codului sursă; se vor face depunctări în următoarele situații:
  • Nu respectă indicațiile generale.
  • Makefile incorect sau README necorespunzător
  • situațiile de buffer overrun, folosirea incorectă de pointeri, neverificarea codurilor de eroare
  • utilizarea unor metode ce consumă resurse în mod inutil (alocare de memorie, busy waiting)
  • neeliberarea resurselor folosite (eliberarea memoriei alocate, ștergerea fișierelor temporare, închiderea fișierelor, eliberarea resurselor IPC, așteptarea și terminarea proceselor copil)
  • Atenție! Nu se va depuncta neeliberarea memoriei alocate dinamic în cazul în care programul s-a terminat cu eroare (datorită macroului DIE sau a unui apel exit(EXIT_FAILURE)).
  • situații de deadlock, sincronizări incorecte între procese/thread-uri, race-uri manifestate sau nu
  • alte situații nespecificate aici, dar considerate inadecvate
 • Temele care nu se compilează sau nu rulează, indiferent de motive, vor primi punctaj 0; folosiți sistemul vmchecker pentru a verifica compilarea/rularea corespunzătoare a temelor.
 • Pentru neclarități sau observații legate de evaluare, trimiteți un e-mail pe lista de SO.
  • În cazul în care ați submis o temă peste altă tema, trimiteți, de asemenea, un e-mail pe lista de SO cu detaliile: user pe vmchecker, tema peste care s-a submis și care trebuie restaurată.

Întârzieri

 • Fiecare temă are termen de rezolvare de maxim 14 zile de la data publicării.
 • După expirarea termenului de rezolvare, se depunctează 0.5 pe zi (din 10) timp de 7 zile.
 • După 7 zile de întârzieri nu se mai pot trimite teme.
 • Nu se pot trimite teme pe perioada verii.

Prezentări de teme

Echipa de SO își rezervă dreptul de a solicita prezentarea unor teme de casă. Prezentarea înseamnă o discuție cu cel puțin doi asistenți despre realizarea temei, soluția folosită și problemele întâlnite. Scopul sesiunilor de prezentări de teme este de a clarifica nelămuriri legate de realizarea temei și a verifica corectitudinea realizării acesteia.

Persoanele care vor prezenta o temă de casă vor fi contactate cu cel puțin 24 de ore înainte de asistentul de laborator. Cel mai probabil, se va folosi un slot de 15 minute înainte/după cursul de SO sau în ultima parte a laboratorului propriu de SO.

Realizarea temelor

 • Tema 1 se va rezolva folosind API-ul C portabil ANSI; Această temă nu face subiectul precizărilor de mai jos.
 • Temele trebuie sa folosească API-urile specificate la laborator.
  • Temele de Unix (Linux) trebuie să folosească API-ul specific Unix, fără a folosi, de exemplu, funcții oferite de biblioteca Wine.
 • Temele de Windows trebuie să folosească API-ul Win32, prezentat la laborator.
  • Nu se acceptă folosirea de funcții MFC, sau funcții POSIX sau funcții din crt (de exemplu nu se acceptă functiile open, close, etc; în loc de aceaste funcții trebuie să folosiți funcțiile CreateFile, ReadFile).

Trimiterea temelor

 • Pentru trimiterea temelor folosiți interfața vmchecker.
 • Tema trebuie trimisă ca un fișier .zip și trebuie sa conțină:
  • Un fișier README în rădăcina arhivei
  • Un fișier Makefile în rădăcina arhivei cu următoarele reguli:
   • build - compilează tema și generează executabilul; numele executabilului va fi precizat în enunțul temei, la secțiunea Testare
   • clean - face curat; nu trebuie să râmâna decăt ceea ce nu poate fi generat din Makefile în urma comenzii make build (în principiu sursele)
  • Arhiva nu trebuie să conțină decât fișierele sursă (nu se accepta fișiere executabile sau obiect).
 • Dacă arhiva nu respectă specificațiile de mai sus, nu va fi acceptată la upload și tema nu va fi luată în considerare.

Termenul final de trimitere al ultimei teme de SO este 28 Mai 2022, ora 23:55. Dincolo de această dată temele nu vor mai putea fi trimise. Aveți în vedere trimiterea temelor din timp și cu informații complete pentru a fi punctate. Nu vom accepta teme dincolo de această dată, teme care nu au fost trimise pe vmchecker. Pentru partea de teste, temele vor primi punctajul indicat din testarea pe vmchecker; testele picate din motive nelegate de vmchecker nu vor fi punctate.

Termenul este final. Nu vor putea fi trimise teme după această dată. Nu se pot trimite teme pe timpul verii sau pentru sesiuni de restanță/mărire.

Reguli de realizare a temelor

Temele la Sisteme de Operare sunt individuale; cu excepția cazurilor în care se precizează explicit că o temă se poate rezolva în echipă. Asta pentru că temele au ca principal obiectiv ca voi să dobândiți sau să vă aprofundați abilitățile practice. În măsura în care nivelul de colaborare este prea ridicat sau atunci când cereți soluții pe internet, acest obiectiv nu va fi îndeplinit. Fiecare temă este realizată de un student fără a consulta codul sursă al colegilor săi.

Știm că lucrul în echipă este important, dar nu avem mediul pentru a realiza proiecte de echipă la cursul de Sisteme de Operare. Oferim însă, posibilitatea echivalării a până la trei teme de casă pentru activități tehnice suplimentare, care foarte probabil vor include lucru în echipă.

Dacă întâmpinați orice fel de probleme în rezolvarea temei, folosiți lista de discuții, canalul de IRC sau întrebați asistenții la laborator sau titularii la curs. Rolul nostru este să vă ajutăm în rezolvarea acestora. Apelați cu încredere la echipa de SO.

Puteți discuta între voi în limitele bunului simț; adică nu trebuie să-i dictați cuiva rezolvarea, dar puteți să-i oferiți ideea generală. Dacă sunteți cel care este întrebat și oferă explicații, să aveți în vedere redirectarea către listă, canal de IRC, echipa de SO.

Nu este permis să solicitați rezolvarea unei teme pe un site de tip StackExchange, Rent a coder sau altele. Puteți pune întrebări mai generice, dar nu solicitați rezolvarea temei.

Puteți folosi fără probleme cod din laborator, schelete puse la dispoziție de noi. Puteți folosi resurse externe (GitHub, cod open source sau altele), atâta vreme cât acestea nu reprezintă rezolvări evidente ale temei, puse public cu sau fără intenție. Vedeți și paragraful următor.

Nu este permis să publicați soluțiile temelor (nici după încheierea materiei). Dacă găsiți pe GitHub sau în altă parte rezolvări publice de teme, raportați-le pe listă sau privat asistentului de laborator sau titularului de curs. Reiterăm că dacă doriți clarificări pe care le-ați adresa colegilor de ani mai mari, sau pe alte forumuri, StackExchange sau alte surse, folosiți lista de discuții, canalul de IRC și echipa de SO. E cea mai sigură și onestă cale de a rezolva problemele.

Nu este permis să faceți transfer de fișiere între voi. În general, recomandăm să nu urmăriți ecranul unui alt coleg, sau pentru inspirație sau pentru a îl/o ajuta la rezolvare. Evitați testarea unei teme pe un sistem al unui coleg. Pot exista excepții, puteți ajuta pe cineva la troubleshooting, dar să aveți în vedere să nu treacă de la “hai să dăm de cap problemei” la “hai să-ți rezolv tema”. Dar vă recomandăm să folosiți lista de discuții, canalul de IRC sau echipa de SO pentru a pune întrebări.

Penalizare pentru teme copiate

În general, considerăm că măsurile punitive sunt ultimele de luat în considerare. În măsura în care tema este realizată individual, fără aport de cod sursă problematic din exterior, atunci nu este temă copiată.

Noțiunea de temă copiată se referă, fără a fi limitată, la situații precum:

 • două teme care seamănă suficient de mult pentru a putea trage această concluzie;
 • folosirea de cod sursă de pe Internet care este evident soluția la temă;
 • folosirea unor bucăți din codul altui coleg;
 • accesul la codul altui coleg pe durata desfășurării temei;
 • modificarea unei teme existente;
 • urmărirea codului altui coleg;
 • ajutor direct în realizarea temei (altcineva a scris cod sau a dictat codul);
 • altcineva a scris tema (de bună voie, cu plată sau alte beneficii).

În cazul în care două teme sunt considerate copiate, atât sursa cât și destinația se vor depuncta identic, fără discuții relative la cine a copiat de la cine și a cui e vina.

Copierea unei teme atrage după sine eliminarea punctajului pe teme. Orice temă submisă până în sesiunea respectivă primește punctaj 0 și imposibilitatea de retransmitere în cadrul anului universitar curent.

Reiterăm faptul că obiectivul nostru nu este și nu va fi penalizarea pentru copiere. Considerăm copierea ca fiind un act neonest care va fi pedepsit dacă are loc. Obiectivul nostru este însă să prevenim copierea; pentru aceasta oferim suportul și resursele echipei în toate formele sale (canal de IRC, listă de discuții, discuții față în față). Vă rugăm să le folosiți cu încredere; credem că o abordare onestă la realizarea temelor va însemna și un câștig de cunoștințe și abilități pentru voi.

Laborator

Laboratorul se desfășoară în format fizic, în sălile alocate conform orarului.

Se acordă punctaj pe fiecare laborator. Un laborator va conține exerciții de Linux și/sau Windows (există laboratoare care se vor realiza pe ambele platforme, pe o singură platformă sau pe o platformă la alegere).

Grupele se împart în jumătate (câte două semigrupe egale ca dimensiune, sau diferență de cel mult un student). Limita de studenți în cadrul unui laborator este 16 persoane. Începând cu a treia săptămână se “îngheață” lista de participare în cadrul laboratorului.

Nu se permit mutări între semigrupe decât în situații obiective. Motivații de forma “sunt angajat”, “țin ore la o altă materie”, “îmi convine mai mult orarul” nu sunt luate în seamă. Daca aveți o situație obiectivă, puteți solicita transferul între semigrupe prin transmiterea unui e-mail către Răzvan Deaconescu cu subiectul [SO][Cerere de transfer] NUME Prenume - Grupa, în care să descrieți situația. Vi se va comunica dacă se acceptă transferul.

Studenții care refac disciplina pot participa la orice laborator cât timp există locuri disponibile. La fel ca și pentru ceilați studenți, se “îngheață” lista de participare începând cu a treia săptămână. Împărțirea pe semigrupe este descrisă aici.

Se pot recupera maximum 2 laboratoare (se poate merge la altă semigrupă - în acele laboratoare unde sunt locuri). Un laborator se poate recupera doar în cadrul aceleiași săptămâni (sau interval săptămânal - nu se poate recupera laboratorul 5 în săptămâna a 9-a). Laboratoarele nu se pot recupera retroactiv. Nu se poate recupera în cadrul unei săptămâni de laborator un laborator din săptămâna anterioară.

Activitatea de laborator se desfășoară doar în sala de laborator. Vă încurarajăm să parcurgeți breviarul și exercițiile de laborator acasă. Puteți rezolva exerciții acasă dar va trebui să rezolvați de la zero în laborator.

Pin-uri

Pentru activitatea din timpul semestrului studenții sunt recompensați cu distincții.

Distincțiile care se vor acorda în anul universitar 2021-2022 sunt următoarele:

 • 6 distincții pentru implicarea în activitățile de curs;
 • 18 distincții pentru implicarea în activitățile de laborator;
 • 10 distincții pentru implementări interesante ale temelor;
 • 3 distincții pentru rezultatele de la examen;
 • 3 distincții pentru implicarea în comunitate pe lista de discuții.

Restanță/mărire

În sesiunea de restanță/mărire din toamnă și în sesiunea specială din vară (pentru studenții de anul 4) se poate reface doar examenul. Nu se refac lucrările de curs. Nu se pot trimite teme pe perioada vacanței.

Puteți participa la examen pentru mărirea notei obținută în sesiunea din vară. În cazul participării pentru mărirea notei, nota astfel obținută va înlocui nota obținută anterior, în sesiunea din vară.

La examenele din sesiunea de restanță/mărire din toamnă și în sesiunea specială din vară pot participa și studenții de anul 4. Studenții de anul 4 pot participa atât la sesiunea din vară, cât și la cea din toamnă. Pot participa la sesiunea din toamnă, dacă în sesiunea din vară nu au obținut punctaj suficient pentru absolvirea disciplinei.

Puteți participa la un singur examen pe parcursul unei sesiuni.

Notele vor fi trecute în catalogul oficial, conform catalogului SO.

Dacă și după sesiunea de restanță/mărire din toamnă nu obțineți punctaj suficient, veți repeta materia în anul universitar viitor.

Refacere disciplină

 • În mod implicit, punctajul pe anul universitar 2021-2022 se resetează la 1 octombrie 2022. Dacă nu absolviți materia în cadrul anului universitar 2021-2022, va trebui să o refaceți complet în cadrul anului universitar 2022-2023.
 • Punctajul acumulat în cadrul anului universitar 2020-2021 sau alți ani precedenți a fost resetat în mod implicit pe 1 octombrie 2021.
 • Dacă doriți, veți putea păstra notele pe componentele de laborator ale materiei (laborator și/sau teme). Nu puteți păstra notele pe componentele de curs (lucrări de curs și examenul final).
 • Studenții care doresc să-și păstreze notele, trebuie să lase un mesaj pe acest thread, până la data de 24 martie 2022.
 • Regulile și sistemul de notare pentru studenții care refac materia sunt aceleași ca pentru studenții din acest an (lucrări + examen, teme de casă, etc.)
 • Studenții care refac disciplina pot participa la orice interval de laborator cât timp există locuri disponibile. La fel ca și pentru ceilalți studenți, se "îngheață" lista de participare începând cu a treia săptămână.
 • Studenții care refac disciplina pot participa la orice curs, test de curs și dată de examen final, indiferent de seria din care au făcut parte.
so/meta/notare.txt · Last modified: 2022/05/16 15:17 by maria.mihailescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0